Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manipulace v rodinných vztazích

Manipulace v rodinných vztazích

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Horáková
Šetření:04. 03. 2009 - 11. 03. 2009
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je sestaven pro účel pilotního průzkumu do Bakalářské práce. Jeho cílem je zjistit zkušenosti dotazovaných s manipulací v rodině.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co manipulace obnáší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8183,51 %84,38 %  
ne1616,49 %16,67 %  

Graf

2. Myslíte si, že poznáte, když s Vámi někdo manipuluje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7678,35 %79,17 %  
nevím1919,59 %19,79 %  
ne22,06 %2,08 %  

Graf

3. Dokážete se manipulci bránit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7779,38 %80,21 %  
ne2020,62 %20,83 %  

Graf

4. Snažil/a jste se ve svém životě s někým úmyslně manipulovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6263,92 %64,58 %  
ne3536,08 %36,46 %  

Graf

5. Setkali jste se již někdy s manipulací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8890,72 %91,67 %  
ne99,28 %9,38 %  

Graf

6. Pokud ano, bylo to v rámci Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5758,76 %59,38 %  
ne4041,24 %41,67 %  

Graf

7. Dochází u Vás v rodině k hádkám vyprovokovaným stále stejnou osobou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3764,91 %38,54 %  
ne2035,09 %20,83 %  

Graf

8. Máte dojem, že ve Vašem nejbližším okolí vyskytuje typ manipulátora diktátora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3866,67 %39,58 %  
ne1933,33 %19,79 %  

Graf

9. Existuje ve Vaší rodině dítě, které ovládá své rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4477,19 %45,83 %  
ano1322,81 %13,54 %  

Graf

10. Myslíte si, že jste asertivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3561,4 %36,46 %  
nevím1628,07 %16,67 %  
ne610,53 %6,25 %  

Graf

11. Znáte některé techniky na obranu proti manipulaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3357,89 %34,38 %  
ne2442,11 %25 %  

Graf

12. Využíváte i Vy sami některých manipulativních technik za účelem prosazení Vašeho názoru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3459,65 %35,42 %  
ne2340,35 %23,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Snažil/a jste se ve svém životě s někým úmyslně manipulovat?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Existuje ve Vaší rodině dítě, které ovládá své rodiče?

6. Pokud ano, bylo to v rámci Vaší rodiny?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že jste asertivní?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Myslíte si, že jste asertivní?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Dochází u Vás v rodině k hádkám vyprovokovaným stále stejnou osobou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Dochází u Vás v rodině k hádkám vyprovokovaným stále stejnou osobou?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Máte dojem, že ve Vašem nejbližším okolí vyskytuje typ manipulátora diktátora?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Máte dojem, že ve Vašem nejbližším okolí vyskytuje typ manipulátora diktátora?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Znáte některé techniky na obranu proti manipulaci?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Znáte některé techniky na obranu proti manipulaci?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Využíváte i Vy sami některých manipulativních technik za účelem prosazení Vašeho názoru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Využíváte i Vy sami některých manipulativních technik za účelem prosazení Vašeho názoru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Existuje ve Vaší rodině dítě, které ovládá své rodiče?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Existuje ve Vaší rodině dítě, které ovládá své rodiče?

11. Znáte některé techniky na obranu proti manipulaci?

 • odpověď ne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Myslíte si, že jste asertivní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co manipulace obnáší?

2. Myslíte si, že poznáte, když s Vámi někdo manipuluje?

3. Dokážete se manipulci bránit?

4. Snažil/a jste se ve svém životě s někým úmyslně manipulovat?

5. Setkali jste se již někdy s manipulací?

6. Pokud ano, bylo to v rámci Vaší rodiny?

7. Dochází u Vás v rodině k hádkám vyprovokovaným stále stejnou osobou?

8. Máte dojem, že ve Vašem nejbližším okolí vyskytuje typ manipulátora diktátora?

9. Existuje ve Vaší rodině dítě, které ovládá své rodiče?

10. Myslíte si, že jste asertivní?

11. Znáte některé techniky na obranu proti manipulaci?

12. Využíváte i Vy sami některých manipulativních technik za účelem prosazení Vašeho názoru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co manipulace obnáší?

2. Myslíte si, že poznáte, když s Vámi někdo manipuluje?

3. Dokážete se manipulci bránit?

4. Snažil/a jste se ve svém životě s někým úmyslně manipulovat?

5. Setkali jste se již někdy s manipulací?

6. Pokud ano, bylo to v rámci Vaší rodiny?

7. Dochází u Vás v rodině k hádkám vyprovokovaným stále stejnou osobou?

8. Máte dojem, že ve Vašem nejbližším okolí vyskytuje typ manipulátora diktátora?

9. Existuje ve Vaší rodině dítě, které ovládá své rodiče?

10. Myslíte si, že jste asertivní?

11. Znáte některé techniky na obranu proti manipulaci?

12. Využíváte i Vy sami některých manipulativních technik za účelem prosazení Vašeho názoru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horáková, L.Manipulace v rodinných vztazích (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://manipulace-v-rodinnych-vztazich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.