Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manipulace v audiovizuálních médiích

Manipulace v audiovizuálních médiích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Zítková
Šetření:28. 12. 2015 - 10. 01. 2016
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):33 / 31.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen ke zanalyzování manipulačních technik v médiích a jejich efektů na recipienty.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že Vás média manipulují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9183,49 %83,49 %  
ne1816,51 %16,51 %  

Graf

2. Pokud jste v předchozí otázce zvolili "ano", jak? (Pokud jste zvolili "ne", otázku přeskočte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ovlivňují moje rozhodování11,27 %0,92 %  
Podáním informací, reklamami..11,27 %0,92 %  
Pokud nemám čas a přečtu si zprávu od jednoho média, tak mám pocit, že již dané problematice rozumím a formují tak můj názor.11,27 %0,92 %  
neuvádějí pravdivé informace, ale pouze ty, které se hodí sdělit, aby společnost buď vyděsili nebo uchlácholili nebo zajakýmkoliv jiným účelem.11,27 %0,92 %  
výběrem zpráv, citovým zabarvením zpráv, opakováním, podsouváním a nejvíce tím, že působí věrohodně a většina lidí je ani z manipulace nepodezřívá11,27 %0,92 %  
selektivní výběr informací, překrucování příčiny a následku, odvádění pozornosti od důležitých dějů, ...11,27 %0,92 %  
různě11,27 %0,92 %  
selekcí informací, jejich pozměňováním nebo uváděním v jiném kontextu, manipulují emocemi - účast, soucit, strach, úzkost, pocit nedostačivosti, sugestivní dichotomií atd. 11,27 %0,92 %  
100x opakovaná lež se stává pravdou11,27 %0,92 %  
Říkáním polopravd a nepravd o aktuálním dění ve Světě i ve společnosti. 11,27 %0,92 %  
ostatní odpovědi dozvím se nějakou informaci (včetně komentáře) a tu si musím ověřit z jiného zdroje
především selekcí informace, podprahovým sdělením, jednostranně podanou "pravdou"
Pokud se v médiích nějaké téma opakuje častěji, mám pocit že je to větší problém, než ve skutečnosti je.
kupujte to a jezte ono, pijte tamto, bojte se toho a onoho.....
výmýváním mozků
Názory lidí, zkreslující realitu...
Některá říkají nepravdivá fakta nebo si vymýšlí senzace.
V nakupování věcí
Chtěl jsem vybrat "nevím", ale nebylo to tam. Hlavně mi není jasné, zda myslíte "všechna média", pak by byla odpověď "ne", pokud "některé média", pak "ano" - třeba aerobic a další, že.
dokáží na základě reportáží i reklamy měnit vkus i názory lidí
Vnucováním pohledů na situace, které se “někomu“ zrovna hodí; jsou neobjektivní.
reklamní marketing, podávání neúplných informací, resp. pouze určitý úhel pohledu
selekcí zveřejňovaných zpráv
Ano, protože jsem předpokládala, že tazatel chtěl položit otázku, zda vámi manipulují. Manipulovat někoho je ptákovina. Manipulovat s někým. V prvním případě použijte synonymum ovlivňovat.
Záměrně tají některé informace.
Zkratkovité informace, důraz na jeden aspekt situace, zobecnovani ...
informace jsou takové, jaké média a ostatní dovolí, jsme informacemi zahlceni.
V některých oblastech nabízí často pouze jednostranný pohled, pokud chce člověk získat i pohled druhé strany, musí si informace vypátrat sám. Dále např. problematika vzhledu - nabízí často pouze pohled jen na anorektické umělotiny. :)
podlehame reklame
Reklamy v médiích mě přesvědčují ke koupi produktů apod. Dále mi média zprostředkovávají realitu, jejich pohled může být ale subjektivní, účelový a vytržený z kontextu.
reklamou, zprávami - ne vždy vše pravdivé
zprávy o násilí, zločinech, migrantech vyvolávají ve mně strach
Např. reklamou ke koupi určitého výrobku, v TV zpravodajství nepřesnými informacemi, způsobem podání určitých reportáží.....
reklamnou
reklamy v televizi
retuš fotek, zkreslené informace
reklamy, komentáře apod.
oni vybírají to, co mi řeknou a ukážou
snaží se o to všemožnými způsoby, nejnegativněji vnímám neobjektivní zpravodajství
vždy někoho preferují, podsouvají nám názory, jak se máme chovat, co je podle nich špatné, dělají určitým věcem reklamu a podobně
Jednostranným zaměřením publikovaných informací
podsouvají nám svůj úhel pohledu
neustále
například reklamy-koupím třeba to, co jsem viděla v reklamě
Výběr zveřejňovaných informcí, řazení, něco dají na titulní stranu, něco, co se nehodí ¨do krámu", tak ne...
neobjektivní, citově zabarvené líčení událostí, vkládání vlastních postojů
desinformace + líbivě a poutavě přednesené lživé fakta
zprávy nejsou neutrální, jsou na politickou objednávku
zkresluji informace, davaji nepresne informace
Podávají, některá média zkreslené informace.
ovlivňují naše názory
klamlive , nepresne informacie, prikraslivanie
životní styl, vyzkoušet něco nového
podsouváním "správného názoru"
bagatelizace nebo ignorance něktrých zpráv, zdůrazňování jiných, vydávání normativních výroků za objektivní fakta aj.
Někdy vyzkouším prezentovaný výrobek.
Události podávají útržkovitě, dvojsmyslně, zkresleně, nebo střihem upravují realitu, sdělují pouze negativní věci....
ano
Ano, snaží se manipulovat lidmi, ale na mě to naštěstí neplatí, mám svůj zdravý rozum.
podprahové informace, demagogie, lži, upravené skutečnosti, politikaření
zkreslení informací
Účelově zveřejňují informace, které se hodí a které ne. Informace často interpretují a podsouvají určitý názor.
v pohledu na situaci
ovlivňování v chování, jednání, prisupovani k daně situaci
většinou se snažím udělat pravý opak toho, co mi podsouvají
Reklamy, medializované názory ovlivňující populaci
poskytováním vybraných nebo poupravených informací
podsouvají cenzurované informace, nepodstatné informace, nepravdivě informují
Ne zcela záměrně, ale mají podíl na podobě paradigmatu němž vyrůstáme, dospíváme a se pohybujeme.
Zkreslené a neobjektivní informace
všemožně
zastávají jeden názor - nejsou objektivní
Záměrně informují o něčem nějakým způsobem, případně zamlčují některé důležité informace.
Emocionalni ovlivnovani zprav ve prospech ruznych stakeholderu, nesmyslna srovnani, absurdni paradoxy
chytře
Prezentací jednostranných informací
Šmarna to by bylo na seminární práci, no v jednom kuse... úplně vším prakticky asi :D
snaží se vnutit svou pravdu
Určují informace, které se ke mě dostanou, jejich význam, naléhavost, tón
6987,34 %63,3 % 

Graf

3. Plánujete si denní aktivity podle TV programů/zpravodajství, které chcete sledovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9990,83 %90,83 %  
ano109,17 %9,17 %  

Graf

4. Jsou podle Vás TV zpravodajství/noviny/internetové zprávy prostředkem manipulace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10394,5 %94,5 %  
ne65,5 %5,5 %  

Graf

5. Čím je podle Vás manipulace ve zpravodajství způsobena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokyn přichází "shora"5752,29 %52,29 %  
záměr novinářů2422,02 %22,02 %  
novináři si to sami neuvědomují1917,43 %17,43 %  
nevím98,26 %8,26 %  

Graf

6. Na jakém TV kanálu sledujete hlavní zpravodajství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesleduji4541,28 %41,28 %  
ČT13330,28 %30,28 %  
jiné1513,76 %13,76 %  
Nova87,34 %7,34 %  
Prima65,5 %5,5 %  
BBC21,83 %1,83 %  

Graf

7. Jsou tyto informace důvěryhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4238,53 %38,53 %  
spíše ne3027,52 %27,52 %  
nevím2220,18 %20,18 %  
rozhodně ne1311,93 %11,93 %  
rozhodně ano21,83 %1,83 %  

Graf

8. Porovnáváte informace ze zpravodajství různých TV kanálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4743,12 %43,12 %  
ne3733,94 %33,94 %  
ano2522,94 %22,94 %  

Graf

9. Zaznamenali jste ve zpravodajství bombové útoky v Libanonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nesleduji4137,61 %37,61 %  
ne3733,94 %33,94 %  
ano3128,44 %28,44 %  

Graf

10. Na kolik se o nich podle Vás hovořilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nesleduji4944,95 %44,95 %  
jen okrajově2724,77 %24,77 %  
málo2623,85 %23,85 %  
často76,42 %6,42 %  

Graf

11. Zaznamenali jste v médiích teroristický útok v Paříži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10899,08 %99,08 %  
ne10,92 %0,92 %  

Graf

12. Na kolik se o něm hovořilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často7973,15 %72,48 %  
často2624,07 %23,85 %  
nevím, nesleduji32,78 %2,75 %  

Graf

13. Co to u vás vyvolalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednám jako před tím7972,48 %72,48 %  
jsem ostražitější1816,51 %16,51 %  
bojím se muslimů109,17 %9,17 %  
bojím se vycházet na místa s velkým počtem lidí21,83 %1,83 %  

Graf

14. Myslíte si, že teroristické útoky slouží jen k odpoutání pozornosti od něčeho jiného, co plánují vlády států?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5247,71 %47,71 %  
spíše ano3733,94 %33,94 %  
rozhodně109,17 %9,17 %  
rozhodně ne109,17 %9,17 %  

Graf

15. Co podle Vás stojí za momentálně rozpoutanou válkou v Sýrii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
boj o přístup k ropě4036,7 %36,7 %  
jiný důvod3834,86 %34,86 %  
nevím2119,27 %19,27 %  
boj o lidská práva109,17 %9,17 %  

Graf

16. Největší počet syrských uprchlíků jsou podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži5954,13 %54,13 %  
celé rodiny3229,36 %29,36 %  
mladí muži1513,76 %13,76 %  
matky s malými dětmi32,75 %2,75 %  

Graf

17. Stojí za teroristickým útokem na "Dvojčata" Saddám Husajn a Al-Kajda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5348,62 %48,62 %  
ne3532,11 %32,11 %  
ano2119,27 %19,27 %  

Graf

18. Pokud ne, kdo? (Pokud jste v předchozí otázce zvolili "ano",nebo nevíte, otázku přeskočte).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA411,11 %3,67 %  
Nevím38,33 %2,75 %  
vláda USA38,33 %2,75 %  
Ano12,78 %0,92 %  
netuším a k pravdivým informacím se nikdy nedostanu12,78 %0,92 %  
nevím, je mi to fuk12,78 %0,92 %  
copak na tom záleží, podstatné je že si lidé pod touto záminkou nechali vzít další kus svobody.12,78 %0,92 %  
secret servises12,78 %0,92 %  
Saudská Arábie a wahhábismus12,78 %0,92 %  
CIA12,78 %0,92 %  
ostatní odpovědi Američané
jen alkajda
No kdo asi - parta bastarda Jirky Křoví (G. Bush), důkazy tomu nasvědčují.
Al Kaída, ale bez Saddáma. Ten dobytek jel v onačejších věcech.
odpálili si to tam sami
Sadám s tím neměl nic :D (ani se to netvrdilo), Al- Kajda byla a stále je podporována CIA - to jsou fakta potvrzovaná i Obamou
samotná vláda USA
Saddám určitě ne, Al Kajdá možná ano.
je to tzv. false flag útok. Viz. odborné studie hasičů a stavebních konstruktérů
naplanovano vladou USA, byla to rizena detonace - odkaz na zverejnene tajne dokumenty wikileaks
muslimští teroristé, ale se Saddámem Husseinem nespojení
Al Kaida
Al kaida bez saddama.
Proberte si objektivní, nezmanipulované důkazy a odpověď se vám ukáže, Usáma to ale nebyl.
peníze a tajná policie
Jsou různé teorie. Pro běžného občana je nemožné se dozvědět pravdu...
-
Přihlásili se k tomu Al-Kaìda, ale v čele s Bin-Làdinem.
US
1952,78 %17,43 % 

Graf

19. Myslíte si, že s Vámi politici manipulují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano4541,28 %41,28 %  
spíše ano4339,45 %39,45 %  
nevím87,34 %7,34 %  
spíše ne87,34 %7,34 %  
rozhodně ne54,59 %4,59 %  

Graf

20. Čím je manipulace v politice způsobena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plolitici na tom profitují9385,32 %85,32 %  
politici jsou pod nátlakem98,26 %8,26 %  
nevím54,59 %4,59 %  
politici si to neuvědomují21,83 %1,83 %  

Graf

21. Jak se stavíte k Babišovu plánu "pečlivěji vybírat daně"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně3229,36 %29,36 %  
nevím, nesleduji2623,85 %23,85 %  
spíše negativně2422,02 %22,02 %  
rozhodně negativně1715,6 %15,6 %  
rozhodně pozitivně109,17 %9,17 %  

Graf

22. Věnujete pozornost gestům a mimice, které politik při projevu/zodpovězení otázky využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4642,2 %42,2 %  
spíše ne3229,36 %29,36 %  
rozhodně ano2220,18 %20,18 %  
rozhodně ne98,26 %8,26 %  

Graf

23. Když se řekne II. světová válka, co je první slovo, které Vás napadne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hitler2624,3 %23,85 %  
Smrt65,61 %5,5 %  
Německo54,67 %4,59 %  
Neštěstí32,8 %2,75 %  
Holocaust32,8 %2,75 %  
utrpení32,8 %2,75 %  
hrůza32,8 %2,75 %  
židé32,8 %2,75 %  
holokaust 21,87 %1,83 %  
Teror21,87 %1,83 %  
ostatní odpovědi Adolf Hitler
hlad
Adolf Hitler.
Moc
spousta mrtvých
-
1939-1945
první (první světová)
H. Ford obchodoval s Říší do roku 1943
60 milionů mrtvých
masakr
zničená československá suverenita s následky 40ti let komunismu, následky neseme dodnes
n
Na padaly mne jen "obrazy", trvalo tak půl minuty, než se mi podařilo první slovo, a to "fašisti". I když po pravdě, ještě předtím mne napadlo "oni chtějí, abych řekl 'Židi'". Pokud by vás zajímal první "obraz", bylo to ta typická německá vojenská přilba.
nacismus
Propaganda
Osvětim
Sovětská armada
zlo
nacisté
strach
česko
main kampf
hittler
hrozné
lidské oběti
poškozené
Alois Schicklgruber
napadne mě několik tisíc slov, sem se vám nevejdou
manipulace mocných bankéřů vedoucích k hroznému utrpení
hospodarska krize, ktera tuto valku vyvolala...
odsun
Nemecko vs rusko
bida
Molotov-Ribentrop
koncentrační tábory
tanky
fronta
nevím
oblíbené historické období
Vyhrocený konflikt
cds
hrůzy
Totální zkáza
zabíjení
Churchill
Zrůdnost
obrovské ztráty na životech
5147,66 %46,79 % 

Graf

24. Cítíte se být reklamami manipulován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano4036,7 %36,7 %  
spíše ano3330,28 %30,28 %  
spíše ne2321,1 %21,1 %  
rozhodně ne1311,93 %11,93 %  

Graf

25. Když se řeknou „Vánoce“, jaká reklama Vás napadne jako první?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kofola2119,27 %19,27 %  
Coca Cola1311,93 %11,93 %  
alza43,67 %3,67 %  
žádná32,75 %2,75 %  
cocacola32,75 %2,75 %  
na KOFOLU32,75 %2,75 %  
Coca-Cola21,83 %1,83 %  
nevím21,83 %1,83 %  
Na Coca collu10,92 %0,92 %  
Prasátko se zahnutými zuby nahoru10,92 %0,92 %  
ostatní odpovědi Reklama na kofolu
-
...a bude mít zahnutý zuby nahoru? =)
žádná, reklamy nesleduji
uřvaná televizní reklama na cokoliv, vecpaná do pohádek pro děti
komerce
satan klaus
Kofola s prasátkem
rodina
reklama na kofolu s divočákem
na Coca colu
t mobile
Kofola - prase
n
Coca-Cola svítící náklaďáky.
holčička s tatínkem, který řeže stromeček a honí je dovočák
Žádná, hloupostmi se nezabývám.
"já nemusím, já už ho vidím"
:( sorry
Nesleduji reklamy, nemám televizi, neposlouchám rádio a nejsem tak blbá, abych si neuměla nainstalovat a nastavit adblock.
Žádná, nesleduji
Darky :/
na kofolu
Nemusim, já už ho vidííím! :)
A když to vydržíš, až do večera uvidíš zlaté prasátko! Já nemusím, já už ho vidím..
Kofola a holčička
Já nemusim, já už ho vidím:o)
kofola a prasata v lese při řezání stromku
" . . . děvčátko už vidí zlaté prasátko . . ."
nic mne nenapadne
Kofola - já nemusím, já už ho vidím
reklama na SERVIL z pořadu Česká Soda
asi Coca Cola, Kofola atd.
nic
kofola momentálně ale běžně asi coca-cola
snažím se na vánoce reklamám zcela vyhnout
zadna, nesleduji a blokuji reklamy,(ublock, noscript), tv sleduji vyjimecne kdyz je pustena tam kam jsem prisla na navstevu
svítící kamion (Coca Cola)
na Alzu
Kofola, ja uz nemusim ja uz ho vidim :)
coca coca kamion
Žádná, při reklamách okamžitě PŘEPÍNÁM !
kofola a prase
Nic mě nenapadá
a bude mit ty zahnuty suby naholu?
kofola divočák
poštová banka
Kofola. (Já nemusím, já už ho vidím.)
já nemusim, já už ho vidim
klid
Zahnutý žuby nahoru. Ale jinou vánoční ani neznám, TV už dlouho nesleduji.
kokakola
nemusím, já už ho vidím :)
Kofola, tradiční s prasátkem
Kofola - Zlaté prasátko
já nemusím, já už ho vidím!
5651,38 %51,38 % 

Graf

26. Přesvědčila Vás někdy reklama, abyste si koupili prezentovaný produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3229,36 %29,36 %  
spíše ano2926,61 %26,61 %  
rozhodně ne2321,1 %21,1 %  
nevím1513,76 %13,76 %  
rozhodně ano109,17 %9,17 %  

Graf

27. Když se řekne "láska", který produkt Vás napadne jako první?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kofola98,26 %8,26 %  
žádný87,34 %7,34 %  
Čokoláda87,34 %7,34 %  
Kondom65,5 %5,5 %  
Květina54,59 %4,59 %  
merci43,67 %3,67 %  
nevím43,67 %3,67 %  
rafaelo32,75 %2,75 %  
nic32,75 %2,75 %  
Kvetiny32,75 %2,75 %  
ostatní odpovědi Milka
srdce
perníkové srdce
produkt nevím, napadl mě symbol srdce
-
e? nic
hm, polibek asi není produkt... takže asi tak maximálně prezervativ :)
Audi A4 cabriolet červená barva
sladkost
nevím, nic mě nenapadá, růže možná
valentýn
n
pivo? nebo možná čokoládová bonboniera ve tvaru srdce... první mne napadlo to srdce, pak pivo a pak se z toho srdce teprve stala bonboniera,tak nevím, no...
pánská ochrana
Pes.
růže
Produkt? Produkt zmíněné emoce? POhlavní sekret.
Nenapadá mě produkt
čokoláda :D
Bonboniéra ve tvaru srdce.
sekt
přítel
sladkosti
závěsná srdcicka
Nemám žádný materiální produkt spojený s láskou.
bonboniéra
.
napadají mě různé souvislosti, ale žádný produkt (výrobek) jako první
nic mne nenapadne
poštovní známka
proč produkt?! jako první mě napadne moje přítelkyně
srdce z perníku
vůbec žádný
nesmyslná otázka (neznám produkt opravdu spojený s láskou)
je to cit, zadny produkt me nenapda...
děti
Ziaden
ruze
fidorka (po dlhom rozmýšľaní hhh) inak vážne nič. možno tie nové plechovky coca coly s menom
Moje štěňátko.
med
sviečka x-love od Glade
lež
čokoláda Milka
Coca cola
valentýnské přání
Kolik to bude stát!!!!
Žádný, láska nepotřebuje produkty.
Durex
valentýnské nesmysly
láska koupit nejde :)
polštář
Nic mě nenapadá
5651,38 %51,38 % 

Graf

28. Když se řekne "simply clever", co Vás napadne jako první?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škoda2623,85 %23,85 %  
auto98,26 %8,26 %  
nic87,34 %7,34 %  
Škoda Auto87,34 %7,34 %  
Skoda54,59 %4,59 %  
Nevim43,67 %3,67 %  
Billa43,67 %3,67 %  
škodovka32,75 %2,75 %  
Reklama na automobil10,92 %0,92 %  
světle modrá10,92 %0,92 %  
ostatní odpovědi -
asi taky nějaká reklama, ale nevím na co
že jsem se měl učit anglicky
medvěd
rádoby chytrý telefon
škodovky?
koupit celer
Moje práce
mizerná reklama na mizernou škodovku
slogan Škody
n
firemní značka Albertu - "Clever", pokud je to teda albert. ale má to být, myslím, Škoda auto, ne?
auto se značkou Škoda
Kalašnikov.
česká automobilka, která z mně neznámého důvodu vsadila na anglický slogan.
Že se to dá říct i česky.
škoda :D
Škoda. SImply clever.
Žena
jar
škoda:-)
.
šikovný,chytrý
jak moc nám média apod. vnucují "moderní" výrazy převzaté z cizích jazyků
přestávka
"já jsem se tu angličtinu fakt asi měl učit..."
divná reklama na už ne českou škodovku
nejaka blbost? netusim, mozna chytry telefon
jednoducha a chytrost
Nic.
blbost
Počítače
auto nějaké
jednoducho šikovný
vw
Blbci na ulicích a potom claim Škoda
Škodovka, samozřejmě.
vůbec nic
budík (ale je to Škoda auto)
automobil
4036,7 %36,7 % 

Graf

29. Když se řekne "jako od maminky", který výrobek/výrobky Vás napadnou jako první?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím87,34 %7,34 %  
nic87,34 %7,34 %  
žádný54,59 %4,59 %  
bábovka32,75 %2,75 %  
jídlo32,75 %2,75 %  
Knedlík21,83 %1,83 %  
Polévka21,83 %1,83 %  
Zadný21,83 %1,83 %  
Mouka21,83 %1,83 %  
buchty21,83 %1,83 %  
ostatní odpovědi Nějaké reklamované instantní 'potraviny'
bábovka (kterou mimochodem nejím)
-
výrobek žádný, napadly mě buchty
nevím, žádný
Dezert
Moc soli
pivo
dobrý gulášek
to byly nějaké polévky nebo nějaké polotovary, nevím přesn´ě
žádný konkrétní
hamé
Polévka v pytlíku
Babiččina volba
n
strudel
nějaké jídlo, nevím přesně jaké
Moje speciality.
nudle
jídlo od mé maminky.
Hnusná polívka plná vegety, máma vařit neumí.
Reklama na cukr a na mouku.
vitana
Vitana polévka
dort
pradlo
asi nějaká polévka instantní nebo tak
.
Koláče
knedlíky
nějaký doma upečený koláč, bábovka, dort . . .
nic mne nenapadne
vánočka
koláč
mouka, Hera?
pytlíkové polévky?
asi nějaké jogurty nebo co...
vitana?
to je taky z nějaké reklamy
moučník
Pytlíková polévka
nic mě nanapadlo
Caj
nějaké pečivo?
nenapada me nic
nějaká polévka
polívky z pytlíku, které nekupujeme
nějaký jídlo
netuším.. nejaká sáčková potravina
Speciality a cukroví naší maminky.
Jogurt
babiččina mouka
vlastnoručně udělaný
gulasova polévka vitana
puding
Bábovka, koláče
brumík
mamita
nenapadá mě žádný konkrétní produkt
prášek
Omáčky?
pecivo ??
chutné
Hotovky
Kuxhynske komodity jako mouka olej...
nějaká polívka z pytlíku?
cukroví
nějaká bábovka
svíčková omáčka
netuším...
Opavia sušenky
Nic mě nenapadá
7266,06 %66,06 % 

Graf

30. Součást nového bezpečnostního opatření při podezření z terorismu by zahrnovalo automatickou vazbu, centrální evidenci bankovních účtů a také shromažďování dat z telefonické komunikace. Souhlasili byste se shromažďováním dat z telefonické komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8779,82 %79,82 %  
ano2220,18 %20,18 %  

Graf

31. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6159,8 %55,96 %  
muž4140,2 %37,61 %  

Graf

32. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4948,04 %44,95 %  
střední - maturita3938,24 %35,78 %  
vyšší odborné76,86 %6,42 %  
základní43,92 %3,67 %  
střední - výuční list32,94 %2,75 %  

Graf

33. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253231,37 %29,36 %  
26-353130,39 %28,44 %  
36-502726,47 %24,77 %  
51-6598,82 %8,26 %  
65 a více32,94 %2,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Na jakém TV kanálu sledujete hlavní zpravodajství?

  • odpověď nesleduji:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 7. Jsou tyto informace důvěryhodné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že Vás média manipulují?

3. Plánujete si denní aktivity podle TV programů/zpravodajství, které chcete sledovat?

4. Jsou podle Vás TV zpravodajství/noviny/internetové zprávy prostředkem manipulace?

5. Čím je podle Vás manipulace ve zpravodajství způsobena?

6. Na jakém TV kanálu sledujete hlavní zpravodajství?

7. Jsou tyto informace důvěryhodné?

8. Porovnáváte informace ze zpravodajství různých TV kanálů?

9. Zaznamenali jste ve zpravodajství bombové útoky v Libanonu?

10. Na kolik se o nich podle Vás hovořilo?

11. Zaznamenali jste v médiích teroristický útok v Paříži?

12. Na kolik se o něm hovořilo?

13. Co to u vás vyvolalo?

14. Myslíte si, že teroristické útoky slouží jen k odpoutání pozornosti od něčeho jiného, co plánují vlády států?

15. Co podle Vás stojí za momentálně rozpoutanou válkou v Sýrii?

16. Největší počet syrských uprchlíků jsou podle Vás:

17. Stojí za teroristickým útokem na "Dvojčata" Saddám Husajn a Al-Kajda?

19. Myslíte si, že s Vámi politici manipulují?

20. Čím je manipulace v politice způsobena?

21. Jak se stavíte k Babišovu plánu "pečlivěji vybírat daně"?

22. Věnujete pozornost gestům a mimice, které politik při projevu/zodpovězení otázky využívá?

23. Když se řekne II. světová válka, co je první slovo, které Vás napadne?

24. Cítíte se být reklamami manipulován/a?

25. Když se řeknou „Vánoce“, jaká reklama Vás napadne jako první?

26. Přesvědčila Vás někdy reklama, abyste si koupili prezentovaný produkt?

28. Když se řekne "simply clever", co Vás napadne jako první?

30. Součást nového bezpečnostního opatření při podezření z terorismu by zahrnovalo automatickou vazbu, centrální evidenci bankovních účtů a také shromažďování dat z telefonické komunikace. Souhlasili byste se shromažďováním dat z telefonické komunikace?

31. Pohlaví

32. Vzdělání

33. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že Vás média manipulují?

3. Plánujete si denní aktivity podle TV programů/zpravodajství, které chcete sledovat?

4. Jsou podle Vás TV zpravodajství/noviny/internetové zprávy prostředkem manipulace?

5. Čím je podle Vás manipulace ve zpravodajství způsobena?

6. Na jakém TV kanálu sledujete hlavní zpravodajství?

7. Jsou tyto informace důvěryhodné?

8. Porovnáváte informace ze zpravodajství různých TV kanálů?

9. Zaznamenali jste ve zpravodajství bombové útoky v Libanonu?

10. Na kolik se o nich podle Vás hovořilo?

11. Zaznamenali jste v médiích teroristický útok v Paříži?

12. Na kolik se o něm hovořilo?

13. Co to u vás vyvolalo?

14. Myslíte si, že teroristické útoky slouží jen k odpoutání pozornosti od něčeho jiného, co plánují vlády států?

15. Co podle Vás stojí za momentálně rozpoutanou válkou v Sýrii?

16. Největší počet syrských uprchlíků jsou podle Vás:

17. Stojí za teroristickým útokem na "Dvojčata" Saddám Husajn a Al-Kajda?

19. Myslíte si, že s Vámi politici manipulují?

20. Čím je manipulace v politice způsobena?

21. Jak se stavíte k Babišovu plánu "pečlivěji vybírat daně"?

22. Věnujete pozornost gestům a mimice, které politik při projevu/zodpovězení otázky využívá?

23. Když se řekne II. světová válka, co je první slovo, které Vás napadne?

24. Cítíte se být reklamami manipulován/a?

25. Když se řeknou „Vánoce“, jaká reklama Vás napadne jako první?

26. Přesvědčila Vás někdy reklama, abyste si koupili prezentovaný produkt?

28. Když se řekne "simply clever", co Vás napadne jako první?

30. Součást nového bezpečnostního opatření při podezření z terorismu by zahrnovalo automatickou vazbu, centrální evidenci bankovních účtů a také shromažďování dat z telefonické komunikace. Souhlasili byste se shromažďováním dat z telefonické komunikace?

31. Pohlaví

32. Vzdělání

33. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zítková, I.Manipulace v audiovizuálních médiích (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://manipulace-v-audiovizualnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.