Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketing divadla

Marketing divadla

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Bradová
Šetření:17. 04. 2011 - 25. 04. 2011
Počet respondentů:149
Počet otázek (max/průměr):18 / 12.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze a zpracovávám bakalářskou práci na téma Marketing divadla. Konkrétně se jedná o Švandovo divadlo na Smíchově. Prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Za čas, který mu věnujete, předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že mají kamenná divadla budoucnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14496,64 %96,64 %  
ne53,36 %3,36 %  

Graf

2. V oblasti kultury upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [divadlootázka č. 3, koncertotázka č. 4, festivalotázka č. 4, výstavaotázka č. 4, kinootázka č. 4, literární akceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncert6140,94 %40,94 %  
divadlo4932,89 %32,89 %  
kino2617,45 %17,45 %  
festival106,71 %6,71 %  
výstava21,34 %1,34 %  
literární akce10,67 %0,67 %  

Graf

3. Jaké divadelní žánry preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činohra4591,84 %30,2 %  
muzikál1632,65 %10,74 %  
balet714,29 %4,7 %  
opera612,24 %4,03 %  
loutkové divadlo36,12 %2,01 %  

Graf

4. Máte povědomí o existenci Švandova divadla na Smíchově?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13389,26 %89,26 %  
ne1610,74 %10,74 %  

Graf

5. Navštěvujete Švandovo divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8859,06 %59,06 %  
ano6140,94 %40,94 %  

Graf

6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x za čtvrt roku2032,79 %13,42 %  
alespoň 1x za rok1727,87 %11,41 %  
alespoň 1x za půl roku1626,23 %10,74 %  
alespoň 1x za měsíc69,84 %4,03 %  
mám předplatné23,28 %1,34 %  

Graf

7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3963,93 %26,17 %  
tisk2947,54 %19,46 %  
známí, přátelé2744,26 %18,12 %  
jiné propagační materiály58,2 %3,36 %  
rozhlas34,92 %2,01 %  

Graf

8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná dostupnost3944,32 %26,17 %  
jiný důvod2831,82 %18,79 %  
dávám přednost jinému divadlu1415,91 %9,4 %  
neznám89,09 %5,37 %  
nemohu najít aktuální informace o činnosti divadla22,27 %1,34 %  
nelíbí se mi repertoár22,27 %1,34 %  
nevyhovují mi ceny vstupenek11,14 %0,67 %  

Graf

9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pestrá nabídka ostatních projektů (koncerty, Scénické rozhovory, Literární kavárna atd.)4675,41 %30,87 %  
zajímavý repertoár4472,13 %29,53 %  
příjemná atmosféra3455,74 %22,82 %  
kvalita hereckého souboru2032,79 %13,42 %  
dobrá dostupnost2032,79 %13,42 %  
dobrý režisér1219,67 %8,05 %  
dobré ceny vstupenek69,84 %4,03 %  

Graf

10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové stránky Švandova divadla5386,89 %35,57 %  
sociální síť Facebook3150,82 %20,81 %  
internetové stránky různých kulturních portálů2540,98 %16,78 %  
letáky, plakáty, brožury Švandova divadla2032,79 %13,42 %  
denní tisk1727,87 %11,41 %  
zasílání informací prostřednictvím e-mailu1524,59 %10,07 %  
známí, přátelé914,75 %6,04 %  

Graf

11. Jakým dopravním prostředkem se do Švandova divadla dostáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD5386,89 %35,57 %  
kombinace předchozích69,84 %4,03 %  
jiné (pěšky...)11,64 %0,67 %  
automobil11,64 %0,67 %  

Graf

12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudební koncerty4980,33 %32,89 %  
Scénické rozhovory3963,93 %26,17 %  
Literární kavárna2439,34 %16,11 %  
Ateliér Švandova divadla1016,39 %6,71 %  
Výtvarná zeď69,84 %4,03 %  
nenavštěvuji58,2 %3,36 %  

Graf

13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
repertoár1.5740.408
ostatní projekty1.5080.447
ceny vstupného2.6230.563
dostupnost1.7050.536
výhodnost předplatného2.3930.632
internetové stránky1.6560.324
ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)2.4260.999
existence Klubu ŠVANdiváka2.4750.512
rezervace vstupenek2.0980.679
prostředí divadla1.7050.438
parkování3.820.771

Graf

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12181,21 %81,21 %  
muž2818,79 %18,79 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let10167,79 %67,79 %  
do 18 let2416,11 %16,11 %  
31 - 40 let1812,08 %12,08 %  
41 - 50 let53,36 %3,36 %  
nad 51 let10,67 %0,67 %  

Graf

16. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou8456,38 %56,38 %  
vysoká škola4026,85 %26,85 %  
základní škola2013,42 %13,42 %  
střední škola bez maturity53,36 %3,36 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student10167,79 %67,79 %  
zaměstnanec3624,16 %24,16 %  
podnikatel106,71 %6,71 %  
ostatní (důchodce, mateřská dovolená...)21,34 %1,34 %  

Graf

18. Místo bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde8154,36 %54,36 %  
Praha4832,21 %32,21 %  
okolí Prahy2013,42 %13,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V oblasti kultury upřednostňujete:

 • odpověď divadlo:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi činohra na otázku 3. Jaké divadelní žánry preferujete?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muzikál na otázku 3. Jaké divadelní žánry preferujete?

3. Jaké divadelní žánry preferujete?

 • odpověď činohra:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi divadlo na otázku 2. V oblasti kultury upřednostňujete:

5. Navštěvujete Švandovo divadlo?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za čtvrt roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za půl roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za rok na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi známí, přátelé na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá dostupnost na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita hereckého souboru na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pestrá nabídka ostatních projektů (koncerty, Scénické rozhovory, Literární kavárna atd.) na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi příjemná atmosféra na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavý repertoár na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi denní tisk na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky různých kulturních portálů na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky Švandova divadla na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi letáky, plakáty, brožury Švandova divadla na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální síť Facebook na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání informací prostřednictvím e-mailu na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 11. Jakým dopravním prostředkem se do Švandova divadla dostáváte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi hudební koncerty na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Literární kavárna na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Scénické rozhovory na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ceny vstupného=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ceny vstupného=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi existence Klubu ŠVANdiváka=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi existence Klubu ŠVANdiváka=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní projekty=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní projekty=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=4 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi parkování=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi parkování=4 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi parkování=5 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostředí divadla=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostředí divadla=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi repertoár=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi repertoár=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodnost předplatného=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodnost předplatného=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodnost předplatného=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte povědomí o existenci Švandova divadla na Smíchově?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dávám přednost jinému divadlu na otázku 8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná dostupnost na otázku 8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?

7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?

 • odpověď internet:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi denní tisk na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

 • odpověď kvalita hereckého souboru:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
 • odpověď pestrá nabídka ostatních projektů (koncerty, Scénické rozhovory, Literární kavárna atd.):
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi denní tisk na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Scénické rozhovory na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální síť Facebook na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky různých kulturních portálů na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání informací prostřednictvím e-mailu na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostředí divadla=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní projekty=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za čtvrt roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá dostupnost na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
 • odpověď zajímavý repertoár:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi denní tisk na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky různých kulturních portálů na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální síť Facebook na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání informací prostřednictvím e-mailu na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?

 • odpověď internetové stránky Švandova divadla:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá dostupnost na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi denní tisk na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální síť Facebook na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání informací prostřednictvím e-mailu na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi existence Klubu ŠVANdiváka=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=4 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodnost předplatného=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Scénické rozhovory na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky různých kulturních portálů na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavý repertoár na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za čtvrt roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostředí divadla=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příjemná atmosféra na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za půl roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výhodnost předplatného=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pestrá nabídka ostatních projektů (koncerty, Scénické rozhovory, Literární kavárna atd.) na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi parkování=5 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Literární kavárna na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní projekty=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi parkování=4 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi repertoár=1 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita hereckého souboru na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

11. Jakým dopravním prostředkem se do Švandova divadla dostáváte?

 • odpověď MHD:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá dostupnost na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=4 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi parkování=5 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální síť Facebook na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky různých kulturních portálů na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi letáky, plakáty, brožury Švandova divadla na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní projekty=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za půl roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Scénické rozhovory na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi repertoár=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostředí divadla=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavý repertoár na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za čtvrt roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita hereckého souboru na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?

 • odpověď hudební koncerty:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání informací prostřednictvím e-mailu na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní propagační materiály (plakáty, programy...)=4 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost=2 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi denní tisk na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pestrá nabídka ostatních projektů (koncerty, Scénické rozhovory, Literární kavárna atd.) na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi příjemná atmosféra na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální síť Facebook na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za čtvrt roku na otázku 6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá dostupnost na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi letáky, plakáty, brožury Švandova divadla na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
 • odpověď Scénické rozhovory:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateliér Švandova divadla na otázku 12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání informací prostřednictvím e-mailu na otázku 10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý režisér na otázku 9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

 • odpověď existence Klubu ŠVANdiváka=3:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rezervace vstupenek=3 na otázku 13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

15. Věk:

 • odpověď do 18 let:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 16. Vzdělání:

18. Místo bydliště:

 • odpověď jinde:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná dostupnost na otázku 8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že mají kamenná divadla budoucnost?

2. V oblasti kultury upřednostňujete:

3. Jaké divadelní žánry preferujete?

4. Máte povědomí o existenci Švandova divadla na Smíchově?

5. Navštěvujete Švandovo divadlo?

6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?

7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?

8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?

9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?

11. Jakým dopravním prostředkem se do Švandova divadla dostáváte?

12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?

13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Vzdělání:

17. Jste:

18. Místo bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že mají kamenná divadla budoucnost?

2. V oblasti kultury upřednostňujete:

3. Jaké divadelní žánry preferujete?

4. Máte povědomí o existenci Švandova divadla na Smíchově?

5. Navštěvujete Švandovo divadlo?

6. Jak často navštěvujete Švandovo divadlo?

7. Jak jste se o Švandově divadle dozvěděli?

8. Proč nenavštěvujete Švandovo divadlo?

9. Proč navštěvujete Švandovo divadlo?

10. Kde se informujete o činnosti Švandova divadla?

11. Jakým dopravním prostředkem se do Švandova divadla dostáváte?

12. Navštěvujete i ostatní projekty Švandova divadla? Pokud ano, které?

13. Ohodnoťte, jak jste spokojeni (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Vzdělání:

17. Jste:

18. Místo bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bradová, M.Marketing divadla (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://marketing-divadla.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.