Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketing cílený na děti (pouze pro studenty marketingové komunikace)

Marketing cílený na děti (pouze pro studenty marketingové komunikace)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Veithová
Šetření:18. 03. 2014 - 24. 03. 2014
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 
jsem studentkou marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který je podkladem pro moji bakalářskou práci. Dotazník je určen pouze pro studenty marketingové komunikace. Cílem tohoto dotazníku je zjistit Vaše osobní názory marketingu cíleném na děti. Dotazník je opravdu krátký, vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Považujete děti za velmi významnou cílovou skupinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela ano2151,22 %51,22 %  
spíše ano1741,46 %41,46 %  
spíše ne37,32 %7,32 %  

Graf

2. Jaký názor máte na současnou situaci s ohledem na marketingové působení na děti? Situace je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naléhavá (děti jsou vystaveni mimořádnému tlaku, marketéři by neměli tak často zneužívat jejich bezbrannosti)2868,29 %68,29 %  
vyhovující (není třeba zvyšovat/snižovat intenzitu marketingového sdělení dětem)1024,39 %24,39 %  
kritická (legislativa by se mě měla okamžitě změnit)37,32 %7,32 %  

Graf

3. Myslíte si, že by každá společnost (firma) měla nabízet služby a produkty pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2458,54 %58,54 %  
zcela ne1229,27 %29,27 %  
spíše ano512,2 %12,2 %  

Graf

4. Myslíte si, že má etika v marketingu opravdu důležité místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela ano3175,61 %75,61 %  
spíše ano819,51 %19,51 %  
spíše ne24,88 %4,88 %  

Graf

5. Kdy je etické začít děti oslovovat reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhý stupeň (12-15 let)2560,98 %60,98 %  
mladiství (16-18 let)614,63 %14,63 %  
první stupeň (6-11 let)512,2 %12,2 %  
předškolní věk (do 6 let)49,76 %9,76 %  
k nezletilým by se nemělo komunikovat vůbec12,44 %2,44 %  

Graf

6. Myslíte si, že osmileté dítě zná funkci reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2458,54 %58,54 %  
spíše ano921,95 %21,95 %  
zcela ne819,51 %19,51 %  

Graf

7. Myslíte si, že i marketingové sdělení v rozporu s etikou je stále dobré sdělení, protože se o něm mluví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2151,22 %51,22 %  
spíše ano1434,15 %34,15 %  
zcela ne512,2 %12,2 %  
zcela ano12,44 %2,44 %  

Graf

8. Byl/a byste ochoten/ochotná vypracovat marketingové sdělení, i když byste věděl/a, že je v rozporu s etikou a na děti by mohl mít negativní vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela ne1843,9 %43,9 %  
spíše ne1536,59 %36,59 %  
spíše ano819,51 %19,51 %  

Graf

9. Myslíte si, že pokud odmítnete vytvořit marketingové sdělení, které by mělo zcela jistě negativní vliv na děti, budete pouze jeden z mála?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2048,78 %48,78 %  
spíše ne1331,71 %31,71 %  
zcela ano512,2 %12,2 %  
zcela ne37,32 %7,32 %  

Graf

10. Co je podle vás nejdůležitější impulz pro cílení na děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vliv na rodiče2663,41 %63,41 %  
výchova budoucího věrného zákazníka1024,39 %24,39 %  
kapesné využité podle vlastních představ49,76 %9,76 %  
Děti umí žebrat od rodičů a rodiče tomu nemohou odolat12,44 %2,44 %  

Graf

11. Vyberte jednu kategorii, u které si myslíte, že služby a výrobky určené dětem je efektivnější komunikovat prostřednictvím jejich rodičů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Farmaceutické zboží1741,46 %41,46 %  
Drogistické zboží614,63 %14,63 %  
Hračky, hry614,63 %14,63 %  
Nápoje37,32 %7,32 %  
Aktivní volno24,88 %4,88 %  
Oblečení24,88 %4,88 %  
Cukrovinky24,88 %4,88 %  
Nábytek24,88 %4,88 %  
Mléčné nápoje12,44 %2,44 %  

Graf

12. Vyberte komunikační kanály, které jsou podle vás v přímé komunikaci na cílovou skupinu dětí nejvhodnější:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Co je etické při komunikaci produktů a služeb dětem?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Jaké jsou podle vás nejúčinnější metody oslovení dětí?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Jaký je podle vás nejdůležitější atribut pro reklamu určenou dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vizuální stránka2356,1 %56,1 %  
zapamatovatelnost1434,15 %34,15 %  
umístění (volba média)37,32 %7,32 %  
intenzita/rozsah12,44 %2,44 %  

Graf

16. Myslíte si, že je záležitostí rodičů děti na marketingové působení připravit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2048,78 %48,78 %  
zcela ano1639,02 %39,02 %  
spíše ne512,2 %12,2 %  

Graf

17. Je současná legislativa dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2663,41 %63,41 %  
ne1331,71 %31,71 %  
ano24,88 %4,88 %  

Graf

18. Zastáváte názor, že by marketing cílený na děti do určitého – vámi zvoleného věku – měl být zcela zakázán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela ano1843,9 %43,9 %  
spíše ano1536,59 %36,59 %  
spíše ne819,51 %19,51 %  

Graf

19. Zastáváte názor, že by měla být zakázaná jakákoliv reklama během dětských pořadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela ano1741,46 %41,46 %  
spíše ne1331,71 %31,71 %  
spíše ano1126,83 %26,83 %  

Graf

20. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2663,41 %63,41 %  
muž1536,59 %36,59 %  

Graf

21. Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Ústecký kraj2663,41 %63,41 %  
• hlavní město Praha49,76 %9,76 %  
• Olomoucký kraj37,32 %7,32 %  
• Jihomoravský kraj37,32 %7,32 %  
• Jihočeský kraj24,88 %4,88 %  
• Plzeňský kraj12,44 %2,44 %  
• Středočeský kraj12,44 %2,44 %  
• Moravskoslezský kraj12,44 %2,44 %  

Graf

22. Máte mladšího sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2151,22 %51,22 %  
ano2048,78 %48,78 %  

Graf

23. Plánujete v budoucnu vlastní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela ano3380,49 %80,49 %  
spíše ano614,63 %14,63 %  
zcela ne24,88 %4,88 %  

Graf

24. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.2560,98 %60,98 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně614,63 %14,63 %  
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.49,76 %9,76 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze37,32 %7,32 %  
Masarykova univerzita12,44 %2,44 %  
University of New York in Prague, s.r.o.12,44 %2,44 %  
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava12,44 %2,44 %  

Graf

25. Jaký ročník studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. ročník bakalářského studia2458,54 %58,54 %  
1. ročník bakalářského studia921,95 %21,95 %  
1. ročník navazujícího studia37,32 %7,32 %  
2. ročník navazujícího studia37,32 %7,32 %  
2. ročník bakalářského studia24,88 %4,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kdy je etické začít děti oslovovat reklamou?

 • odpověď druhý stupeň (12-15 let):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklamní aktivity u lékaře=spíše neetické na otázku 13. Co je etické při komunikaci produktů a služeb dětem?

10. Co je podle vás nejdůležitější impulz pro cílení na děti?

 • odpověď vliv na rodiče:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhovující (není třeba zvyšovat/snižovat intenzitu marketingového sdělení dětem) na otázku 2. Jaký názor máte na současnou situaci s ohledem na marketingové působení na děti? Situace je

13. Co je etické při komunikaci produktů a služeb dětem?

 • odpověď reklamní aktivity v mateřských školách=zcela neetické:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklamní aktivity na základních školách=zcela neetické na otázku 13. Co je etické při komunikaci produktů a služeb dětem?

14. Jaké jsou podle vás nejúčinnější metody oslovení dětí?

 • odpověď animace=spíše účinná:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 20. Jaké je vaše pohlaví?

20. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi animace=zcela účinná na otázku 14. Jaké jsou podle vás nejúčinnější metody oslovení dětí?

21. Vaše bydliště?

 • odpověď • Ústecký kraj:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. na otázku 24. Jakou školu studujete?

24. Jakou školu studujete?

 • odpověď Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Ústecký kraj na otázku 21. Vaše bydliště?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete děti za velmi významnou cílovou skupinu?

2. Jaký názor máte na současnou situaci s ohledem na marketingové působení na děti? Situace je

3. Myslíte si, že by každá společnost (firma) měla nabízet služby a produkty pro děti?

4. Myslíte si, že má etika v marketingu opravdu důležité místo?

5. Kdy je etické začít děti oslovovat reklamou?

6. Myslíte si, že osmileté dítě zná funkci reklamy?

7. Myslíte si, že i marketingové sdělení v rozporu s etikou je stále dobré sdělení, protože se o něm mluví?

8. Byl/a byste ochoten/ochotná vypracovat marketingové sdělení, i když byste věděl/a, že je v rozporu s etikou a na děti by mohl mít negativní vliv?

9. Myslíte si, že pokud odmítnete vytvořit marketingové sdělení, které by mělo zcela jistě negativní vliv na děti, budete pouze jeden z mála?

10. Co je podle vás nejdůležitější impulz pro cílení na děti?

11. Vyberte jednu kategorii, u které si myslíte, že služby a výrobky určené dětem je efektivnější komunikovat prostřednictvím jejich rodičů:

12. Vyberte komunikační kanály, které jsou podle vás v přímé komunikaci na cílovou skupinu dětí nejvhodnější:

13. Co je etické při komunikaci produktů a služeb dětem?

14. Jaké jsou podle vás nejúčinnější metody oslovení dětí?

15. Jaký je podle vás nejdůležitější atribut pro reklamu určenou dětem?

16. Myslíte si, že je záležitostí rodičů děti na marketingové působení připravit?

17. Je současná legislativa dostačující?

18. Zastáváte názor, že by marketing cílený na děti do určitého – vámi zvoleného věku – měl být zcela zakázán?

19. Zastáváte názor, že by měla být zakázaná jakákoliv reklama během dětských pořadů?

20. Jaké je vaše pohlaví?

21. Vaše bydliště?

22. Máte mladšího sourozence?

23. Plánujete v budoucnu vlastní děti?

24. Jakou školu studujete?

25. Jaký ročník studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete děti za velmi významnou cílovou skupinu?

2. Jaký názor máte na současnou situaci s ohledem na marketingové působení na děti? Situace je

3. Myslíte si, že by každá společnost (firma) měla nabízet služby a produkty pro děti?

4. Myslíte si, že má etika v marketingu opravdu důležité místo?

5. Kdy je etické začít děti oslovovat reklamou?

6. Myslíte si, že osmileté dítě zná funkci reklamy?

7. Myslíte si, že i marketingové sdělení v rozporu s etikou je stále dobré sdělení, protože se o něm mluví?

8. Byl/a byste ochoten/ochotná vypracovat marketingové sdělení, i když byste věděl/a, že je v rozporu s etikou a na děti by mohl mít negativní vliv?

9. Myslíte si, že pokud odmítnete vytvořit marketingové sdělení, které by mělo zcela jistě negativní vliv na děti, budete pouze jeden z mála?

10. Co je podle vás nejdůležitější impulz pro cílení na děti?

11. Vyberte jednu kategorii, u které si myslíte, že služby a výrobky určené dětem je efektivnější komunikovat prostřednictvím jejich rodičů:

12. Vyberte komunikační kanály, které jsou podle vás v přímé komunikaci na cílovou skupinu dětí nejvhodnější:

13. Co je etické při komunikaci produktů a služeb dětem?

14. Jaké jsou podle vás nejúčinnější metody oslovení dětí?

15. Jaký je podle vás nejdůležitější atribut pro reklamu určenou dětem?

16. Myslíte si, že je záležitostí rodičů děti na marketingové působení připravit?

17. Je současná legislativa dostačující?

18. Zastáváte názor, že by marketing cílený na děti do určitého – vámi zvoleného věku – měl být zcela zakázán?

19. Zastáváte názor, že by měla být zakázaná jakákoliv reklama během dětských pořadů?

20. Jaké je vaše pohlaví?

21. Vaše bydliště?

22. Máte mladšího sourozence?

23. Plánujete v budoucnu vlastní děti?

24. Jakou školu studujete?

25. Jaký ročník studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veithová, S.Marketing cílený na děti (pouze pro studenty marketingové komunikace) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://marketing-cileny-na-deti-pou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.