Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketing města Děčín

Marketing města Děčín

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Podráský
Šetření:08. 12. 2013 - 30. 12. 2013
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):38 / 15.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jako student oboru Obchod a marketing na Univerzitě J. E. Purkyně se na Vás obracím s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, jehož účelem je zjištění míry atraktivity města Děčín pro své obyvatele, podnikatele, či návštěvníky. Výsledky dotazníkového šetření budou naprosto anonymní a použity v mé bakalářské práci.

Děkuji Vám za spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku, Ondřej Podráský.

Odpovědi respondentů

1. Žijete ve městě Děčín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1066,67 %66,67 %  
Ano533,33 %33,33 %  

Graf

2. V jaké části Děčína žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podmokly120 %6,67 %  
Bynov120 %6,67 %  
DC IV120 %6,67 %  
Škrabky (Děčín IV)120 %6,67 %  
Nové město120 %6,67 %  

Graf

3. Jak často do Děčína dojíždíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 4, Několikrát týdněotázka č. 4, Jednou týdněotázka č. 4, Méně často nebo nikdy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často nebo nikdy880 %53,33 %  
Několikrát týdně110 %6,67 %  
Jednou týdně110 %6,67 %  

Graf

4. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte jako ve škole následující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Jaká je podle Vašeho názoru dopravní vytíženost města Děčín? (Berte v úvahu osobní i nákladní dopravu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně vytížené město457,14 %26,67 %  
Nadprůměrně vytížené město228,57 %13,33 %  
Podprůměrně vytížené město114,29 %6,67 %  

Graf

6. Vlastní poznatky a připomínky k dopravní situaci ve městě Děčín:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Je v Děčíně dostatečný výběr středních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano457,14 %26,67 %  
Nevím/Nedokážu posoudit228,57 %13,33 %  
škola se zaměřením na jazyky např. jazykové gymnázium114,29 %6,67 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás nabídka pracovních příležitostí ve městě Děčín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše podprůměrná342,86 %20 %  
Podprůměrná342,86 %20 %  
Průměrná114,29 %6,67 %  

Graf

9. Najít pracovní uplatnění je v Děčíně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtížné457,14 %26,67 %  
Spíše obtížné228,57 %13,33 %  
Středně obtížné114,29 %6,67 %  

Graf

10. Vyplatí se podle Vás v Děčíně podnikat či investovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím457,14 %26,67 %  
spíše souhlasím114,29 %6,67 %  
nesouhlasím114,29 %6,67 %  
nevím114,29 %6,67 %  

Graf

11. Vlastní poznatky a připomínky ke studiu a zaměstnání ve městě Děčín:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Je v Děčíně snadno dostupné bydlení podle Vašich představ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %20 %  
spíše nesouhlasím228,57 %13,33 %  
nevím114,29 %6,67 %  
souhlasím114,29 %6,67 %  

Graf

13. Jsou podle Vás v Děčíně ceny týkající se bydlení (nájmy, ceny nemovitostí) odpovídající jeho kvalitě a lokalitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím457,14 %26,67 %  
souhlasím228,57 %13,33 %  
spíše nesouhlasím114,29 %6,67 %  

Graf

14. Počet zdravotnických zařízení je podle Vás v Děčíně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dostatečný571,43 %33,33 %  
Dostatečný114,29 %6,67 %  
Spíše nedostatečný114,29 %6,67 %  

Graf

15. Dle Vašeho mínění je Děčín co do věku obyvatel městem spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stárnoucím342,86 %20 %  
Mládnoucím228,57 %13,33 %  
Nevím/Nedokážu posoudit228,57 %13,33 %  

Graf

16. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte jako ve škole následující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Vlastní poznatky a připomínky k bydlení a životní úrovni ve městě Děčín

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Postrádáte v Děčíně možnost věnovat se některému sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne457,14 %26,67 %  
Nevím/Nedokážu posoudit342,86 %20 %  

Graf

19. Uvítali byste ve městě rozsáhlejší síť cyklostezek, podobně jako je tomu v západoevropských městech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím571,43 %33,33 %  
spíše souhlasím114,29 %6,67 %  
spíše nesouhlasím114,29 %6,67 %  

Graf

20. Nachází se ve městě Děčín a jeho blízkém okolí dostatek zajímavých přírodních či historických památek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím685,71 %40 %  
spíše souhlasím114,29 %6,67 %  

Graf

21. Účastnil/a jste se v minulosti některé z následujících kulturních akcí pořádaných městem Děčín?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

22. Vyhovovaly Vám termíny těchto akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7100 %46,67 %  

Graf

23. Využívá město Děčín efektivně prostory zámku a Střelnice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %20 %  
spíše nesouhlasím228,57 %13,33 %  
spíše souhlasím228,57 %13,33 %  

Graf

24. Je podle Vás v Děčíně možnost bohatého kulturního vyžití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím228,57 %13,33 %  
spíše souhlasím228,57 %13,33 %  
souhlasím228,57 %13,33 %  
nevím114,29 %6,67 %  

Graf

25. Prospěje městu Děčín právě budované multifunkční Centrum Pivovar?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %20 %  
spíše souhlasím342,86 %20 %  
nevím114,29 %6,67 %  

Graf

26. Vlastní poznatky a připomínky ke sportu, přírodě a kultuře ve městě Děčín:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

27. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte jako ve škole následující

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

28. Jste městem včas informováni o blížících se událostech (např. odstavení dodávky vody, elektřiny, plynu; svoz odpadu; povodně aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano571,43 %33,33 %  
Ano228,57 %13,33 %  

Graf

29. Jaké jsou podle Vás v Děčíně následující poplatky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

30. Z jakých zdrojů čerpáte informace o aktivitách města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městské noviny (Zpravodaj města Děčín)7100 %46,67 %  
Oficiální webové stránky města571,43 %33,33 %  
Stránky města na Facebooku457,14 %26,67 %  
Neoficiální webové stránky228,57 %13,33 %  
Úřední deska114,29 %6,67 %  
časopisek Enter114,29 %6,67 %  

Graf

31. Který zdroj využíváte pro vyhledávání informací o aktivitách města NEJČASTĚJI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Oficiální webové stránky městaotázka č. 32, Stránky města na Facebookuotázka č. 32, Městské noviny (Zpravodaj města Děčín)otázka č. 32, Úřední deskaotázka č. 32, Neoficiální webové stránkyotázka č. 32, Informace o aktivitách města nevyhledávámotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městské noviny (Zpravodaj města Děčín)457,14 %26,67 %  
Stránky města na Facebooku342,86 %20 %  

Graf

32. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte jako ve škole následující aspekty týkající se zdroje informací, ze kterého čerpáte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

33. Vlastní poznatky a připomínky k vedení města Děčín:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

34. Máte v plánu se z města Děčín v nejbližších 5 letech odstěhovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Možnáotázka č. 35, Neotázka č. 36, Nevím/Nemohu posouditotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne685,71 %40 %  
Možná114,29 %6,67 %  

Graf

35. Uveďte důvod, proč uvažujete o odstěhování se z Děčína:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola, kariéra1100 %6,67 %  

Graf

36. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena685,71 %40 %  
Muž114,29 %6,67 %  

Graf

37. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské342,86 %20 %  
Střední s maturitou342,86 %20 %  
Střední bez maturity114,29 %6,67 %  

Graf

38. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let457,14 %26,67 %  
46 - 65 let228,57 %13,33 %  
26 - 45 let114,29 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podráský, O.Marketing města Děčín (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://marketing-mesta-decin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.