Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerská funkce - plánování

Manažerská funkce - plánování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Chrastilova
Šetření:09. 02. 2015 - 16. 02. 2015
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den přeji, tento dotazník je určen hlavně pro manažery a vedoucí na všech různých stupních vedení.

Dotazník se týká manažerských funkce Plánování a je v něm pár základních otázek z tohoto oboru. Cílem dotazníku je zjistit, jak plánujety ve Vaší společnosti Vy.

Vyplněné dotazníky mi budou sloužit jako podklad k analýze u seminární práce s názvem "manažerské funkce v moderním managementu".

Pomozte mi, prosím, udělat výslednou analýzu co nejpřesnější. Určitě Vám to nezabere příliš mnoho času a mě moc pomůže.

Předem všem moc děkuji za vyplnění.

Lenka

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1961,29 %61,29 %  
žena1238,71 %38,71 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let1341,94 %41,94 %  
20 - 30 let1032,26 %32,26 %  
41 - 50 let619,35 %19,35 %  
51 a více let26,45 %6,45 %  

Graf

3. Pracovní pozice:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
branch manager26,45 %6,45 %  
partner account managet13,23 %3,23 %  
VEDOUCÍ KANCELÁŘE13,23 %3,23 %  
asistent13,23 %3,23 %  
Operations Supervisor13,23 %3,23 %  
office manager13,23 %3,23 %  
střední management13,23 %3,23 %  
provozni reditel13,23 %3,23 %  
manažer kvality13,23 %3,23 %  
vedoucí zastoupení13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi Kaizen & Quality Manager
SAP support manager
Jednatel
investor
architect is
Sales Manager
Senior Liner Manager
team leader
Vedoucí projektant
manažer :-) podnikatel
Senior Manager Contract Logistics
Group leader
marketing specialist
kuchař
Podnikatel majitel firmy
It manager
ceo
Asset manager
manager teamu chraneneho bydleni
BD Manager
2064,52 %64,52 % 

Graf

4. Manažerská linie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední management1341,94 %41,94 %  
management první linie1135,48 %35,48 %  
vrcholový management722,58 %22,58 %  

Graf

5. Doba manažerské praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let929,03 %29,03 %  
3 - 5 let929,03 %29,03 %  
10 - 15 let516,13 %16,13 %  
15 a více let412,9 %12,9 %  
1 - 3 roky412,9 %12,9 %  

Graf

PLÁNOVÁNÍ

6. Kolik procent z celkového času manažerské práce věnujete plánování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 20%1238,71 %38,71 %  
21 - 40%1135,48 %35,48 %  
41 - 60%825,81 %25,81 %  

Graf

7. Kolik procent z celkového času věnujete STRATEGICKÉMU plánování?

Strategickým plánováním se myslí tovrba plánů pro celou organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20%1238,71 %38,71 %  
Neplánuji1032,26 %32,26 %  
21 - 40%825,81 %25,81 %  
81 - 100%13,23 %3,23 %  

Graf

8. Strategické plánování ve vaší společnosti znamená plánování na jak dlouhé období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 roky1341,94 %41,94 %  
6 - 12 měsíců825,81 %25,81 %  
3 - 5 let619,35 %19,35 %  
Nevím39,68 %9,68 %  
11 a více let13,23 %3,23 %  

Graf

9. Kolik procent z celkového času věnujete TAKTICKÉMU plánování?

Taktickým plánování se myslí tvorba plánů samostatných jednotek v organizaci (např: FIN, HR, výroba, nákup, prodej..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplánuji1341,94 %41,94 %  
10 - 20%1135,48 %35,48 %  
21 - 40%412,9 %12,9 %  
41 - 60%39,68 %9,68 %  

Graf

10. Taktické plánování ve vaší společnosti znamená plánování na jak dlouhé období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 6 měsíců929,03 %29,03 %  
1 - 3 měsíců722,58 %22,58 %  
10 - 12 měsíců619,35 %19,35 %  
Nevím619,35 %19,35 %  
1- 2 roky26,45 %6,45 %  
7 - 9 měsíců13,23 %3,23 %  

Graf

11. Kolik procent z celkového času věnujete OPERATIVNÍMU plánování?

Operativním plánováním se myslí tvorba plánů pro dílčích oddělení organizace (např: výrobní hala A, B, C / nákup či prodej výrobku A, B, C..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplánuji1238,71 %38,71 %  
10 - 20%1135,48 %35,48 %  
21 - 40%412,9 %12,9 %  
61 - 80%39,68 %9,68 %  
41 - 60%13,23 %3,23 %  

Graf

12. Operativní plánování ve vaší společnosti znamená plánování na jak dlouhé období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 týden - 1 měsíc929,03 %29,03 %  
1 - 3 měsíce722,58 %22,58 %  
1 den - 1 týden516,13 %16,13 %  
Nevím412,9 %12,9 %  
3 - 6 měsíců412,9 %12,9 %  
6 - 12 měsíců26,45 %6,45 %  

Graf

13. Jaká pravidla / techniky při plánování cílů používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMART1651,61 %51,61 %  
Balance ScoreCard26,45 %6,45 %  
SMARTER26,45 %6,45 %  
vlastni cit a uvaha13,23 %3,23 %  
tužka a papír13,23 %3,23 %  
vlastní :-D13,23 %3,23 %  
selsky rozum13,23 %3,23 %  
nepoužívám žádnou z těchto metod13,23 %3,23 %  
interní dané skupinou13,23 %3,23 %  
vlastní systém13,23 %3,23 %  
Zadna13,23 %3,23 %  
žádné 13,23 %3,23 %  
hbo13,23 %3,23 %  
žádná13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chrastilova, L.Manažerská funkce - plánování (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://manazerske-funkce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.