Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Malebné Chodsko v cestovním ruchu ČR

Malebné Chodsko v cestovním ruchu ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kašáková
Šetření:18. 10. 2011 - 16. 11. 2011
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, studuji cestovní ruch v Českých Budějovicích a ráda bych vás touto cestou poprosila o vyplnění následujícího dotazníku, díky kterému získám podklady do své absolventské práce. Předem děkuji za čas.

Odpovědi respondentů

1. Cestujete raději po České republice nebo do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinuji obě možnosti5649,12 %49,12 %  
raději cestuji do zahraničí2824,56 %24,56 %  
dávám přednost České republice2421,05 %21,05 %  
nerad/a cestuji kamkoliv65,26 %5,26 %  

Graf

2. Znáte oblast Chodsko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7162,28 %62,28 %  
ne4337,72 %37,72 %  

Graf

3. Co se Vám vybaví ve spojitosti s Chodskem? (maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chodské slavnosti, Vavřinecká pouť6657,89 %57,89 %  
chodské koláče, pivo4842,11 %42,11 %  
historie Chodů, J. S. Kozina4035,09 %35,09 %  
domažlická věž, chodský hrad, muzeum3530,7 %30,7 %  
literární autoři (J. Š. Baar, A. Jirásek, B. Němcová, ...)2824,56 %24,56 %  
tradiční keramika, postřekovská krajka2421,05 %21,05 %  
jiné..........................10,88 %0,88 %  

Graf

4. Navštívili jste oblast Chodsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát4135,96 %35,96 %  
ne, ale uvažuji o tom3328,95 %28,95 %  
ano, jednou2421,05 %21,05 %  
ne, nepojedu tam1614,04 %14,04 %  

Graf

5. Co dalo/dává podnět k návštěvě této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné.......................4640,35 %40,35 %  
vyprávění od známých3228,07 %28,07 %  
četl/a jsem o tom, viděl/a jsem pořad v TV2017,54 %17,54 %  
mám tam rodinu, přátele, ...1614,04 %14,04 %  

Graf

6. Kde PŘEVÁŽNĚ hledáte informace o turistických zajímavostech, Vašich výletech, ...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu8675,44 %75,44 %  
v tisku, knihách, letáčcích1311,4 %11,4 %  
od známých119,65 %9,65 %  
v informačních centrech43,51 %3,51 %  

Graf

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou6758,77 %58,77 %  
VOŠ, VŠ3429,82 %29,82 %  
vyučen/a1311,4 %11,4 %  

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8473,68 %73,68 %  
muž3026,32 %26,32 %  

Graf

9. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let7464,91 %64,91 %  
31 - 40 let2118,42 %18,42 %  
nad 51 let87,02 %7,02 %  
do 20 let65,26 %5,26 %  
41 - 50 let54,39 %4,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte oblast Chodsko?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, několikrát na otázku 4. Navštívili jste oblast Chodsko?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám tam rodinu, přátele, ... na otázku 5. Co dalo/dává podnět k návštěvě této oblasti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete raději po České republice nebo do zahraničí?

2. Znáte oblast Chodsko?

3. Co se Vám vybaví ve spojitosti s Chodskem? (maximálně 3 odpovědi)

4. Navštívili jste oblast Chodsko?

5. Co dalo/dává podnět k návštěvě této oblasti?

6. Kde PŘEVÁŽNĚ hledáte informace o turistických zajímavostech, Vašich výletech, ...?

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Vaše pohlaví?

9. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete raději po České republice nebo do zahraničí?

2. Znáte oblast Chodsko?

3. Co se Vám vybaví ve spojitosti s Chodskem? (maximálně 3 odpovědi)

4. Navštívili jste oblast Chodsko?

5. Co dalo/dává podnět k návštěvě této oblasti?

6. Kde PŘEVÁŽNĚ hledáte informace o turistických zajímavostech, Vašich výletech, ...?

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Vaše pohlaví?

9. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašáková, M.Malebné Chodsko v cestovním ruchu ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://malebne-chodsko-v-cestovnim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.