Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Význam manželství v současnosti

Význam manželství v současnosti

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Al Fatesh
Šetření:20. 03. 2012 - 25. 03. 2012
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):29 / 25.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážené dámy a pánové.
Jmenuji se Iva Al Fatesh a jsem studentkou Univerzity T. Bati ve Zlíně, obor „Sociální pedagogika“. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který je podkladem pro vypracování diplomové práce s názvem „Význam a precepce manželství v současnosti“. Otázky mají za úkol zmapovat příčiny aktuálních témat, jako jsou snížená sňatečnost, porodnost a zvýšená rozvodovost. Zjišťuje postoje široké veřejnosti. Smyslem je objektivně vytyčit stěžejní problémy těchto okruhů a zjistit proč k těmto změnám v populaci dochází.

Dotazník vyplňují pouze osoby starší 15 let.
Vyplnění dotazníku není složité. Otázky jsou uzavřené. Doba zpracování je 10 minut.
Předem Vám děkuji za čas, který budete dotazníku věnovat.

Odpovědi respondentů

1. 1) Zatrhněte jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17570,28 %70,28 %  
muž7429,72 %29,72 %  

Graf

2. 2) Zatrhněte věkové rozmezí, do kterého spadáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let15763,05 %63,05 %  
31+ 9236,95 %36,95 %  

Graf

3. 3) Zatrhněte jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou11646,59 %46,59 %  
vysokoškolské9638,55 %38,55 %  
základní 208,03 %8,03 %  
vyučen93,61 %3,61 %  
vyšší odborné 62,41 %2,41 %  
zvláštní škola20,8 %0,8 %  

Graf

4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná 10843,37 %43,37 %  
ženatý/vdaná 7530,12 %30,12 %  
druh/družka 3012,05 %12,05 %  
single (bez partnera)208,03 %8,03 %  
rozvedený/rozvedená 135,22 %5,22 %  
vdovec/vdova31,2 %1,2 %  

Graf

5. Zatrhněte z jakých rodinných poměrů pocházíte (tzn. kdo Vás vychovával):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná rodina (oba rodiče) 20983,94 %83,94 %  
jeden z rodičů3514,06 %14,06 %  
prarodiče20,8 %0,8 %  
náhradní výchova (dětský domov aj.) 20,8 %0,8 %  
nejdříve rodiče,posledních 10 let babička10,4 %0,4 %  

Graf

6. Zatrhněte, kterou formu soužití s partnerem upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželství16967,87 %67,87 %  
nesezdané soužití s dětmi 208,03 %8,03 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom187,23 %7,23 %  
dočasně single (tj. sám)176,83 %6,83 %  
nesezdané soužití bez dětí156,02 %6,02 %  
oddělené bydlení a společné trávení volného času93,61 %3,61 %  
registrované partnerství 10,4 %0,4 %  

Graf

7. Jaký model rodinného života upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otec i matka výchovu dětí i finanční zajištění rodiny obstarávají rovnoceně18172,69 %72,69 %  
matka zajišťuje výchovu dětí a chod domácnosti, otec zajišťuje rodinu finančně5823,29 %23,29 %  
vše je o domluvě a o tom, jak co kterému z partnerů zrovna vyhovuje10,4 %0,4 %  
rodič pečující o dítě bez partnera (rodič samoživitel)10,4 %0,4 %  
hlavně žádné děcka10,4 %0,4 %  
Matka zajišťuje chod domácnosti, otec zajišťuje finance a OBA vychovávají děti stejně10,4 %0,4 %  
individualni, nelze zobecnit10,4 %0,4 %  
žádný10,4 %0,4 %  
odpověď 1, avšak matka má možnost alespoň částečně si přivydělávat10,4 %0,4 %  
muž převážně zajišťuje finanční stránku, žena převážně vychovává děti a přitom se v obou činnostech vzájemně doplňují. Žena není zcela finančně závislá a muž pomáhá s dětmi. Rozhodně žádná dělba práce.10,4 %0,4 %  
nejsem rodinny typ10,4 %0,4 %  
život bez dětí10,4 %0,4 %  

Graf

8. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15562,25 %62,25 %  
ano vlastní (i nevlastní)9437,75 %37,75 %  

Graf

9. V jakém rodinném modelu v současnosti žijete? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otec i matka výchovu dětí i finanční zajištění rodiny obstarávají rovnoceně4038,1 %16,06 %  
matka zajišťuje výchovu dětí a chod domácnosti, otec zajišťuje rodinu finančně2725,71 %10,84 %  
nevedu společnou domácnost se svými dětmi, ale stýkám se s nimi1615,24 %6,43 %  
rodič pečující o dítě bez partnera (rodič samoživitel)1211,43 %4,82 %  
děti jsou již dospělé a samostatné21,9 %0,8 %  
matka zajišťuje v plné míře výchovu dětí, chod domácnosti i finance, otec se nepodílí, ale žije s nimi21,9 %0,8 %  
oba dle svých možností a schopností zajišťujeme finance i výchovu dětí10,95 %0,4 %  
děti už jsou dospělé10,95 %0,4 %  
překlep - nemám děti10,95 %0,4 %  
nevedu společnou domácnost se svými dětmi a nestýkám se s nimi10,95 %0,4 %  
otec zajišťuje v plné míře výchovu dětí, chod domácnosti i finance, matka se nepodílý, ale žije s nimi10,95 %0,4 %  
single10,95 %0,4 %  

Graf

10. Jste spokojeni s rodinným modelem, který jste uvedli v předcházející otázce? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6760,91 %26,91 %  
spíše ano2926,36 %11,65 %  
spíše ne76,36 %2,81 %  
ne76,36 %2,81 %  

Graf

11. Má Váš partner/ka vyšší vzdělání než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12370,69 %49,4 %  
ano5129,31 %20,48 %  

Graf

12. Vadí Vám, že máte nebo byste měli partnera/ku s vyšším vzděláním než Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20180,72 %80,72 %  
spíše ne2710,84 %10,84 %  
spíše ano166,43 %6,43 %  
ano52,01 %2,01 %  

Graf

13. Myslíte si, že může být vyšší vzdělání jednoho z manželů důvodem k rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10441,77 %41,77 %  
spíše ne7228,92 %28,92 %  
ano, pokud má žena vyšší vzdělání než muž3614,46 %14,46 %  
ano197,63 %7,63 %  
spíše ano187,23 %7,23 %  

Graf

14. Je Váš partner/ka starší než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11160,33 %44,58 %  
ne7339,67 %29,32 %  

Graf

15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21915,45 %7,63 %  
3129,76 %4,82 %  
1118,94 %4,42 %  
797,32 %3,61 %  
597,32 %3,61 %  
475,69 %2,81 %  
675,69 %2,81 %  
1064,88 %2,41 %  
932,44 %1,2 %  
1221,63 %0,8 %  
ostatní odpovědi 15
8
19
13
7let
o 2 roky mladší
22
-1
mladší o půl roku
mladší o 7 mesiacov
o 6 měsíců
2 roky
mezi nama je 10 let rozdilu
stejně staří
je o 3 roky mladší
partnerka je o rok mladší
-1,5
je mladší
8 let
O 7 let
4 roky
7 let
5 let
partner je o 1rok mladší
o dva roky
1 rok
půl roku
třiroky
stejně starý
0
0, jen o měsíc starší
-7
3.5
můj partner je o rok mladší
3830,89 %15,26 % 

Graf

16. Vadí Vám, že je nebo by byl/a Váš/e partner/ka starší než Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 22088,35 %88,35 %  
někdy ano239,24 %9,24 %  
ano62,41 %2,41 %  

Graf

17. Myslíte si, že může být vyšší věk jednoho z manželů důvodem k rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10040,16 %40,16 %  
spíše ne7630,52 %30,52 %  
spíše ano2911,65 %11,65 %  
ano, pokud má žena vyšší věk než muž o 10 let a více 197,63 %7,63 %  
ano197,63 %7,63 %  
ano, pokud má muž vyšší věk než žena o 10 let a více62,41 %2,41 %  

Graf

18. Myslíte si, že pravidelná péče o zevnějšek partnurů (kosmetika, kadeřnicví, sport, pěkné oblečení...) má vliv na kvalitu jejich soužití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, kladný vliv11445,78 %45,78 %  
spíše kladný vliv10341,37 %41,37 %  
péče o zevnějšek partnurů nemá vliv na kvalitu jejich soužití228,84 %8,84 %  
ano, kladný vliv, pokud o sebe pečují pouze ženy 41,61 %1,61 %  
ano, negativní vliv20,8 %0,8 %  
spíše negativní vliv20,8 %0,8 %  
ano, negativní vliv, pokud o sebe pečují pouze muži 10,4 %0,4 %  
ano, kladný vliv pokud o sebe pečují pouze muži10,4 %0,4 %  

Graf

19. Souhlasíte s tím, že nezájem jednoho z manželů o svůj zevnějšek pečovat, může zapříčinit rozvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano 9538,15 %38,15 %  
spíše ne6024,1 %24,1 %  
ano5923,69 %23,69 %  
ne 249,64 %9,64 %  
ano, pokud o sebe nepečují ženy114,42 %4,42 %  

Graf

20. Myslíte si, že u žen, které o sebe pravidelně pečují, je jejich manželství náchylnější k rozvodům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12048,19 %48,19 %  
spíše ne7730,92 %30,92 %  
někdy3714,86 %14,86 %  
spíše ano 93,61 %3,61 %  
ano 62,41 %2,41 %  

Graf

21. Označte variantu, se kterou se ztotožňujete (vyplní pouze ti, kteří měli nebo mají partnerský vztah):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v partnerském vztahu pečuji o svůj zevnějšek pořád stejně15369,23 %61,45 %  
v partnerském vztahu pečuji o svůj zevnějšek více, než když jsem byl/a bez partnera/ky3314,93 %13,25 %  
po určité době v partnerském vztahu přestávám pečovat o svůj zevnějšek177,69 %6,83 %  
péče o můj zevnějšek poklesla, když se narodily děti167,24 %6,43 %  
pokud můj partner přestane pečovat o svůj zevnějšek, udělám totéž10,45 %0,4 %  
nepečuji o svůj zevnějšek10,45 %0,4 %  

Graf

22. O svůj zevnějšek pečuji více než můj partner/ka? (vyplní pouze ti, kteří mají partnerský vztah)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba o sebe pečujeme stejně7741,85 %30,92 %  
ano 6736,41 %26,91 %  
ne4021,74 %16,06 %  

Graf

23. Jaký je podle Vás ideální věk pro narození prvního dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 do 30 15562,25 %62,25 %  
od 21 do 255722,89 %22,89 %  
od 31 do 40 208,03 %8,03 %  
věk není důležitý156,02 %6,02 %  
od 15 do 20 let 20,8 %0,8 %  

Graf

24. Jaký je podle Vás ideální počet dětí v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
218273,09 %73,09 %  
3 5120,48 %20,48 %  
183,21 %3,21 %  
4+83,21 %3,21 %  

Graf

25. Je pro Vás důležité, abyste před narozením prvního dítěte měli s partnerem/kou vlastní bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14156,63 %56,63 %  
spíše ano 8835,34 %35,34 %  
ne114,42 %4,42 %  
spíše ne93,61 %3,61 %  

Graf

26. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství pořízení vlastního bydlení s partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 10040,16 %40,16 %  
spíše ano5622,49 %22,49 %  
spíše ne5020,08 %20,08 %  
ano4317,27 %17,27 %  

Graf

27. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po uplynutí jednoho roku od pořízení vlastního bydlení4239,25 %16,87 %  
do jednoho roku od pořízení vlastního bydlení3734,58 %14,86 %  
ještě před pořízením vlastního bydlení2826,17 %11,24 %  

Graf

28. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství těhotenství anebo narození dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9236,95 %36,95 %  
ano6726,91 %26,91 %  
ne5722,89 %22,89 %  
spíše ne3313,25 %13,25 %  

Graf

29. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte, v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě před narozením dítěte 13282,5 %53,01 %  
do jednoho roku od narození dítěte 148,75 %5,62 %  
po uplynutí jednoho roku od narození dítěte 148,75 %5,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. 2) Zatrhněte věkové rozmezí, do kterého spadáte:

 • odpověď 15-30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi single (bez partnera) na otázku 4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:
 • odpověď 31+ :
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený/rozvedená na otázku 4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevedu společnou domácnost se svými dětmi, ale stýkám se s nimi na otázku 9. V jakém rodinném modelu v současnosti žijete? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

8. Máte děti?

 • odpověď ano vlastní (i nevlastní):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevedu společnou domácnost se svými dětmi, ale stýkám se s nimi na otázku 9. V jakém rodinném modelu v současnosti žijete? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi péče o můj zevnějšek poklesla, když se narodily děti na otázku 21. Označte variantu, se kterou se ztotožňujete (vyplní pouze ti, kteří měli nebo mají partnerský vztah):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený/rozvedená na otázku 4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý/vdaná na otázku 4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Jste spokojeni s rodinným modelem, který jste uvedli v předcházející otázce? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi single (bez partnera) na otázku 4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/svobodná na otázku 4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřemýšlel/a jsem o tom na otázku 6. Zatrhněte, kterou formu soužití s partnerem upřednostňujete:

11. Má Váš partner/ka vyšší vzdělání než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)

14. Je Váš partner/ka starší než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)

29. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte, v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

 • odpověď ještě před narozením dítěte :
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ještě před pořízením vlastního bydlení na otázku 27. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství těhotenství anebo narození dítěte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1) Zatrhněte jaké je Vaše pohlaví:

2. 2) Zatrhněte věkové rozmezí, do kterého spadáte:

3. 3) Zatrhněte jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:

5. Zatrhněte z jakých rodinných poměrů pocházíte (tzn. kdo Vás vychovával):

6. Zatrhněte, kterou formu soužití s partnerem upřednostňujete:

7. Jaký model rodinného života upřednostňujete?

8. Máte děti?

9. V jakém rodinném modelu v současnosti žijete? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

10. Jste spokojeni s rodinným modelem, který jste uvedli v předcházející otázce? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

11. Má Váš partner/ka vyšší vzdělání než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

12. Vadí Vám, že máte nebo byste měli partnera/ku s vyšším vzděláním než Vy?

13. Myslíte si, že může být vyšší vzdělání jednoho z manželů důvodem k rozvodu?

14. Je Váš partner/ka starší než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)

16. Vadí Vám, že je nebo by byl/a Váš/e partner/ka starší než Vy?

17. Myslíte si, že může být vyšší věk jednoho z manželů důvodem k rozvodu?

18. Myslíte si, že pravidelná péče o zevnějšek partnurů (kosmetika, kadeřnicví, sport, pěkné oblečení...) má vliv na kvalitu jejich soužití?

19. Souhlasíte s tím, že nezájem jednoho z manželů o svůj zevnějšek pečovat, může zapříčinit rozvod?

20. Myslíte si, že u žen, které o sebe pravidelně pečují, je jejich manželství náchylnější k rozvodům?

21. Označte variantu, se kterou se ztotožňujete (vyplní pouze ti, kteří měli nebo mají partnerský vztah):

22. O svůj zevnějšek pečuji více než můj partner/ka? (vyplní pouze ti, kteří mají partnerský vztah)

23. Jaký je podle Vás ideální věk pro narození prvního dítěte?

24. Jaký je podle Vás ideální počet dětí v rodině?

25. Je pro Vás důležité, abyste před narozením prvního dítěte měli s partnerem/kou vlastní bydlení?

26. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství pořízení vlastního bydlení s partnerem/kou?

27. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

28. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství těhotenství anebo narození dítěte?

29. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte, v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1) Zatrhněte jaké je Vaše pohlaví:

2. 2) Zatrhněte věkové rozmezí, do kterého spadáte:

3. 3) Zatrhněte jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Zatrhněte jaký je Váš rodinný stav:

5. Zatrhněte z jakých rodinných poměrů pocházíte (tzn. kdo Vás vychovával):

6. Zatrhněte, kterou formu soužití s partnerem upřednostňujete:

7. Jaký model rodinného života upřednostňujete?

8. Máte děti?

9. V jakém rodinném modelu v současnosti žijete? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

10. Jste spokojeni s rodinným modelem, který jste uvedli v předcházející otázce? (odpovídají jen ti, kteří mají děti vlastní nebo nevlastní)

11. Má Váš partner/ka vyšší vzdělání než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

12. Vadí Vám, že máte nebo byste měli partnera/ku s vyšším vzděláním než Vy?

13. Myslíte si, že může být vyšší vzdělání jednoho z manželů důvodem k rozvodu?

14. Je Váš partner/ka starší než Vy? (vyplňují ti, kteří mají partnera)

15. O kolik let je starší Váš partner/ka? (vypište číslici, vyplňují ti, kteří mají partnera)

16. Vadí Vám, že je nebo by byl/a Váš/e partner/ka starší než Vy?

17. Myslíte si, že může být vyšší věk jednoho z manželů důvodem k rozvodu?

18. Myslíte si, že pravidelná péče o zevnějšek partnurů (kosmetika, kadeřnicví, sport, pěkné oblečení...) má vliv na kvalitu jejich soužití?

19. Souhlasíte s tím, že nezájem jednoho z manželů o svůj zevnějšek pečovat, může zapříčinit rozvod?

20. Myslíte si, že u žen, které o sebe pravidelně pečují, je jejich manželství náchylnější k rozvodům?

21. Označte variantu, se kterou se ztotožňujete (vyplní pouze ti, kteří měli nebo mají partnerský vztah):

22. O svůj zevnějšek pečuji více než můj partner/ka? (vyplní pouze ti, kteří mají partnerský vztah)

23. Jaký je podle Vás ideální věk pro narození prvního dítěte?

24. Jaký je podle Vás ideální počet dětí v rodině?

25. Je pro Vás důležité, abyste před narozením prvního dítěte měli s partnerem/kou vlastní bydlení?

26. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství pořízení vlastního bydlení s partnerem/kou?

27. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

28. Je pro Vás důvodem k uzavření manželství těhotenství anebo narození dítěte?

29. Pokud jste odpověděli ano nebo spíše ano, označte, v jakém časovém horizontu byste manželství chtěli uzavřít:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Al Fatesh, I.Význam manželství v současnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://manzelstvi-dnes.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.