Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerská jazyková kompetence v cestovním ruchu

Manažerská jazyková kompetence v cestovním ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pulkráb
Šetření:25. 03. 2010 - 07. 04. 2010
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum jazykových kompetencí manažerů v cestovním ruchu vzniká za účelem vytvoření diplomové práce na stejné téma. Předem děkuji za vyplnění a za Váš investovaný čas. Doufám, že se Vám tato investice vrátí ve formě procitnutí a uvědomnění si mnoha důležitých souvislostí ve spojitosti s předkládanými otázkami a tématy.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete ve vedoucí pozici v odvětví cestovního ruchu či v odvětví souvisejícím s cestovním ruchem? Pokud ano, v jakém odvětví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [NE → konec dotazníku, ubytovací službyotázka č. 2, stravovací službyotázka č. 2, služby osobní dopravyotázka č. 2, služby cestovní kanceláře/agentury a průvodcovské službyotázka č. 2, kulturní službyotázka č. 2, rekreační a ostatní zábavní službyotázka č. 2, ostatní služby CR (např. pronájem ostatního zboží či finanční a pojišťovací služby)otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytovací služby 9979,84 %80,49 %  
NE129,68 %9,76 %  
stravovací služby86,45 %6,5 %  
rekreační a ostatní zábavní služby 32,42 %2,44 %  
služby cestovní kanceláře/agentury a průvodcovské služby10,81 %0,81 %  
ostatní služby CR (např. pronájem ostatního zboží či finanční a pojišťovací služby)10,81 %0,81 %  

Graf

2. Které dva jazyky považujete ve sféře cestovního ruchu u nás za nejdůležitější? (zaškrtněte dva jazyky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina10795,54 %86,99 %  
němčina9181,25 %73,98 %  
ruština1513,39 %12,2 %  
španělština43,57 %3,25 %  
italština21,79 %1,63 %  
Čeština, Slovenčina, Polština na Slovensku 10,89 %0,81 %  
rovnoměrně NJ+RJ10,89 %0,81 %  
francouzština10,89 %0,81 %  
v mém případě RJ a NJ, ale obecně kromě AJ i ŠJ 10,89 %0,81 %  
polština / dáno příhraniční lokalitou10,89 %0,81 %  

Graf

3. Považujete některý z cizích jazyků za nesympatický? Chcete-li, uveďte proč. Možné důvody: historické důvody, nelibozvučnost, náročnost jazyka, špatná zkušenost s lidmi či vyučujícími.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný jazyk nepovažuji za nesympatický5360,92 %43,09 %  
ruština1618,39 %13,01 %  
němčina1517,24 %12,2 %  
francouzština33,45 %2,44 %  
historie11,15 %0,81 %  
cinstina11,15 %0,81 %  
ne11,15 %0,81 %  
zkušenost s lidmi11,15 %0,81 %  
nelibozvučnost11,15 %0,81 %  
nerelevantni otázka11,15 %0,81 %  

Graf

4. Jste spokojen/a s jazykovou kompetencí svých podřízených, případně kolegů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6053,57 %48,78 %  
ano5246,43 %42,28 %  

Graf

5. Jste spokojen/a se svou jazykovou kompetencí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6759,82 %54,47 %  
ano4540,18 %36,59 %  

Graf

6. Víte, co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, vůbec nevím, o co se jedná5347,32 %43,09 %  
ANO, ale neznám jeho přesný obsah2522,32 %20,33 %  
NE, ale už jsem o něčem takovém slyšel 2219,64 %17,89 %  
ANO, jsem s jeho obsahem seznámen/a 1210,71 %9,76 %  

Graf

7. Jaké hodnocení znalosti jazyka očekáváte v životopise uchazeče o práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní popis (např. aktivně, plynule, začátečník apod.)7869,64 %63,41 %  
hodnocení podložené jazykovou školou či nějakou institucí, certifikátem2925,89 %23,58 %  
podle Společného evropského referenčního rámce76,25 %5,69 %  
S přihlédnutím o jaký post se daný kandidát uchází10,89 %0,81 %  
Osobná komunikácia ukáže10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance10,89 %0,81 %  
praktická zkouška10,89 %0,81 %  
jsem VŠ LATINA, CIZÍ JAZYKY, PROZKOUŠÍM SAMA10,89 %0,81 %  
hodnoceni dle certif,pobytu v zahr., praxe, aj.10,89 %0,81 %  
sám si uchazeče zkouším10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance, jsme malý penzion10,89 %0,81 %  
praxe ukáže skutečnou jaz.úroveň!10,89 %0,81 %  
Dulezita je praxe a jak uchazec umi reagovat.10,89 %0,81 %  

Graf

8. Jak zjišťujete při přijímacím pohovoru skutečné jazykové znalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedení části či celého pohovoru v cizím jazyce6759,82 %54,47 %  
nijak, uchazeči důvěřuji, pokud jazyk neumí, vyjde to při práci brzy najevo3329,46 %26,83 %  
předložení certifikátu 1210,71 %9,76 %  
ověření přes udané reference 76,25 %5,69 %  
prověření osobní osobou znalou daný jazyk10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance10,89 %0,81 %  
SAMA10,89 %0,81 %  
zjištění je během 1-2 pracovních dnů/prozkoušením 10,89 %0,81 %  
viz otázka 7.10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance, jsme malý penzion10,89 %0,81 %  

Graf

9. Vlastníte nějaký certifikát osvědčující Vaší jazykovou kompetenci? Jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5650 %45,53 %  
státní jazyková zkouška2219,64 %17,89 %  
certifikát vydaný jinou vzdělávací institucí2118,75 %17,07 %  
mezinárodně uznávaný (TOEFL, FCE, GDS apod.)119,82 %8,94 %  
certifikát vydaný jazykovou školou108,93 %8,13 %  
maturita21,79 %1,63 %  
celý život studuji jazyky10,89 %0,81 %  

Graf

10. Pozorujete ve svém oboru či okolí vliv globální finanční krize na jazykovou vybavenost či jazykové vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8878,57 %71,54 %  
ano2421,43 %19,51 %  

Graf

11. Ohodnoťte své jazykové znalosti všech jednotlivých jazyků, které ovládáte. 100 % – úroveň rodilého mluvčího, znalost odborných výrazů 80 % – bezproblémová komunikace, alespoň částečná orientace v odborných výrazech 60 % – plynulá komunikace s využitím jednodušších vazeb a slov 40 % – komunikace s občasnými problémy 20 % – schopnost pouze nejjednodušší komunikace

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AJ - 60%3430,36 %27,64 %  
NJ - 20%3329,46 %26,83 %  
AJ - 80%3329,46 %26,83 %  
NJ - 60%2925,89 %23,58 %  
AJ - 40%2421,43 %19,51 %  
RJ - 40%1916,96 %15,45 %  
NJ - 80%1715,18 %13,82 %  
NJ - 40%1715,18 %13,82 %  
RJ - 60%1614,29 %13,01 %  
RJ - 20%1412,5 %11,38 %  
AJ - 20%1311,61 %10,57 %  
RJ - 80%87,14 %6,5 %  
FJ - 20%76,25 %5,69 %  
NJ - 10076,25 %5,69 %  
FJ - 40%65,36 %4,88 %  
AJ - 100%54,46 %4,07 %  
FJ - 60%32,68 %2,44 %  
FJ - 100%21,79 %1,63 %  
SJ - 20%10,89 %0,81 %  
italština 60 španělština 6010,89 %0,81 %  
ŠJ-40%10,89 %0,81 %  
Esp 40%10,89 %0,81 %  
IJ 40%10,89 %0,81 %  
Span. - 20%, slov. 100%10,89 %0,81 %  
švédština10,89 %0,81 %  
RJ - 100%10,89 %0,81 %  
Holandština 60%10,89 %0,81 %  
SJ 40%10,89 %0,81 %  
polsky 40%10,89 %0,81 %  
studuji v kurzech 2x týdně AJ a NJ10,89 %0,81 %  
esperanto10,89 %0,81 %  
FJ - 80%10,89 %0,81 %  
hovořím švédsky, norsky, hebrejsky 10,89 %0,81 %  
španělština - 20%10,89 %0,81 %  
španělština 50%10,89 %0,81 %  
italština 80%10,89 %0,81 %  
italsky 40%, 10,89 %0,81 %  
IJ 80%10,89 %0,81 %  
Spanelstina 80%10,89 %0,81 %  
řečtina 20%10,89 %0,81 %  

Graf

12. Může být nedostatečná jazyková kompetence důvodem k rozvázání pracovního vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale záleží i na ostatních kvalitách pracovníka5952,68 %47,97 %  
ANO, určitě 2623,21 %21,14 %  
NE, pokud nebude problém i jinde1715,18 %13,82 %  
NE, pouze jazyková kompetence není natolik závažným nedostatkem108,93 %8,13 %  

Graf

13. Jaká je Vaše motivace k učení se jazykům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní důvody7365,18 %59,35 %  
osobní uspokojení7365,18 %59,35 %  
komunikace s cizinci obecně 4136,61 %33,33 %  
vylepšení pozice na trhu práce 3127,68 %25,2 %  
možnost zaměstnání v zahraničí1715,18 %13,82 %  
komunikace na dovolené 119,82 %8,94 %  
HOBBY10,89 %0,81 %  
chci mluvit s každým jeho řečí10,89 %0,81 %  

Graf

14. Souhlasíte s následujícím tvrzením? „Jazykové vzdělání je základním kamenem kvalitních služeb cestovního ruchu a mělo by být politickou prioritou v otázkách rozvoje cestovního ruchu v ČR.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7768,75 %62,6 %  
částečně3430,36 %27,64 %  
ne10,89 %0,81 %  

Graf

15. Poskytuje Vám zaměstnavatel (či vy svým zaměstnancům) možnost jazykového vzdělávání? Pokud ano, jakou formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4741,96 %38,21 %  
plně hrazené kurzy organizované zaměstnavatelem2724,11 %21,95 %  
uvolnění v pracovní době 1816,07 %14,63 %  
částečně hrazené kurzy organizované kurzy87,14 %6,5 %  
částečně hrazené kurzy vlastního výběru 87,14 %6,5 %  
soukromé hodiny76,25 %5,69 %  
plně hrazené kurzy dle vlastního výběru43,57 %3,25 %  
zahraniční pracovní stáže21,79 %1,63 %  
nemáme zaměstnance10,89 %0,81 %  
učí nás mgr. z gymnázia /2xtýdně10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance, jsme malý penzion10,89 %0,81 %  
NENÍ ZÁJEM ZE STRANY ZAMĚSTNANCŮ10,89 %0,81 %  
částečně hrazené soukromé hodiny v pracovní době10,89 %0,81 %  
nemám zaměstnavatele10,89 %0,81 %  

Graf

16. Omezuje Vás zaměstnavatel nějakým způsobem při výběru typu a formy jazykového vzdělávaní? Pokud ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6961,61 %56,1 %  
omezení na určitý jazyk 1816,07 %14,63 %  
zaměstnavatel mi neposkytuje žádné jazykové vzdělávání119,82 %8,94 %  
finanční hranice87,14 %6,5 %  
nedává možnost využít samoučných metod32,68 %2,44 %  
kurzy AJ,Sp.J,NJ 10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance10,89 %0,81 %  
NEJSEM ZAMĚSTNANEC10,89 %0,81 %  
Musel bych být idiot, kdybych někoho omezoval10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance, jsme malý penzion10,89 %0,81 %  
nemám zaměstnavatele10,89 %0,81 %  

Graf

17. Jakou podporu v jazykovém vzdělávání byste chtěl/a od svého zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraniční pracovní stáže 2219,64 %17,89 %  
plně hrazené kurzy organizované zaměstnavatelem2017,86 %16,26 %  
finanční příspěvek na libovolnou formu jazykového vzdělávání1916,96 %15,45 %  
soukromé hodiny1513,39 %12,2 %  
jazykové kurzy v zahraničí1311,61 %10,57 %  
uvolnění v pracovní době 1210,71 %9,76 %  
částečně hrazené kurzy vlastního výběru119,82 %8,94 %  
částečně hrazené kurzy organizované kurzy108,93 %8,13 %  
plně hrazené kurzy dle vlastního výběru 87,14 %6,5 %  
jakoukoliv, ale alespoň nějakou10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance10,89 %0,81 %  
nepotřebuji jinou podporu10,89 %0,81 %  
NEJSEM ZAM.10,89 %0,81 %  
jsem sám zaměstnavatel10,89 %0,81 %  
jsem zaměstnavatel10,89 %0,81 %  
nemáme zaměstnance, jsme malý penzion10,89 %0,81 %  
jsem svůj vlastní zaměstnavatel10,89 %0,81 %  
vlastní podíl důlwžitý jako motivační stimul!10,89 %0,81 %  
rozhoduji za sebe sama 10,89 %0,81 %  
nelze odpovědět10,89 %0,81 %  
nemám zaměstnavatele10,89 %0,81 %  
ne10,89 %0,81 %  

Graf

18. Jak často využíváte cizí jazyk ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně 6658,93 %53,66 %  
pravidelně, několikrát do týdne2421,43 %19,51 %  
zřídka, párkrát do měsíce1916,96 %15,45 %  
takřka vůbec32,68 %2,44 %  

Graf

19. Co vnímáte jako největší překážku ve Vašem jazykovém růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová vytíženost 8475 %68,29 %  
lenost 3026,79 %24,39 %  
finanční náročnost 1614,29 %13,01 %  
chybějící motivace43,57 %3,25 %  
nedostatečná podpora zaměstnavatele21,79 %1,63 %  
neni10,89 %0,81 %  
nemám překážku10,89 %0,81 %  
zadna prekazka10,89 %0,81 %  

Graf

20. Vzděláváte se jazykově v současné době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6255,36 %50,41 %  
ne5044,64 %40,65 %  

Graf

21. Jak se učíte cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostudium6255,36 %50,41 %  
jazykové kurzy3026,79 %24,39 %  
soukromé hodiny2623,21 %21,14 %  
škola2219,64 %17,89 %  
zahraniční pracovní pobyt1210,71 %9,76 %  
zahraniční studium54,46 %4,07 %  
kurz hrazený zaměstnavatelem10,89 %0,81 %  
praxe10,89 %0,81 %  
četba, DVD, zahraniční rozhlas a TV10,89 %0,81 %  
neučím10,89 %0,81 %  
v zaměstnání10,89 %0,81 %  

Graf

22. Využíváte k cizojazyčné komunikaci či k jazykovému vzdělávání moderní technologie? Jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online slovník(y)6356,25 %51,22 %  
překladače textu (Google překladač apod.)5750,89 %46,34 %  
slovníky v PC3329,46 %26,83 %  
nevyužívám1715,18 %13,82 %  
výuka přes internet1614,29 %13,01 %  
materiály na internetu, texty v daném jazyce10,89 %0,81 %  
audioCD v aute10,89 %0,81 %  
funguje skvěle v Izraeli10,89 %0,81 %  

Graf

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5851,79 %47,15 %  
vysokoškolské 2. stupně2623,21 %21,14 %  
vysokoškolské 1. stupně2017,86 %16,26 %  
vysokoškolské 3. stupně87,14 %6,5 %  

Graf

24. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let5145,54 %41,46 %  
35-44 let2421,43 %19,51 %  
45-54 let2320,54 %18,7 %  
55 a více let98,04 %7,32 %  
15-24 let54,46 %4,07 %  

Graf

25. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6356,25 %51,22 %  
muž4943,75 %39,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jste spokojen/a se svou jazykovou kompetencí?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi AJ - 20% na otázku 11. Ohodnoťte své jazykové znalosti všech jednotlivých jazyků, které ovládáte. 100 % – úroveň rodilého mluvčího, znalost odborných výrazů 80 % – bezproblémová komunikace, alespoň částečná orientace v odborných výrazech 60 % – plynulá komunikace s využitím jednodušších vazeb a slov 40 % – komunikace s občasnými problémy 20 % – schopnost pouze nejjednodušší komunikace

7. Jaké hodnocení znalosti jazyka očekáváte v životopise uchazeče o práci?

 • odpověď slovní popis (např. aktivně, plynule, začátečník apod.):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně hrazené kurzy organizované kurzy na otázku 17. Jakou podporu v jazykovém vzdělávání byste chtěl/a od svého zaměstnavatele?

8. Jak zjišťujete při přijímacím pohovoru skutečné jazykové znalosti?

 • odpověď vedení části či celého pohovoru v cizím jazyce:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi plně hrazené kurzy organizované zaměstnavatelem na otázku 17. Jakou podporu v jazykovém vzdělávání byste chtěl/a od svého zaměstnavatele?

13. Jaká je Vaše motivace k učení se jazykům?

 • odpověď osobní uspokojení:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace na dovolené na otázku 13. Jaká je Vaše motivace k učení se jazykům?

15. Poskytuje Vám zaměstnavatel (či vy svým zaměstnancům) možnost jazykového vzdělávání? Pokud ano, jakou formou?

 • odpověď NE:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel mi neposkytuje žádné jazykové vzdělávání na otázku 16. Omezuje Vás zaměstnavatel nějakým způsobem při výběru typu a formy jazykového vzdělávaní? Pokud ano, jak?

18. Jak často využíváte cizí jazyk ve svém zaměstnání?

 • odpověď denně :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně hrazené kurzy vlastního výběru na otázku 17. Jakou podporu v jazykovém vzdělávání byste chtěl/a od svého zaměstnavatele?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď středoškolské:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel mi neposkytuje žádné jazykové vzdělávání na otázku 16. Omezuje Vás zaměstnavatel nějakým způsobem při výběru typu a formy jazykového vzdělávaní? Pokud ano, jak?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete ve vedoucí pozici v odvětví cestovního ruchu či v odvětví souvisejícím s cestovním ruchem? Pokud ano, v jakém odvětví?

2. Které dva jazyky považujete ve sféře cestovního ruchu u nás za nejdůležitější? (zaškrtněte dva jazyky)

3. Považujete některý z cizích jazyků za nesympatický? Chcete-li, uveďte proč. Možné důvody: historické důvody, nelibozvučnost, náročnost jazyka, špatná zkušenost s lidmi či vyučujícími.

4. Jste spokojen/a s jazykovou kompetencí svých podřízených, případně kolegů?

5. Jste spokojen/a se svou jazykovou kompetencí?

6. Víte, co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky?

7. Jaké hodnocení znalosti jazyka očekáváte v životopise uchazeče o práci?

8. Jak zjišťujete při přijímacím pohovoru skutečné jazykové znalosti?

9. Vlastníte nějaký certifikát osvědčující Vaší jazykovou kompetenci? Jaký?

10. Pozorujete ve svém oboru či okolí vliv globální finanční krize na jazykovou vybavenost či jazykové vzdělávání?

11. Ohodnoťte své jazykové znalosti všech jednotlivých jazyků, které ovládáte. 100 % – úroveň rodilého mluvčího, znalost odborných výrazů 80 % – bezproblémová komunikace, alespoň částečná orientace v odborných výrazech 60 % – plynulá komunikace s využitím jednodušších vazeb a slov 40 % – komunikace s občasnými problémy 20 % – schopnost pouze nejjednodušší komunikace

12. Může být nedostatečná jazyková kompetence důvodem k rozvázání pracovního vztahu?

13. Jaká je Vaše motivace k učení se jazykům?

14. Souhlasíte s následujícím tvrzením? „Jazykové vzdělání je základním kamenem kvalitních služeb cestovního ruchu a mělo by být politickou prioritou v otázkách rozvoje cestovního ruchu v ČR.“

15. Poskytuje Vám zaměstnavatel (či vy svým zaměstnancům) možnost jazykového vzdělávání? Pokud ano, jakou formou?

16. Omezuje Vás zaměstnavatel nějakým způsobem při výběru typu a formy jazykového vzdělávaní? Pokud ano, jak?

17. Jakou podporu v jazykovém vzdělávání byste chtěl/a od svého zaměstnavatele?

18. Jak často využíváte cizí jazyk ve svém zaměstnání?

19. Co vnímáte jako největší překážku ve Vašem jazykovém růstu?

20. Vzděláváte se jazykově v současné době?

21. Jak se učíte cizí jazyk?

22. Využíváte k cizojazyčné komunikaci či k jazykovému vzdělávání moderní technologie? Jaké?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete ve vedoucí pozici v odvětví cestovního ruchu či v odvětví souvisejícím s cestovním ruchem? Pokud ano, v jakém odvětví?

2. Které dva jazyky považujete ve sféře cestovního ruchu u nás za nejdůležitější? (zaškrtněte dva jazyky)

3. Považujete některý z cizích jazyků za nesympatický? Chcete-li, uveďte proč. Možné důvody: historické důvody, nelibozvučnost, náročnost jazyka, špatná zkušenost s lidmi či vyučujícími.

4. Jste spokojen/a s jazykovou kompetencí svých podřízených, případně kolegů?

5. Jste spokojen/a se svou jazykovou kompetencí?

6. Víte, co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky?

7. Jaké hodnocení znalosti jazyka očekáváte v životopise uchazeče o práci?

8. Jak zjišťujete při přijímacím pohovoru skutečné jazykové znalosti?

9. Vlastníte nějaký certifikát osvědčující Vaší jazykovou kompetenci? Jaký?

10. Pozorujete ve svém oboru či okolí vliv globální finanční krize na jazykovou vybavenost či jazykové vzdělávání?

11. Ohodnoťte své jazykové znalosti všech jednotlivých jazyků, které ovládáte. 100 % – úroveň rodilého mluvčího, znalost odborných výrazů 80 % – bezproblémová komunikace, alespoň částečná orientace v odborných výrazech 60 % – plynulá komunikace s využitím jednodušších vazeb a slov 40 % – komunikace s občasnými problémy 20 % – schopnost pouze nejjednodušší komunikace

12. Může být nedostatečná jazyková kompetence důvodem k rozvázání pracovního vztahu?

13. Jaká je Vaše motivace k učení se jazykům?

14. Souhlasíte s následujícím tvrzením? „Jazykové vzdělání je základním kamenem kvalitních služeb cestovního ruchu a mělo by být politickou prioritou v otázkách rozvoje cestovního ruchu v ČR.“

15. Poskytuje Vám zaměstnavatel (či vy svým zaměstnancům) možnost jazykového vzdělávání? Pokud ano, jakou formou?

16. Omezuje Vás zaměstnavatel nějakým způsobem při výběru typu a formy jazykového vzdělávaní? Pokud ano, jak?

17. Jakou podporu v jazykovém vzdělávání byste chtěl/a od svého zaměstnavatele?

18. Jak často využíváte cizí jazyk ve svém zaměstnání?

19. Co vnímáte jako největší překážku ve Vašem jazykovém růstu?

20. Vzděláváte se jazykově v současné době?

21. Jak se učíte cizí jazyk?

22. Využíváte k cizojazyčné komunikaci či k jazykovému vzdělávání moderní technologie? Jaké?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pulkráb, J.Manažerská jazyková kompetence v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://manazerska-jazykova-kompetence-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.