Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Malý a velký Berlín v Praze 7.

Malý a velký Berlín v Praze 7.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Hloušková
Šetření:20. 04. 2014 - 02. 05. 2014
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká průvodcovských tras po Praze 7, na téma Malý a velký Berlín. Jedná se o oblast Prahy 7, která byla dříve velmi oblíbenou lokalitou pro Němce. Hlavním cílem mého průzkumu je zjištění, kolik potencionálních klientů by o tuto procházku mělo zájem.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o moderní historii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2969,05 %69,05 %  
ne1330,95 %30,95 %  

Graf

2. Zajímáte se o architekturu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2866,67 %66,67 %  
ne1433,33 %33,33 %  

Graf

3. Víte, že byla Praha 7 velmi oblíbenou lokalitou pro Němce a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano díky dostupnusti nádraží v Holešovicích a spojení na Drážďany.

Ano. Byla to luxusní oblast na tehdejší dobu.

Kvuli prostitutkam

Nachází se zde spoustu krásných staveb.

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Nejspíš díky Malému a Velkému Berlínu...

nevím

nevím

Nevim

Nevím

nevim

Nevím.

O tom slyším poprvé.

Rádi se roztahují.

Velmi luxusní oblast

Vím, jelikož to byl pražská část města kterou obyvalo Gestapo..

4. Co Vám říká pojem Malý a velký Berlín v Praze 7?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blok domů

Bohužel nic

budovy v holešovicich postaveny pred druhou svetovou ...

Činžáky naproti Nádraží Bubeneč.

Holešovice..

Malý Berlín býval sidlem němců.

Něco co nedává smysl

neříká nic

nevím

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

Nic, slyším o tomto pojmu poprvé.

Nic.

Nic.

Nic.

Obytný komplex.

Sídlo Němců za 2. sv. války

židovská část Prahy.

5. Máte zájem o procházky věnované Praze 7?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2661,9 %61,9 %  
ne1638,1 %38,1 %  

Graf

6. Zúčastnili byste se procházky s odborným výkladem na toto téma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2559,52 %59,52 %  
ne1740,48 %40,48 %  

Graf

7. Kolik byste byli ochotni za tuto procházku zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 2001945,24 %45,24 %  
Méně než 1001945,24 %45,24 %  
201 - 30049,52 %9,52 %  

Graf

8. Chtěli byste během výkladu obrázkovou dokumentaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2866,67 %66,67 %  
ne1433,33 %33,33 %  

Graf

9. Jakou formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tištěnou2060,61 %47,62 %  
Elektronickou1339,39 %30,95 %  

Graf

10. Už jste se někdy zúčastnili podobné procházky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2457,14 %57,14 %  
ano1842,86 %42,86 %  

Graf

11. Kde byste hledali informace o podobných produktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet42100 %100 %  
Sociální sítě1126,19 %26,19 %  
Tisk511,9 %11,9 %  
Cestovní kanceláře37,14 %7,14 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2150 %50 %  
Muž2150 %50 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 303480,95 %80,95 %  
15 - 20614,29 %14,29 %  
41 - 5024,76 %4,76 %  

Graf

14. Jste z Prahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z okolí1638,1 %38,1 %  
Ne1535,71 %35,71 %  
Ano1126,19 %26,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o moderní historii?

2. Zajímáte se o architekturu?

5. Máte zájem o procházky věnované Praze 7?

6. Zúčastnili byste se procházky s odborným výkladem na toto téma?

7. Kolik byste byli ochotni za tuto procházku zaplatit?

8. Chtěli byste během výkladu obrázkovou dokumentaci?

9. Jakou formou?

10. Už jste se někdy zúčastnili podobné procházky?

11. Kde byste hledali informace o podobných produktech?

12. Vaše pohlaví?

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Jste z Prahy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o moderní historii?

2. Zajímáte se o architekturu?

5. Máte zájem o procházky věnované Praze 7?

6. Zúčastnili byste se procházky s odborným výkladem na toto téma?

7. Kolik byste byli ochotni za tuto procházku zaplatit?

8. Chtěli byste během výkladu obrázkovou dokumentaci?

9. Jakou formou?

10. Už jste se někdy zúčastnili podobné procházky?

11. Kde byste hledali informace o podobných produktech?

12. Vaše pohlaví?

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Jste z Prahy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hloušková, M.Malý a velký Berlín v Praze 7. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://maly-a-velky-berlin-v-praze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.