Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Management a strategie

Management a strategie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Dokoupilová
Šetření:27. 01. 2015 - 29. 01. 2015
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá managementem a strategiemi firmy. Je proto vhodný pouze pro ty, jež ví, jaké strategie používá firma, ve které pracují.

Odpovědi respondentů

1. Jsou pojmy „strategický management“, „strategické plánování“ a „dlouhodobé plánování“ synonyma, nebo každý z uvedených pojmů má jistý obsahový význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsou to synonyma a vím zcela přesně, v čem se jednotlivé pojmy obsahově liší1100 %100 %  

Graf

2. Jaký je vztah mezi pojmy „vize“ a „poslání“ podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem "vize" vyjadřuje záměr rozvoje podniku, pojem "poslání" vystihuje smysl existence podniku1100 %100 %  

Graf

3. Souhlasíte s názorem, že top management malého i středního podniku by měl věnovat koncepčním (strategickým) aktivitám větší pozornost než problematice operativního managementu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1100 %100 %  

Graf

4. Je ze strategického hlediska vnímán „odběratel“, resp. „spotřebitel“ produktů Vašeho podniku jako skutečný zákazník (klient)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1100 %100 %  

Graf

5. Je úroveň strategických aktivit ve Vašem podniku na úrovni (viz škála)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1100 %100 %  

Graf

6. Je ze strategického hlediska převažující styl vedení pracovníků ve Vašem podniku spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1100 %100 %  

Graf

7. Má top management Vašeho podniku ujasněnou strategii výkonu poslání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Nevímotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

8. Pokud odpověď na předchozí otázku je „Ano“, jsou se strategií seznámení pracovníci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

9. Mění top management Vašeho podniku strategii v souvislosti s rostoucí nejistotou v oborovém okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

10. Je v souvislosti s vývojem vlivu obecného a oborového okolí i interního prostředí diskutována managementem Vašeho podniku vhodnost / aktuálnost stávající strategie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve stejné míře1100 %100 %  

Graf

11. Je aktuální strategie výkonu poslání Vašeho podniku deklarována? (viz odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1100 %100 %  

Graf

12. Podílí se nižší a střední management Vašeho podniku na tvorbě strategie podniku jako celku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne1100 %100 %  

Graf

13. Jsou všichni pracovníci informováni o připravované implementaci nové strategie Vašeho podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1100 %100 %  

Graf

14. Potvrzujete svými zkušenostmi tvrzení, že i ve Vašem podniku docházelo (či stále ještě dochází) k situaci, že se perspektivní strategii nepodařilo (nedaří) implementovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne1100 %100 %  

Graf

15. Je průběh implementace strategie Vašeho podniku průběžně kontrolován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

16. Podílí se na strategické analýze, volbě strategie a její implementaci externí experti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (87,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dokoupilová, B.Management a strategie (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://management-a-strategie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.