Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerská etika

Manažerská etika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Ettlová
Šetření:22. 02. 2012 - 29. 02. 2012
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci výzkumu své diplomové práce na téma „Manažerská etika“, si vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku ohledně morálky a etiky ve Vašem zaměstnání, které by měl manažer (vedoucí pracovník) dodržovat.  Dotazník trvá max.15min ;)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5553,4 %53,4 %  
muž4846,6 %46,6 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 454038,83 %38,83 %  
18 - 242423,3 %23,3 %  
46 a více2120,39 %20,39 %  
25 - 351817,48 %17,48 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 50000 obyvatel4543,69 %43,69 %  
10000 - 50 000 obyvatel3029,13 %29,13 %  
do 10000 obyvatel2827,18 %27,18 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední – s maturitou4038,83 %38,83 %  
střední – vyučen3533,98 %33,98 %  
vysokoškolské2726,21 %26,21 %  
základní10,97 %0,97 %  

Graf

5. Má vaše firma zpracován etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3231,07 %31,07 %  
spíše ne3231,07 %31,07 %  
spíše ano2928,16 %28,16 %  
určitě ne109,71 %9,71 %  

Graf

6. Myslíte si, že ve Vašem zaměstnání je etický kodex dodržován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4240,78 %40,78 %  
spíše ne3433,01 %33,01 %  
určitě ano1413,59 %13,59 %  
určitě ne1312,62 %12,62 %  

Graf

7. Poruší-li manažer (vedoucí pracovník) ustanovení etického kodexu, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
promluvím si s ním o tom a pokud ho bude nadále porušovat, půjdu to nahlásit7471,84 %71,84 %  
nebudu si toho všímat1716,5 %16,5 %  
nahlásím to jeho nadřízenému1211,65 %11,65 %  

Graf

8. Co je podle Vás důležité pro práci manažera (vedoucího pracovníka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizační a řídící schopnosti5250,49 %50,49 %  
poctivost a čestnost3231,07 %31,07 %  
profesní připravenost1514,56 %14,56 %  
schopnost se rychle přizpůsobit43,88 %3,88 %  

Graf

9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3533,98 %33,98 %  
spíše ne3433,01 %33,01 %  
určitě ano2726,21 %26,21 %  
určitě ne76,8 %6,8 %  

Graf

10. Důvěřujete schopnostem manažera (vedoucího praovníka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4240,78 %40,78 %  
spíše ano3735,92 %35,92 %  
určitě ano1716,5 %16,5 %  
určitě ne76,8 %6,8 %  

Graf

11. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovník) řeší konflitky spravedlivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4442,72 %42,72 %  
spíše ne4139,81 %39,81 %  
určitě ano98,74 %8,74 %  
určitě ne98,74 %8,74 %  

Graf

12. Organizace a způsob vedení ve Vašem povolání považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující3533,98 %33,98 %  
dobrý3332,04 %32,04 %  
výborný2524,27 %24,27 %  
nevyhovující109,71 %9,71 %  

Graf

13. Jste spokojen (a) s činností manažera (vedoucího pracovníka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3836,89 %36,89 %  
spíše ano3836,89 %36,89 %  
určitě ano1716,5 %16,5 %  
určitě ne109,71 %9,71 %  

Graf

14. Zadaný úkol Vám manažer (vedoucí pracovník):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy nechápu co po mně manažer (vedoucí pracovník) chce3433,01 %33,01 %  
vysvětlí3332,04 %32,04 %  
dostatečně vysvětlí a popíš1918,45 %18,45 %  
vůbec mi není úkol vysvětlen1716,5 %16,5 %  

Graf

15. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovníkú jedná autoritativně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3937,86 %37,86 %  
spíše ne3332,04 %32,04 %  
určitě ano1918,45 %18,45 %  
určitě ne1211,65 %11,65 %  

Graf

16. Můžete Vašemu manažerovi (vedoucímu pracovníkovi) říci svůj názor, nebo podněty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3836,89 %36,89 %  
určitě ano3029,13 %29,13 %  
spíše ano2726,21 %26,21 %  
určitě ne87,77 %7,77 %  

Graf

17. Myslíte si, že Vás manažer (vedoucí pracovník) dostatečně motivuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3735,92 %35,92 %  
spíše ano3433,01 %33,01 %  
určitě ano1615,53 %15,53 %  
určitě ne1615,53 %15,53 %  

Graf

18. Vnímáte atmosféru v zaměstnání jako příjemnou a přátelskou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4442,72 %42,72 %  
určitě ano4240,78 %40,78 %  
spíše ne109,71 %9,71 %  
určitě ne76,8 %6,8 %  

Graf

19. Etické podněty jako jsou pochvala, ocenění apod. považujte za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo uplatňované3533,98 %33,98 %  
uplatňované2827,18 %27,18 %  
velice používané a účinné2120,39 %20,39 %  
vůbec se nepoužívají1918,45 %18,45 %  

Graf

20. Chodíte rád (a) do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5957,28 %57,28 %  
určitě ano2625,24 %25,24 %  
spíše ne1817,48 %17,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 36 - 45:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 6. Myslíte si, že ve Vašem zaměstnání je etický kodex dodržován?

5. Má vaše firma zpracován etický kodex?

 • odpověď určitě ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 6. Myslíte si, že ve Vašem zaměstnání je etický kodex dodržován?

9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)

 • odpověď určitě ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 13. Jste spokojen (a) s činností manažera (vedoucího pracovníka)?

10. Důvěřujete schopnostem manažera (vedoucího praovníka)?

 • odpověď spíše ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední – vyučen na otázku 4. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 11. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovník) řeší konflitky spravedlivě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)

11. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovník) řeší konflitky spravedlivě?

 • odpověď spíše ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední – vyučen na otázku 4. Dosažené vzdělání
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 10. Důvěřujete schopnostem manažera (vedoucího praovníka)?

13. Jste spokojen (a) s činností manažera (vedoucího pracovníka)?

 • odpověď spíše ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)

16. Můžete Vašemu manažerovi (vedoucímu pracovníkovi) říci svůj názor, nebo podněty?

 • odpověď určitě ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Důvěřujete schopnostem manažera (vedoucího praovníka)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 13. Jste spokojen (a) s činností manažera (vedoucího pracovníka)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Bydliště

4. Dosažené vzdělání

5. Má vaše firma zpracován etický kodex?

6. Myslíte si, že ve Vašem zaměstnání je etický kodex dodržován?

7. Poruší-li manažer (vedoucí pracovník) ustanovení etického kodexu, co uděláte?

8. Co je podle Vás důležité pro práci manažera (vedoucího pracovníka)?

9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)

10. Důvěřujete schopnostem manažera (vedoucího praovníka)?

11. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovník) řeší konflitky spravedlivě?

12. Organizace a způsob vedení ve Vašem povolání považujete za:

13. Jste spokojen (a) s činností manažera (vedoucího pracovníka)?

14. Zadaný úkol Vám manažer (vedoucí pracovník):

15. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovníkú jedná autoritativně?

16. Můžete Vašemu manažerovi (vedoucímu pracovníkovi) říci svůj názor, nebo podněty?

17. Myslíte si, že Vás manažer (vedoucí pracovník) dostatečně motivuje?

18. Vnímáte atmosféru v zaměstnání jako příjemnou a přátelskou?

19. Etické podněty jako jsou pochvala, ocenění apod. považujte za:

20. Chodíte rád (a) do zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Bydliště

4. Dosažené vzdělání

5. Má vaše firma zpracován etický kodex?

6. Myslíte si, že ve Vašem zaměstnání je etický kodex dodržován?

7. Poruší-li manažer (vedoucí pracovník) ustanovení etického kodexu, co uděláte?

8. Co je podle Vás důležité pro práci manažera (vedoucího pracovníka)?

9. Má Váš manažer (vedoucí pracovník) některé z těchto schopností? (viz ot.8)

10. Důvěřujete schopnostem manažera (vedoucího praovníka)?

11. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovník) řeší konflitky spravedlivě?

12. Organizace a způsob vedení ve Vašem povolání považujete za:

13. Jste spokojen (a) s činností manažera (vedoucího pracovníka)?

14. Zadaný úkol Vám manažer (vedoucí pracovník):

15. Myslíte si, že manažer (vedoucí pracovníkú jedná autoritativně?

16. Můžete Vašemu manažerovi (vedoucímu pracovníkovi) říci svůj názor, nebo podněty?

17. Myslíte si, že Vás manažer (vedoucí pracovník) dostatečně motivuje?

18. Vnímáte atmosféru v zaměstnání jako příjemnou a přátelskou?

19. Etické podněty jako jsou pochvala, ocenění apod. považujte za:

20. Chodíte rád (a) do zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ettlová, V.Manažerská etika (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://manazerska-eika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.