Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerské rysy a dovednosti

Manažerské rysy a dovednosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oleh Nikitenko
Šetření:09. 12. 2015 - 11. 12. 2015
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění dotazníků, který má za úkol zjistit rysy a vlastností manažera, které jsou důležité pro české zaměstnance.

Předem děkujeme za vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pravděpodobně víte o lidech ve vaší organizaci nebo oblasti, které jsou schopné motivovat a ovlivňovat pracovnici, aby přispívali k úspěchu organizaci. Mohli bychom říct, že jsou to vynikající lídři nebo vůdci.

Dál najděte několik typů chování a vlastnosti, které mohou byt použité pro popis lídrů. Každému typu je připojeno krátké definice, vyjadřující význam. Pomoci uvedeného níže uvedeného rozsahu, ohodnotíte chování a vlastnosti, kterými podle vašeho názoru musejí lídři disponovat. Vyberte si číslo, které nejlépe odpovídá míře důležitosti vlastnosti nebo chování pro lídra, aby byl vynikající.

 

ROZSAH
1= Toto chování nebo vlastnost výrazně znemožňuje osobě stát vynikajícím lídrem.
2= Toto chování nebo vlastnost trochu znemožňuje osobě stát vynikajícím lídrem
3= Toto chování nebo vlastnost lehce brzdí osobě stát vynikajícím vůdcem.
4= Toto chování nebo vlastnost nemá žádný vliv o tom, zda osoba je vynikající vůdce.
5= Toto chování nebo vlastnost mírně přispívá o tom, zda osoba je vynikající vůdce.
6= Toto chování nebo vlastnost přispívá poněkud o tom, zda osoba je vynikající vůdce.
7= Toto chování nebo vlastnost výrazně přispívá o tom, zda osoba je vynikající vůdce.

Odpovědi respondentů

1. Diplomatický = mající požadovanou kvalifikaci na mezilidské vztahy, ohleduplný.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6842,11 %42,11 %  
7736,84 %36,84 %  
5210,53 %10,53 %  
66666666615,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.29
Minimum:5
Maximum:7
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.47
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:6
Modus:6

Graf

2. Conflict inducer (přesvědčovatel) = řeší konflikty mezi jednotlivci

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6736,84 %36,84 %  
7421,05 %21,05 %  
5315,79 %15,79 %  
4210,53 %10,53 %  
6666666615,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  
215,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.59
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.76
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:6
Modus:6

Graf

3. Autonomní = jedná samostatně, nespoléhá na ostatní

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7842,11 %42,11 %  
2315,79 %15,79 %  
5315,79 %15,79 %  
3210,53 %10,53 %  
66666615,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  
415,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.12
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:4.24
Směrodatná odchylka:2.06
Medián:5
Modus:7

Graf

4. Inspirativní = vzbuzuje emoce, přesvědčení, hodnoty a chování druhých, inspiruje a motivuje ostatní, aby lépe pracovali

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71052,63 %52,63 %  
6526,32 %26,32 %  
5210,53 %10,53 %  
6666615,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.47
Minimum:5
Maximum:7
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:7
Modus:7

Graf

5. Administrativně kompetentní = schopen plánovat, organizovat, koordinovat a kontrolovat práci velkého počtu jednotlivců

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7842,11 %42,11 %  
6526,32 %26,32 %  
5315,79 %15,79 %  
1210,53 %10,53 %  
9867615,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:1
Maximum:7
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.25
Směrodatná odchylka:1.5
Medián:6
Modus:7

Graf

6. Sebestředný = Sleduje jen vlastní zájmy

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1631,58 %31,58 %  
2526,32 %26,32 %  
3315,79 %15,79 %  
5210,53 %10,53 %  
415,26 %5,26 %  
615,26 %5,26 %  
69786915,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.59
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.51
Směrodatná odchylka:1.58
Medián:2
Modus:1

Graf

7. Týmový Integrátor = Integruje lidi nebo věci do soudržné, pracovní cíle

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6631,58 %31,58 %  
7631,58 %31,58 %  
4210,53 %10,53 %  
515,26 %5,26 %  
215,26 %5,26 %  
315,26 %5,26 %  
5348963879615,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.65
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.37
Směrodatná odchylka:1.54
Medián:6
Modus:6

Graf

8. Orientován na spolupráci v týmu = pracuje společně s ostatními

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6736,84 %36,84 %  
7421,05 %21,05 %  
5315,79 %15,79 %  
2210,53 %10,53 %  
315,26 %5,26 %  
767815,26 %5,26 %  
1515,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.18
Minimum:2
Maximum:15
Variační rozpětí:13
Rozptyl:7.03
Směrodatná odchylka:2.65
Medián:6
Modus:6

Graf

9. Autokratický = rozhoduje diktátorským způsobem

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2526,32 %26,32 %  
4526,32 %26,32 %  
1421,05 %21,05 %  
5315,79 %15,79 %  
786876715,26 %5,26 %  
315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.13
Směrodatná odchylka:1.46
Medián:3
Modus:2

Graf

10. Humánní = ochoten dát čas, peníze, zdroje a pomoc druhým

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4736,84 %36,84 %  
5526,32 %26,32 %  
3210,53 %10,53 %  
615,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  
715,26 %5,26 %  
5644615,26 %5,26 %  
99915,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:63
Minimum:3
Maximum:999
Variační rozpětí:996
Rozptyl:58179.25
Směrodatná odchylka:241.2
Medián:4
Modus:4

Graf

11. Skromný = nebude chlubit, pokorný

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5526,32 %26,32 %  
4421,05 %21,05 %  
3315,79 %15,79 %  
6315,79 %15,79 %  
215,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  
65464515,26 %5,26 %  
66615,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:43.29
Minimum:2
Maximum:666
Variační rozpětí:664
Rozptyl:25751.22
Směrodatná odchylka:160.47
Medián:5
Modus:5

Graf

12. Rozhodný= rozhoduje pevně a rychle

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6736,84 %36,84 %  
7631,58 %31,58 %  
4210,53 %10,53 %  
5210,53 %10,53 %  
45325615,26 %5,26 %  
11115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.29
Minimum:4
Maximum:111
Variační rozpětí:107
Rozptyl:647.72
Směrodatná odchylka:25.45
Medián:6
Modus:6

Graf

13. Zlomyslný = mstivý; hledá pomstu v případě nespravedlivosti

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11263,16 %63,16 %  
2210,53 %10,53 %  
415,26 %5,26 %  
915,26 %5,26 %  
315,26 %5,26 %  
798315,26 %5,26 %  
88815,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:54.06
Minimum:1
Maximum:888
Variační rozpětí:887
Rozptyl:46186.81
Směrodatná odchylka:214.91
Medián:1
Modus:1

Graf

14. Uvědomělý = vědom si společensky přijatého stavu druhých

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5631,58 %31,58 %  
7421,05 %21,05 %  
6421,05 %21,05 %  
4210,53 %10,53 %  
987398315,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  
315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.47
Minimum:3
Maximum:7
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.39
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:5
Modus:5

Graf

15. Procesní = sleduje ustanovené pravidla a normy

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5842,11 %42,11 %  
4315,79 %15,79 %  
6315,79 %15,79 %  
2210,53 %10,53 %  
715,26 %5,26 %  
9347639815,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.76
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.69
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:5
Modus:5

Graf

16. Nespolupracující = nerad se zapojuje do ostatních

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1947,37 %47,37 %  
2736,84 %36,84 %  
515,26 %5,26 %  
789678315,26 %5,26 %  
315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2
Modus:1

Graf

17. Obětavý = vzdá se vlastních zájmů a věnuje se cílům

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3631,58 %31,58 %  
5315,79 %15,79 %  
7315,79 %15,79 %  
4315,79 %15,79 %  
115,26 %5,26 %  
615,26 %5,26 %  
456348915,26 %5,26 %  
9999999999999999915,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:268444.76
Minimum:3
Maximum:4563489
Variační rozpětí:4563486
Rozptyl:1225022987163.4
Směrodatná odchylka:1106807.57
Medián:4
Modus:3

Graf

18. Upřímný = mluví a působí pravdivě

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7631,58 %31,58 %  
5631,58 %31,58 %  
4210,53 %10,53 %  
1210,53 %10,53 %  
315,26 %5,26 %  
615,26 %5,26 %  
4315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.29
Minimum:1
Maximum:7
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.85
Směrodatná odchylka:1.69
Medián:5
Modus:7

Graf

19. Nedá na sobě nic znát (face-saver) = zajišťuje, že ostatní členové skupiny nejsou v rozpacích

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5631,58 %31,58 %  
4526,32 %26,32 %  
3210,53 %10,53 %  
6210,53 %10,53 %  
7210,53 %10,53 %  
35415,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.82
Minimum:3
Maximum:7
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:5
Modus:5

Graf

20. Orientovaný na výkon = nastavuje vysoké standardy výkonu

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6842,11 %42,11 %  
5315,79 %15,79 %  
3315,79 %15,79 %  
4210,53 %10,53 %  
715,26 %5,26 %  
4356315,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.12
Minimum:3
Maximum:7
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.61
Směrodatná odchylka:1.27
Medián:6
Modus:6

Graf

21. Vizionář = má vizi a představy o budoucnosti

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71052,63 %52,63 %  
6421,05 %21,05 %  
5210,53 %10,53 %  
415,26 %5,26 %  
54363415,26 %5,26 %  
115,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.35
Minimum:4
Maximum:7
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:7
Modus:7

Graf

22. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let1157,89 %57,89 %  
více než 30 let736,84 %36,84 %  
méně než 20 let15,26 %5,26 %  

Graf

23. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1368,42 %68,42 %  
Muž631,58 %31,58 %  

Graf

24. Občanství:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR947,37 %47,37 %  
české736,84 %36,84 %  
SR15,26 %5,26 %  
gronsko15,26 %5,26 %  
tvoje15,26 %5,26 %  

Graf

25. Kolik jste máš let pracovní zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 roky1368,42 %68,42 %  
méně než 2 roky631,58 %31,58 %  

Graf

26. Jak dlouho pracuješ pro svého současného zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 roky1052,63 %52,63 %  
méně než 2 roky947,37 %47,37 %  

Graf

27. Pracoval/a jste někdy v mezinárodní společností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1157,89 %57,89 %  
ne842,11 %42,11 %  

Graf

28. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ – bakalářské631,58 %31,58 %  
VŠ – magistrské526,32 %26,32 %  
Střední škola421,05 %21,05 %  
Základní škola315,79 %15,79 %  
VŠ – doktorské a vyšší15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nikitenko, O.Manažerské rysy a dovednosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://manazerske-rysy-a-dovednosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.