Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mamodiagnostika - postoj a informovanost žen

Mamodiagnostika - postoj a informovanost žen

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hrbková
Šetření:04. 03. 2020 - 18. 03. 2020
Počet respondentů:533
Počet otázek (max/průměr):23 / 19.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jana Hrbková a jsem studentkou třetího ročníku oboru Radiologický asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zabývá problematikou prevence karcinomu prsu a informovanosti žen o mamodiagnostice. Dotazník je zcela anonymní a poslouží k vypracování mé bakalářské práce.

Dotazník je určen pro ženy od 18 let věku.

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-30otázka č. 2, 31-44otázka č. 2, 45-64otázka č. 3, 65 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3015729,46 %29,46 %  
31-4414226,64 %26,64 %  
45-6412323,08 %23,08 %  
65 a více11120,83 %20,83 %  

Graf

2. Byla jste někdy na preventivním vyšetření prsů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, na mamografiiotázka č. 7, Ano, na ultrazvukuotázka č. 7, Ano,na mamografii i ultrazvukuotázka č. 7, Ne, nebylaotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebyla19665,12 %36,77 %  
Ano, na ultrazvuku8427,91 %15,76 %  
Ano,na mamografii i ultrazvuku154,98 %2,81 %  
Ano, na mamografii61,99 %1,13 %  

Graf

3. Chodíte na screeningovou mamografii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20285,59 %37,9 %  
Ne3414,41 %6,38 %  

Graf

4. Jak často chodíte na mamografické vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za dva roky17184,65 %32,08 %  
Jednou ročně209,9 %3,75 %  
Méně často73,47 %1,31 %  
Jednou za tři roky41,98 %0,75 %  

Graf

5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odeslána gynekologem12260,7 %22,89 %  
Vlastní iniciativa4522,39 %8,44 %  
Odeslána praktickým lékařem2411,94 %4,5 %  
Přišel mi zvací dopis od zdravotní pojišťovny104,98 %1,88 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste na mamografickém vyšetření nebyla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšetření mi připadá zbytečné, nevěřím mu1338,24 %2,44 %  
Mamografické centrum je od mého bydliště daleko617,65 %1,13 %  
Mám strach z výsledku vyšetření411,76 %0,75 %  
Mám strach z bolestivosti vyšetření38,82 %0,56 %  
Mám strach z rentgenového záření25,88 %0,38 %  
Chystám se.12,94 %0,19 %  
Kojim12,94 %0,19 %  
Je od 45 let a to je mi až letos12,94 %0,19 %  
podle několika různých studií je to v podstatě k ničemu12,94 %0,19 %  
chodím pravidelně12,94 %0,19 %  
věk 83 let12,94 %0,19 %  

Graf

7. Provádíte si samovyšetření prsů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano31859,66 %59,66 %  
Ne21540,34 %40,34 %  

Graf

8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou měsíčně15347,81 %28,71 %  
Méně často5918,44 %11,07 %  
Jednou za tři měsíce5517,19 %10,32 %  
Jednou za dva měsíce5316,56 %9,94 %  

Graf

9. Informoval Vás praktický lékař nebo gynekolog o technice samovyšetření prsů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne32160,23 %60,23 %  
Ano21239,77 %39,77 %  

Graf

10. Jak často by žena měla chodit na bezplatnou screeningovou mamografii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za 2 roky37169,61 %69,61 %  
Jednou ročně12323,08 %23,08 %  
Jednou za 3 roky397,32 %7,32 %  

Graf

11. Od jakého věku má žena nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 45 let31058,16 %58,16 %  
Od 40 let13425,14 %25,14 %  
Od 50 let8916,7 %16,7 %  

Graf

12. Do jakého věku má žena nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horní věková hranice je bez omezení49592,87 %92,87 %  
Do 75 let193,56 %3,56 %  
Do 69 let193,56 %3,56 %  

Graf

13. Co žena potřebuje k bezplatnému mamografickému vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa42178,99 %78,99 %  
Nepotřebuje žádanku ani zvací dopis9217,26 %17,26 %  
Zvací dopis od pojišťovny203,75 %3,75 %  

Graf

14. Samovyšetřením prsů lze nahradit mamografické vyšetření nebo ultrazvuk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne42379,36 %79,36 %  
Může, pokud se samovyšetření provádí správně8916,7 %16,7 %  
Ano213,94 %3,94 %  

Graf

15. Jak často by si žena měla provádět samovyšetření prsů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc47789,49 %89,49 %  
Jednou za půl roku224,13 %4,13 %  
Jednou za tři měsíce213,94 %3,94 %  
Jednou za dva měsíce132,44 %2,44 %  

Graf

16. Při samovyšetření prsů si žena má vyšetřovat i bradavky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano31759,47 %59,47 %  
Nevím17532,83 %32,83 %  
Ne417,69 %7,69 %  

Graf

17. Při samovyšetření prsů si žena má vyšetřovat i podpaždí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano49192,12 %92,12 %  
Nevím346,38 %6,38 %  
Ne81,5 %1,5 %  

Graf

18. Jaká vyšetřovací metoda se nejběžněji používá pro vyšetření prsu u žen mladších 40 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ultrazvuk39874,67 %74,67 %  
Mamografie11020,64 %20,64 %  
Počítačová tomografie (CT)152,81 %2,81 %  
Magnetická rezonance101,88 %1,88 %  

Graf

19. Genetická predispozice ke karcinomu prsu se může přenést (zdědit) od:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obou rodičů30056,29 %56,29 %  
Matky23043,15 %43,15 %  
Otce30,56 %0,56 %  

Graf

20. Mezi rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím30857,79 %57,79 %  
Brzká menopauza10920,45 %20,45 %  
Ani jedno7914,82 %14,82 %  
Pozdější menopauza376,94 %6,94 %  

Graf

21. Patří obezita mezi rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím24345,59 %45,59 %  
Ano17332,46 %32,46 %  
Ne11721,95 %21,95 %  

Graf

22. U bezdětných žen a u žen s prvním porodem po 30. roce života se riziko vzniku karcinomu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvyšuje27050,66 %50,66 %  
Nevím24646,15 %46,15 %  
Snižuje173,19 %3,19 %  

Graf

23. Je možné na mamografu vyšetřovat ženy s prsními implantáty (ženy po kosmetickém zvětšení prsou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vyšetření se nahrazuje ultrazvukem31859,66 %59,66 %  
Ano21540,34 %40,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Chodíte na screeningovou mamografii?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou ročně na otázku 4. Jak často chodíte na mamografické vyšetření?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odeslána gynekologem na otázku 5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přišel mi zvací dopis od zdravotní pojišťovny na otázku 5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní iniciativa na otázku 5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za dva roky na otázku 4. Jak často chodíte na mamografické vyšetření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odeslána praktickým lékařem na otázku 5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45-64 na otázku 1. Kolik je Vám let?
 • odpověď Ne:
  • 15.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšetření mi připadá zbytečné, nevěřím mu na otázku 6. Z jakého důvodu jste na mamografickém vyšetření nebyla?

4. Jak často chodíte na mamografické vyšetření?

 • odpověď Jednou za dva roky:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní iniciativa na otázku 5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?

7. Provádíte si samovyšetření prsů?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou měsíčně na otázku 8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za dva měsíce na otázku 8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za tři měsíce na otázku 8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Byla jste někdy na preventivním vyšetření prsů?

3. Chodíte na screeningovou mamografii?

4. Jak často chodíte na mamografické vyšetření?

5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?

6. Z jakého důvodu jste na mamografickém vyšetření nebyla?

7. Provádíte si samovyšetření prsů?

8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?

9. Informoval Vás praktický lékař nebo gynekolog o technice samovyšetření prsů?

10. Jak často by žena měla chodit na bezplatnou screeningovou mamografii?

11. Od jakého věku má žena nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetření?

12. Do jakého věku má žena nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetření?

13. Co žena potřebuje k bezplatnému mamografickému vyšetření?

14. Samovyšetřením prsů lze nahradit mamografické vyšetření nebo ultrazvuk?

15. Jak často by si žena měla provádět samovyšetření prsů?

16. Při samovyšetření prsů si žena má vyšetřovat i bradavky?

17. Při samovyšetření prsů si žena má vyšetřovat i podpaždí?

18. Jaká vyšetřovací metoda se nejběžněji používá pro vyšetření prsu u žen mladších 40 let?

19. Genetická predispozice ke karcinomu prsu se může přenést (zdědit) od:

20. Mezi rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu patří:

21. Patří obezita mezi rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu?

22. U bezdětných žen a u žen s prvním porodem po 30. roce života se riziko vzniku karcinomu:

23. Je možné na mamografu vyšetřovat ženy s prsními implantáty (ženy po kosmetickém zvětšení prsou)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Byla jste někdy na preventivním vyšetření prsů?

3. Chodíte na screeningovou mamografii?

4. Jak často chodíte na mamografické vyšetření?

5. Z jakého důvodu jste se rozhodla mamografické vyšetření podstoupit?

6. Z jakého důvodu jste na mamografickém vyšetření nebyla?

7. Provádíte si samovyšetření prsů?

8. Jak často si samovyšetření prsů provádíte?

9. Informoval Vás praktický lékař nebo gynekolog o technice samovyšetření prsů?

10. Jak často by žena měla chodit na bezplatnou screeningovou mamografii?

11. Od jakého věku má žena nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetření?

12. Do jakého věku má žena nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetření?

13. Co žena potřebuje k bezplatnému mamografickému vyšetření?

14. Samovyšetřením prsů lze nahradit mamografické vyšetření nebo ultrazvuk?

15. Jak často by si žena měla provádět samovyšetření prsů?

16. Při samovyšetření prsů si žena má vyšetřovat i bradavky?

17. Při samovyšetření prsů si žena má vyšetřovat i podpaždí?

18. Jaká vyšetřovací metoda se nejběžněji používá pro vyšetření prsu u žen mladších 40 let?

19. Genetická predispozice ke karcinomu prsu se může přenést (zdědit) od:

20. Mezi rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu patří:

21. Patří obezita mezi rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu?

22. U bezdětných žen a u žen s prvním porodem po 30. roce života se riziko vzniku karcinomu:

23. Je možné na mamografu vyšetřovat ženy s prsními implantáty (ženy po kosmetickém zvětšení prsou)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrbková, J.Mamodiagnostika - postoj a informovanost žen (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://mamodiagnostika-postoj-a-inf.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.