Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv maorské kultury na cestovní ruch

Vliv maorské kultury na cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Mareš
Šetření:27. 03. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsem studentem Vysoké školy obchodní v Praze a chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který Vám zabere pouze několik minut. Výsledky jsou anonymní a budou použity v mé bakalářské práci.
 

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám jako první vybaví v souvislosti s Novým Zélandem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda7559,52 %59,52 %  
film Pán prstenů3023,81 %23,81 %  
ragby97,14 %7,14 %  
Maoři (Maorové)97,14 %7,14 %  
softball10,79 %0,79 %  
tetování10,79 %0,79 %  
rok života10,79 %0,79 %  

Graf

2. Chtěli byste v budoucnu navštívit Nový Zéland?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11692,06 %92,06 %  
ne107,94 %7,94 %  

Graf

3. Pokud ne, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš daleko660 %4,76 %  
finančně náročné660 %4,76 %  
jsou i jiné destinace, které preferuji110 %0,79 %  
už jsem tam byla110 %0,79 %  

Graf

4. Pokud ano, co Vás nejvíce na Novém Zélandu přitahuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní atraktivity10388,79 %81,75 %  
kultura domorodých obyvatel Maorů65,17 %4,76 %  
sportovní a adrenalinové aktivity54,31 %3,97 %  
že dopoledne mohu např. lyžovat a a odpoledne se koupat10,86 %0,79 %  
lidé 10,86 %0,79 %  

Graf

5. Který z těchto zájezdů by Vás zaujal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájezd za poznáním maorské kultury v kombinaci s přírodními atraktivitami a sportovními aktivitami10489,66 %82,54 %  
žádný119,48 %8,73 %  
zájezd za poznáním maorské kultury10,86 %0,79 %  

Graf

6. Jakému ubytování dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinný penzion 5143,97 %40,48 %  
hotel5143,97 %40,48 %  
kemp1412,07 %11,11 %  

Graf

7. Jaký typ stravování Vám vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polopenze8270,69 %65,08 %  
plná penze2017,24 %15,87 %  
vlastní1412,07 %11,11 %  

Graf

8. Jak dlouhý zájezd by byl pro Vás ideální (včetně dopravy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 15 dní5345,69 %42,06 %  
16 - 20 dní3227,59 %25,4 %  
více než 20 dní2824,14 %22,22 %  
méně než 10 dní32,59 %2,38 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9273,02 %73,02 %  
muž3426,98 %26,98 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let10180,16 %80,16 %  
26 - 45 let1915,08 %15,08 %  
46 - 64 let64,76 %4,76 %  

Graf

11. Jaký je Váš současný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student9776,98 %76,98 %  
pracující2015,87 %15,87 %  
osvč53,97 %3,97 %  
nezaměstnaný43,17 %3,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se Vám jako první vybaví v souvislosti s Novým Zélandem?

2. Chtěli byste v budoucnu navštívit Nový Zéland?

4. Pokud ano, co Vás nejvíce na Novém Zélandu přitahuje?

5. Který z těchto zájezdů by Vás zaujal?

6. Jakému ubytování dáváte přednost?

7. Jaký typ stravování Vám vyhovuje?

8. Jak dlouhý zájezd by byl pro Vás ideální (včetně dopravy)?

9. Jste?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaký je Váš současný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se Vám jako první vybaví v souvislosti s Novým Zélandem?

2. Chtěli byste v budoucnu navštívit Nový Zéland?

4. Pokud ano, co Vás nejvíce na Novém Zélandu přitahuje?

5. Který z těchto zájezdů by Vás zaujal?

6. Jakému ubytování dáváte přednost?

7. Jaký typ stravování Vám vyhovuje?

8. Jak dlouhý zájezd by byl pro Vás ideální (včetně dopravy)?

9. Jste?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaký je Váš současný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mareš, L.Vliv maorské kultury na cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://maori-novy-zeland-turismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.