Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Má společenské, formální oblečení ještě místo v dnešní společnosti???

Má společenské, formální oblečení ještě místo v dnešní společnosti???

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Sliwková
Šetření:17. 04. 2010 - 30. 04. 2010
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen široké veřejnosti. Jeho cílem by mělo být zjištění, zda lidé v současné společnosti dodržují pravidla společenského odívání.

Data a výsledky z tohoto dotazníku použiji ve své práci, Dodržování pravidel společenského odívání v současné společnosti, k předmětu Společenské ulohy oděvů.

Za vaše odpovědi a váš čas předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Šaty dělají člověka. Myslíte si, že v současné společnosti toto tvrzení stále platí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8857,89 %57,89 %  
spíše souhlasím5737,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím42,63 %2,63 %  
nesouhlasím21,32 %1,32 %  
nevím10,66 %0,66 %  

Graf

2. Dostal/a jste někdy pozvánku na společenskou událost, na které byl uveden DRESS CODE(předepsaný styl, druh oblečení)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10367,76 %67,76 %  
ano4932,24 %32,24 %  

Graf

3. Ovlivňují Vás při oblékání celebrity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10871,05 %71,05 %  
nevím2214,47 %14,47 %  
ano2214,47 %14,47 %  

Graf

4. Měli by muži chodit do divadla vždy v obleku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11374,34 %74,34 %  
ne3925,66 %25,66 %  

Graf

5. Měly by ženy chodit na společenské události vždy v silonových punčocháčích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7951,97 %51,97 %  
ano7348,03 %48,03 %  

Graf

6. Přezouváte si před plesem v šatně své taneční boty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8354,61 %54,61 %  
ne6945,39 %45,39 %  

Graf

7. Pánové, umíte si sami uvázat kravatu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4572,58 %29,61 %  
ne1727,42 %11,18 %  

Graf

8. Dámy, máte ve svém šatníku "malé černé" (koktejlky)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6451,61 %42,11 %  
ano6048,39 %39,47 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11374,34 %74,34 %  
muž3925,66 %25,66 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-308455,26 %55,26 %  
15-204529,61 %29,61 %  
30-501811,84 %11,84 %  
25-3031,97 %1,97 %  
50+21,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Šaty dělají člověka. Myslíte si, že v současné společnosti toto tvrzení stále platí?

2. Dostal/a jste někdy pozvánku na společenskou událost, na které byl uveden DRESS CODE(předepsaný styl, druh oblečení)?

3. Ovlivňují Vás při oblékání celebrity?

4. Měli by muži chodit do divadla vždy v obleku?

5. Měly by ženy chodit na společenské události vždy v silonových punčocháčích?

6. Přezouváte si před plesem v šatně své taneční boty?

7. Pánové, umíte si sami uvázat kravatu?

8. Dámy, máte ve svém šatníku "malé černé" (koktejlky)?

9. Pohlaví

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Šaty dělají člověka. Myslíte si, že v současné společnosti toto tvrzení stále platí?

2. Dostal/a jste někdy pozvánku na společenskou událost, na které byl uveden DRESS CODE(předepsaný styl, druh oblečení)?

3. Ovlivňují Vás při oblékání celebrity?

4. Měli by muži chodit do divadla vždy v obleku?

5. Měly by ženy chodit na společenské události vždy v silonových punčocháčích?

6. Přezouváte si před plesem v šatně své taneční boty?

7. Pánové, umíte si sami uvázat kravatu?

8. Dámy, máte ve svém šatníku "malé černé" (koktejlky)?

9. Pohlaví

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sliwková, T.Má společenské, formální oblečení ještě místo v dnešní společnosti??? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ma-spolecenske-formalni-obleceni-jeste-misto-v-dnesni-spolec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.