Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manipulační cvičení s míčem v hodinách tělesné výchovy

Manipulační cvičení s míčem v hodinách tělesné výchovy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Šumpichová
Šetření:18. 03. 2009 - 25. 03. 2009
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně, kolegové,
Zpracovávám diplomovou práci zaměřenou na výuku sportovních her na 1.stupni základní školy. Obracím se proto na Vás s prosbou o zodpovězení následujících otázek.
 

V osnovách pro 1. st. ZŠ je učivo sportovních her rozděleno následně:
1. a 2. ročník - držení míče jednoruč, obouruč
3. ročník - manipulace smíčem na místě, v pohybu
4. ročník - základní přihrávky rukou, nohou
3.-5. ročník - přihrávka jednoruč a obouruč vrchní trčením
                     - pohyb s míčem a bez míče, zastavení
                     - chytání míče obouruč, jednoruč
                     - vedení míče driblinkem
                     - střelba jednoruč a obouruč na koš
                     - střelba ze země na branku
                     - utkání podle zjednodušených pravidel 

                      (minibasketbal,  miniházená, minikopaná)

Odpovědi respondentů

1. Je Vám zřejmý obsah pojmu manipulační cvičení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

2. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "držení míče jednoruč, obouruč"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

3. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "manipulace smíčem na místě, v pohybu"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1487,5 %87,5 %  
ano212,5 %12,5 %  

Graf

4. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "základní přihrávky rukou, nohou"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1593,75 %93,75 %  
ano16,25 %6,25 %  

Graf

5. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "přihrávka jednoruč a obouruč vrchní trčením"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %62,5 %  
ano637,5 %37,5 %  

Graf

6. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "pohyb s míčem a bez míče, zastavení"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

7. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "chytání míče obouruč, jednoruč"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1593,75 %93,75 %  
ano16,25 %6,25 %  

Graf

8. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "vedení míče driblinkem"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1593,75 %93,75 %  
ano16,25 %6,25 %  

Graf

9. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "střelba jednoruč a obouruč na koš"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1593,75 %93,75 %  
ano16,25 %6,25 %  

Graf

10. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "střelba ze země na branku"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

11. Je pro Vás málo srozumitelný pojem "utkání podle zjednodušených pravidel (minibasketbal, miniházená, minikopaná)"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

12. Které učivo je podle vašeho názoru pro žáky obtížné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střelba jednoruč a obouruč na koš1062,5 %62,5 %  
přihrávka jednoruč a obouruč vrchní trčením850 %50 %  
vedení míče driblinkem850 %50 %  
utkání podle zjednodušených pravidel (minibasketbal, miniházená, minikopaná)743,75 %43,75 %  
chytání míče obouruč, jednoruč637,5 %37,5 %  
manipulace smíčem na místě, v pohybu531,25 %31,25 %  
pohyb s míčem a bez míče, zastavení531,25 %31,25 %  
střelba ze země na branku531,25 %31,25 %  
držení míče jednoruč, obouruč16,25 %6,25 %  
základní přihrávky rukou, nohou16,25 %6,25 %  

Graf

13. Máte k dispozici didaktické materiály k výuce sportovních her?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %62,5 %  
ano637,5 %37,5 %  

Graf

14. Jaké jsou podle Vás největší problémy s výukou sportovních her?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- vzbudit zájem u dětí - vymezení pravidel

lidé jsou líní.

malá časová dotace

Malá ochota žáků pracovat na kolektivních hrách.

Nedostatek deti s nohama,vetsina nema nohy a tak nemuzem vyucovat sportovni hry!!

nejednotná pravidla. tedy každý si pravidla interpretuje po svém. Základy jsou sjednocené, nicméně, co je někde povoleno, jinde neplatí.

některé děti mají z míče strach, uhýbají před ním

Nekvalitní tělocvičny. Třeba já bych si strašně rád zahrál házenou, ale...

neobratnost žáků

neodborné vedení učitelem,např.nepředchází nácvik potřebných dovedností , nedůslednost v dodržování pravidel,

Nevím

nevím, jen cvičíme

podmínky pro výuku ve škole

prostor některých malžých tělocvičen, pokud je žáků hodně, nevlezou se, pokud jich část sedí, nudí se

sportovní vybavení školy, různá sportovní úroveň žáků - šikovnost, obratnost

Učitel který se nevyzná.ěti kterým to nejde a odmítají to dělat.

15. Kolik minut a ve které části vyučovací jednotky se věnujete cvičení s míčem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- průpravná část 10min - hlavní část 20min

0

10-15. Je to různé. Někdy v motivační fázi hodiny, jindy během zavádění nového učiva.

1x za 14 dní cca 20 minut

25 minut

666minut,kopana

druhá půlka, 20-25 minut

hodinu týdně, začátek hodiny

Jak kdy, někdy třeba v zahřívací, někdy v hlavní

nevím

Pokud je hodina zaměřená na sportovní hry, cvičení s míčem jsou obsaženy ve všech částech hodiny.

rušná část 5 min, hlavní část 15 min

Tělesná výchova.A vjenujeme se tomu jednou za čas.

v hlavní části , cca 15 min

v průpravné části a v hlavní části hodiny

záleží na cílu hodiny. někdy i 30 minut, podle toho, pokud je cílem hodiny právě cvičení s míčem, popřípadě spotovní hry.

16. Využíváte možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky sportovních her?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

17. Jaké téma z problematiky sportovních her by Vás zajímalo pro seminář dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

cokoliv týkající se spestření TV

Doplneni noh detem.

florbal

gymnastika

metodický postup nácviku jednotlivých míčových her

metodika výuky míčových her pro 1. stupeň ZŠ

nepracuju v oboru

netradiční hry s míčem

nevím

nevim

Nový vývoj sportovních her, celosvětová pravidla pro sportovní hry.

práce s dětmi, které se sportovních her straní, mají obavy z fyzického kontaktu

Skloubení her v přírodě a ve vyučování

žádné

žádné, notravujte se semináři

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šumpichová, B.Manipulační cvičení s míčem v hodinách tělesné výchovy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://manipulacni-cviceni-s-micem-v-hodinach-telesne-vychovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.