Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských šk

Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských šk

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Teichmanová
Šetření:11. 07. 2011 - 10. 08. 2011
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Specifický výzkum: Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol – výzkum současného stavu.

Odpovědi respondentů

1. Zřizovatelem mateřské školy je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát4100 %100 %  

Graf

2. MŠ se nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město375 %75 %  
obec125 %25 %  

Graf

3. MŠ ve které pracujete je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícetřídní375 %75 %  
jednotřídní125 %25 %  

Graf

4. Jaké je Vaše postavení v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná možnost125 %25 %  
ředitelka více subjektů125 %25 %  
ředitelka jednoho subjektu125 %25 %  
vedoucí učitelka pod ředitelství ZŠ125 %25 %  

Graf

5. Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání v oblasti pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední pedagogická škola250 %50 %  
vyšší odborné125 %25 %  
vysokoškolské125 %25 %  

Graf

6. Kolik let máte pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 20 let250 %50 %  
5 – 10 let125 %25 %  
10 – 15 let125 %25 %  

Graf

7. Kolik let máte řídící praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 let375 %75 %  
5 – 10 let125 %25 %  

Graf

8. Máte přehled o nabízených kurzech či školeních z oblasti školského managementu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

9. Myslíte si, že současná nabídka vzdělávání v oblasti školského managementu je pro pedagogy dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

10. Vyjádřete, o jakou oblast byste měla ve vzdělávání v školském managementu největší zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o kvalitní hodnocení a evaluaci250 %50 %  
o vedení a týmovou práci 125 %25 %  
o pedagogický proces a jeho řízení 125 %25 %  

Graf

11. S jakou formou výuky školského managementu jste se nejčastěji setkala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkala jsem se s výukou 125 %25 %  
s formou kurzu - dlouhodobější125 %25 %  
s formou kurzu - jednodenní125 %25 %  
s jinou formou studia125 %25 %  

Graf

12. U jaké organizace jste absolvovala kurz školského managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
další vzdělávání (DVPP) prostřednictvím univerzity250 %50 %  
jiné125 %25 %  
DVPP (NIV, Krajská centra)125 %25 %  

Graf

13. Dostalo se Vám v nabídce od vzdělávací instituce dostatečných informací využitelných v praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

14. Určitá forma studia/kurzu ze školského managementu Vám nabídla nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teorie managementu250 %50 %  
rozvoj manažerských schopností v praxi125 %25 %  
požadavky na praxi pro řízení školy 125 %25 %  

Graf

15. Nabízí Vám vzdělávací instituce manažerské vzdělávání ve finanční dostupnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

16. Vyznačte, v čem Vám přinesla nabídka vzdělávání v školském managementu dostatek možností pro zkvalitňování Vaší řídící práce nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v řízení pedagogického procesu250 %50 %  
personálním řízení125 %25 %  
v kvalitním hodnocení a evaluaci125 %25 %  

Graf

17. Nabízí Vám vzdělávací instituce v dostatečné míře e-learningové vzdělávání v oblasti školského managementu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

18. Jaký rozsah nabízeného vzdělávacího kurzu je podle Vás nejpřijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednodenní4100 %100 %  

Graf

19. Měla byste zájem se přihlásit do vysokoškolského bakalářského studia „Učitelství pro MŠ“ nebo navazujícího magisterského studia „Pedagogika předškolního věku“ se zaměřením/specializací na školský management?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

20. Při studiu na vysoké škole jste měla možnost zkusit si teorii školského managementu v praxi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (93,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Teichmanová, A.Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských šk (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://manazerske-vzdelavani-vedouc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.