Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manželství: Umění, nebo přežitek?

Manželství: Umění, nebo přežitek?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vanesa Medřická
Šetření:15. 10. 2013 - 29. 10. 2013
Počet respondentů:1380
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník má za úkol prozkoumat veřejné mínění ohledně manželství a jeho roli v dnešní společnosti. Zajímá mě, zda je manželství stále chtěným tradičním svazkem, svazujícím partnery "dokud je smrt nerozdělí", nebo pouhým přežitkem, který ve světě 21. století už nemá opodstatnění.

Odpovědi jsou anonymní, a budou dále využity pro zpracování sociologického výzkumu.

Děkuji za váš čas, 

Vanesa Medřická

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena111180,51 %80,51 %  
muž26919,49 %19,49 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3061944,86 %44,86 %  
31-4028720,8 %20,8 %  
41-5018313,26 %13,26 %  
15-2016111,67 %11,67 %  
51 a více1269,13 %9,13 %  
do 15 let40,29 %0,29 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto50636,67 %36,67 %  
maloměsto50036,23 %36,23 %  
střední město37427,1 %27,1 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou63646,09 %46,09 %  
vysokoškolské56941,23 %41,23 %  
středoškolské bez maturity1027,39 %7,39 %  
základní735,29 %5,29 %  

Graf

5. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná49035,51 %35,51 %  
zadaný/á (v dlouhodobém vztahu)41630,14 %30,14 %  
svobodný35025,36 %25,36 %  
rozvedený/á1047,54 %7,54 %  
vdovec/vdova110,8 %0,8 %  
mingle90,65 %0,65 %  

Graf

6. Jaký byl rodinný stav Vašich rodičů v době dětství/dospívání?

Účelem otázky je určit rodinné pozadí respondenta.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manželé110379,93 %79,93 %  
Rozvedení29821,59 %21,59 %  
Svobodní352,54 %2,54 %  
"Na psí knížku"261,88 %1,88 %  
vdova70,51 %0,51 %  
Otec zemřel30,22 %0,22 %  
Rozvedení a po sedmi letech se znovu vzali. Po dalších dvaceti znovu rozvedli.10,07 %0,07 %  
vdovec10,07 %0,07 %  
je to ale dost na hovno10,07 %0,07 %  
Nevzali se10,07 %0,07 %  
nepoznal som otca10,07 %0,07 %  
nefunkční a neharmonické manželství10,07 %0,07 %  
rozvedli se v mých 18 letech10,07 %0,07 %  
rozhádaní10,07 %0,07 %  
Nerozvedení, ale nežili spolu10,07 %0,07 %  
matka mě měla za svobodna, otec nefungoval10,07 %0,07 %  
matka byla vdova10,07 %0,07 %  
nežili spolu, měli každý jiného partnera, ale nerozvedli se10,07 %0,07 %  
každý svůj život byli spolu jen chvili10,07 %0,07 %  
matka rozvedená s nevlastním otcem10,07 %0,07 %  
matka podruhé vdaná10,07 %0,07 %  
otec byl již mrtvý, cca od 5 let jsem vyrůstala s otčímem, jehož si matka nikdy nevzala10,07 %0,07 %  
Rozvedení, vychovával mě druhý manžel mamky 10,07 %0,07 %  
manželé na oko, ve skutečnosti byli od sebe10,07 %0,07 %  
otec zemřel,matka žila sama10,07 %0,07 %  
manželé a pak se díky bohu rozvedli10,07 %0,07 %  
probíhal rozchod, následně rozvod10,07 %0,07 %  
vyrůstala jsem s nevlastním otcem10,07 %0,07 %  
Byli manželé, když mi bylo mezi 7. a 8. rokem, tak se rozvedli a každý si našel nového partnera10,07 %0,07 %  
nejprve manželé, v době puberty se rozcházeli10,07 %0,07 %  
svobodná matka10,07 %0,07 %  
matka byla vdova10,07 %0,07 %  
každý s jiným partnerem, kterého si vzali po mém narození10,07 %0,07 %  
otec s námi nežil, matka se vdala za jiného10,07 %0,07 %  
od mých 9 let byla maminka vdovou10,07 %0,07 %  

Graf

7. Jaké si myslíte, že jsou hlavní důvody uzavírání manželství v dnešní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Láska97670,72 %70,72 %  
Těhotenství / Rodičovství90365,43 %65,43 %  
Finance55840,43 %40,43 %  
Strach ze samoty34124,71 %24,71 %  
Náboženství26619,28 %19,28 %  
Vůle rodičů594,28 %4,28 %  
Tradice110,8 %0,8 %  
Zodpovědnost30,22 %0,22 %  
Právní záležitosti20,14 %0,14 %  
zvyk20,14 %0,14 %  
Po delší době, je to vyplutí ze stereotypu "na psí knížku"10,07 %0,07 %  
Ze mého úhlu pohledu je to spíše o tom, jak jsem byl vychován. Nevidím ani jednu z nezvolených možností která by se tam hodila. Podle mě tedy záleží na výchově a vůli daného jedince k tomu být s někým svázán poutem manželským nebo nikoliv.10,07 %0,07 %  
rozum10,07 %0,07 %  
jednání s úřady, nemocnicemi, etc. 10,07 %0,07 %  
Manželství je zvyklost10,07 %0,07 %  
Z blbosti10,07 %0,07 %  
pocit zabezpečení (finanční/emocionílní)10,07 %0,07 %  
jistota, kulturni zvyk10,07 %0,07 %  
spřízněné duše, jsou si souzeni :-)10,07 %0,07 %  
Dnes už není důvod10,07 %0,07 %  
bláznivá láska10,07 %0,07 %  
Zodpovědnost, Věrnost, Tradice10,07 %0,07 %  
Právní význam10,07 %0,07 %  
veřejné vyjádření závazku, po zralé volbě a delším čase soužití10,07 %0,07 %  
přesvědčení10,07 %0,07 %  
pro ženu je to bezpečí, které potřebuje, aby se mohl rozvinout do plné krásy; pro muže je to se o někoho starat, nebýt sám; pro praktikující křesťany (nikoliv náboženství co si říkají věřící) je to uskutečnění Božího nádherného plánu pro muže a ženu10,07 %0,07 %  
Tradice, touha posunout vztah na vyšší úroveň10,07 %0,07 %  
společenská konvence10,07 %0,07 %  
Dojem, že je to správné.10,07 %0,07 %  
chtění svatby10,07 %0,07 %  
Pro úplnost rodiny10,07 %0,07 %  
peníze10,07 %0,07 %  
stvrzení životního rozhodnutí10,07 %0,07 %  
racionální důvody jako je nárok na informace v nemocnici při hospitalizaci družky/druha10,07 %0,07 %  
Strvzení oboustranné důvěry10,07 %0,07 %  
věk10,07 %0,07 %  
jste na všechno dva, ne jeden a jeden 10,07 %0,07 %  
očekávání společnosti; pocit, že se to tak dělá, mělo by to tak být10,07 %0,07 %  
osvědčená tradice pro funkční lidskou společnost10,07 %0,07 %  
Tradice - manželství je spojené s životem dospělého člověka.10,07 %0,07 %  
Evoluční akt10,07 %0,07 %  
právní aspekt-legislativa je více nakloněna podpoře rodiny ve smyslu řádného svazku10,07 %0,07 %  
stejné příjmení dětí a matky10,07 %0,07 %  
tradice, odpovědnost jednoho vůči druhému, praktické výhody10,07 %0,07 %  
staveni rodiny / manzelstvi stale jakozto zakladu spolecnosti10,07 %0,07 %  
stádová setrvačnost - léta podsouvaný pocit, že tak to má být a ten kus lejstra je potřeba (nesmysl)10,07 %0,07 %  
zákony ČR - některé věci dvojcím bez manželského svazku jsou u nás odepřeny10,07 %0,07 %  
sdílení života10,07 %0,07 %  
praktičnost - nemusím mít na vše plnou moc nebo speciální potvrzení (úřady, nemocnice...)10,07 %0,07 %  
rozumné aspekty vyplyvajici ze vztahu a jednotne smysleni obou partneru10,07 %0,07 %  
zabedněnost, být cool10,07 %0,07 %  
Láska, Finance, Děti, Náboženství10,07 %0,07 %  
tradice, resp. podvědomé respektování kořenů naší civilizace. 10,07 %0,07 %  
tlak společnosti10,07 %0,07 %  
Nátlak ze strany okolí, rodiny, tendence manželským svazem připoutat si partnera/ku při pozdější snaze otěhotnět nebo nezůstat sám.10,07 %0,07 %  
V jistém věku a po jisté době délky vztahu se to očekává10,07 %0,07 %  
Potřeba rituálu, chuť své rozhodnutí nějak stvrdit a veřejně přijmout závazek.10,07 %0,07 %  
nátlak partnera10,07 %0,07 %  
zamilovanost10,07 %0,07 %  
je to normální10,07 %0,07 %  
tradice, pocit "povýšení" vztahu10,07 %0,07 %  
pocit odpovědnosti10,07 %0,07 %  
je to směs předcházejících otázek, ale mnohdy jsou v tom peníze10,07 %0,07 %  
výhodnější daně10,07 %0,07 %  
netuším10,07 %0,07 %  
spíše se manželství neuzavírá vůbec10,07 %0,07 %  
jistý řád v životě10,07 %0,07 %  
potřeba vlastnit toho druhého10,07 %0,07 %  
zralé rozhodnutí partnerů10,07 %0,07 %  
tradice manželství10,07 %0,07 %  
Konvence10,07 %0,07 %  
důvody jsou závislé na věku snoubenců10,07 %0,07 %  
lehčí právní vyrovnání po smrti jednoho z nich10,07 %0,07 %  
tlak okolí10,07 %0,07 %  
ucelenost rodiny v případě dětí, snadnější dosažení hypotéky/půjčky10,07 %0,07 %  
U každého je to asi něco jiného, ale moc párů sezdaných není.10,07 %0,07 %  
zmysluplné partnerství10,07 %0,07 %  
formální potvrzení vztahu10,07 %0,07 %  
Návrat k tradici10,07 %0,07 %  
přesvědčení o společenské nutnosti manželství10,07 %0,07 %  
Pokud máte toho druhého opravdu rád a chcete rodinu,tak je přirozené manželství.10,07 %0,07 %  
zdravotní stav - pro možnoat získat informace o nemoceném v nemocnici, když jsou pouze pro rodinného příslušníka - třeba v případě autonehody10,07 %0,07 %  
nevím jak kdo, ale já se vdávala z lásky10,07 %0,07 %  
prostě si řeknou, že to zkusí a jdou do toho aniž by věděli, co to obnáší10,07 %0,07 %  
Jistota a stabilita10,07 %0,07 %  
bohuzel stale hodne zen si chce jen "splnit sen o krasne svatbe"10,07 %0,07 %  

Graf

8. Jaké si myslíte, že jsou hlavní důvody rozvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopnost komunikace/kompromisů119886,81 %86,81 %  
Nevěra82960,07 %60,07 %  
Charakterové rozdíly50436,52 %36,52 %  
Finanční problémy45733,12 %33,12 %  
Rozdílný vývoj manželů43431,45 %31,45 %  
Náboženské rozdíly70,51 %0,51 %  
stereotyp20,14 %0,14 %  
zmena zivotniho stylu po urcite dobe spoluziti10,07 %0,07 %  
předchozí přesvědčení že druhý se změní10,07 %0,07 %  
Pouze 3 možnosti? Takže doplni tady další: Rozdílný vývoj, nevěra a charakterové rozdíly.10,07 %0,07 %  
egoismus a neschopnost komunikace10,07 %0,07 %  
nerespektování Božích principů v životě člověka. Boží princip zní: žena má muže v úctě a muž miluje ženu; touha uspokojit sám sebe a ne toho druhého - naproti tomu je opět Boží princip - mějte druhé (tedy manžela, manželku) za přednější než sebe10,07 %0,07 %  
nedostatek vůle k překonávání těžkostí10,07 %0,07 %  
násilí10,07 %0,07 %  
stereotyp, 10,07 %0,07 %  
neochota "bojovat", většina to vzdá bez boje hned při prvním velkém problému10,07 %0,07 %  
neuvážený výběr partnera10,07 %0,07 %  
závislost - alkohol, hrací automaty10,07 %0,07 %  
DÍTĚ/DĚTI Z PŘEDCH. MANŽELSTVÍ10,07 %0,07 %  
"neosudovost" vztahu, jednoduse k sobe nepatri10,07 %0,07 %  
to, ze se lide zeni/vdavaji ;)10,07 %0,07 %  
neschopnost překonat překážky které společný život přináší10,07 %0,07 %  
přestali si rozumět10,07 %0,07 %  
odraz dnešní uspěchané doby10,07 %0,07 %  
sobectví10,07 %0,07 %  
pohodlnost a nezodpovědnost za druhého10,07 %0,07 %  
stereotyp - ten druhý má pocit, že ho současný styl života ubíjí, že si chce ještě užít života, že nežije ale jen přežívá, chce začít žít jiný život, chce změnu10,07 %0,07 %  
Neznalost, nezralost, sebestřednost, sobectví a netolerance manželů10,07 %0,07 %  
neschopnost zvládnout velikou změnu s příchodem dětí10,07 %0,07 %  
averze k pribuznym10,07 %0,07 %  
Charakterové rozdíly, Neschopnost komunikace/kompromisů, Rozdílný vývoj manželů, Nevěra10,07 %0,07 %  
Špatné vnímání pojmu láska a neochota/neschopnost investovat do vztahu10,07 %0,07 %  
lehkomyslnost, netrpělivost, neodpouštění si10,07 %0,07 %  
Snaha mít všechno snadno a zadarmo, romantické představy o lásce až za hrob (která se udržuje tak nějak sama) a tendence se vzdát při prvních problémech a jít hledat "zelenější trávu".10,07 %0,07 %  
"omrzení" a nepochopení podstaty manželství10,07 %0,07 %  
už si nemají navzájem co dát10,07 %0,07 %  
neúcta10,07 %0,07 %  
netolerance, sobeckost10,07 %0,07 %  
nihilismus10,07 %0,07 %  
jednoduchost rozvodu, neochota a neschopnost řešit problémy 10,07 %0,07 %  
člověk si řádně nerozmyslel, koho si bere10,07 %0,07 %  
Rozvod = vysoké alimenty pro exmanželku = výhoda pro ni.10,07 %0,07 %  
peníze, alkohol10,07 %0,07 %  
neochota upřednostnit partnera před sebou samým10,07 %0,07 %  
dlouhověkost 10,07 %0,07 %  
neochota překonávat krize a investovat do vztahu10,07 %0,07 %  
nezodpovědnost, egocentrismus, egoismus10,07 %0,07 %  
neochota k jednotě za každých okolností10,07 %0,07 %  
nezralost10,07 %0,07 %  
Neochota na vztahu stále pracovat, rozvíjet lásku, pokládat partnera za důležitějšího, chránit vztah, mít ho jako prioritu...10,07 %0,07 %  

Graf

9. Myslíte si, že je manželství přežitkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne110480 %80 %  
nevím16912,25 %12,25 %  
ano1077,75 %7,75 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděli ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stát nepodporuje manželství.Je finančně výhodnější být samoživitel.11,16 %0,07 %  
padlý symbol :P11,16 %0,07 %  
Lidé spolu mohou být i bez něj 11,16 %0,07 %  
Duševní spojení dvou lidí není přímo závislé na sňatku, lidé mohou žít šťastně i bez instituce manželství. Důvodem stále zůstává výchova dětí, pro které je to snazší mít rodiče v takovémto svazku.11,16 %0,07 %  
zbytečné11,16 %0,07 %  
protoze jsem o to byla pozadana11,16 %0,07 %  
Dne velmi nebezpečná záležitost. Dluhy a jiné závazky může udělat jeden z manželů aniž by druhý o tom věděl a přijít o vše...11,16 %0,07 %  
V dnešní době se každé druhé manželství rozvede. Láska na celý život je vzácná... 11,16 %0,07 %  
Manželství bylo vždy zbytečné, jediným důvodem k jeho uzavírání byl společenský nátlak, a ten už pominul.11,16 %0,07 %  
V dnesni dobe je to pouze smlouva mezi dvemi fyzickymi osobamy upravujici jejich vzajemne prava a povinnosti. Soucasny stav je prezitek, optimalnejsi by byl stav kdy si dva lide mezi sebou uzavrou podobnou smlouvu podle toho co jim vyhovuje.11,16 %0,07 %  
ostatní odpovědi V dnešní době už se páry berou hlavně proto, že se to od nich čeká.
Když se mají dva rádi, papír nepotřebují.
protože je
je pro mě skoro synonynem slova "středověk"
je to pouze zvyklost
protože po tom všichni podvědomě toužíme a je to tak správné
i tak se rozvedou, je trapne se brat
zbytečnost
dnes už skoro nikdo neuznává hodnoty, které by v manželství měly panovat
Stát stále více zasahuje do svobody jedinců a manželské vztahy nejsou vyjímkou. I proto jsme se s přítelem rozhodli žít spolu, ale papírově být single.
Manželství je jen úřední záležitost. Nevypovídá nic o lásce. Chápu manželství v minulosti, kdy tím byla zajištěna obživa ženy a jejích dětí, a kdy bylo manželství závazkem. Nyní, když je manželství odvolatelné, je úplně zbytečné.
Manželství je docela na místě, ale rituály kolem něho (svatba) jsou zbytečným přežitkem
Manželství je blbost - papír k vlastnění druhého
Být v dlohodobém partnerském vztahum, i s dětmi se dá úplně stejně na psí knížku jako v manželství. Nehledě na to, že svatba je zbytečně finančně zatěžující.
ale já jsem odpověděl NE, samozřejmě že ne. Po sitících letech tu žijeme jako zvířata či savci tlupách, tak co by na tom pár kybernetických hraček mohlo změnit.
nevidim žadny duvod proč by se lidi měli brát
Neexistuje rozumný důvod sňatku
Manželství bylo po většinu historie ekonomickým svazkem. Jeho romantizace a přenesení funkce na nestabilní citovou rovinu odstranila téměř všechny výhody svazku a změnila ho spíše v komplikaci při rozchodu partnerů.
Práva manželů jsou na místě, ale svatby, jsou přežitek, kterého bych se nerad účastnil.
rodina je základný článek společnosti
nepotreba razitka na lasku
pokud spolu lidé chtějí být, tak spolu jsou i bez manželství
není logický důvod do něj vstupovat
dneska to už je zbytečný ...dříve žena nemohla ani pracovat takže byla závisla na manželovi
není to nutnost
není třeba, neprijde mi potrebné
Co snatek zmeni? Jen prijmeni.
je to jen papír
Vzhledem k míře rozvodovosti se obávám, že lidé již nechápou tradiční pojetí manželství a k tomu bych přidala ještě !protimanželskou!politiku státu - kdy z manželství neplynou již žádné výhody.
nevidím žádný pozitivum na manželství
není to vůbec důležité,vztah dokáže být skvělý i bez manželství,možná ještě lepší,není přece důležité shoda příjmení :-)
manželstvo je spojenie dvoch ľudí ktorý sa majú opravdu radi a veria že im to vydrží do smrti
Dnes už není společenská nutnost mít dítě pouze v manželství.
V minolosti bylo spousta věcí jinak. Lidé se vrali třeba z donucení.
protože sakra nejsme už pod nadvládou církve
prodlužuje život,
Jedná se o systémovou věc, kterou lidi dělají, protože jim to systém říká. Kdyby mi nikdo neřekl o manželství, ani by mě nenapadlo něco takového dělat. Je to pouze formalita.
ekonomická závislost a nutnost žít páru už není
protoze skutecnost, ze ma nekdo na souziti uredni potvrzeni neznamena, ze je takove partnerstvi to spravne a ze vydrzi, co nesezdana partnerstvi nevydrzi
V současné "moderní" době je manželství spíše nevýhodnou institucí, stát manželům a rodinám stanovuje horší podmínky než svobodným
V současnosti se na svobodné nepohlíží, tak negativně jako v minulosti.
svatba i rozvod jsou zbytečné složitosti
Každý kdo si přečetl alespoň jednu knihu o vývoji jedince tak zná odpověď !
nevím v něm smyls
Jsou s tím akorát starosti a svatba je přežitkem, prstýnek a papír mi nezaručí partnera na celý život
je to zbytečnost,
Protože bych asi nebyla vdaná, kdybych si myslela, že je.
nemá žádné výhody
Protože manželství je mechanismus ke spoutávání svobod lidí, aniž si to možá sami neuvědomují.
Není důležité mít papír a prsten k tomu, že žiji s někým koho mám ráda a máme společné zájmy a jsme k sobě tolerantní.
Kus papíru nezaručí, že spolu lidé zůstanou a nerozvedou se.
Většinou absurdní a neadekvátní důvody pro uzavírání manželství. Manželství vznikající ve spěchu, jestliže se přihodila neočekávaná "nehoda" (otěhotnění), nebo abychom se připoutali při vyšší šanci později nezůstat sám nebo otěhotnět později. Fin. zajišt.
Množství a jednoduchost rozvodů, které jsou natolik považovány za běžné, že smysl manželství zaniká.
protože je k ničemu
když dva lidé spolu chtějí žít, papír na to mít nemusí
nic nezarucuje, je stejne snadne jej zrusit jako uzavrit, skutecne zavazky jsou neco jineho nez kus papiru s razitkem
V době, kdy se téměř 50% manželství rozvádí nepotřebuji na lásku "papír".
-
zbytečný "papír" - závazek vůči druhému i po rozvodu
Vytratil se pravý smysl manželství
časté rozvody
Není třeba žít ve sňatku posvěceném státem, velké náklady na rozvod.
Lidi spolu mohou být i jinak
Z mého pohledu je lidmi kolem uzavíráno pouze z právních důvodů a kvůli výhodám, které z něj plynou - například u hypoték, dávek apod.
proč mít papír na něco, co je nehmatatelné
protože je vyzkoušeno po generace a nejlépe chrání partnery i děti
svým způsobem určitě, každý musí něco obětovat..
původně ekonomický svazek, lidé dříve byli schopni kompromisů - dnes nejsou ochotní se omezovat, je velmi vysoké procento rozvodů --> svatba je pouze drahé, dočasné a velmi prázdné gesto.
Děti mají jiné jméno než matka a otec.
ýádné finanční výhody
manželství dnes je jen "na zkoušku" už není "dokud nás smrt nerozdělí", manželství nemá hodnotu protože lidé ví že jej jde jednoduše zrušit
protože doba mu nepřeje, vše je stále rychlejší a manželství je již anachronismem
Protože v dnešní době je jedno jestli jsou spolu lidé na psí knížku nebo maznželé
zbytečná formalita
Příliš přísná a svazující smlouva. Může být porušena už i myšlenkou, co je velice těžké kontrolovat a dělá tak z všech zůčastněných buď pokrytce nebo hříšníky a to vlastně jde - je to smlouva před/s bohem (církví), ne mezi dvěma svobodnými lidmi.
jde o historickou instituci, dnes nepotřebnou, stejně jako v minulosti křtiny apod.
7688,37 %5,51 % 

Graf

11. Myslíte si, že manželství v budoucnu zanikne, popřípadě bude nahrazeno jiným statusem? (např. mingles- pár žijící odděleně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím53438,7 %38,7 %  
nesouhlasím46033,33 %33,33 %  
nevím20614,93 %14,93 %  
spíše souhlasím15411,16 %11,16 %  
souhlasím261,88 %1,88 %  

Graf

12. Jaký si myslíte, že má manželství vliv na páry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný (věrnost, řád)83460,43 %60,43 %  
neutrální41229,86 %29,86 %  
záporný (svázanost, závislost)1349,71 %9,71 %  

Graf

13. Jaký si myslíte, že má manželství vliv na děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný (např. dobrý vzor)122888,99 %88,99 %  
neutrální1208,7 %8,7 %  
nevím292,1 %2,1 %  
záporný30,22 %0,22 %  

Graf

14. Myslíte si, že je dnešní společnost pro manželství uzpůsobena? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne305,94 %2,17 %  
Ano142,77 %1,01 %  
nevim91,78 %0,65 %  
Neni50,99 %0,36 %  
nerozumím otázce20,4 %0,14 %  
Ne.20,4 %0,14 %  
-20,4 %0,14 %  
Myslím si, že především stát nepodporuje rodiny (je finančně výhodnější být svobodná matka atd.), i přesto si myslím, že společnost stále vnímá svatbu jako tradiční oslavu svazku, i když již dnes svatby nejsou zdaleka tak honosné. 10,2 %0,07 %  
Nemyslím si to.10,2 %0,07 %  
Každý nechť si žije dle svého. Někteří jedinci, kteří se vyžívají ve střídání partnerů, ho můžou vnímat jako přežitek, ovšem pro některé se jedná o něco více.10,2 %0,07 %  
ostatní odpovědi Teoreticky ano. Vždyť se toho zase tolik nezměnilo (ok, žigulíka člověk na silnici občas potká a sem tam si frontu také vystojí), ale proč by být neměla. Někomu zase může vyhovovat být singl. Je to o lidech a jejich vnímání světa.
Ještě stále platí - posvátnost manželství - spojení dvou lidí láskou.
Ne, nemyslím, protože v dnešní době nemá manželství skoro žádné výhody (z byrokratického úhlu pohledu)
určite nie.V dnešnej dobe má kariéra a mamon peňazí prednosť.
není, v čr je malá podpora rodin a manželství obecně. dnes se "nevyplatí" vdávat se
ne, jiná výchova, přílišná volnost a stále narůstající nerespektování jiných, natož partnera, vzrůstající sobeckost a "nutnost" kariérního postupu
Protože manželství je stále z mého pohledu důležitý status a sociálně-právní rámec pro fungování rodiny.
Ne. Společnost se vyvíjí. JE stále rychlejší, proměnlivější, vyžaduje od lidí větší flexibilitu. Manželství se v ní stává spíše břemenem.
Jak v čem, kdyby neexistovalo, tak by bylo něco obdobného místo něj
Ne, pro novomanžele v dnešní době nejsou žádné poradny v případě manželské krize , nebo v malém množství...Ani z tohoto svazku nepramení žádné výhody či úlevy.
Myslím si Vanesko, že dnešní společnost je pro manželství uzpůsobena už jen tím, že všechny problémy (hlavně finanční, ale i spoustu jiných) se lépe řeší v manželském páru. Uvedl bych i příklad, co se týče bankovního účtu, ale nevejde se mi to textu :-D
Bohužel není. Lidé nejsou schopni dostatečných kompromisů a komunikace.
Doufám, že ano.
Myslím,že není,mladí nemají dostatek financí...
Ano, proč ne? Jen lidi mají čím dál více možností a nedokážou se rozhodovat a stát si za názorem a potom "blbnou"
stale ano, ale jiz to neni tak jednoduche
Ne. Mezery v zákonech.
Ano. Problém není ve společnosti jako takové, ale v mravním úpadku a nezralosti některých jejích členů.
Manželství je rozhodně dobré pro výchovu dětí. Nechtěl bych aby mé dítě vyrůstalo v neúplné rodině.
Ne. Lidé myslí jenom na sebe a nehodlají dělat ústupky a kompromisy.
Myslím, že "společnost uzpůsobená pro manželství" neexistuje. Společnost je uzpůsobená pro život v páru. Zda bude dvojice sezdaná je irelevantní.
tradice, zákony i když společnost už tzv. žití na psí knížku tak neodsuzuje jako v minulosti, ale zákon na tuto variantu vůbec nepamatuje.
Ne, lidé věří víc penězům a požitkům, než lásce, důvěře a oddanosti
Nemyslím, v dnešní době je více párů kteří mají děti a jsou svobodní.
Dnešní doba volá po samostatnosti a nezávislosti člověka, tudíž si myslím že spíše ne. Na druhou stranu věřím, že se stále bude rodit spousta dětí, které budou mít za vzor ten starý "romantický" způsob života, k němuž neodmyslitelně patří i manželství.
Ne, finanční spektrum tomu moc nepřispívá.
není, stát nepodporuje manželství, rodinu, plození dětí
Pro lidi, kteří i v dnešní uspěchané a zlé době uznávají tradiční hodnoty a mají srovnané priority, je manželství určitě stále přirozenou záležitostí.
nevím, spíše mi připadá, že nexistuje žádná podpora ze strany státu. tomu je jedno zda jste manželé nebo ne. daně platíte stejné, přídavky na děti stejné. žádná výhoda z manželství tak neplyne, není ani podporována.
Není, morální hodnoty lidí zoufale klesají, lidé se chtějí jen bavit a vyhýbat se zodpovědnosti
Ano, je uzpůsobená. Různé akce pro manželské páry, atd.
Myslím si, že lidé se berou jen kvůli výhodám/nevýhodám, které ze zákona vzniknou svazkem. Např:právo dědit a jiné. Společnost celkově moc uzpůsobena není, kdyby byla nebylo by tolik singl párů a rozvodů. Společnost žije hekticky.
Ano. proč ne?
Rozhodně ne tolik jako dříve. Svět je otevřenější, nevěra není tolik kritizována,...
Není. Konkrétně v ČR je ekonomicky výhodnější, když spolu žijí dva lidé na psí knížku.
Společnost je stále pro manželství uzpůsobena, manželé mají vzájemně stále větší práva, než nesezdané páry, nicméně musí jít o svazek oboustranně dobrovolný a nevynucený.
Bohhužel spíše ne, uspěchaná doba je spíš pro single. Ale pokud se na manželství pracuje, člověk díky němu může mít daleko šťastnější život.
dnešní doba je příliš orientována na jedince jako individualitu a nepodporuje jakékoli omezování sebe sama, byť spojené s výhodami
jak v čem
Myslím si, že ne, ptž. znám hodně lidí, kteří spolu mají i 3 děti, ale nejsou manželé, ptž. dostanou lepší sociální dávky od státu, i když přítel vydělává dostatek peněz. Někteří mohou vidět v manželství jistou svázanost a omezenost.
Určitě je uzpůsobena pro manželství, jen s přibývající svobodou chce více lidí zůstat svobodnými (a to se všim všudy). Ale pak jsou lidé kteří chtějí stvrdit svoji lásku manželstvím, tak proč jim to nedovolit.
Teoretická podpora by tu byla, ale nelíbí se mi, jak média zasévají do hlav lidí různá nesmyslná očekávání od partnera a soužití. Lidé se nudí a mají čas "myslet na blbosti". manželství nevnímám jako dočasný pakt, nutno spolu vycházet i v obtížích
ano, např. pro informace u lékaře....
Řekl bych, že z dnešní společnosti se vytrácí správné vzory, což je obecný problém týkající se všeho, manželství nevyjímaje. Žít ve spokojeném a šťastném manželství dnes je asi o něco složitější než bylo před lety, na druhou stranu není to zase tak těžké.
není - útoky neoliberalistů a homosexualistů na rodinu (manželství muže a ženy) jako základní buňku společnosti
Je to zvyk z minulosti
Asi je kvůli monogamii.
Nemyslím, dnes je lepší manželství neuzavírat. Viz sociální a dávky a příspěvky, na které se velmi těžko dosáhne, v manželství je to absolutně nemožné.
Společnost k tomu určitě uzpůsobená je, ale lidi/páry nejsou schopní spolu komunikovat, řešit své problémy a dělat kompromisy v případě vzájemných problémů. Rozvádějí se rychle a bez toho aniž by přemýšleli co tím ničí. Dříve se za manželství bojovalo.
ne, kvůli špatné výchově
spíš už si společnost nepamatuje proč manželství vzniklo, že bylo oboustranně výhodné, rozšířila se rodina, bylo víc příjmů - teď vydělává každý sám na sebe, cítí se více samostatný a nechce se přizpůsobovat ostatním
Myslím, že ne, protože se stává pomalu ale jistě být v módě, dělat vše nezávazně.
Ne - např. kvůli rozdílným lokalizacím zaměstnání.
není... a to hlavně po finanční stránce...a lidé spolu neumí komunikovat
neni, je to uvazek
Tak napůl, lidé s vyšší mírou zodpovědnosti v manželství stále žijí, ti méně zodpovědní mají snazší rozhodování (rozvod není už ani právní ani morální problém).
Ne příliš. Singles jsou ekonomicky zvýhodněni.
nejde o to, jestli je uzpůsobena společnost, ale jednotlivci...co člověk, to názor
Nevím, zda je či není společnost uzpůsobena, ale myslím, že je v módě označovat manželství za přežitek - což dle mého názoru může říci jen ten, kdo nemá příliš ponětí o právní stránce manželského svazku.
ano,stále mnoho lidí věří na institucí manželství, je jen otázkou času kdy se dostane opět do módy,stejně jako je teď v mode pouze spolu žít. je to jen o trendech
není uzpůsobena,snižování např příspevku,zánik porodného atd
domnívám se, že dnešní společnost manželství nepreferuje
Ne, rozhodně není, člověk dle mého názoru není uzpůsoben k monogamii, není uzpůsoben žít po celý život s jedním partner, každý minimálně parkrát za život zaletí do jiného hnízda, tak na co manželství.
Část společnosti určitě ano, část naopak nikoliv. Záleží na hodnotovém žebříčku a životních prioritách daného člověka.
Řekl bych že jsou společnosti uzpůsobenější, např ty které mají silné naboženské a tradiční (státní kořeny) a pak jsou společnosti více bez morálky, tíhnoucí ke švejkovství a bezvládí
Ano, společnost manželství stále uznává
ano, dokud bude vhodná doba na partnerství, bude vhodná i na manželství
Společnost ano, lidé sami o sobě ne (někteří)
ano, napr. rodinne prislusenstvi v pripade urazu v nemocnici
Ne, Stát blokuje uzavírání manželství
jistota
Dnešní společnost je se zaměřuje především na single metrosexuály, neboť tito lidé hypoteticky maji budoucnost. Dnešní společnost není na manželství uzpůsobena. Žádné zvýhodnění, žádné jistoty.
oproti dřívějším dobám se situace zhoršila v tom, že už se nenabízejí například manželské půjčky a rozvod se stal úplně běžnou součástí života
Proč by nebyla? Nejhrajme si na to, že je něco až tak jinak než dřív.
Ano je, protože stále existuje institut manželství, který se ve světě dokonce rozšiřuje i na homosexuální páry. Sice počet uzavřených sňatků klesá a v ČR počet rozvodů stoupá (prý už více než polovina párů se rozvedla). Také z toho vyplývají určité výhody
nejde o to, zda SPOLEČNOST je uzpůsobena, manželství je jednoznačně Boží ustanovení (viz Bible, Genesis 1 a 2) - člověk je tedy pro manželství uzpůsoben, ale problém je ten, že společnost ODMÍTÁ BOHA A JEHO DOBRÉ PRINCIPY pro život, tedy i manželství
Ano, protože milující lidé či opravdu hodně blízcí partneři si pořád svým způsobem chtějí patřit. I mladí na FB si dávají viditelné statusy o tom, že s někým jsou :)
Spíše ne. Chybí nám silné manželské vzory, neshody se přeci dají vyřešit rozvodem při první komplikaci... Špatná výchova k zodpovědnosti (jak vůči sobě, tak vůči ostatním). Nastavení státu (např. větší fin. výhody pro svobodné matky...)
Ne. V současné době je manželství postaveno na citovém základu a ten nikdy nebyl a ani nekdy nebude dostatečně stabilní na to, aby většina v manželství vydržela do konce života.
Manželství by měla být věc dvou lidí, manželů, ať se k tomu staví společnost jakkoliv.
Nemyslím, pro mnohé není manželství důležité a udržení manželství není dostatečně silným závazkem
Bigamie
ano je na něm postavená
Ano, jenom by mněla být lepší funkce státu na podporu manželství
Ano, je. Ač je manželství znevažováno, nejsou lidem, kteří do manželského svazku vstoupit kladeny žádné překážky.
nemyslim
ano protože každá společnost je uzpůsobená pro manželství
ano, kvůli zákonům (dědictví)
Záleží na hodnotách daného jedince
Není uzpůsobená. Lide jsou rozmazlení, neváží si toho, co mají. Zapomínají na to hezké a raději vyvolávají zlo, rozepře, špatnou minulost. Jako hlavní vysvobození vidí rozchod, místo toho, aby se snažili najít zpět společný smysl soužití.
ano, vzor soužití a sociálních rolí
ne, neprinasi to vyhody jako drive
ne protože lidé nedokáží být věrni
těžko říct
Jiste. Je to tradice, v lidech to proste je.
V některých případech ano - např.: zdravotní stav řeknou jen rodinnýmu příslušníkovi :-/
není, protože v našem státně není rodina podporována, raději lidé žijí na psí knížku, možná i z důvodu financí.
Ano, protože je to tradice - manželství se očekává a mnoho např. sociálních a jiných stipendií zvýhodňuje manžele oproti párům
Ano. Dává manželům i dětem společensky uznávanou koncepci rodiny.
Myslím si, že manželství není dostatečně podporování a lidé k němu nejsou dost vychováváni. Je to škoda.
V dnešní době se manželství bagatelizuje. Je mnoho vtipů, jak manželství kazí společné soužití. Ale když se ti dva mají rádi, tak si myslím, že manželství je prostě dalším krokem.
pred x lety bylo samozrejmnosti ze dlouho tvrajici vztah se jednou vezme a bylo hodne manzelstvi za to v dnesni dobe je spise resenim problemu v nemanzelskem paru.
ne, není zde podpora mladých párů
Není. Jednak za to může způsob života a pocity, že se člověk musí vázat.
Ano; nesezdané páry například nemají přístup ke zdravotním informacím toho druhého
ano-občas jsou daňové úlevy ( spoloečné zdanění manželů )
Uzpůsobena je více než dost. Lidi sami v manželském svazku neumí chovat a kazí si ho. Dnešní smýšlení o přežitku manželství kazí lidi sami.
Bohužel není. Lidem přijde výhodnější nebýt manželi, ať už z finančního či vztahového hlediska.
ne, finance
Nevím, proč by neměla být. Doba je sice jiná, ale pokud si stojíme za tím, že se máme rádi, tak proč se nevzít? Je to pěkné stvrzení vzájemného vztahu.
snad ano, manželství rozhodně není přežitek:-)
Bohužel dnešní politický systém rodině a manželství příliš nepřeje, ať už po ekonomické stránce, nebo z hlediska současných společenských trendů - všeobecně se preferuje spíše model single vztahů, média obhajují polygamní chování a promiskuitu.
Lidé spolu přestávají komunikovat normálně natož v manželství.
Ano, hlavně kvůli dětem.
Dnešní společnosti je šumák, zda jsou např. rodiče dětí manželé, či ne.
ne, sociální politika státu preferuje osamělé matky
existence právní opory, zákonů, pravidel
této otázky využiju k upozornění autorce dotazníku, že i mimo města žijí lidé (viz otázka č. 3) - a dokonce mají i připojení k internetu
nechápu tuto otázku
Spíše ne - spousta lidí manželství odmítá.
Není, protože lidi díky moderním technologií (PC a pod) spolu už nemluví, společně nevečeří, nevěnují se dětem...
ne, lidi jsou vychovávaní s tím, že jejich názor je nejlepší a neumí dělat kompromisy
Není. Finanční problémy, nevěra
Ne, příliš rychle se mění a také je příliš tolerovaná nevěra...proto bychom ale měli usilovat o zachování manželtsví.
ne, manželství a s tím úzce spjaté rodičovství je málo podporované. Hodně lidí vyčkává se svatbou až je, dle mě, pozdě, nebo už je to zbytečné
je i není, nepřeje samotným ale ve dvou už se dá snáze žít
Dnešní společnost uznává hodnoty jako peníze, kariéra a materiální statky (vlastní auto, vlastní byt), což vyhovuje spíše lidem svobodným a bez závazků, kteří se starají jen o sebe, takže nemusí řešit školky, nemoci, co uvaří k večeři...
Zažitý rituál, legislativa i veřejnost vnímá pár jako skutečný jen po svatbě, falešný dojem větší jistoty a věrnosti po svatbě.
myslím si že ne, je uspěchaná doba a každý si radši sám kope na vlastním písečku
Je pro manželství uzpůsobena čímdál méně. SPolečnost se začíná potácet v začarovaném kruhu emancipace, který působí mnohé potíže. Nikdo v dnešní době defakto manželství nepotřebuje, každý je soběstačný a dokáže si věci zařídit sám.
ne, špatné vzory
Je to dějinami potvrzený úspěšný způsob existence, ke kterému tíhnou převážně všichni, alespoň někdy, během života. kdo v manželství žije, ověřil si jeho účelnost a prospěšnost.
ne, lidé jsou nuceni žít rychleji, musí se otáčet, aby se uživili, méně času s rodinou, hledají hodnoty v množství využití příležitostí, netolerance vzájemná, nedostatečná komunikace
Není. Dnes není společenský tlak, aby se oba manželé museli snažit manželství zachovat, rozvod je bezmála módní záležitostí, často tedy přinejmenším jeden z páru volí snadnější cestu rozchodu spíše než kompromisu nebo snahu nalézt řešení problémů.
pokud jde o CŘ jsou nepřiměřeně zvýhodňovány např. svobodní rodiče
nie
Ne, kvůli neustálé honbě za osobním úspěchem, člověk nemá čas na jiné osoby a je velmi sobecký
není finančně uzpůsobena
Není, každý chce být svobodný a tak se víc a víc zadlužuje, užívá a svobodu ztrácí, tím i odpovědnost
Zhoršují se schopnosti lidí spolu přirozeně komunikovat.
Samozřejmě. Je mnohem více variací, jak rodinu organizovat. Viz.např. možnost mužů být na mateřské dovolené nebo na paragrafu, když děti marodí. Muži se mnohem více mohou zapojovat do fungování rodiny bez toho, aby je někdo zesměšňoval.
Ano, manželstí je v naší společnosti tradiční záležitost!
Není.Společnost upředňostňuje jedince, ne páry
myslím, že politický systém rodinu nepodporuje (větší sociální dávky pro svobodné matky, atd.)
Spíše ne. V dnešní době se klade příliš důraz na to, že žít "na psí knížku" není nic špatného, stejně jako střídání partnerů. Chtělo by to více vyzdvihovat výhody, které manželství má.
Je, jen akceptuje příliš mnoho náhražek
Společnost ano - proč ne. Ale to, co způsobuje problémy, konflikty a "neřád", je chybné nastavení sociální sféry, zjeména ve vztahu k mladé rodině. Dostává je pod velký tlak (zejména finanční) a důsledkem jsou pak vnitřní konflikty.
Ne.Divný morální,charakterově odlišný svět a lidé v něm.
Nemyslím. V době, kdy každé druhé manželství končí rozvodem po pár letech, lidé přestávají na manželství věřit a berou to jako přežitek.
Myslím si, že ano. Například hypotéku je dneska lepší brát v páru, sám na to člověk kolikrát ani nedosáhne. Navíc děti by měly mít oba rodiče, měli by se všichni jmenovat stejně.... A jsou různé daňové úlevy. V nemocnici řeknou informace jen manželovi
ano, pro výchovu dětí je manželství spíše fungující způsob žití
Jistěže. Manželství uzavírají lidé, nikoli společnost. Nelze svádět všechno na okolnosti, prostředí. Jaké si to udělám, takové to mám.
Myslím, že je levnější bydlení ve dvou, na druhou stranu rozvody jsou pak drahé.
ne,mizivá schopnost komunikace a kompromisů mezilidmi obecně nenahrává vzthaům a tudíž ani manželství
Samozřejmě. Proč by nebyla, jen přibývá těch, kteří se myslí, že jsou neuzpůsobeni manželství. Vlastně o nic nejde, ten rozdíl je pro páry minimální, pro děti maximální, administrativně je manželstí stále základem společnosti.
Samozřejmě každá lidská společnost, aby mohla fungovat správně, musí být založena na manželských buňkách. Pokud ne, dochází historicky vždy k rozpadu, např. viz. Římská říše.
Spíše ne, česká společnost začíná být čím dál více individualistická.
spíše ne, lidé často žijí v iluzích a očekávají, že se změní v realitu
Myslím že ne. Zatím nevím proč. Nejsem vdaná.
ano, protože manželství byla ustanovena pro dobro lidi
myslím si, že v současné společnosti není důležité, zda je pár v manželství. Neplynou z toho žádné výhody ani nevýhody.
je
Ano, např. v některých právních věcech (zastupování se v běžných věcech, informace v nemocnici) to mají manželé jednoddušší
Příliš ne. Mizí tradice a není proto někdy složité z manželství odejít a prostě se rozvést.
Ne.stát nepodporuje mladé rodiny, svobodnématky mají spoustu výhod finanční podpora státu než matky vdané
Záleží jen na nás...vzhledem k postupnému zesobečťování celé společnosti je i na manželství nahlíženo jako na něco, co nerušuje naši svobodu, nikoli jako na stav, který nás posouvá dál. Všeobecně si myslím, že manželství je stále v naší kultuře zakořeněno
Nevidím žádný důvod, proč by společnost neměla být uzpůsobená pro manželství.
Ano, pořád platí, že když o někom řeknete, že to je váš manžel nebo vaše manželka, tak je na vás pohlíženo jako na mnohem dospělejšího a zodpovědnějšího člověka. Vztah, který trvá 10 let ale je bez svatby je podle mě brán jako méně hodnotný, 3 roky manžel
Společnost "způsobujeme" my jednotlivci a žijeme v podmínkách, které vyhovují nám, ne společnosti.
Myslím, že nezáleží na tom, jaká je doba a společnost.
ano, nejsou zde žádné překážky, spíše výhody (společné jmění...)
Společnost není jeden homogenní celek. Některé části uzpůsobeny jsou, jiné ne.
zvýhodňuje manžele na úkor párů ,,na psí knížku´´
V dnešní době je těžší udržet manželský svazek, lidé jsou "línější" či spíše méně ochotní řešit a vyřešit své neshody...
ne, dnes je málo lidí v manželství
Není, jelikož podpora rodiny je teď omezená a pro mnoho lidí se zdá asi zbytečná.
Čím dál tím míň. Do jisté doby to byly ženy, které se přizpůsobovaly ve všem manželovi, najednou má ale i žena potřebu se seberealizovat jako muž. Což vede k tomu, že ani jeden z nich pořádně neví, jaká je jeho role ve vztahu a co se od nich čeká.
Částečně, velký vliv hraje finanční situace partnerů.
Ano. Funguje to tak už dlouhou dobu, je to tradice.
ano, torcha jistoty neuškodí
Je uzpůsobena, ale není to nezbytná potřeba. Problém může nastat až v případě, kdy se například chcete informovat na zdravotní stav druhého a nestihne se/první není schopen podepsat informovaný souhlas. Nebo co se týče dědictví, opatrovnictví dítětě..
Není uzpůsobena.Převládá honba za penězi, takže jeden z manželů (a někdy i oba) jsou málo se svouji rodinou.
Není. Lidé nechápou pravé hodnoty manželství. Pouští se do něj z nesmyslných nebo sobeckých důvodů. Je důležité stejně dávat i brát a snažit se, což nedělají, tak když to nefunguje, raději se rozvedou a jdou to zkusit jinam. Je to pro ně jednodušší řešení
A proč by nebyla? To jen lidé by měli být pokornější a méně rozmazlení.
ne, příliš hektická doba a mysl jen na peníze a materiální zajištění
Myslím, že ano. Nevidím důvody, proč ne
není, už tu není požadována zodpovědnost za vlastní jednání
Ano, zejména z finančního hlediska.
Nezajímám se o společnost, jednám za sebe podle svých názorů a přesvědčení.
Není. Když jsem vdaná a jsem např.bez práce, stát mne zpravidla finančně nepodpoří. A lidé se snaží žít podle vzorů - politici, celebrity atd..
Ne, mladé manželství není podporováno ze strany státu.
Ne, lidé neumí zústat s jedním člověkem, neumí se vzdát možnosti kariéry a cestování kvůli tomu aby si udrželi po svém boku člověka kterému mohou věřit.. a nevybírají si partnery s hodnotami které by prospívali manželství
Dnešní společnost není uzpůsobena k životu, natož pro manželství.
Ano. Je to zodpovědný přístup k dlouhodobému vztahu a budování rodiny. Společnost se vyvíjí, tak jako manželství se vyvíji.
Není, lidé se snaží budovat kariéru, zapomínají na základní úlohy rodiny, mají děti v pozdním věku, pokud vůbec a nedokáží si na sebe udělat čas. Toto bych přiřadila uspěchané společnosti a nekladení důrazu na manželství.
Ne, například věrnost se nedodržuje jako v minulosti.
velmi složitá otázka - na jedné straně ano (daňové zvýhodnění, zastupování partnerem, u lékaře) jinak nikoliv (kariérní nároky, finanční nátlaky, volnomyšlenkářské hodnoty propagující média)
to záleží na každém konkrétním páru, ne na společnosti jako celku
Ne - nejsou novomanž. půjčky, svobodná matka dostane vyšší přídavky
někdy není
fthu
ano, proč by nebyla? každý nechť volí dle svého genia
ba naopak, manželství je uzpůsobeno dnešní době
ne není. neznává hodnoty slušnosti a tolerance a obětavost,
ne!
Ne,nepodporuje rodiny
Ano. Rozumný člověk chápe, že je to jediná instituce vhodná pro celoživotní vztah muže a ženy a nejideálnější pro výchovu dětí. Tedy jistá investice do budoucna. Jediná!
ne, lidé se víc soustředí na kariéru, jsou ambiciózní a chtějí vše zvládat sami
Maželství se nedá rozvázat tak snadno jako "život na hromádce", dělení majetku i dětí při jeho rozpadu má díky soudu šanci na spravedlivější řešení
lidí se vrací k tradicím a hodnotám
Ne, společnost spíše podporuje žití na psí knížku, stát to podporuje, mezi rodiči sezdanymi a nesezdanymi neni zadny rozdil, mit jine prijmeni je in, stejne jako se pri sebemensim problemu rozvest, misto toho ho resit.
myslím, že vývoj společnosti je spíše proti manželství a že se začíná tvrdit, že manželství není pro člověka přirozené, což je blbost, kdyby nebylo, tak by neexistovalo
Proč ne, je to normální
Dnešní společnost manželství a život tzv. podle pravidel značně znevýhodňuje, např. sociální sféra apod.
ne, každý myslí je sám na sebe a svůj prospěch
Ne, lidem více vyhovuje život bez závazků.
není, jediným důvodem pro čmít v dnešní době svatbu, je ten, že dítě by mělo jiné jméno.
ne, rozvodovost
Ano, manželství je upřednostňováno už jen tím že se všude používá jako status který jasně vymezuje práva a povinnosti které se nemusí upaltňovat při soužití na psí knížku
ne, malá podpora státu
ne zcela
Ne. Dneska je "in" si užívat a zbavovat se veškeré zodpovědnosti.
Zákony ještě stále myslí na manželé při mnoha právních úkonech.
V dnešní době je stále těžší držet se tradicí, mezi něž manželství určitě patří, avšak věřím, že svazek manželský je důležitý jak pro pár samotný, tak pro děti a svým způsobem i pro stát... Nakonec možná záleží jen na tom, jak se k tomu ti dva postaví...
Sociální systém rozhodně ne, žena např. dostane různé příspěvky navíc, když je svobodná
Asi není.Všude jsou návody spíše proti manželství.
Ano. Lidé se zase začínají k manželství obracet. Jde v něm především o životní priority a hodnoty, touhu milovat, být milován, starat se a pečovat o někoho, komunikaci a také toleranci.Což není žádná hej-počkej záležitost.
je, tradice, posílení vztahu (oddání se jeden druhému)
Společnost není uzpůsobena, protože pro manželství neposkytuje žádné výhody
ano je, stále budou lidé, kteří se budou chtít vzít a udělají to, jen jich možná časem bude ubývat
Neni - partneri prestavaji spolu mluvit, odmitaji resit problemy - hledat kompromisy .... spolecnost je vice sobecka
Na společnosti nezáleží
moc ne, špatná sociální politika
Ne, stát manželství nepodporuje výhodami (svobodné matky mají větší výhody než vdané, nejsou levné novomanželské půjčky apod.)
ne, dnešní společnost se vyvíjí ve stylu "každý si dělá co chce" (demokracie)
Myslím, že ano, je dobré někoho mít a nebýt sám. Jen jsou dnes lidé pohodlní a líní
asi bohuzel ne, media nam vsude rikaji, ze nevazanost je v poradku. Lide neumi nest odpovednost za sva rozhodnuti a tim manzelstvi je. Hrozny je nazor, proc se zenit, stejne to jde zrusit (rozvest).
Lidé dnes žijí na hromádce, protože čekají, že je potká třeba někdo lepší. Tím si nechávají volnou cestu. Tito lidé spolu mají často děti a neuvědomují si, že dítě je mnohem větší závazek než manželství....
ano, podle mě manželství nepotřebuje speciální podmínky
život potřebuje určitý řád a hranice
CZ spolecnost ma vyrazne lhostejny (viz vzory ze serialu atd. - negativni, posmesny, znehodhocujici) pristup k rodinnym hodnotam, pestujici "samotare". Zit v trvalem vztahu s jinym clovekem/charakterem je "prace", vyzadujici vuli, inteligenci, empatii...
Ne, slabá podpora státu, resp. žádný program, žádný systém
NENÍ PŘEVLÁDÁ NEZÁVISLOST KVŮLI FINANČNÍ STRÁNCE
V dnešní době to začíná být pomalu jedno. Spíše začíná být vstup do manželství poměrně luxusní záležitostía drahou záležitostí.
ne, není
Myslím, že společnost se zhoršuje, ale pořád se najdou lidé, co v manželství vidí to, že když se dva mají rádi, nemají problém to přiznat před lidmi a případně před Bohem.
Není, protože ho nepodporuje a považuje ho za zastaralé.
Není - pro mladé páry je vstup do manželství problémem z finančních důvodů (jak nákladnost svatby, tak i nedostatek financí pro společný život)
Ne. Jisté zvýhodnění nesezdaných párů.
Ne, nemyslím. Rozvod se v současném době pokládá za běžný, páry neumí komunikovat a rozvod se tak zdá být nejjednodušším řešením. Málokdo chce řešit vzniklé problémy.
uzpůsobena je jaksi reziduálně z minulosti, ale "vyvíjí se" (degeneruje) od kooperace a solidarity k individualismu a konkurenci, což se projektuje do všech typů vztahů, vč. manželství jako tradičního typu partnerského soužití
Ano, nevidím důvod proč u zodpovědných jedinců tomu má být jinak.
ne, přílišná potřeba nezávislosti jedince, sobeckost
Moc ne, ale je to dáno změnou systému, velkých možností apod. časem se najde nová rovnováha mezi manželstvím a životem v moderní společnosti.
Nemyslím si to, protože dnes už se "staré tradice" nedodržují (hlavně u mladých). Lidi jsou také čím dál línější.
Ne. Dnes se ve všech směrech upřednostňují bezohlednost, sobectví, rychlá řešení místo spolupráce, kolektivní spokojenosti a dlouhodobého růstu. Úpadek morálky se stává trpěným faktem a bojím se, že je jen krůček k tomu, aby se stal normou.
Záleží na tom, do jaké věkové vrstvy dnešní společnosti zaměříme svůj pohled.
spíše Ne
ještě ano
Každá doba je vhodná pro manželství.
proč by nebyla? historicky i sociálně určitě ano, proti tomu stojí dnešní rádoby moderní názor - na co papír? ale není to dobře, nějak se nám ze života ztrácejí základní hodnoty :-(
manzelstvi bylo je a bude, zalezi jak se k tomu postavi manzele, spolecnost to moc neovlivnuje
ANo, např. úvěrová politika
není, mladá manželství jsou velice málo podporovaná za strany státu
Je až příliš jednoduché se z manželství vyvázat. Na jednu stranu je to chyba, protože impuls k rozvodu může být poměrně nicotného rázu, na stranu druhou se plno jedinců vrhá do manželství až příliš nerozvážně.
není, neumí komunikovat, řešit problémy
proč by ne
Není. Častější tendence ke svobodomyslnosti, mingles, nezávislosti, nespoutanosti, nesvázanosti, odpor nebo nedůvěra k závazkům, negativní zkušenosti, obecné ovlivňování veřejnosti, klasické, tradiční, adekvátní hodnoty pro důvody k manželství upadají.
Není, je velice snadné se rozvést bez větší příčiny, nikdo nemá snahu řešit problémy a raději se uchylují k rozvodům
bylaby , jen kdyby víc chtěla, a něco pro to dělala, a né se po první hádce rozváděla....
Ano. Nevidím rozdíl v principu manželství dnes a před 30 lety.
Není. Lidé nemají čas se věnovat vztahům. Ale svět je na tom asi už tak špatně, že se objevují zárodky těch, kteří chtějí tento status vzkřísit a vložit manželství (nový) smysl.
Manželství přece existovalo v každé společnosti, tak přoč uzpůsobeno??
Spíše ne, minimálně z hlediska finanční podpory rodin s dětmi (ke kterým manželství směřuje).
většinou ještě stále je, ale evidentně stoupá nepřátelský vztah k manželství jako takovému a k dětem ještě víc
bankovní úvěry, odpočty daní automaticky používají termín manžel/manželka, jiné označení je pořád chápáno nebo cítěno méněcenně
Je - společnost je založena na párovém soužití
Protože je to základní lidská jednotka, kde jedinci rozvíjejí své kladné charakterové vlastnosti. Vzájemným působením obrušují svá ega do společensky příznivé podoby (ať dospělí či děti) a rozvíjejí svůj intelekt a vzájemné vztahy k čemuž byli stvořeni.
Ne, protože v mnoha směrech je výhodnější nebýt sezdáni. Zejména finančně.
ne. Výhody pro nesezdané páry. Z veřejně dostupných informací mám pocit, jako by bylo v pořádku podvádět partnera, lhát atd.
zákony platné jenom pro manželé
Dnešní společnost manželství a zdravé rodině (jeden otec, jedna matka - rodičové jsou manželé) obecně dost nepřeje, ale zdravá rodina a manželský svazek je jednou z mála věcí, která drží společnost pohromadě. Nevěřím, že status manželství zanikne. Pokud s
Ne, každý se stará jen sám o sebe
mělo by to tak být
Lépe se zvládá stres dnešní doby, také finanční stránka
...ne, nemá příklad v rodině, v médiích...
V dnešní době se manželství dost podceňuje, dnešní názory jsou typu, že manželství vše zkazí, po tom, co se dva vezmou, se oba změní k horšímu, spíš se lidé bojí odpovědnosti, protože z manželství se hůř utíká. Dnešní společnost uzpůsobena? nevím.
Ano, ale je potřeba rozlišovat zamilovanost a lásku. Zamilovanost totiž časem vyprchá a partneři si už pak mnohdy nemají co říct. Zamilovaný člověk nevidí chyby druhého, milující člověk je vidí a odpouští, zároveň připouští ty své.
Ne, protože manželství jako trvalému svazku nepřikládá žádný smysl.
Chybějící morální zásady ve společnosti, ničí pravý význam manželství.
Z právního a ekonomického hlediska rozhodně.
x
na manželské páry nahlíží okolí jako společenskou jednotku stability
nevím... asi ano, proč by nebyla, byť je to ekonomicky nevýhodné
Ne v takové podobě, v jaké je.
spíše ne, sociální dávky spíše nahrávají párům, kteří spolu žijí, ale nevemou se
ano, nevidím důvod, proč by nebyla uzpůsobená; manželství je základ pro výchovu dětí
Ne,pomalu se vytrácí úcta a pokora
Málo, stát rodinu (manželství s dětmi nebo bez) moc nepodporuje ani lidé navzájem si rodiny neváží.
ne, nemyslím si to
Rozhodně není. Chybí morální příklad.
Společnost manželství ekonomicky zvýhodňuje a vychází z toho, že je potřebné pro život rodiny. Rodinu stát potřebuje.
ne-nemají źádné sociální jistoty,počínaje prací,bydlení,atd,
Minimálně, protože hlavní důraz je kladen na kariéru a majetek
není, mělo by být např.společné danění
Snad. Z mého pohledu je problematická úprava majetku a bydlení.
Spíše ano. Dítě nese společné příjmení rodičů, můžete se pojistit jako rodina atd.
Není, lepší je být svobodná matka
Ne. Manželé bývají státem znevýhodněni.
Ne. Dnes je v kurzu vlastní požitek před odpovědností.
nemyslím - téměř žádné výhody oproti minulému režimu
Hlavně z pozice zákonné, která ještě stále příliš nepočítá s nemanželským svazkem např. v otázkách dědictví, nabytí majetku, úlev na dani atd.
bohužel moc ne
manželství je tolerance, vážení si partnera a pomoc jeden druhému, když funguje jak má
není,nejsou žádné jistoty..sociální především
Je, protože tak to Bůh stvořil.
není, nic nemá řád a pravidla a proto mladfí nevstupují do manželství, nechtějí také žádný řád a pravidla, a nejvíce se bojí manželského slibu, který také zmizek z řeči oddávajících na radnicích a zůstal pouze u církevních svateb, jak jsem si všimla
Vnímám nízkou podporu ze strany státu (manželské půjčky, společné zdanění, startovací byty... vše zrušené).
příliš pevné svazky nepodporuje
Zatím nebyl vymyšlen lepší koncept
Ne, už jen sociální politika státu nahrává např.svobodným matkám atd....
Spíše není, protože v dnešní době většina hledí jenom na sebe a kariéru
Tradice
Ano, je to stále nejlepší druh soužití.
ano,v dnešní době je tak těžké žít,že to lze snad jen ve dvou
není a je to škoda. Pro mladé neplatí žádná zodpovědnost a sebemenší problém končí rozpadem vztahu.
jak pro koho, záleží myslím na dětství - zda žijí rodiče spolu / ve svazku / nebo odděleně...
Ano, ale je lepší být nesezdaný (finance, právo, výživné, státní pomoc,...).
V tuto chvíli nevím jak odpovědět. Měl by se začít také zajímat stát, podporovat manželství.
ne, lidé jsou samostatnější, dlouho studují a tak na svatbu a děti není čas
Ne. Propaganda působé proti. Cílem je nestabilita, vyvolání strachu a závislosti. Vede to ke zotročování, ovládání, vykořisťování.
Myslím si, že ne. Manželství se v dnešní době moc neuznává, lidé jsou radši svobodní a žijí radši ve vztahu, kde se k ničemu nezavazují.
Ano, manželství tvoří rodinu a rodina je základ společnosti.
Společnost většinově podporuje rozhodnutí manželství neuzavírat. Snazší odchod od partnera, pokud není uzavřeno manželství ("zadní vrátka"). Podporována samostatnost ženy, manželství již nepředstavuje takovou "jistotu", ani není nutné z finančních důvodů.
Je stejně uzpůsobena jako doba minulá, prostě není to věc doby
není,dnes lidé nedokážou žít celý život s jedním partnerem
Není. Určitě z hlediska finančního, manželé jsou ve všech směrech posuzováni společně, což je ve většině případů znevýhodňuje.
ne, není trendy se vázat
Ano, prostě je to zvyk a čeká se to.
Ne, přijde mi, že dnešní společnost manželství nepodporuje. Svědčí o tom neuvěřitelné propírání rozchodů celebrit a podobně. Veřejnosti jsou ukazovány hlavně stinné stránky manželství, proto se nelze divit, že většina lidí, na manželství zanevře
Každá společnost je pro manželství uzpůsobena,jen musí mít nějaké morální a citové hodnoty
Nevím, záleží vždy na konkrétních lidech.
Není.Mladí lidé nemají jistotu práce,bydlení a jako svobodná matka bere žena příspěvky od státu.
Nedovedu to bohužel vysvětlit
Ne,není podporována státem, celkově přístup společnosti spíše neutrální až negativní (zbytečná instituce)
Dříve bylo manželstí spíš jako nepsaná povinnost pro založení a chod rodiny, v dnešní uvolněné době manželství není až tak k ničemu potřeba (co se týče dětí, braní si hypoték, společného majetku, informací o zdravotním stavu atd.).
Společnost je uzpůsobena pořád stejně, jen lidi se mění. Manželství se bere méně vážně, rozvodovost je vysoká, protože je jednoduché se rozvést. Nemyslím si, že by se měl rozvod ztížit, jen by mu např. měla předcházet návštěva manželské poradny apod..
stále jsou zde určité finanční výhody sezdaných párů - např. snáze dosáhnou na hypotéku, dále pak to v sobě stále nese určitý sociální status, když je někdo v manželství delší dobu, je spíše vnímán jako stabilní osobnost, věrný a zodpovědný...
nepříliš, společnost ho nepodporuje úctou ani hmotně a média ukazují příklady spíše negativní - celebrity navazující jeden vztah za druhým s tím, že takto je to normální a dobré
Dnešní společnost lidem předhazuje, že láska je možná, ale ve většině případů se dřív, nebo později rozpadne.
Dle mého stále platí (ať se to komu líbí nebo ne), že rodina je základ státu. A rodina má (dle mého názoru) základ v manželství.
Nevím, lidi si chtějí hodně užívat a nechtějí se vázat a taky mají hodně možností (akce, bary, velké množství kamarádů...) a třeba se nechtějí vázat na jednoho člověka a proto si ho nevezmou
Společenské mínění ani sociální podpora manželství neupřednostňuje. Mladým "rodinám" se naopak finančně vyplácí, žijí-li rodiče dětí alespoň naoko odděleně.
záleží na tom, jaký život dotyční žijí, v jaké společnosti se nejvíce zdržují a jakých názorů zastává jejich blízké okolí či rodina
Ne, je jiná doba, svoboda
Ne, není. Lépe je být svobodný(á) z hlediska finanční a odpovědnostní. Stát nedá peníze sezdané matce, ale matce samoživitelce(i když žije se svým partnerem) a nesezdaný člověk snadněji odejde od rodiny než sezdaný.
na jednu stranu společnost páry do manželství tlačí, ale už jim nedává důvod, proč v něm setrvat
Myslím si, že velmi záleží na obou jedincích a jejich přístupu. Dnešní společnost dovoluje rozvod bez ztráty cti, což trvalosti nenahrává, ale o to cenější je, když se dva lidé sžijí a o to krásnější je na tom pracovat.
Byla,je a bude...
Ano, existují právní předpisy upravující manželství.
nedokáži posoudit
není a to kvůli různým finančním výhodám
ne, žádná finanční jistota
Není.Mladí nemají peníze, nemají na bydlení, často ani na jídlo, neseženou práci, morálka jim moc neříká, zodpovědnost také ne,uvidí jinou či jiného a hned se rozvádí, to stojí také peníze.Stát manželství nepomáhá, naopak vše, co jim pomohlo, jim vzal.
není lidé jsou dnes zvyklí, že co jim nevyhovuje nahradí něčím novým neumí věci a ani vztahy a hádky napravovat
myslím si, že je to náročné pro mnoho párů-vytrácejí se obecně morální zásady
Spíše bohužel ne, lidé chtějí být svobodní, nechtějí se vázat ani záviset na jiném.
neni
je to věc individuální
Myslím, že je uzpůsobena pro manželské i nemanželské páry.
Není, v době internetu, soc. sítí, tech. vymožeností je nevěra velmi lehká ...
Spíše není. Protože manželství už není takovou nutností jako dřív, lidé jsou méně ochotní vycházet si vstříc, aby vztah udrželi. K tomu přispívá zcela nové postavení ženy (chybí potřebné vzory) a celkově větší množství přípustných možností podoby vztahu.
Ne, vše plyne rychle a nikde není stabilita a to se přenáší i do vztahů, skutečné hodnoty jako by se někam vytratili
dnešní společnost manželství nepřeje
ano,kdo chce ožení se / vdá se
Nevím, nedokážu posoudit.
ne, protože je uspěchaná doba
Ne. Mzdy, daně, politika i mediálně šířená klišé jsou extrémně antimatrimoniální.
Přehlížení manželství je spíš blbost nedospělých jedinců.
Podle mě zvláštní otázka. Manželství uzavřít lze, takže je společnost uzpůsobena. Ale takhle to tazatel asi nemyslel :-)... no co, měl se lépe zeptat :-)
Ne, protože se preferuje svoboda a když něco ve vztahu neklape tak proč hned nezkusit něco jiného, že? Ale nakonec to může být ještě horší. Převládá neochota snažit se něco pro manželství udělat.
společnost ano, stát ne
ano, je, je to tradice
Moc uzpůsobena není, dnes chtějí mít lidé všechno nejlepší a když to tak není s jedním partnerem, zkusí jiného - k tomu manželství moc není, manželství by mělo zůstat doživotním pevným svazkem v dobrém i v tom zlém.
Není. Stát manželský pár nepodpoří (radějí podpoří sociální případy a vztah na psí knížku) a samotné uzavření manželství není nejlevnější.
Myslím, že žádná společnost není zcela uzpůsobna na manželství, spíše je někdy výhodnější z právního a morálního hlediska a jindy méně. Ale důležité je, jak se daný pár k tomuto tématu staví a jaké má vzory v rodině a následně hodnoty.
po finanční stránce určitě nevýhodné
Ne a nikdy nebyla. Za základní sociologickou jednotku lidí pokládám skupinu/kmen - tak jsme se vyvíjeli 2 miliony let. Oddělit muže, ženu a jejich děti a izolovat je je uplatnění systému Rozděl a panuj - církví a státem.
není. Velké pracovní vytížení je v přímém rozporu s klidem v partnerském životě (přenášení starostí, "blbých nálad", únavy, neznalost prostředí toho druhého, velmi málo času na společné zájmy a hlavně na společné přátele. bohužel také na děti. )
Manželé mají více práv než druhové
Není. Lidé jsou zvyklí mít všechno hned a tak, jak si to představují, a proto se nespokojí kompromisy.
Jak v čem, ale spíše moc ne. Celkově výhodnější je žít bez manželství, pokud uvážíme charakter dnešní společnosti..
ne,nedokáží spolu komunikovat
Myslím, že tato otázka není dobře položená. nejde o to, zdali je společnost uzpůsobena pro manželství, ale zdali je schopna přijít s novým přístupem k tomuto statusu. Myslím, že se to pomalu daří.
není,nejistota,promiskuita
Myslím, že dnešní doba je uzpůsobena spíše opaku.. bohužel.. )):
Nevím, dnes nevzniká mnoho manželských svazků. protože lidé nechtějí být svázaní a málo lidí se dokáže přizpůsobit a vytvářet kompromisy.
Není, lidé jsou netolerantní, chtějí se rozhodovat sami za sebe, nechtějí se přizpůsobovat, okolí je jedno, zda jsou partneři sezdáni.
Postavení manželství ( rodiny...) je čím dál obtížnější - z celé řady důvodů.
Není. Žádné výhody pro nezávislé lidi.
Ne. Neni.
Díky hodnotám vytvořenými našimi předky skrz církev. Jsme tím ovlivňováni.
ne, společnost málo podporuje,navíc politici nám také nedávají příliš dobrý příklad ze soukromí -byty lidé berou na hypotéky a půjčky a pak lidé mají strach jít do takového společného dluhu
Myslímže moc ne, ale i přesto myslím, že do budoucna bude smysl manželství narůstat.
není, příliš jiných pokušení. Není ani finanční podpora od státu pro mladé páry
Není. Manželé téměř nic nezískají, nic neztrácejí, manželstvím se nic nezmění.
Ne, v této době si hodně lidí jde za svým a nehledí kolem sebe.
Myslím, že moc ne. Mladé rodiny jsou málo/spíše vůbec podporované a párům se vyplatí být nesezdaní, snad jen kvůli případné půjčce jsou do manželského svazku
ne, stat prilis malo, vlastne vubec nepodporuje rodiny s detmi
Určitě,záleží jen na nás.
Lidé nejsou ochotni akceptovat obtížné stránky manželství.
Ano, máme svobodu volby.
rozklad společnosti
Ze strany státu spíše ne.
Stačí jen chtít...a nenechat se ovlivňovat negativním okolím. Každý může mít skvělé manželství, když na něm bude pracovat. Je to oběť, je to někdy dřina, ale stojí to za to!
nahrává párům "na hromádce"
Ano, tak jako v jakékoliv jiné době. Záleží na těch dvou.
ne, cokoliv se stane jednomu z manželů, může za to i ten druhý...
není - dnes je moderní bydlet společně, vychovávat děti, ale nemít "papír na manželství" - je to možná i otázka finančních důvodů - v dnešní době není svatba levná záležitost!
Ne, společnost je příliš tolerantní, než aby brala na manželství ohled
ano, základem státu je rodina - tato myšlenka stále platí
není, doba je rychlá, neumíme si užívat radostí,,lidé si neváží a nerespektují manželský slib
není,po finanční stránce je pro ženu lepší být oficiálně sama
Velký tlak na to, co je "trendy"
Ne, na manželský svazek se neklade takový důraz jako dříve, kdy to byla spíše povinnost. Lidé také chtějí více svobody, více si užívat života a budovat si kariéru.
Zde se nejedná o společnost, ale o subjektivní pocity - koneckonců proto tato anketa, nebo se mýlím? Dnešní společnost je více méně demokratická, tedy ať se každý jedinec rozhodne sám, jestli chce lásku dokázat a věřit v ní, nebo si nechá otevřená vrátka.
Není, ženy mají ekonomickou svobodu a neumí s ní zacházet, a navíc jsou zneužívány pro, většinou, komerční zájmy a ani si to neuvědomují.
Rodina je důležitá
Ne, svobodní mají větší sociální výhody
není . protože svatba je draha
stát nepodporuje mladé rodiny s dětmi
Ano. Protože se lidi stále berou za manžele.
není, být sovobdoná, či singles není společensky nepřijatelné
Ano, je to určitá tradice
Ne, manželé jsou finančně znevýhodněni při čerpání sociálních dávek.
Nemyslím. lidé nejsou schopni tolerance
ano k splněních některých právních norem
Není, rychlí životní styl společnosti
43886,73 %31,74 % 

Graf

15. Myslíte si, že je v dnešní době manželství uměním?

Popřípadě je dnes uměním udržet manželství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím65447,39 %47,39 %  
souhlasím36226,23 %26,23 %  
spíše nesouhlasím16712,1 %12,1 %  
nevím1279,2 %9,2 %  
nesouhlasím705,07 %5,07 %  

Graf

16. Myslíte si, že každý dokáže být ve svazku manželském?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím56340,8 %40,8 %  
nesouhlasím39128,33 %28,33 %  
nevím19814,35 %14,35 %  
spíše souhlasím18113,12 %13,12 %  
souhlasím473,41 %3,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Kde bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Váš rodinný stav?

6. Jaký byl rodinný stav Vašich rodičů v době dětství/dospívání?

7. Jaké si myslíte, že jsou hlavní důvody uzavírání manželství v dnešní době?

8. Jaké si myslíte, že jsou hlavní důvody rozvodů?

9. Myslíte si, že je manželství přežitkem?

11. Myslíte si, že manželství v budoucnu zanikne, popřípadě bude nahrazeno jiným statusem? (např. mingles- pár žijící odděleně)

12. Jaký si myslíte, že má manželství vliv na páry?

13. Jaký si myslíte, že má manželství vliv na děti?

14. Myslíte si, že je dnešní společnost pro manželství uzpůsobena? Proč?

15. Myslíte si, že je v dnešní době manželství uměním?

16. Myslíte si, že každý dokáže být ve svazku manželském?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Kde bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Váš rodinný stav?

6. Jaký byl rodinný stav Vašich rodičů v době dětství/dospívání?

7. Jaké si myslíte, že jsou hlavní důvody uzavírání manželství v dnešní době?

8. Jaké si myslíte, že jsou hlavní důvody rozvodů?

9. Myslíte si, že je manželství přežitkem?

11. Myslíte si, že manželství v budoucnu zanikne, popřípadě bude nahrazeno jiným statusem? (např. mingles- pár žijící odděleně)

12. Jaký si myslíte, že má manželství vliv na páry?

13. Jaký si myslíte, že má manželství vliv na děti?

14. Myslíte si, že je dnešní společnost pro manželství uzpůsobena? Proč?

15. Myslíte si, že je v dnešní době manželství uměním?

16. Myslíte si, že každý dokáže být ve svazku manželském?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Medřická, V.Manželství: Umění, nebo přežitek? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://manzelstvi-umeni-nebo-prezit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.