Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > management kvality a já

management kvality a já

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Lázničková
Šetření:17. 11. 2009 - 27. 11. 2009
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako jeden z podkladů k bakalářské práci na téma " Analýza ve firmách po zavedení managementu kvality". Zajímá mě Váš osobní názor na danou problematiku, děkuji:)

Odpovědi respondentů

1. Činost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem studentotázka č. 2, pracuji ve firmě, která vlastní certifikát ISO a dodržuje management kvalityotázka č. 5, pracuji ve firmě, která nevlastní certifikát ISOotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji ve firmě, která vlastní certifikát ISO a dodržuje management kvality2358,97 %60,53 %  
jsem student1230,77 %31,58 %  
pracuji ve firmě, která nevlastní certifikát ISO 410,26 %10,53 %  

Graf

2. Co si představíte pod pojmem management kvality,ISO ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zajišťování a udržování kvality výrobků a služebotázka č. 3, nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajišťování a udržování kvality výrobků a služeb1487,5 %36,84 %  
nevím212,5 %5,26 %  

Graf

3. Bude pro Vás při výběru zaměstnání rozhodující, zda firma vlastní ISO a dodržuje management kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %23,68 %  
nevím425 %10,53 %  
ano318,75 %7,89 %  

Graf

4. Chtěl (a) byste pracovat jako manager kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím637,5 %15,79 %  
ne637,5 %15,79 %  
ano425 %10,53 %  

Graf

5. Co Vám říká pojem management kvality, certifikáty ISO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [znám, umím definovatotázka č. 6, neznámotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám, umím definovat2086,96 %52,63 %  
neznám313,04 %7,89 %  

Graf

6. znáte jméno Vašeho firemního managera kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7, jenom křestníotázka č. 7, jenom příjmeníotázka č. 7, znám pouze jeho přezdívkuotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2191,3 %55,26 %  
ne28,7 %5,26 %  

Graf

7. Má Váš manager kvality respekt u Vás, či Vašich kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1043,48 %26,32 %  
nevím834,78 %21,05 %  
ne521,74 %13,16 %  

Graf

8. Byl(a) jste při nástupu do zaměstnání seznámen(a) s mangementem kvality Vašeho pracoviště ( např. směrnice, pracovní instrukce..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %47,37 %  
ne417,39 %10,53 %  
nevím14,35 %2,63 %  

Graf

9. Když se zúčastníte odborného školení, musíte pak v práci vyplnit dotazník (či jinou formou sdělit nadřízeném, vedoucímu či manageru kvality) zda bylo školení pro Vás přínosem s ohledem na Vaše předchozí znalosti a pracovní zaměření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1252,17 %31,58 %  
ne1147,83 %28,95 %  

Graf

10. Jste na začátku nového roku seznámen(a) s plánem školení, kterého byste se měl(a) zúčastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, musím se zmínit sám(a) na jaké školení chci jítotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne939,13 %23,68 %  
ano730,43 %18,42 %  
musím se zmínit sám(a) na jaké školení chci jít730,43 %18,42 %  

Graf

11. Je pro Vás motivující, že firma kde pracujete vlastní ISO a dodržuje management kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %44,74 %  
ano626,09 %15,79 %  

Graf

12. Máte na pracovišti nástěnku, či jiný sdělovací prostředek, kde se můžete dočíst, jaké jsou plány a cíle kvality na daný rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13, nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %34,21 %  
ne730,43 %18,42 %  
nevím313,04 %7,89 %  

Graf

13. Před audiem u Vás na pracovišti probíhá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [máme na spěch - vše děláme na poslední chvílyotázka č. 14, jsme OK - vše děláme průběžněotázka č. 14, netýká se mě tootázka č. 14, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máme na spěch - vše děláme na poslední chvíly1043,48 %26,32 %  
netýká se mě to 1043,48 %26,32 %  
jsme OK - vše děláme průběžně313,04 %7,89 %  

Graf

14. Při auditu a návštěvě auditora:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nebudu přítomen/přítomna - náhle onemocnímotázka č. 15, jsem nadřízeným vyzván(a), abych si vzal(a) volnootázka č. 15, nečekaně musím odjet za důležitým zákazníkemotázka č. 15, na audit a setkání s auditorem se vždy velmi tešímotázka č. 15, nemohu se setkání s auditorem nijak vyhnoutotázka č. 15, neřeším to, nějak to dopadneotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřeším to, nějak to dopadne1669,57 %42,11 %  
nemohu se setkání s auditorem nijak vyhnout521,74 %13,16 %  
jsem nadřízeným vyzván(a), abych si vzal(a) volno14,35 %2,63 %  
nečekaně musím odjet za důležitým zákazníkem14,35 %2,63 %  

Graf

15. Proč si myslíte že si firmy pořizují certifkát(y) ISO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [chtějí zaručit kvalItu výrobků a služeb zákazníkům → konec dotazníku, je to trend → konec dotazníku, firma neví co s penězi → konec dotazníku, firma chce snížit nezaměstnanost, tím že příjme managera(ry) kvality → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtějí zaručit kvalItu výrobků a služeb zákazníkům2666,67 %68,42 %  
je to trend923,08 %23,68 %  
nevím410,26 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (82,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lázničková, P.management kvality a já (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://management-kvality-a-ja.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.