Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Luminox

Luminox

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Noemi Slabá
Šetření:07. 01. 2012 - 10. 01. 2012
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum by měl být součástí naší seminární práce. Prosila bych všechny, aby odpovídali pravdivě. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2853,85 %53,85 %  
muž2446,15 %46,15 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-203261,54 %61,54 %  
20-301426,92 %26,92 %  
30-4059,62 %9,62 %  
40-5011,92 %1,92 %  

Graf

3. Užívete nebo jste někdy užívali nějaký prostředek ovlivňující vaší náladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2751,92 %51,92 %  
Ano2548,08 %48,08 %  

Graf

4. Užíváte nebo jste někdy užívali nějaký prostředek pro zlepšení učení nebo paměti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3057,69 %57,69 %  
Ano2242,31 %42,31 %  

Graf

5. Užíváte nebo jste někdy užívali nějaký prostředek pro zlepšení vašeho sexuálního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4688,46 %88,46 %  
Ano611,54 %11,54 %  

Graf

6. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení nálady, koupili byste si ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3057,69 %57,69 %  
Ano2242,31 %42,31 %  

Graf

7. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení paměti a učení, koupili byste si ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3669,23 %69,23 %  
Ne1630,77 %30,77 %  

Graf

8. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení sexu, koupili byste si ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3567,31 %67,31 %  
Ano1732,69 %32,69 %  

Graf

9. Jak často se cítíte nešťastní a opuštění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát týdně3363,46 %63,46 %  
nikdy1426,92 %26,92 %  
několikrát denně35,77 %5,77 %  
jednou nebo dvakrát denně23,85 %3,85 %  

Graf

10. Máte problémy s učením a pamětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3465,38 %65,38 %  
Ano1834,62 %34,62 %  

Graf

11. Měl/a jste někdy problém se sexem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4076,92 %76,92 %  
Ano1223,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Užívete nebo jste někdy užívali nějaký prostředek ovlivňující vaší náladu?

4. Užíváte nebo jste někdy užívali nějaký prostředek pro zlepšení učení nebo paměti?

5. Užíváte nebo jste někdy užívali nějaký prostředek pro zlepšení vašeho sexuálního života?

6. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení nálady, koupili byste si ho?

7. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení paměti a učení, koupili byste si ho?

8. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení sexu, koupili byste si ho?

9. Jak často se cítíte nešťastní a opuštění?

10. Máte problémy s učením a pamětí?

11. Měl/a jste někdy problém se sexem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Užívete nebo jste někdy užívali nějaký prostředek ovlivňující vaší náladu?

4. Užíváte nebo jste někdy užívali nějaký prostředek pro zlepšení učení nebo paměti?

5. Užíváte nebo jste někdy užívali nějaký prostředek pro zlepšení vašeho sexuálního života?

6. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení nálady, koupili byste si ho?

7. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení paměti a učení, koupili byste si ho?

8. Kdyby na trhu existoval výrobek slibující zlepšení sexu, koupili byste si ho?

9. Jak často se cítíte nešťastní a opuštění?

10. Máte problémy s učením a pamětí?

11. Měl/a jste někdy problém se sexem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slabá, N.Luminox (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://luminox.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.