Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerské koučování

Manažerské koučování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Gregorová
Šetření:06. 04. 2016 - 11. 04. 2016
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem toho to dotazníku je zjistit, ,jaké mají manažeři podvědomí o koučování 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4465,67 %63,77 %  
Žena2334,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-354262,69 %60,87 %  
35-501928,36 %27,54 %  
Více než 50 let45,97 %5,8 %  
Méně než 20 let22,99 %2,9 %  

Graf

3. Vykonáváte ve firmě manažerskou činnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4085,11 %57,97 %  
Ne714,89 %10,14 %  

Graf

4. V jaké úrovni manažerského řízení pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední management2144,68 %30,43 %  
Liniový managment1021,28 %14,49 %  
Top management919,15 %13,04 %  
Nejsem manažer714,89 %10,14 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete v managementu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10 let1941,3 %27,54 %  
0-5 let1941,3 %27,54 %  
10- 20 let715,22 %10,14 %  
20 let a výše12,17 %1,45 %  

Graf

6. Jak byste charakterizoval/a svůj styl řízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický ( Manažer zadává cíl, ale podřízení mohou ovlivnit metodu k jeho dosažen)2641,27 %37,68 %  
Liberální (Manažer klade důraz na individuální odpovědnost, minimálně zasahuje do práce podřízených)2031,75 %28,99 %  
Autoritativní (Manažer zadává úkoly, dohlíží na průběh jejich plnění a kontroluje je)1422,22 %20,29 %  
Autokratický (Manažer zadává úkoly formou příkazů,podřízení se nepodílí na rozhodování)34,76 %4,35 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s tím, jak vykonáváte manažerskou činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2742,86 %39,13 %  
Spíše ano2234,92 %31,88 %  
Spíše ne1015,87 %14,49 %  
Ne46,35 %5,8 %  

Graf

8. Snažíte se rozvíjet vaše manažerské schopnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2844,44 %40,58 %  
Spíše ne1726,98 %24,64 %  
Spíše ano1422,22 %20,29 %  
Ne46,35 %5,8 %  

Graf

9. Co si představíte pod pojmem koučování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Způsob řízení2740,91 %39,13 %  
Metoda pro rozvoj manažera2131,82 %30,43 %  
Sport1827,27 %26,09 %  

Graf

10. Máte osobní zkušenost s koučováním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2961,7 %42,03 %  
Ano1838,3 %26,09 %  

Graf

11. Využívá se koučování u Vás ve firmě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4669,7 %66,67 %  
Ano2030,3 %28,99 %  

Graf

12. Proč si myslíte, že se koučování aktivně nevyužívá ve firmách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedoucí se bojí změn2537,88 %36,23 %  
Vedoucí nevidí užitek pro firmu1522,73 %21,74 %  
Je to nákladné1319,7 %18,84 %  
Nedostatek času1319,7 %18,84 %  

Graf

13. Měli byste zájem o koučování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2639,39 %37,68 %  
Spíše ano2131,82 %30,43 %  
Spíše ne1015,15 %14,49 %  
Ne913,64 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vykonáváte ve firmě manažerskou činnosti?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 5. Jak dlouho pracujete v managementu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liniový managment na otázku 4. V jaké úrovni manažerského řízení pracujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední management na otázku 4. V jaké úrovni manažerského řízení pracujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autoritativní (Manažer zadává úkoly, dohlíží na průběh jejich plnění a kontroluje je) na otázku 6. Jak byste charakterizoval/a svůj styl řízení?

11. Využívá se koučování u Vás ve firmě?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 7. Jste spokojen/a s tím, jak vykonáváte manažerskou činnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 9. Co si představíte pod pojmem koučování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Vykonáváte ve firmě manažerskou činnosti?

4. V jaké úrovni manažerského řízení pracujete?

5. Jak dlouho pracujete v managementu?

6. Jak byste charakterizoval/a svůj styl řízení?

7. Jste spokojen/a s tím, jak vykonáváte manažerskou činnost?

8. Snažíte se rozvíjet vaše manažerské schopnosti?

9. Co si představíte pod pojmem koučování?

10. Máte osobní zkušenost s koučováním?

11. Využívá se koučování u Vás ve firmě?

12. Proč si myslíte, že se koučování aktivně nevyužívá ve firmách?

13. Měli byste zájem o koučování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Vykonáváte ve firmě manažerskou činnosti?

4. V jaké úrovni manažerského řízení pracujete?

5. Jak dlouho pracujete v managementu?

6. Jak byste charakterizoval/a svůj styl řízení?

7. Jste spokojen/a s tím, jak vykonáváte manažerskou činnost?

8. Snažíte se rozvíjet vaše manažerské schopnosti?

9. Co si představíte pod pojmem koučování?

10. Máte osobní zkušenost s koučováním?

11. Využívá se koučování u Vás ve firmě?

12. Proč si myslíte, že se koučování aktivně nevyužívá ve firmách?

13. Měli byste zájem o koučování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gregorová, D.Manažerské koučování (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://manazerske-koucovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.