Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Má škola smysl?

Má škola smysl?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Nováková
Šetření:11. 04. 2022 - 25. 04. 2022
Počet respondentů:301
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k zjištění názoru na český vzdělávací systém a klade si za cíl zjistit, jak lidé pohlíží na současný stav českého školství, jestli jsou s formou a způsobem vzdělání spokojeni, či nikoli. Výsledky šetření by měly přispět k poznání toho, jak na tom české školství dle lidí je a jak jej vnímají.

Budeme moc rádi, pokud si najdete chvíli Vašeho času a vyplníte náš dotazník, který jsme vytvořili v rámci předmětu Aplikované statistické metody. 

Tento dotazník je určený pro osoby, které se narodili od roku 1968 do roku 2007.

Odpovědi respondentů

1. Jak byste oznámkovali české školství na škále od 1 - 5?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - dobrý15952,82 %52,82 %  
4 - dostačující5919,6 %19,6 %  
2 - chvalitebný5618,6 %18,6 %  
5 - nedostačující247,97 %7,97 %  
1 - výborný31 %1 %  

Graf

2. Navštěvovali jste školu rádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13946,18 %46,18 %  
Spíše ne7524,92 %24,92 %  
Ano3210,63 %10,63 %  
Ne289,3 %9,3 %  
Nevím278,97 %8,97 %  

Graf

3. Demotivoval Vás systém výuky tak, že jste přestali cítit potřebu chodit do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8829,24 %29,24 %  
Spíše ano7625,25 %25,25 %  
Ano5116,94 %16,94 %  
Ne5016,61 %16,61 %  
Nevím3611,96 %11,96 %  

Graf

4. Ovlivnil Váš negativní postoj k učiteli Vaše studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ovlivnil12340,86 %40,86 %  
Rozhodně ovlivnil7524,92 %24,92 %  
Spíše neovlivnil6421,26 %21,26 %  
Nevím247,97 %7,97 %  
Rozhodně neovlivnil154,98 %4,98 %  

Graf

5. Ohodnoťte předměty dle toho, jak Vám přijdou důležité.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Co Vám během studia na škole nejvíce vadilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečně vysvětlené učivo14748,84 %48,84 %  
Přísný učitel4715,61 %15,61 %  
Kolektiv4615,28 %15,28 %  
Těžké učivo268,64 %8,64 %  
Rychlé tempo216,98 %6,98 %  
Těžké testy144,65 %4,65 %  

Graf

7. Díky čemu jste se naučili cizí jazyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sledování seriálů/filmů v cizím jazyce12842,52 %42,52 %  
Škole8528,24 %28,24 %  
Osobnímu doučování4113,62 %13,62 %  
Komunikaci s další osobou3110,3 %10,3 %  
Kurzu103,32 %3,32 %  
Erasmu41,33 %1,33 %  
Sledování seriálů/firmů v cizím jazyce20,66 %0,66 %  

Graf

8. Uplatnili jste své školní znalosti v běžném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše uplatnil/a11437,87 %37,87 %  
Spíše neuplatnil/a8929,57 %29,57 %  
Rozhodně uplatnil/a5417,94 %17,94 %  
Nevím289,3 %9,3 %  
Rozhodně neuplatnil/a165,32 %5,32 %  

Graf

9. Jste momentálně spokojeni se svým dosaženým vzděláním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12441,2 %41,2 %  
Spíše ano10033,22 %33,22 %  
Spíše ne4013,29 %13,29 %  
Nevím196,31 %6,31 %  
Ne185,98 %5,98 %  

Graf

10. Podařilo se Vám najít práci ve vystudovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13043,19 %43,19 %  
Ne9230,56 %30,56 %  
Nevím7926,25 %26,25 %  

Graf

11. Přineslo Vám terciální vzdělání (vystudovaná konzervatoř, vyšší odborná škola, vysoká škola) lepší pracovní nabídku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám vyšší vzdělání11237,21 %37,21 %  
Ano7424,58 %24,58 %  
Nevím4715,61 %15,61 %  
Spíše ano3912,96 %12,96 %  
Spíše ne185,98 %5,98 %  
Ne113,65 %3,65 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19263,79 %63,79 %  
Muž10936,21 %36,21 %  

Graf

13. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let16554,82 %54,82 %  
25 - 34 let7324,25 %24,25 %  
45 - 54 let3310,96 %10,96 %  
35 - 44 let309,97 %9,97 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou14648,5 %48,5 %  
Vysokoškolské11136,88 %36,88 %  
Základní289,3 %9,3 %  
Střední bez maturity165,32 %5,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

  • odpověď 15 - 24 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 9. Jste momentálně spokojeni se svým dosaženým vzděláním?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 10. Podařilo se Vám najít práci ve vystudovaném oboru?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 11. Přineslo Vám terciální vzdělání (vystudovaná konzervatoř, vyšší odborná škola, vysoká škola) lepší pracovní nabídku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste oznámkovali české školství na škále od 1 - 5?

2. Navštěvovali jste školu rádi?

3. Demotivoval Vás systém výuky tak, že jste přestali cítit potřebu chodit do školy?

4. Ovlivnil Váš negativní postoj k učiteli Vaše studium?

5. Ohodnoťte předměty dle toho, jak Vám přijdou důležité.

6. Co Vám během studia na škole nejvíce vadilo?

7. Díky čemu jste se naučili cizí jazyky?

8. Uplatnili jste své školní znalosti v běžném životě?

9. Jste momentálně spokojeni se svým dosaženým vzděláním?

10. Podařilo se Vám najít práci ve vystudovaném oboru?

11. Přineslo Vám terciální vzdělání (vystudovaná konzervatoř, vyšší odborná škola, vysoká škola) lepší pracovní nabídku?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste oznámkovali české školství na škále od 1 - 5?

2. Navštěvovali jste školu rádi?

3. Demotivoval Vás systém výuky tak, že jste přestali cítit potřebu chodit do školy?

4. Ovlivnil Váš negativní postoj k učiteli Vaše studium?

5. Ohodnoťte předměty dle toho, jak Vám přijdou důležité.

6. Co Vám během studia na škole nejvíce vadilo?

7. Díky čemu jste se naučili cizí jazyky?

8. Uplatnili jste své školní znalosti v běžném životě?

9. Jste momentálně spokojeni se svým dosaženým vzděláním?

10. Podařilo se Vám najít práci ve vystudovaném oboru?

11. Přineslo Vám terciální vzdělání (vystudovaná konzervatoř, vyšší odborná škola, vysoká škola) lepší pracovní nabídku?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, A.Má škola smysl? (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://ma-skola-smysl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.