Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > manželství x nesezdané soužití

manželství x nesezdané soužití

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ilona Rousová
Šetření:22. 03. 2009 - 29. 03. 2009
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych poprosila všechny, které téma mého dotazníku zaujalo, aby si vyšetřili pár minut na jeho vyplnění. Dotazník se týká názoru lidí na různé druhy soužití. Výsledky bych ráda použila ve své diplomové práci, která by měla dokumentovat "moderní rodinu". Všem předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás uzavření manželství důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, nesouhlasím s nesezdaným soužitímotázka č. 2, ANO, ale respektuji ty, kteří nežijí v manželstvíotázka č. 2, NE, ale manželství se nebránímotázka č. 2, NE, nechci se vdávat/ženitotázka č. 3, NEVÍMotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale respektuji ty, kteří nežijí v manželství7049,65 %51,09 %  
NE, ale manželství se nebráním5337,59 %38,69 %  
NE, nechci se vdávat/ženit139,22 %9,49 %  
ANO, nesouhlasím s nesezdaným soužitím42,84 %2,92 %  
NEVÍM10,71 %0,73 %  

Graf

2. Jaký je dle Vašeho názoru optimální věk pro uzavření manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 359372,66 %67,88 %  
20 - 252317,97 %16,79 %  
nevím97,03 %6,57 %  
36 - 4521,56 %1,46 %  
46 +10,78 %0,73 %  

Graf

3. Měli by se lidé brát v případě, že čekají dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, těhotenství není důvod ke svatbě7754,61 %56,2 %  
ANO, dítě by se mělo narodit v manželství2920,57 %21,17 %  
ANO, ale mohou se svatbou počkat, až se dítě narodí2618,44 %18,98 %  
NEVÍM96,38 %6,57 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na muže na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOUHLASÍM, pokud to oběma rodičům vyhovuje11883,69 %86,13 %  
SOUHLASÍM, ale v soukromí zastávám tradiční rozdělení rolí2014,18 %14,6 %  
NESOUHLASÍM, zastávám tradiční názor21,42 %1,46 %  
SOUHLASÍM pouze v případě, že na rodičovské dovolené budou oba rodiče současně10,71 %0,73 %  

Graf

5. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12085,11 %87,59 %  
muž2114,89 %15,33 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 256445,39 %46,72 %  
26 - 354129,08 %29,93 %  
- 192417,02 %17,52 %  
36 - 4596,38 %6,57 %  
46 - 5932,13 %2,19 %  

Graf

7. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý11178,72 %81,02 %  
vdaná/ženatý1712,06 %12,41 %  
rozvedená/ý85,67 %5,84 %  
registorvaný partner21,42 %1,46 %  
vdova/vdovec21,42 %1,46 %  
vdaná/ý10,71 %0,73 %  

Graf

8. Žiji:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s partnerem/partnerkou5338,41 %38,69 %  
sám/a, ale mám stálého partnera4532,61 %32,85 %  
sám/a4028,99 %29,2 %  

Graf

9. Bydlíte ve městě nebo na venkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 +6042,55 %43,8 %  
město 10 000 - 50 000 obyvatel2819,86 %20,44 %  
venkov2316,31 %16,79 %  
město do 10 000 obyvatel1712,06 %12,41 %  
město 50 001 - 100 000 obyvatel139,22 %9,49 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7151,08 %51,82 %  
vyšší odborné, vysokoškolské4431,65 %32,12 %  
základní1913,67 %13,87 %  
středoškolské bez maturity, vyučení53,6 %3,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaký je Váš věk?

  • odpověď - 19:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

8. Žiji:

  • odpověď s partnerem/partnerkou:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdaná/ženatý na otázku 7. Jaký je Váš rodinný stav?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás uzavření manželství důležité?

2. Jaký je dle Vašeho názoru optimální věk pro uzavření manželství?

3. Měli by se lidé brát v případě, že čekají dítě?

4. Jaký je Váš názor na muže na rodičovské dovolené?

5. Jsem:

6. Jaký je Váš věk?

7. Jaký je Váš rodinný stav?

8. Žiji:

9. Bydlíte ve městě nebo na venkově?

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás uzavření manželství důležité?

2. Jaký je dle Vašeho názoru optimální věk pro uzavření manželství?

3. Měli by se lidé brát v případě, že čekají dítě?

4. Jaký je Váš názor na muže na rodičovské dovolené?

5. Jsem:

6. Jaký je Váš věk?

7. Jaký je Váš rodinný stav?

8. Žiji:

9. Bydlíte ve městě nebo na venkově?

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rousová, I.manželství x nesezdané soužití (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://manzelstvi-x-nesezdane-souziti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.