Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Loucký klášter ve Znojmě a jeho využití

Loucký klášter ve Znojmě a jeho využití

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Havlová
Šetření:12. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):11 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Chtěla bych vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, za účelem získání ucelenější představy o využití Louckého kláštera ve Znojmě.

Pomůžete mi tímto k vypracovaní projektu do středoškolské soutěže "Cestovní ruch na Znojemsku". Vaše názory jsou pro mě velmi důležité.

Dotazník by vám měl zabrat asi 5 minut.

Děkuji za váš čas, po který se budete věnovat vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Co vám ve Znojmě chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní centrum (kluby, taneční sál, multikino, ..)861,54 %61,54 %  
nákupní centrum (obchody s širokou nabídko, specializované obchody, ...)538,46 %38,46 %  
sportovní centrum (specializovaná hřiště, venkovní sporty, ..)215,38 %15,38 %  
kongresové sály17,69 %7,69 %  
restaurace17,69 %7,69 %  
zázemí pro muzikanty a ostatní umělce (zkušebny...17,69 %7,69 %  
...ateliéry)17,69 %7,69 %  

Graf

2. Co je podle vás ve Znojmě nedostatkové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní centrum (kluby, taneční sál, multikino, ..)1184,62 %84,62 %  
nákupní centrum (obchody s širokou nabídko, specializované obchody, ...)646,15 %46,15 %  
sportovní centrum (specializovaná hřiště, venkovní sporty, ..)323,08 %23,08 %  
kongresové sály215,38 %15,38 %  
zelené plochy na rekreaci( frisbee, letní posezení17,69 %7,69 %  

Graf

3. Navštívil jste již někdy Loucký klášter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano753,85 %53,85 %  
Ne646,15 %46,15 %  

Graf

4. Plánujete někdy navštívit Loucký klášter?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %30,77 %  
ne233,33 %15,38 %  

Graf

5. Co si myslíte o nynějším stavu Louckého kláštera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný350 %23,08 %  
dobrý233,33 %15,38 %  
nedostatečný116,67 %7,69 %  

Graf

6. Co se vám zde líbilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

budova jako taková, využití Znovínem Znojmo

Nic konkrétního.

reprezentativní prostředí Znovínského sálu

stavba

Viděl jsem pouze opravené sály, které jsou využívány pro různé akce, potom sklepy, které využívá fa Znovín. Ty jsou hezké, ale na akci větších rozměrů (přes 300 lidí?) se mi zdají kapacitně nedostačující.

víno, koncert :-)

7. Co se vám zde nelíbilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

jeho stav

Loucký klášter je mnohem větší komplex, než těch pár místností, které jsou běžně využívány, a při pohledu zvenčí stále ještě výrazná část budov chátrá. Chtělo by najít využití i pro zbytek budovy. A nemuselo by to být nutně jenom kulturní centrum.

provizorní podmínky

sakra, to je taky povinný? no tak asi že sem viděl místo Bártovy hlavy reprák nebo já nevim... a dusno

stav

Zdemolované prostředí objektu.

8. Jak by se dal podle vás využít Loucký klášter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní centrum969,23 %69,23 %  
kongresové sály753,85 %53,85 %  
hotely646,15 %46,15 %  
restaurace538,46 %38,46 %  
sportovní centrum430,77 %30,77 %  
nákupní centrum17,69 %7,69 %  
nové byty17,69 %7,69 %  
Kýčovité komerční využití by bylo barbarství17,69 %7,69 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16215,38 %15,38 %  
22215,38 %15,38 %  
18215,38 %15,38 %  
21215,38 %15,38 %  
1717,69 %7,69 %  
1917,69 %7,69 %  
1517,69 %7,69 %  
4117,69 %7,69 %  
4017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.91
Minimum:16
Maximum:40
Variační rozpětí:24
Rozptyl:45.09
Směrodatná odchylka:6.71
Medián:19
Modus:16

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena861,54 %61,54 %  
muž538,46 %38,46 %  

Graf

11. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské861,54 %61,54 %  
základní538,46 %38,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Havlová, E.Loucký klášter ve Znojmě a jeho využití (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://loucky-klaster-ve-znojme-a-jeho-vyuziti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.