Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Logopedie

Logopedie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Paďourová
Šetření:12. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):14 / 7.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník je určen rodičům, kteří se svými dětmi abolvovali či právě absolvují diagnostiku vady řeči svého dítěte. Cílem průzkumu, je zjistit jaká je časová návaznost jednotlivých vyšetření vedoucí ke konečné diagnóze vady řeči a následné terapii. Získaná data použiji pro bakalářskou práci.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Navštěvuje Vaše dítě logopedickou poradnu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1753,13 %53,13 %  
ano1546,88 %46,88 %  

Graf

2. V případě, že Vaše dítě navštěvuje logopedickou poradnu, v kolika letech byla poprvé zaznamenána vada řeči u Vašeho dítěte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 4 letech746,67 %21,88 %  
v 4-5 letech640 %18,75 %  
ve 3 letech213,33 %6,25 %  

Graf

3. Kdo odhalil vadu řeči u Vašeho dítěte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka/otec1173,33 %34,38 %  
pediatr320 %9,38 %  
učitelka v MŠ16,67 %3,13 %  

Graf

4. Bylo Vaše dítě odesláno do logopedické poradny Vaším lékařem bezprostředně po zjištění vady řeči nebo až na Vaši žádost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na moji žádost960 %28,13 %  
bezprostředně lékařem640 %18,75 %  

Graf

5. Omezuje Vaše dítě řečová vada v kolektivu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1173,33 %34,38 %  
ano426,67 %12,5 %  

Graf

6. Navštěvuje Vaše dítě speciální MŠ/ZŠ ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15100 %46,88 %  

Graf

7. Po jakém časovém úseku od odeslání Vaším lékařem do logopedické poradny, jste skutečně s Vaším dítětem absolvovali první sezení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden měsíc746,67 %21,88 %  
14 dní640 %18,75 %  
více jak jeden měsíc213,33 %6,25 %  

Graf

8. Jak jste byli spokojeni s přístupem logopeda ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velice spokojeni853,33 %25 %  
spokojeni746,67 %21,88 %  

Graf

9. S jakými metodami jste se při vstupním vyšetření v logopedické poradně setkali ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovor1493,33 %43,75 %  
pozorování1173,33 %34,38 %  
přístrojové metody ( zvukové hračky, logopedické sondy, logopedické zrcadlo atd. )640 %18,75 %  
testové metody426,67 %12,5 %  

Graf

10. Bylo Vaše dítě následně logopedem odesláno na další odborná vyšetření ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %25 %  
ano746,67 %21,88 %  

Graf

11. Jestli-že ano, na jaká vyšetření ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologické vyšetření428,57 %12,5 %  
foniatrii428,57 %12,5 %  
audiologii214,29 %6,25 %  
ne214,29 %6,25 %  
.17,14 %3,13 %  
žádná17,14 %3,13 %  
na žádné další vyšetření17,14 %3,13 %  
nic17,14 %3,13 %  
nikam17,14 %3,13 %  
stomatologii17,14 %3,13 %  

Graf

12. V jakém časovém odstupu probíhala odborná vyšetření, vedoucí ke konečné diagnóze vady řeči Vašeho dítěte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 dní746,67 %21,88 %  
jeden měsíc426,67 %12,5 %  
více jak jeden měsíc426,67 %12,5 %  

Graf

13. Po jaké době, Vám byla sdělena konečná diagnóza vady řeči u Vašeho dítěte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 měsíců1066,67 %31,25 %  
do půl roku426,67 %12,5 %  
více jak půl roku16,67 %3,13 %  

Graf

14. Jak jste byli spokojeni s dobou trvání diagnostiky vady řeči ( zn. od první návštěvy logopeda, přes veškerá odborná vyšetření až ke konečné diagnóze ) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojeni, vše proběhlo rychle853,33 %25 %  
doba diagnostikování se nám zdála přiměřená640 %18,75 %  
diagnostikování bylo velice zdlouhavé16,67 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Paďourová, J.Logopedie (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://logopedie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.