Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketing management ve vzdělávání

Marketing management ve vzdělávání

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Laluhová
Šetření:25. 10. 2014 - 01. 11. 2014
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku pro účely příspěvku na odbornou konferenci k marketingu ve vzdělávání.
 

Odpovědi respondentů

1. Při výběru zájmového kurzu Vás nejčastěji ovlivní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých1845 %45 %  
samostatné vyhledávání kurzu a reference na internetu1742,5 %42,5 %  
propagační materiály vzdělávací instituce37,5 %7,5 %  
zájmový kurz jsem nikdy nevybíral/a25 %5 %  

Graf

2. Při výběru kurzu s odbornou tématikou Vás nejčastěji ovlivní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatné vyhledávání kurzu a referencí na internetu1742,5 %42,5 %  
doporučení známých1435 %35 %  
propagační materiály vzdělávací instituce512,5 %12,5 %  
přímé oslovení mailem12,5 %2,5 %  
kurz s odbornou tématikou jsem nikdy nevybíral/a12,5 %2,5 %  
reklama v časopisu12,5 %2,5 %  
Značka firmy12,5 %2,5 %  

Graf

3. Při výběru studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ Vás nejčastěji ovlivní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatné vyhledání školy a referencí na internetu2152,5 %52,5 %  
doporučení známých820 %20 %  
propagační materiály vzdělávací instituce820 %20 %  
VŠ: všeobecné povědomí; SŠ: blízkost12,5 %2,5 %  
reklama v časopisu12,5 %2,5 %  
vlastni usudek12,5 %2,5 %  

Graf

4. Jak Vás při výběru vzdělávacího kurzu/školy ovlivňuje nebo si myslíte, že by Vás mohla ovlivňovat reklama:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem slabě2152,5 %52,5 %  
celkem silně922,5 %22,5 %  
velmi slabě717,5 %17,5 %  
vůbec37,5 %7,5 %  

Graf

5. Jak je pro Vás příjemné a pohodlné, když dostáváte nebo byste dostával/a nabídku vzdělávacích kurzů a studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
emailem2665 %65 %  
vůbec1127,5 %27,5 %  
do schránky (náhodně)25 %5 %  
osobním doporučením12,5 %2,5 %  

Graf

6. V posledních 3 letech jste navštívil/a kurz s tématikou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [informační technologieotázka č. 8, právootázka č. 8, účetnictvíotázka č. 8, managementotázka č. 8, osobní rozvojotázka č. 8, zájmový kurzotázka č. 7, odborný kurzotázka č. 7, jiné témaotázka č. 7, nenavštívil/a jsem žádný kurzotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštívil/a jsem žádný kurz1127,5 %27,5 %  
odborný kurz615 %15 %  
zájmový kurz512,5 %12,5 %  
management512,5 %12,5 %  
osobní rozvoj410 %10 %  
informační technologie410 %10 %  
jiné téma25 %5 %  
právo25 %5 %  
účetnictví12,5 %2,5 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce uvedl odborný, zájmový kurz nebo jiné téma, uveďte téma navštíveného kurzu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Artyčoková metoda zdobení. Samozřejmě i kurzy jiné -jiná oblast ovšem nejde označit.

Cukrarsky kurz

gastro

Klinická biochemie ve veterinární medicíně

Marketingovy

pleteni kosiku

Respirační fyzioterapie

výuka ANJ

vzdělávání pro senior lektory

znaková řeč

8. V průběhu následujícícho roku hodlám navštívit kurz s tématikou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [informační technologieotázka č. 10, právootázka č. 10, účetnictvíotázka č. 10, managementotázka č. 10, osobní rozvojotázka č. 10, odborný kurzotázka č. 9, zájmový kurzotázka č. 9, jiný kurzotázka č. 9, nehodlám navštívit žádný kurzotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nehodlám navštívit žádný kurz1127,5 %27,5 %  
osobní rozvoj922,5 %22,5 %  
management615 %15 %  
jiný kurz37,5 %7,5 %  
účetnictví37,5 %7,5 %  
informační technologie37,5 %7,5 %  
zájmový kurz25 %5 %  
odborný kurz25 %5 %  
právo12,5 %2,5 %  

Graf

9. Pokud hodláte v průběhu příštího roku navštívit odborný, zájmový kurz nebo jiný typ kurzu - uveďte téma tohoto kurzu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bobath koncept

Finančnictví, bankovnictví.

fotografování, přírodní zahrady

Jazykový kurz

Marketing

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3075 %75 %  
muž1025 %25 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-351537,5 %37,5 %  
15-241332,5 %32,5 %  
36-50922,5 %22,5 %  
více než 6025 %5 %  
51-6012,5 %2,5 %  

Graf

12. Jaký je Váš profesní status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1537,5 %37,5 %  
student1230 %30 %  
podnikatel410 %10 %  
nezaměstnaný37,5 %7,5 %  
kombinace zaměstnanec a podnikatel25 %5 %  
důchodce25 %5 %  
materska a podnikatelka12,5 %2,5 %  
pracující důchodce12,5 %2,5 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2562,5 %62,5 %  
středoškolské1332,5 %32,5 %  
VOŠ12,5 %2,5 %  
základní12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při výběru zájmového kurzu Vás nejčastěji ovlivní:

2. Při výběru kurzu s odbornou tématikou Vás nejčastěji ovlivní:

3. Při výběru studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ Vás nejčastěji ovlivní:

4. Jak Vás při výběru vzdělávacího kurzu/školy ovlivňuje nebo si myslíte, že by Vás mohla ovlivňovat reklama:

5. Jak je pro Vás příjemné a pohodlné, když dostáváte nebo byste dostával/a nabídku vzdělávacích kurzů a studia:

6. V posledních 3 letech jste navštívil/a kurz s tématikou:

8. V průběhu následujícícho roku hodlám navštívit kurz s tématikou:

10. Jste

11. Jaký je Váš věk:

12. Jaký je Váš profesní status:

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při výběru zájmového kurzu Vás nejčastěji ovlivní:

2. Při výběru kurzu s odbornou tématikou Vás nejčastěji ovlivní:

3. Při výběru studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ Vás nejčastěji ovlivní:

4. Jak Vás při výběru vzdělávacího kurzu/školy ovlivňuje nebo si myslíte, že by Vás mohla ovlivňovat reklama:

5. Jak je pro Vás příjemné a pohodlné, když dostáváte nebo byste dostával/a nabídku vzdělávacích kurzů a studia:

6. V posledních 3 letech jste navštívil/a kurz s tématikou:

8. V průběhu následujícícho roku hodlám navštívit kurz s tématikou:

10. Jste

11. Jaký je Váš věk:

12. Jaký je Váš profesní status:

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Laluhová, P.Marketing management ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://marketing-management-ve-vzde.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.