Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marek Rýc - PIRAŇA SHOP

Marek Rýc - PIRAŇA SHOP

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Rýcová
Šetření:03. 11. 2010 - 08. 11. 2010
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zhodnocení marketingového mixu firmy, kterou prezentuji ve své Bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Znáte firmu Marek Rýc - PIRAŇA SHOP, která prodává SNB ( snowboardové ) a SK8 oblečení a doplňky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3452,31 %52,31 %  
ano3147,69 %47,69 %  

Graf

2. Jste spokojen s jejich sortimentem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4367,19 %66,15 %  
ano1828,13 %27,69 %  
ne34,69 %4,62 %  

Graf

3. Ceny sortimentu se Vám zdají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z neznalosti nehodnotím4265,63 %64,62 %  
cena je přiměřená1015,63 %15,38 %  
cena mi připadá příliš vysoká, ale i přesto si výrobek koupím710,94 %10,77 %  
cena mi připadá příliš vysoká, odradí mě od nákupu57,81 %7,69 %  

Graf

4. Využíváte akční slevy v kamenném nebo internetovém obchodě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4062,5 %61,54 %  
ne2437,5 %36,92 %  

Graf

5. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5078,13 %76,92 %  
MUŽ1421,88 %21,54 %  

Graf

6. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-442640,63 %40 %  
25-342234,38 %33,85 %  
45 a více1218,75 %18,46 %  
15-2446,25 %6,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte firmu Marek Rýc - PIRAŇA SHOP, která prodává SNB ( snowboardové ) a SK8 oblečení a doplňky

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste spokojen s jejich sortimentem?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena je přiměřená na otázku 3. Ceny sortimentu se Vám zdají:

3. Ceny sortimentu se Vám zdají:

  • odpověď z neznalosti nehodnotím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Znáte firmu Marek Rýc - PIRAŇA SHOP, která prodává SNB ( snowboardové ) a SK8 oblečení a doplňky

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte firmu Marek Rýc - PIRAŇA SHOP, která prodává SNB ( snowboardové ) a SK8 oblečení a doplňky

2. Jste spokojen s jejich sortimentem?

3. Ceny sortimentu se Vám zdají:

4. Využíváte akční slevy v kamenném nebo internetovém obchodě?

5. Vaše pohlaví:

6. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte firmu Marek Rýc - PIRAŇA SHOP, která prodává SNB ( snowboardové ) a SK8 oblečení a doplňky

2. Jste spokojen s jejich sortimentem?

3. Ceny sortimentu se Vám zdají:

4. Využíváte akční slevy v kamenném nebo internetovém obchodě?

5. Vaše pohlaví:

6. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rýcová, G.Marek Rýc - PIRAŇA SHOP (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://marek-ryc-pirana-shop.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.