Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama

Reklama

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adriana Rýdlová
Šetření:25. 11. 2019 - 01. 12. 2019
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se reklamy. Dotazník bude sloužit k vypracování seminárné práce na téma síly marketingu a ovlivňování potenciálních zákazníků a není zaměřen na žádnou specifickou kategorii respondentů.

 Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4472,13 %72,13 %  
muž1727,87 %27,87 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 let3862,3 %62,3 %  
30 - 50 let2134,43 %34,43 %  
více než 50 let23,28 %3,28 %  

Graf

3. Myslíte si, že vás reklama ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2845,9 %45,9 %  
moc ne2236,07 %36,07 %  
vůbec1118,03 %18,03 %  

Graf

4. Pokud alespoň částečně, donutí vás to obvykle si danou věc koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš mě neovlivňuje3659,02 %59,02 %  
ano, ale výjimečně1422,95 %22,95 %  
ano, občas1118,03 %18,03 %  

Graf

5. V reklamě mě nejvíce zaujme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nápaditost reklamy4472,13 %72,13 %  
daný produkt2642,62 %42,62 %  
chytlavá hláška2236,07 %36,07 %  
hudba, znělka1727,87 %27,87 %  
známá osobnost69,84 %9,84 %  

Graf

6. Vybavte si jednu reklamu, která se vám něčím vryla do paměti, čím vás zaujala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama byla nápaditá, srandovní4167,21 %67,21 %  
chytlavá hláška2744,26 %44,26 %  
upoutala mě hudba, znělka1118,03 %18,03 %  
daný produkt byl pro mě zajímavý1016,39 %16,39 %  
hrála v ní známá osobnost34,92 %4,92 %  

Graf

7. Pamatujete si, co daná reklama propagovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4370,49 %70,49 %  
nejsem si jistý/á914,75 %14,75 %  
ne914,75 %14,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď méně než 30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi upoutala mě hudba, znělka na otázku 6. Vybavte si jednu reklamu, která se vám něčím vryla do paměti, čím vás zaujala?

3. Myslíte si, že vás reklama ovlivňuje?

 • odpověď částečně:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 4. Pokud alespoň částečně, donutí vás to obvykle si danou věc koupit?

4. Pokud alespoň částečně, donutí vás to obvykle si danou věc koupit?

 • odpověď příliš mě neovlivňuje:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 3. Myslíte si, že vás reklama ovlivňuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi moc ne na otázku 3. Myslíte si, že vás reklama ovlivňuje?

5. V reklamě mě nejvíce zaujme:

 • odpověď daný produkt:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi daný produkt byl pro mě zajímavý na otázku 6. Vybavte si jednu reklamu, která se vám něčím vryla do paměti, čím vás zaujala?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Myslíte si, že vás reklama ovlivňuje?

4. Pokud alespoň částečně, donutí vás to obvykle si danou věc koupit?

5. V reklamě mě nejvíce zaujme:

6. Vybavte si jednu reklamu, která se vám něčím vryla do paměti, čím vás zaujala?

7. Pamatujete si, co daná reklama propagovala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Myslíte si, že vás reklama ovlivňuje?

4. Pokud alespoň částečně, donutí vás to obvykle si danou věc koupit?

5. V reklamě mě nejvíce zaujme:

6. Vybavte si jednu reklamu, která se vám něčím vryla do paměti, čím vás zaujala?

7. Pamatujete si, co daná reklama propagovala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rýdlová, A.Reklama (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://marketing-sila-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.