Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lucidní snění a Astrální cestování

Lucidní snění a Astrální cestování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Brlica
Šetření:27. 02. 2014 - 07. 03. 2014
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Chtěl bych vás poprosit o vyplnění mého dotazníku. Předem vám velice děkuji

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jsi někdy pojem Lucidní snění/Astrální cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím přesně, o co se jednáotázka č. 2, Slyšel/a jsem alespoň o jednomotázka č. 2, Slyšel/a jsem o tomotázka č. 2, Ne, nikdy jsem o tom neslyšel/aotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a6536,11 %36,11 %  
Ano, vím přesně, o co se jedná4927,22 %27,22 %  
Slyšel/a jsem alespoň o jednom4625,56 %25,56 %  
Slyšel/a jsem o tom2011,11 %11,11 %  

Graf

2. Kde jsi se o Lucidním snění, Astrálním cestování dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Četl/a jsem o tom na internetu7666,67 %42,22 %  
Četl/a jsem o tom v knize3732,46 %20,56 %  
Řekl mi o tom kamarád/kamarádka3127,19 %17,22 %  

Graf

3. Jak moc se o Lucidní snění zajímáš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak zvlášť5749,57 %31,67 %  
Poměrně dost, dokonce jsem se i pokoušel lucidně snít2521,74 %13,89 %  
Vůbec2219,13 %12,22 %  
Poměrně dost, ale nepokoušel jsem se lucidně snít.119,57 %6,11 %  

Graf

4. Jak moc se o Astrální cestování zajímáš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak zvlášť5144,35 %28,33 %  
Vůbec2622,61 %14,44 %  
Poměrně dost, dokonce jsem se i pokoušel astrálně cestovat2420,87 %13,33 %  
Poměrně dost, ale nepokoušel jsem se astrálně cestovat1412,17 %7,78 %  

Graf

5. Myslíš si, že je Lucidní snění možné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, když se člověk bude snažit a vyvine určité úsilí4942,61 %27,22 %  
Nevím3631,3 %20 %  
Ano, dokonce jsem to i zažil/a2723,48 %15 %  
Ne32,61 %1,67 %  

Graf

6. Myslíš si, že je Astrální cestování možné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, když se člověk bude snažit a vyvine určité úsilí5446,96 %30 %  
Nevím4236,52 %23,33 %  
Ne108,7 %5,56 %  
Ano, dokonce jsem to i zažil/a97,83 %5 %  

Graf

7. Myslíš si, že je možné, aby Lucidní snění/Astrální cestování zažil KAŽDÝ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím si, že se to může podařit jen někomu5346,09 %29,44 %  
Ano, myslím si, že každý je schopný se tuto „dovednost“ naučit3328,7 %18,33 %  
Nevím2925,22 %16,11 %  

Graf

8. Myslíš si, že existují předměty, které mohou pomoci se dostat do stavu Lucidního snění/Astrálního cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že ano, ale neslyšel/a jsem o ničem4740,87 %26,11 %  
Nevím3833,04 %21,11 %  
Ne1613,91 %8,89 %  
Ano, slyšel/a jsem o některých1412,17 %7,78 %  

Graf

9. Myslíš si, že je možné se dostat do stavu Astrálního cestování díky určitému druhu jógy, popř. jinému cvičení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6556,52 %36,11 %  
Nevím3833,04 %21,11 %  
Ne1210,43 %6,67 %  

Graf

10. Chtěl/a bys někdy v budoucnu zažít něco jako Lucidní snění/Astrální cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5547,83 %30,56 %  
Už jsem zažil/a, ale chtěl/a bych zažít znovu2219,13 %12,22 %  
Ne1916,52 %10,56 %  
Nevím1916,52 %10,56 %  

Graf

11. Myslíš si, že je nějaká spojitost mezi (hlavně) Východní filozofií (Indie, Čína, Tibet) a Lucidním sněním/Astrálním cestováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6455,65 %35,56 %  
Nevím3429,57 %18,89 %  
Ne1714,78 %9,44 %  

Graf

12. Zajímáš se o Východní filozofii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8473,04 %46,67 %  
Ano3126,96 %17,22 %  

Graf

13. Myslíš si, že se výzkumu Lucidního snění/Astrálního cestování věnuje dostatek lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6153,04 %33,89 %  
Nevím4740,87 %26,11 %  
Ano76,09 %3,89 %  

Graf

14. Myslíš si, že se Lucidní snění/Astrální cestování řadí spíše mezi duchovní nebo světské záležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duchovní8573,91 %47,22 %  
Nevím2017,39 %11,11 %  
Světské108,7 %5,56 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12971,67 %71,67 %  
Muž5128,33 %28,33 %  

Graf

16. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-207742,78 %42,78 %  
21-355932,78 %32,78 %  
Starší3318,33 %18,33 %  
11-14116,11 %6,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Zajímáš se o Východní filozofii?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Myslíš si, že je Astrální cestování možné?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 4. Jak moc se o Astrální cestování zajímáš?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 3. Jak moc se o Lucidní snění zajímáš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Chtěl/a bys někdy v budoucnu zažít něco jako Lucidní snění/Astrální cestování?

14. Myslíš si, že se Lucidní snění/Astrální cestování řadí spíše mezi duchovní nebo světské záležitosti?

 • odpověď Duchovní:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poměrně dost, ale nepokoušel jsem se astrálně cestovat na otázku 4. Jak moc se o Astrální cestování zajímáš?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jsi někdy pojem Lucidní snění/Astrální cestování?

2. Kde jsi se o Lucidním snění, Astrálním cestování dozvěděl/a?

3. Jak moc se o Lucidní snění zajímáš?

4. Jak moc se o Astrální cestování zajímáš?

5. Myslíš si, že je Lucidní snění možné?

6. Myslíš si, že je Astrální cestování možné?

7. Myslíš si, že je možné, aby Lucidní snění/Astrální cestování zažil KAŽDÝ?

8. Myslíš si, že existují předměty, které mohou pomoci se dostat do stavu Lucidního snění/Astrálního cestování?

9. Myslíš si, že je možné se dostat do stavu Astrálního cestování díky určitému druhu jógy, popř. jinému cvičení?

10. Chtěl/a bys někdy v budoucnu zažít něco jako Lucidní snění/Astrální cestování?

11. Myslíš si, že je nějaká spojitost mezi (hlavně) Východní filozofií (Indie, Čína, Tibet) a Lucidním sněním/Astrálním cestováním?

12. Zajímáš se o Východní filozofii?

13. Myslíš si, že se výzkumu Lucidního snění/Astrálního cestování věnuje dostatek lidí?

14. Myslíš si, že se Lucidní snění/Astrální cestování řadí spíše mezi duchovní nebo světské záležitosti?

15. Pohlaví

16. Kolik je ti let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jsi někdy pojem Lucidní snění/Astrální cestování?

2. Kde jsi se o Lucidním snění, Astrálním cestování dozvěděl/a?

3. Jak moc se o Lucidní snění zajímáš?

4. Jak moc se o Astrální cestování zajímáš?

5. Myslíš si, že je Lucidní snění možné?

6. Myslíš si, že je Astrální cestování možné?

7. Myslíš si, že je možné, aby Lucidní snění/Astrální cestování zažil KAŽDÝ?

8. Myslíš si, že existují předměty, které mohou pomoci se dostat do stavu Lucidního snění/Astrálního cestování?

9. Myslíš si, že je možné se dostat do stavu Astrálního cestování díky určitému druhu jógy, popř. jinému cvičení?

10. Chtěl/a bys někdy v budoucnu zažít něco jako Lucidní snění/Astrální cestování?

11. Myslíš si, že je nějaká spojitost mezi (hlavně) Východní filozofií (Indie, Čína, Tibet) a Lucidním sněním/Astrálním cestováním?

12. Zajímáš se o Východní filozofii?

13. Myslíš si, že se výzkumu Lucidního snění/Astrálního cestování věnuje dostatek lidí?

14. Myslíš si, že se Lucidní snění/Astrální cestování řadí spíše mezi duchovní nebo světské záležitosti?

15. Pohlaví

16. Kolik je ti let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brlica, F.Lucidní snění a Astrální cestování (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://lucidni-sneni-a-astralni-ces.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.