Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > management kvality a já

management kvality a já

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Lázničková
Šetření:17. 11. 2009 - 27. 11. 2009
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako jeden z podkladů k bakalářské práci na téma " Analýza ve firmách po zavedení managementu kvality". Zajímá mě Váš osobní názor na danou problematiku, děkuji:)

Odpovědi respondentů

1. Činost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem studentotázka č. 2, pracuji ve firmě, která vlastní certifikát ISO a dodržuje management kvalityotázka č. 5, pracuji ve firmě, která nevlastní certifikát ISOotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji ve firmě, která vlastní certifikát ISO a dodržuje management kvality2358,97 %60,53 %  
jsem student1230,77 %31,58 %  
pracuji ve firmě, která nevlastní certifikát ISO 410,26 %10,53 %  

Graf

2. Co si představíte pod pojmem management kvality,ISO ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zajišťování a udržování kvality výrobků a služebotázka č. 3, nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajišťování a udržování kvality výrobků a služeb1487,5 %36,84 %  
nevím212,5 %5,26 %  

Graf

3. Bude pro Vás při výběru zaměstnání rozhodující, zda firma vlastní ISO a dodržuje management kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %23,68 %  
nevím425 %10,53 %  
ano318,75 %7,89 %  

Graf

4. Chtěl (a) byste pracovat jako manager kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím637,5 %15,79 %  
ne637,5 %15,79 %  
ano425 %10,53 %  

Graf

5. Co Vám říká pojem management kvality, certifikáty ISO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [znám, umím definovatotázka č. 6, neznámotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám, umím definovat2086,96 %52,63 %  
neznám313,04 %7,89 %  

Graf

6. znáte jméno Vašeho firemního managera kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7, jenom křestníotázka č. 7, jenom příjmeníotázka č. 7, znám pouze jeho přezdívkuotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2191,3 %55,26 %  
ne28,7 %5,26 %  

Graf

7. Má Váš manager kvality respekt u Vás, či Vašich kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1043,48 %26,32 %  
nevím834,78 %21,05 %  
ne521,74 %13,16 %  

Graf

8. Byl(a) jste při nástupu do zaměstnání seznámen(a) s mangementem kvality Vašeho pracoviště ( např. směrnice, pracovní instrukce..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %47,37 %  
ne417,39 %10,53 %  
nevím14,35 %2,63 %  

Graf

9. Když se zúčastníte odborného školení, musíte pak v práci vyplnit dotazník (či jinou formou sdělit nadřízeném, vedoucímu či manageru kvality) zda bylo školení pro Vás přínosem s ohledem na Vaše předchozí znalosti a pracovní zaměření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1252,17 %31,58 %  
ne1147,83 %28,95 %  

Graf

10. Jste na začátku nového roku seznámen(a) s plánem školení, kterého byste se měl(a) zúčastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, musím se zmínit sám(a) na jaké školení chci jítotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne939,13 %23,68 %  
ano730,43 %18,42 %  
musím se zmínit sám(a) na jaké školení chci jít730,43 %18,42 %  

Graf

11. Je pro Vás motivující, že firma kde pracujete vlastní ISO a dodržuje management kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %44,74 %  
ano626,09 %15,79 %  

Graf

12. Máte na pracovišti nástěnku, či jiný sdělovací prostředek, kde se můžete dočíst, jaké jsou plány a cíle kvality na daný rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13, nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %34,21 %  
ne730,43 %18,42 %  
nevím313,04 %7,89 %  

Graf

13. Před audiem u Vás na pracovišti probíhá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [máme na spěch - vše děláme na poslední chvílyotázka č. 14, jsme OK - vše děláme průběžněotázka č. 14, netýká se mě tootázka č. 14, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máme na spěch - vše děláme na poslední chvíly1043,48 %26,32 %  
netýká se mě to 1043,48 %26,32 %  
jsme OK - vše děláme průběžně313,04 %7,89 %  

Graf

14. Při auditu a návštěvě auditora:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nebudu přítomen/přítomna - náhle onemocnímotázka č. 15, jsem nadřízeným vyzván(a), abych si vzal(a) volnootázka č. 15, nečekaně musím odjet za důležitým zákazníkemotázka č. 15, na audit a setkání s auditorem se vždy velmi tešímotázka č. 15, nemohu se setkání s auditorem nijak vyhnoutotázka č. 15, neřeším to, nějak to dopadneotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřeším to, nějak to dopadne1669,57 %42,11 %  
nemohu se setkání s auditorem nijak vyhnout521,74 %13,16 %  
jsem nadřízeným vyzván(a), abych si vzal(a) volno14,35 %2,63 %  
nečekaně musím odjet za důležitým zákazníkem14,35 %2,63 %  

Graf

15. Proč si myslíte že si firmy pořizují certifkát(y) ISO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [chtějí zaručit kvalItu výrobků a služeb zákazníkům → konec dotazníku, je to trend → konec dotazníku, firma neví co s penězi → konec dotazníku, firma chce snížit nezaměstnanost, tím že příjme managera(ry) kvality → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtějí zaručit kvalItu výrobků a služeb zákazníkům2666,67 %68,42 %  
je to trend923,08 %23,68 %  
nevím410,26 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lázničková, P.management kvality a já (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://management-kvality-a-ja.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.