Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mapování doplňkových služeb pro nezaměstnané

Mapování doplňkových služeb pro nezaměstnané

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Houdková
Šetření:24. 02. 2010 - 08. 03. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by měl zmapovat zájem nezaměstnaných či potenciálně nezaměstnaných o doplňkové služby při hledání zaměstnání. Např. jobkluby, skupinová práce v podpůrné skupině, seminář k psaní životopisu a pod. Měl by také ukázat do jaké míry jsou tyto aktivity úřadem práce nabízeny.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

u škály

1= nedůležité, nejméně

5= velmi důležité, nejvíce   

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již s pojmem "aktivizační služby"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1386,67 %86,67 %  
ano213,33 %13,33 %  

Graf

2. Co si pod tímto pojmem představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Aktivity pro nezaměstnané, aby jen neseděli doma a nezakrňovali

co si pod tím mám představit

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je služba určena jsou rodiny s dětmi. Také pomoc zdravotně postiženým a seniorům při zkvalitňování života a začleňování do společnosti.

možnost rekvalifikace

něco s aktivitou-jako intenzivní hledání práce

nemám žádnou představu

nevím

nevím

nevím,

pomoc nezaměstným

rady nezaměstnaným, jak se lépe a efektivněji ucházet o zaměstnání, představení možností, informačních kanálů atd.

Služby, které pomáhají nezaměstnaného nějakým způsobem zaktivizovat, aby se snažil si vyhledat práci nebo pro to něco udělat.

Vymanění z pasivního přístupu

že mě do něčeho zapojí

3. Využil/a jste některou z následujících služeb - zaškrtněte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne640 %40 %  
pracovně právní poradenství320 %20 %  
nic213,33 %13,33 %  
pracovní poradenství individuální16,67 %6,67 %  
nácvik (např. videotrénink) přijímacího pohovoru16,67 %6,67 %  
job klub16,67 %6,67 %  
setkávání se skupinou lidí ve stejné situaci - nezaměstnaní16,67 %6,67 %  

Graf

4. Byl/a jste evidován/a na Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

5. Uvítal/a byste, některé z předchozích aktivit ve standardní nabídce Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %46,67 %  
ne330 %20 %  

Graf

6. Zaškrtněte které

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní poradenství individuální571,43 %33,33 %  
setkání s terapeutem571,43 %33,33 %  
pracovně právní poradenství571,43 %33,33 %  
seminář psaní životopisu457,14 %26,67 %  
nácvik (např. videotrénink) přijímacího pohovoru342,86 %20 %  
sociální poradenství individuální228,57 %13,33 %  
motivační seminář228,57 %13,33 %  
job klub114,29 %6,67 %  

Graf

7. Nabídl vám Úřad práce některou z předchozích služeb -aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %33,33 %  
ano228,57 %13,33 %  

Graf

8. Napište kterou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

job klub,setkání se skupinou lidí stejné věkové kategorie a situace-nezaměstnaní.

seminář psaní životopisu

9. Myslíte si, že jsou výše jmenované aktivity důležité pro úspěšné hledání práce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3428,57 %26,67 %  
1321,43 %20 %  
5321,43 %20 %  
4214,29 %13,33 %  
2214,29 %13,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.82
Směrodatná odchylka:1.35
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Jste žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

11. Kolik je vám let ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 25746,67 %46,67 %  
51 - 55320 %20 %  
25 - 30213,33 %13,33 %  
36 - 4016,67 %6,67 %  
46 - 5016,67 %6,67 %  
41 - 4516,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Houdková, P.Mapování doplňkových služeb pro nezaměstnané (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mapovani-doplnkovych-sluzeb-pro-nezamestnane.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.