Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň manažerské komunikace v podniku

Úroveň manažerské komunikace v podniku

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Kohoutová
Šetření:24. 03. 2010 - 27. 03. 2010
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):48 / 28.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění dotazníku na výše uvedené téma. Dotazník je zcela anonymní a veškeré informace v něm uvedené poslouží mj. pro účely diplomové práce.
Celý dotazník je rozdělen do 4 částí: úvodní otázka Vás nasměruje do správné části dotazníku dle Vašeho zařazení ve firmě; první část vyplňte prosím pouze Vy, kteří máte své vlastní podřízené – zde mě zajímá, jak byste Vy sám/sama pravdivě ohodnotil/-a Váš způsob komunikace jako manažera týmu s Vašimi podřízenými. Navazující druhá část by měla ve výsledku být obrazem stavu a způsobu komunikace Vás, Vašeho nadřízeného i celého týmu, ve kterém pracujete. Ve třetí části jen velmi krátce ohodnotíte kvalitu komunikace ve Vašem týmu. Poslední, doplňující část, slouží pro rozdělení Vás, respondentů, dle základních informací, jakou je Váš věk a pohlaví.
Celý dotazník by Vám neměl zabrat více než pár minut. Děkuji Vám za Váš čas i ochotu, o výsledku tohoto výzkumu Vás mohu v případě Vašeho zájmu následně informovat.
 

Odpovědi respondentů

1. Máte vy sám/sama vlastní podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19769,12 %69,37 %  
Ano8830,88 %30,99 %  

Graf

2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25259,09 %18,31 %  
32022,73 %7,04 %  
11213,64 %4,23 %  
444,55 %1,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.15
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá3944,32 %13,73 %  
Méně důležitá3742,05 %13,03 %  
Zásadní77,95 %2,46 %  
Nedůležitá55,68 %1,76 %  

Graf

4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadní6978,41 %24,3 %  
Velmi důležitá1820,45 %6,34 %  
Méně důležitá11,14 %0,35 %  

Graf

5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá6573,86 %22,89 %  
Méně důležitá1820,45 %6,34 %  
Zásadní55,68 %1,76 %  

Graf

6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá5056,82 %17,61 %  
Zásadní3337,5 %11,62 %  
Méně důležitá55,68 %1,76 %  

Graf

7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležit5157,95 %17,96 %  
Zásadní1921,59 %6,69 %  
Méně důležitá1820,45 %6,34 %  

Graf

8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá3539,77 %12,32 %  
Méně důležitá3034,09 %10,56 %  
Nedůležitá1213,64 %4,23 %  
Zásadní1112,5 %3,87 %  

Graf

9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá4753,41 %16,55 %  
Velmi důležitá2831,82 %9,86 %  
Zásadní910,23 %3,17 %  
Nedůležitá44,55 %1,41 %  

Graf

10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá4854,55 %16,9 %  
Velmi důležitá3034,09 %10,56 %  
Nedůležitá55,68 %1,76 %  
Zásadní55,68 %1,76 %  

Graf

11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá4753,41 %16,55 %  
Nedůležitá3944,32 %13,73 %  
Velmi důležitá22,27 %0,7 %  

Graf

12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá4247,73 %14,79 %  
Velmi důležitá3640,91 %12,68 %  
Nedůležitá77,95 %2,46 %  
Zásadní33,41 %1,06 %  

Graf

13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá4348,86 %15,14 %  
Nedůležitá3843,18 %13,38 %  
Velmi důležitá55,68 %1,76 %  
Zásadní22,27 %0,7 %  

Graf

14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá3944,32 %13,73 %  
Nedůležitá3944,32 %13,73 %  
Velmi důležitá1011,36 %3,52 %  

Graf

15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4854,55 %16,9 %  
Ano3438,64 %11,97 %  
Spíše ne55,68 %1,76 %  
Ne11,14 %0,35 %  

Graf

16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně tváří v tvár8697,73 %30,28 %  
E-mailem / písemně6978,41 %24,3 %  
Osobně na poradě týmu6169,32 %21,48 %  
Telefonicky5360,23 %18,66 %  
Prostřednictvím setkání více týmů1011,36 %3,52 %  
Na team buildingu77,95 %2,46 %  
Prostřednictvím intranetu / oznámení77,95 %2,46 %  
Na celopodnikových setkáních55,68 %1,76 %  
Prostřednictvím nástěnek/plakátů44,55 %1,41 %  
Na interních školeních / seminářích33,41 %1,06 %  
Prostřednictvím videí11,14 %0,35 %  
Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu11,14 %0,35 %  

Graf

17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně na poradě týmu7079,55 %24,65 %  
Osobně tváří v tvář6068,18 %21,13 %  
E-mailem / písemně3640,91 %12,68 %  
Prostřednictvím intranetu (oznámení)1112,5 %3,87 %  
Telefonicky1112,5 %3,87 %  
Na celopodnikových setkáních1011,36 %3,52 %  
Prostřednictvím setkání více týmů77,95 %2,46 %  
Prostřednictvím nástěnek/plakátů66,82 %2,11 %  
Na interních školeních/seminářích33,41 %1,06 %  
Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu33,41 %1,06 %  
Na team buildingu22,27 %0,7 %  
Tyto informace podřízeným nesděluji22,27 %0,7 %  

Graf

18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mailem / písemně7585,23 %26,41 %  
Osobně tváří v tvář6978,41 %24,3 %  
Osobně na poradě týmu6573,86 %22,89 %  
Telefonicky3539,77 %12,32 %  
Prostřednictvím intranetu (oznámení)77,95 %2,46 %  
Na interních školeních/seminářích55,68 %1,76 %  
Prostřednictvím setkání více týmů44,55 %1,41 %  
Prostřednictvím nástěnek/plakátů33,41 %1,06 %  
Prostřednictvím videí11,14 %0,35 %  

Graf

19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně6675 %23,24 %  
Několikrát týdně1921,59 %6,69 %  
Několikrát měsíčně33,41 %1,06 %  

Graf

20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Provozní management4652,27 %16,2 %  
Vyšší management2730,68 %9,51 %  
Top management1517,05 %5,28 %  

Graf

21. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi i Vašimi kolegy v týmu? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26432,49 %22,54 %  
35527,92 %19,37 %  
14020,3 %14,08 %  
42412,18 %8,45 %  
5147,11 %4,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.49
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:2
Modus:2

Graf

22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá9246,7 %32,39 %  
Velmi důležitá7437,56 %26,06 %  
Nedůležitá199,64 %6,69 %  
Zásadní126,09 %4,23 %  

Graf

23. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s Vaším nadřízeným (tzv. „one-to-one“)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadní14372,59 %50,35 %  
Velmi důležitá5025,38 %17,61 %  
Méně důležitá42,03 %1,41 %  

Graf

24. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá11256,85 %39,44 %  
Méně důležitá5829,44 %20,42 %  
Zásadní2211,17 %7,75 %  
Nedůležitá52,54 %1,76 %  

Graf

25. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá10754,31 %37,68 %  
Zásadní6633,5 %23,24 %  
Méně důležitá2412,18 %8,45 %  

Graf

26. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá12362,44 %43,31 %  
Méně důležitá3417,26 %11,97 %  
Zásadní 3417,26 %11,97 %  
Nedůležitá63,05 %2,11 %  

Graf

27. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá9045,69 %31,69 %  
Velmi důležitá6432,49 %22,54 %  
Nedůležitá2814,21 %9,86 %  
Zásadní157,61 %5,28 %  

Graf

28. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá11558,38 %40,49 %  
Velmi důležitá5125,89 %17,96 %  
Nedůležitá178,63 %5,99 %  
Zásadní147,11 %4,93 %  

Graf

29. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím interních seminářů a školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá10653,81 %37,32 %  
Velmi důležitá6331,98 %22,18 %  
Nedůležitá199,64 %6,69 %  
Zásadní94,57 %3,17 %  

Graf

30. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá10754,31 %37,68 %  
Nedůležitá8040,61 %28,17 %  
Velmi důležitá94,57 %3,17 %  
Zásadní10,51 %0,35 %  

Graf

31. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá10151,27 %35,56 %  
Velmi důležitá7337,06 %25,7 %  
Nedůležitá147,11 %4,93 %  
Zásadní94,57 %3,17 %  

Graf

32. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím nástěnek, plakátů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá10050,76 %35,21 %  
Nedůležitá8643,65 %30,28 %  
Velmi důležitá115,58 %3,87 %  

Graf

33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitá9648,73 %33,8 %  
Nedůležitá9045,69 %31,69 %  
Velmi důležitá115,58 %3,87 %  

Graf

34. Cítíte se být plně informováni ze strany Vašeho nadřízeného / vedení společnosti o těch pracovních záležitostech, které souvisí s Vaší pracovní náplní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8141,12 %28,52 %  
Ano5527,92 %19,37 %  
Spíše ne5125,89 %17,96 %  
Ne105,08 %3,52 %  

Graf

35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně tváří v tvář17890,36 %62,68 %  
E-mailem / písemně15980,71 %55,99 %  
Osobně na poradě týmu9849,75 %34,51 %  
Telefonicky9447,72 %33,1 %  
Prostřednictvím intranetu (oznámení)199,64 %6,69 %  
Na team buildingu126,09 %4,23 %  
Prostřednictvím setkání více týmů84,06 %2,82 %  
Na interních školeních/seminářích63,05 %2,11 %  
Můj nadřízený se mnou nekomunikuje63,05 %2,11 %  
Na celopodnikových setkáních63,05 %2,11 %  
Prostřednictvím nástěnek/plakátů31,52 %1,06 %  
Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu21,02 %0,7 %  
Prostřednictvím videí10,51 %0,35 %  

Graf

36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně na poradě týmu11055,84 %38,73 %  
Osobně tváří v tvář9749,24 %34,15 %  
E-mailem / písemně9347,21 %32,75 %  
Prostřednictvím intranetu (oznámení)3718,78 %13,03 %  
Na celopodnikových setkáních3417,26 %11,97 %  
Telefonicky2010,15 %7,04 %  
Tyto informace mi nadřízený nesděluje2010,15 %7,04 %  
Prostřednictvím setkání více týmů178,63 %5,99 %  
Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu105,08 %3,52 %  
Prostřednictvím videí73,55 %2,46 %  
Prostřednictvím nástěnek/plakátů63,05 %2,11 %  
Na team buildingu42,03 %1,41 %  
Na interních školeních/seminářích21,02 %0,7 %  

Graf

37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mailem / písemně16081,22 %56,34 %  
Osobně tváří v tvář14272,08 %50 %  
Osobně na poradě týmu9246,7 %32,39 %  
Telefonicky6130,96 %21,48 %  
Prostřednictvím intranetu (oznámení)199,64 %6,69 %  
Na interních školeních/seminářích94,57 %3,17 %  
Prostřednictvím setkání více týmů42,03 %1,41 %  
Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu31,52 %1,06 %  
Na celopodnikových setkáních31,52 %1,06 %  
Tyto informace mi nadřízený nesděluje31,52 %1,06 %  
Prostřednictvím nástěnek/plakátů21,02 %0,7 %  
Na team buildingu10,51 %0,35 %  

Graf

38. 38. Jak často s Vámi Váš nadřízený komunikuje (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně10251,78 %35,92 %  
Několikrát týdně6130,96 %21,48 %  
Několikrát měsíčně3216,24 %11,27 %  
Několikrát ročně21,02 %0,7 %  

Graf

39. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste zařadil/-a Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Provozní management8844,67 %30,99 %  
Vyšší management6130,96 %21,48 %  
Top management4824,37 %16,9 %  

Graf

40. Jakého pohlaví je Váš nadřízený

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž13468,02 %47,18 %  
Žena6331,98 %22,18 %  

Graf

41. Věk Vašeho nadřízeného

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 50 let15478,17 %54,23 %  
51 let a více2613,2 %9,15 %  
18- 30 let178,63 %5,99 %  

Graf

42. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci vedení Vaší společnosti se zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
311941,75 %41,9 %  
29131,93 %32,04 %  
44515,79 %15,85 %  
1217,37 %7,39 %  
593,16 %3,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.56
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

43. Který ze způsobů nejvíce odpovídá současnému stylu řízení ve Vašem úseku / oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podporování (vedoucí podporuje samostatnou práci, která již plní určené cíle ale musí dohlížet na výsledky a pomáhat v případě konfliktů)12242,81 %42,96 %  
Delegování (kolektiv je schopen samostatně řešit zadané úkoly i konflikty s tím spojené, vedoucí se může věnovat strategickým úkolům a rozvojovým záležitostem)9031,58 %31,69 %  
Přikazování (vedení krok za krokem, zaměření, jak se co bude dělat, metoda „zadání úkolů a kontrola jejich splnění“)4214,74 %14,79 %  
Koučování (vedoucí se musí více věnovat lidem a konfliktům mezi nimi, aby bylo dosaženo plnění cílů, směřování k samostatnosti)3110,88 %10,92 %  

Graf

44. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16858,95 %59,15 %  
Muž11741,05 %41,2 %  

Graf

45. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 50 let14249,82 %50 %  
18- 30 let12443,51 %43,66 %  
51 let a více196,67 %6,69 %  

Graf

46. Velikost města, kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krajské město24786,67 %86,97 %  
Obec227,72 %7,75 %  
Okresní město165,61 %5,63 %  

Graf

47. Organizace, pro kterou pracujete, je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezinárodní organizace16357,19 %57,39 %  
Lokální, česká společnost, bez zahraniční účasti 7727,02 %27,11 %  
Veřejný či neziskový sektor4515,79 %15,85 %  

Graf

48. Velikost organizace, pro kterou pracujete (vezměte prosím v úvahu pouze velikost dané organizace v rámci ČR):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 200 zaměstnanců14450,53 %50,7 %  
21 – 200 zaměstnanců9432,98 %33,1 %  
Do 20 zaměstnanců4716,49 %16,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte vy sám/sama vlastní podřízené?

 • odpověď Ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležit na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvár na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím setkání více týmů na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na celopodnikových setkáních na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvář na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím intranetu (oznámení) na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvář na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát týdně na otázku 19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Top management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšší management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?

4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?

 • odpověď Zásadní:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?

 • odpověď Velmi důležitá:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

 • odpověď E-mailem / písemně:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Top management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím intranetu (oznámení) na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
 • odpověď Osobně tváří v tvár:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím setkání více týmů na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na celopodnikových setkáních na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím intranetu (oznámení) na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvář na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát týdně na otázku 19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Top management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvář na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Máte vy sám/sama vlastní podřízené?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšší management na otázku 20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležit na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
 • odpověď Telefonicky:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

 • odpověď E-mailem / písemně:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
 • odpověď Osobně na poradě týmu:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
 • odpověď Osobně tváří v tvář:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

 • odpověď E-mailem / písemně:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím intranetu (oznámení) na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
 • odpověď Osobně na poradě týmu:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím setkání více týmů na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?
 • odpověď Osobně tváří v tvář:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

 • odpověď Denně:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

23. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s Vaším nadřízeným (tzv. „one-to-one“)?

 • odpověď Zásadní:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 28. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

 • odpověď Nedůležitá:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 31. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?

 • odpověď E-mailem / písemně:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na team buildingu na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím intranetu (oznámení) na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát týdně na otázku 38. 38. Jak často s Vámi Váš nadřízený komunikuje (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 24. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vaším nadřízeným?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
 • odpověď Osobně tváří v tvář:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 28. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 32. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Cítíte se být plně informováni ze strany Vašeho nadřízeného / vedení společnosti o těch pracovních záležitostech, které souvisí s Vaší pracovní náplní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na team buildingu na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvář na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 34. Cítíte se být plně informováni ze strany Vašeho nadřízeného / vedení společnosti o těch pracovních záležitostech, které souvisí s Vaší pracovní náplní?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 21. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi i Vašimi kolegy v týmu? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 26. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 38. 38. Jak často s Vámi Váš nadřízený komunikuje (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 21. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi i Vašimi kolegy v týmu? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 let a více na otázku 41. Věk Vašeho nadřízeného
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně tváří v tvář na otázku 37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 21. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi i Vašimi kolegy v týmu? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 29. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím interních seminářů a školení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobně na poradě týmu na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně důležitá na otázku 27. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím setkání více týmů na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
 • odpověď Telefonicky:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

 • odpověď E-mailem / písemně:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na team buildingu na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 24. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vaším nadřízeným?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-mailem / písemně na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
 • odpověď Osobně na poradě týmu:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
 • odpověď Osobně tváří v tvář:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 32. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím nástěnek, plakátů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Cítíte se být plně informováni ze strany Vašeho nadřízeného / vedení společnosti o těch pracovních záležitostech, které souvisí s Vaší pracovní náplní?

40. Jakého pohlaví je Váš nadřízený

 • odpověď Muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 32. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím nástěnek, plakátů?

41. Věk Vašeho nadřízeného

 • odpověď 31 - 50 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 28. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůležitá na otázku 31. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zásadní na otázku 24. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vaším nadřízeným?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

44. Vaše pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na team buildingu na otázku 35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?

45. Váš věk

 • odpověď 31 - 50 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím intranetu (oznámení) na otázku 17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

47. Organizace, pro kterou pracujete, je:

 • odpověď Mezinárodní organizace:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím vnitropodnikového časopisu na otázku 36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi důležitá na otázku 33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte vy sám/sama vlastní podřízené?

2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)

3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?

4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?

5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?

6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?

7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?

11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?

12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?

14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?

16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?

21. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi i Vašimi kolegy v týmu? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)

22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?

23. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s Vaším nadřízeným (tzv. „one-to-one“)?

24. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vaším nadřízeným?

25. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vaším nadřízeným?

26. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

27. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

28. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

29. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím interních seminářů a školení?

30. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?

31. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

32. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím nástěnek, plakátů?

33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

34. Cítíte se být plně informováni ze strany Vašeho nadřízeného / vedení společnosti o těch pracovních záležitostech, které souvisí s Vaší pracovní náplní?

35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?

36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

38. 38. Jak často s Vámi Váš nadřízený komunikuje (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

39. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste zařadil/-a Vašeho nadřízeného?

40. Jakého pohlaví je Váš nadřízený

41. Věk Vašeho nadřízeného

42. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci vedení Vaší společnosti se zaměstnanci?

43. Který ze způsobů nejvíce odpovídá současnému stylu řízení ve Vašem úseku / oddělení?

44. Vaše pohlaví

45. Váš věk

46. Velikost města, kde pracujete?

47. Organizace, pro kterou pracujete, je:

48. Velikost organizace, pro kterou pracujete (vezměte prosím v úvahu pouze velikost dané organizace v rámci ČR):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte vy sám/sama vlastní podřízené?

2. Jak byste ohodnotil/-a Vaši komunikaci s Vašimi podřízenými? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)

3. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím telefonu?

4. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s každým z Vašich podřízených (tzv. „one-to-one“)?

5. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vašimi podřízenými?

6. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vašimi podřízenými?

7. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

8. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

9. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

10. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím interních seminářů a školení?

11. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?

12. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

13. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím nástěnek, plakátů?

14. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vašimi podřízenými prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

15. Myslíte si, že se Vaši podřízení cítí plně informováni z Vaší strany o těch pracovních záležitostech, které souvisí s jejich pracovní náplní?

16. Jakou formou nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

17. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

18. Jakou formou sdělujete Vašim podřízeným provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

19. Jak často komunikujete se svými podřízenými (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

20. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste se zařadil/-a?

21. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi i Vašimi kolegy v týmu? (od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)

22. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným prostřednictvím telefonu?

23. Jakou důležitost přisuzujete osobní komunikaci tváří v tvář s Vaším nadřízeným (tzv. „one-to-one“)?

24. Jakou důležitost přisuzujete e-mailové / písemné komunikaci s Vaším nadřízeným?

25. Jakou důležitost přisuzujete týmové komunikaci na poradě s Vaším nadřízeným?

26. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho týmu s jinými týmy?

27. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci s Vaším nadřízeným na tzv. team buildingu (společný výjezd jednoho týmu do externího, neznámého prostředí)?

28. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím celopodnikových setkání / prezentací informací ze strany vedení společnosti pro všechny zaměstnance?

29. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného s Vámi prostřednictvím interních seminářů a školení?

30. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím videí (jednosměrné sdělení ze strany vedení společnosti prostřednictvím videonahrávky)?

31. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím intranetu (informace, oznámení)?

32. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím nástěnek, plakátů?

33. Jakou důležitost přisuzujete komunikaci Vašeho nadřízeného / vedení společnosti s Vámi prostřednictvím vnitropodnikového časopisu (v tištěné podobě)?

34. Cítíte se být plně informováni ze strany Vašeho nadřízeného / vedení společnosti o těch pracovních záležitostech, které souvisí s Vaší pracovní náplní?

35. Jakou formou s Vámi Váš nadřízený nejčastěji komunikuje?

36. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje strategické informace (např. výsledky společnosti, plány na další období apod.)?

37. Jakou formou Vám Váš nadřízený sděluje provozní informace (např. zadání úkolu, dokumentace apod.)?

38. 38. Jak často s Vámi Váš nadřízený komunikuje (alespoň jedním z výše jmenovaných způsobů)?

39. Do jaké úrovně v rámci organizační struktury společnosti byste zařadil/-a Vašeho nadřízeného?

40. Jakého pohlaví je Váš nadřízený

41. Věk Vašeho nadřízeného

42. Jak byste ohodnotil/-a komunikaci vedení Vaší společnosti se zaměstnanci?

43. Který ze způsobů nejvíce odpovídá současnému stylu řízení ve Vašem úseku / oddělení?

44. Vaše pohlaví

45. Váš věk

46. Velikost města, kde pracujete?

47. Organizace, pro kterou pracujete, je:

48. Velikost organizace, pro kterou pracujete (vezměte prosím v úvahu pouze velikost dané organizace v rámci ČR):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kohoutová, L.Úroveň manažerské komunikace v podniku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://manazerska-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.