Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketing v cestovním ruchu (určeno pro odborníky)

Marketing v cestovním ruchu (určeno pro odborníky)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Soukupová
Šetření:17. 11. 2011 - 24. 11. 2011
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjistit orientaci odborníků v cestovním ruchu v internetových stránkách zabývajících se marketingem v této oblasti a jejich roli v komunikaci ČR a jednotlivých regionů.

Odpovědi respondentů

1. V jaké oblasti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V destinačním managementu, turistickém regionu, veřejné správě, infocentru4355,13 %55,13 %  
Studuji1823,08 %23,08 %  
V hotelnictví1114,1 %14,1 %  
V gastronomii33,85 %3,85 %  
v městském informačním centru11,28 %1,28 %  
vyučuji, zkoumám, průvodcuji atp.11,28 %1,28 %  
Výuka mark. komunikace; články na dest.marketing11,28 %1,28 %  

Graf

2. Jako profesionál v CR zjišťujete informace, popř. sledujete aktuality, co se děje v oboru? Odkud čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávám podrobnější informace a aktuality také na dalších webových stránkách5266,67 %66,67 %  
Navštěvuji veletrhy týkající se cestovního ruchu4557,69 %57,69 %  
Využívám i dalších zdrojů informací4253,85 %53,85 %  
Čtu pravidelně odborné časopisy3646,15 %46,15 %  
Sleduji pouze stránky Czech Tourism a MMR2126,92 %26,92 %  
Ne, nesleduji45,13 %5,13 %  

Graf

3. Mohl(a) byste rozvést předchozí otázku? Jaké webové stránky, odborný tisk čtete, popř. jaké veletrhy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

yx sdgfgvf

1. Weby jednotlivých měst, obcí, regionálních sdružení, mikroregionů, komerčních organizací atd. 2. Regiontour Brno, Holiday World Praha, Itep Plzeň, Jihočeský kompas České Budějovice. 3. Osobní styk s odborníky cestovního ruchu z jiných destinací.

AHR ČR

Asociace hotelů arestaurací ČR veletrhy nenavštěvujeme - nemáme na to čas

C.O.T., TIM, KAM PO ČESKU. veletrhy - tuzemské Regiontour, Holiday word, zahraniční - Slovakia tour, v zastoupení Vysočina Tourism nebo Czech Tourism

Co se týče tisku, čerpáme informace z turistických magazínů Kam, TIM, COT, dále z regionálního tisku a místního tisku. Pravidelně navštěvujeme veletrh v Brně Regiontour.

COT Business

COT business, CHTP aj., monografie Regiontour

COT business, Tourism-Review.cz, HOTELSMag.com, HotelNewsNow.com, Hospitalitynet.org

COT magazin, Marketing & Media, Prague COnvention Bureau web, newsletter

COT, hotel&spa management

Czech Tourism

CzechTourism, Svazek obcí Východní Krkonoše, Krakonoše svazek měst a obcí, stránky obecí a měst. Veletrh Drážďany, Praha, Lohfelden trhy

časopis Kam, časopis TIM, časopis Všudybyl, noviny TTG

časopisy vydávané nakladatelstvím COT media, Všudybyl, turistické magazíny distribuované do Informačních center (KAM po Česku, TIM) veletrhy Regiontour a Holiday World (pravidelná účast jako vystavovatel)

Čerpám ze všech možných stránek, které k dané problematice či k hledanému tématu či pojmu mají co říci, čerpám z časopisů: Kam po Česku, Všudybyl, TIM, COT, dále navštěvuji knihovny, mnohá data čerpám z archivu, z archivu muzea. V minulých letech jsme se účastnili mnoha veletrhů cestovního ruchu - především v SRN (Mnichov, Stuttgart, Berlín, Kaufbeuren, Budyšín, Görlitz, Aachen, Zwickau Hamburg, Brémy), Holandsku, Itálii (Milano), Belgii (Brusel). Velké Británii (Londýn), Polsku (Poznaň, Varšava) a na Ukrajině (Kijev).

Čteme bulletin, který pravidelně dostáváme od A.T.I.C., Kam po Česku, TIM, Travel, Všudybyl apod. Pravidelně se zúčastňujeme veletrhů v Brně (Regiontour), Praze (Holidayworld), Lysé nad Labem (Regiony ČR)

Čtu časopis Travel profi, Profit, TTG, EURO, Všudybyl, TIM, sleduji pravidelně pořad Toulavá kamera, spolupracuji s ostatními infocentry, zajímám se o příhraniční spolupráci

Čtu texty na téma reklama v denním tisku, na internetu a sleduji, jak řeší svou propagaci jiné subjekty. Nikoliv výhradně jedny webové stránky nebo odbodný text.

EFG\

Ehotelier, Business Traveller

etc, unwto

Holiday world For travel go § regiontour hotel§spa AHR forum

Holiday World, regionální portály

Informace čerpám spíše nesystematicky z různých konferencí, seminářů atd.

Informace vyhledáván na stránkách kraje, turistického regionu a jednotlivých obcí v naší turistické oblasti, také využívám web Czechtourismu. Co se týká odborného tisku, jde především o časopisy COT, Všudybyl, AMB a také turistické magazíny TIM a Kam po Česku, kde sleduji nabídku ostatních regionů či měst. Každoročně se aktivně účastním veletrhů v Brně a Praze, ze zahraničních veletrhů jsem několikrát navštívila veletrh v Lipsku a v Drážďanech.

informační portály jednotl. turist. regionů, veletr Holiday World

internetové stránky - czechtourism

ITB Berlin, euromonitor, eurostat, stat. urad

ITB Berlin, případně pročítám různé odborné časopisy, které tam dostanu

Itep Plzeň,Region tour Brno,publikace v turistických časopisech

jen czechtourism.cz

Každý den čtu monitoring za Pardubicko, IDnes, MF dnes, veletrhy cestovního ruchu navštěvuji službeně v ČR i zahraničí - seznam najdete na stránkách CzechTourismu, čtu odborné čsopisy s tematikou cestovního ruchu a marketingu

Kromě portálů CzT a MMR navštěvuji stránky krajů, turistických regionů, destinačních managementů apod. Z veletrhů navštěvujeme Regiontour, Slovakiatour, Holiday World, Hradec Králové, Ostrava. Navštěvuji různá setkání pracovníků v cestovním ruchu, semináře či školení na úrovni krajů, turistických regionů či oblastí.

Kudyznudy.cz, jiznicechy.cz, cb-info.cz Tim, Kam, profiTravel, Travel Trade Gazette, Všudybyl

madi, AHR, Gourmet,......

moc odborné ne, ale ještě cestování na idnes a lidovkách

na webu přes vyhledavače to, co mě zajímá, veletrhy HW Praha a Regiontour Brno, odborný tisk - C.O.T. Business, komunikace s kolegy, účast na seminářích

Naše ITC se přímo účastní veletrhů CR a prezentuje tak město - Go Regiontour Brno, ITEP, Holiday World, Regiony CR a Dovolená a jiné,...dále se prezentujeme v časopisech o cestovním ruchu TIM, Kam po Česku,..takže dění sledujeme zde,...

RATA-NEWs

Region Tour Brno, Holiday World Praha, Jihočeský Kompas, .... Kam po Česku, TIM, COT business, všudybyl, travel trade gazette vydání Česká republika, profi TRAVEL, ....

Regiontour Brno, Holidayworld Praha, Slovakiatour Bratislava, Dovolená a region Ostrava, Tour salon Poznaň, Glob Katovice, různé jednotlivé prezentace společně s Moravskoslezským krajem, časopis COT, webové stránky Czechtourism, dalších informačních center apod.

Regiontour Brno, MADI, COT, portály CzechTourismu, MMR, JCCR...

sleduji nepravidelně

stránky ahrcr.cz, cestovniruch.cz, webové stránky propagující destinační management jednotlivých regionů / zemí, stránky hotelů, gastronomické události, atp.

svatební teletrhy, gastro akce a promo, konference HOREKA, zahraniční a tuzemské cesty - odborné vzdělávání přímo v terénu (výroba oliv a olivového oleje, pěstování chřestu, vinice a vína, sýry) Časopisy Apetit, Gurmán, noviny společ. Bohemia Sekt, Vínorevue

Telefonicky ověřuji kontakty, protože některé www.stránky jsou zastaralé.

TIP, Kudy z nudy atd. webové stránky informačních centrer a turistu raj, veletr Regiontour Brno a ITEP Plzeň.

Tiskoviny AHR ČR, Všudybyl, Tiskoviny Czech Tourismu

TTG

TTG, COT, Travel profi, TIM, KAM, webovky PIS, všechny CzechTourism, všechny des. managm. v regionech, regionální, městské... to není na 5 minut

V rámci služeb, informací využíváme web, další informace o cestovním ruchu: Euroregion Elbe Labe TIM KAM PO ČESKU ČESKÁ KULTURA atd.

veletrh Region Tour Brno, Regiony ČR Lysá nad Labem web Czech Tourism, MMR, ATIC ČR, www.polabi.com a další turistické stránky

Veletrh: především Holiday World Praha Časopis: TTG

veletrhy - Holiday world v Praze, ITB v Berlíně, webové stránky - www.cestovni-ruch.cz, kudy z nudy na facebooku

Veletrhy cestovního ruchu: MADI, Holiday Word, ITEP, Regiontour,... Odborné časopisy: Kam po Česku, TTG, COT Business,... Webové stránky: www.kraj-jihocesky.cz, www.jccr.cz, www.aticcr.cz, www.czechtourism.cz,....

Veletrhy Go a regiontour v Brně, veletrh cestovního ruchu v Bratislavě - Slovakiatour. Informace taktéž z www.aticcr.cz

Veletrhy navštěvuje naše manažerka a vedoucí IC v jedné osobě, Informace vyhledávám v info letácích a novinách okolních měst nebo organizací, které různé akce pořádají a spolupracujeme spolu delší dobu, to se týká i webových stránek, které pravidelně pročítáme a doplňujeme informace, např. kino, divadlo, sport. akce, jízdní řády a pod.

Veletrhy z důvodu neefektivnosti nenavštěvuji, stráky CZT a MMR nesleduji. Aktuality a informace získávám z AHRCR a převážně zahraničních serverů

Veltrhy: Go, RegionTour, Holiday Web:www.aticcr.cz, www.magconsulting.cz

Víno Revue Sommelier / Revue pro Hotel a Restaurant Bar Life

Vyhledáváme na různých www portálech - jccr, atic, kudy z nudy atd, veletrhy Regiontour, Kompas, dále denní tisk, e-zprávy

Využívám vědeckých databází pro vyhledávání odborných článků z oblasti marketingu cestovního ruchu. Dále se pak také inspiruji např. cestovním ruchem Švýcarska (myswitzerland.com)

Webové stránky - A.T.I.C., Asociace českých cestovních kanceláří, Svaz měst a obcí ČR, Krajský úřad Karlovarského kraje. Odborný tisk - COT, TIM, Moderní obce, Veřejná správa. Veletrhy CR v Brně, v Praze, v Plzni a regionální akce v Karlovarském kraji. Zahraniční veletrhy CR - v Lipsku a v Brémách.

Webové stránky - A.T.I.C., Asociace českých cestovních kanceláří, Svaz měst a obcí ČR, Krajský úřad Karlovarského kraje. Odborný tisk - COT, TIM, Moderní obce, Veřejná správa. Veletrhy CR v Brně, v Praze, v Plzni a regionální akce v Karlovarském kraji. Zahraniční veletrhy CR - v Lipsku a v Brémách.

webové stránky Czech Tourismu, webové stránky ostatních destinačních společností v ČR a v zahraničí, časopis COT, webové stránky ROP, m-journal, marketing a media, domácí as zahraniční veletrhy zaměřené na CR (Regiontour Brno, Holiday World Praha, Slovakia Tour Bratislava, ITEP Plzeň, Infotour HK, Ferienmesse Vídeň, Reidemarkt Dresden, Vakantie Utrecht, aj.), konference a semináře CR (AD Camp, Forum CR,...)

Webové stránky CzechTourism, MMR, strukturálních fondů, jednotlivých destinančích managementů, turistické informační stránky krajů, novinky.cz a další. Odborný tisk C.O.T. Business.

webové stránky Královéhradeckého, Libereckého kraje, SMO Krkonoše, KRNAP, A.T.I.C., krom již uvedených Czechtourism a MMR. Časopisy TIM, Travel, regionální tisk, poslední absolvovaný ´VCR Lipsko 2011 /listopad/

webové stránky obcí a měst Lednicko-valtického areálu popřípadě, stránky Jihomoravského kraje, stránky ubytovacích a restauračníh zařízení, stránky památek... navštěvujeme veletrhy Region Tour v Brně a Holiday World v Praze

www: Czechtourism, Czecot, COT Business (občas i časopis, zvažuji objednání předplatného), CZech specials, MMR, NPÚ, Kudy z Nudy veletrhy Go a regioin tour Brno, Holiday World Praha, ITEP Plzeň, 1x návštěva ITB Berlin,

www.cotmedia.cz; www.czso; COT média, TTG apod., tuzemské i zahraniční veletrhy cestovního ruchu

www.czechtourism.cz

www.czechtourism.cz, www.kudyznudy.cz, www.isumava.cz Holiday World

www.czso.cz, www.czechtourism.cz - informace potřebné do školy

x

z tisku např. COT

zahraniční cestovatelské servery

zejména webové stránky významných turistických destibnací (památky UNESCO, Český ráj,..), COT, Travel, především české - Regiontour, HolidayWorld, příležitostně některé regionální

4. Myslíte si, že existuje dostatečné množství internetových stránek zabývajících se cestovním ruchem České rebubliky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale ne kvalitních3139,74 %39,74 %  
Ano, dostačující množství2633,33 %33,33 %  
Částečně, mohlo by jich být více1823,08 %23,08 %  
Ne33,85 %3,85 %  

Graf

5. Znáte nějaké webové stránky týkající se propagace a cestovního ruchu (nemusíte být pravidelný návštěvník)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

www.branadocech.cz, www.euroregion-elbe-labe.eu, http://www.czechtourism.com

.............

a

Ano

ano

ano

ano, Czechtourism, Zlatý pruh Polabí, A.T.I.C., turistické známky, atd.

ano, např. destinační managementy, informační portály, výpis netřeba, byl by dlouhý

Brána do Čech i Teplice Euroregion Elbe LAbe Czech tourism atd.

brnome.cz kudyznudy.cz moraviatrip.com orbion.cz czechtourism.cz atd.

Czech Tourism, PIS, město Praha, Kudyznudy, Mice Central, Prgue City Server, Around Prague,...

Czech Tourism, Prague Convention Bureau

Czech tourism, Vysocina Tourism,

czech tourism, www.ahrcr.cz..

Czech Tourism, www.cesko.cz, tipynavylet.cz

czechtourism

CzechTourism

CzechTourism

CzechTourism

CzechTourism

CzechTourism

czechtourism

czechtourism, kudyznudy,msregion....

CzechTourism, vychodni-cechy.info, navstevnik.cz, pardubicko.info

czechtourism.com, czech.cz, czecot.com

czechtourism.cz, infocesko.cz, kudyznudy.cz

czechtourism.cz/com

E hotelier

european quartet, czechtourism

fgdfgdf

kralovskacesta.cz

kudy z nudy

kudy z nudy ochutnejte čr czechtourism

kudy z nudy

kudy z nudy, kamzajdem.cz, jiznicechy.cz

Kudy z nudy; České dědictví UNESCO, Česká inspirace

kudyznudy.cz

Kudyznudy.cz, jiznicechy.cz, cb-info.cz, visitjiznicechy.cz

kvalitní a erudované nikoliv

ne

Neznám - kromě internetových stránek agentury CzechTourism a internetové stránky destinačních managementů ČR

Okrajově, používám na témata zájmu vyhledávač.

RZAZT

Sleduji webové stránky Czech ourismu.

stránky agentury CzechTourism, Kudy z nudy, CzeCot.com, Výletník

stránky Czech Tourism

stránky czech tourismu, kudy z nudy

sumava.net, kudy z nudy,isumava,..

Tak například propagace od Czechtourismu ČR czechtourism.org, kudyznudy.cz

tripadvisor, czechtourism

turisturaj

unesco-czech.cz

v CR czechtourism.cz, kudyznudy.cz

Více pracujeme na propagaci naší firmy než, že bychom sledovali ostatní. To neznamená, že by nás to nezajímalo, ale efektivnější je dělat něco pro firmu.

visiteurope.com

vybírám náhodně - stránky si nepamatuji

www.atic.cz

www.cot.cz, částečně i www.czechtourism.cz, ww.cestovni-ruch.cz, www.m-journal.cz, www.mam.cz

www.czechtourism.com a www.czechtourism.cz

www.czechtourism.cz

www.czechtourism.cz, www.holidayinfo.cz,

www.czechtourism.cz, www.kudyznudy.cz, www.czecot.cz...

www.czechtourism.cz, www.mmr.cz

www.kraj-jihocesky.cz, www.jccr.cz, www.aticcr.cz, www.czechtourism.cz, www.cestovni-ruch.cz, www.kudyznudy.cz,...

www.kudyz nudy.cz

www.kudyznudy.cz www.jiznicechy.cz www.isumava.cz www.visitprachatice.cz - www.jiznicechy.cz www.kisprachatice.cz www.prachatice.cz

www.kudyznudy.cz

www.kudyznudy.cz

www.kudyznudy.cz například

www.kudyznudy.cz www.slovacko.cz, www.jizni-morava.cz, www.czechtourism.cz, www.vyletnik.cz, ....

www.kudyznudy.cz, www.czechtourism.cz, www.czechtourism.com, www.vyletnik.cz (propagace celorepublikového charakteru) www.liberecky-kraj.cz, www.ceskolipsko.info, www.machuvkraj.cz (proparagce regionálního a místního charakteru)

www.kudyznudy.cz, www.isumava.cz, www.turisturaj.cz, www.jiznicechy.cz

www.sumavanet.cz

www.tourism.cz www.prague.cz

www.vychodni-morava.cz www.vyletnik.cz www.pampeliska.cz www.czecot.cz www.kudyznudy.cz

www.vychodni-morava.cz; www.czechtourism.cz; www.ahr.cz; www.accka.cz;

x

6. Znáte webovou stránku místojakoznačka.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, navštěvuji ji pravidelněotázka č. 7, Ano, navštívil jsem jiotázka č. 7, Ano, slyšel jsem o níotázka č. 7, Ne, nic mi to neříkáotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nic mi to neříká6482,05 %82,05 %  
Ano, navštívil jsem ji78,97 %8,97 %  
Ano, slyšel jsem o ní67,69 %7,69 %  
Ano, navštěvuji ji pravidelně11,28 %1,28 %  

Graf

7. Pokud tuto webovou stránku znáte, kde jste se o ní dověděl poprvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu642,86 %7,69 %  
Na konferenci Adcamp428,57 %5,13 %  
škola17,14 %1,28 %  
již se nepamatuji17,14 %1,28 %  
zde17,14 %1,28 %  
email od redaktorky webu17,14 %1,28 %  

Graf

8. Přinášejí Vám stránky, které navštěvujete, nějakou přidanou hodnotu po odborné stránce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas se tam dozvím něco nového6178,21 %78,21 %  
Ano, dozvídám se tam spoustu podrobností1012,82 %12,82 %  
Žádné nesleduji56,41 %6,41 %  
Ne, nenalézám relevantní informace22,56 %2,56 %  

Graf

9. Můžete si prosím prohlédnout webovou stránku Mistojakoznacka.cz http://mistojakoznacka.cz/temata/ a zhodnotit ji dle následujících výroků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-2-0.8460.822
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí.2-1-0-1-2-0.5771.09
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-2-0.6031.06
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-2-0.8081.155
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-2-0.6150.903
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-2-0.4490.786
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-0.5130.917
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-2-0.1541.258
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-2-0.4870.891

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Czechtourism.cz http://www.czechtourism.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-2-1.2310.485
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí.2-1-0-1-2-0.9691.045
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-2-0.8311.125
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-2-1.3080.675
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-2-1.2770.569
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-2-1.20.56
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-10.738
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-2-0.7690.701
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-2-0.9230.809

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Cestovni-ruch.cz http://cestovni-ruch.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-20.4291.673
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí.2-1-0-1-20.6731.24
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-20.3271.118
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-20.491.597
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-2-0.1220.965
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-2-0.2240.909
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-0.1431.265
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-20.4491.472
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-20.4291.265

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku COT Business http://www.cot.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-2-0.7810.921
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí2-1-0-1-2-0.7811.046
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-2-0.6881.152
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-2-0.9381.059
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-2-0.7190.952
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-2-0.6560.913
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-0.9060.647
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-2-0.3750.984
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-2-0.5310.874

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-20.4481.144
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí2-1-0-1-20.3791.546
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-2-0.311.317
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-20.5861.553
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-2-0.2410.804
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-2-0.1381.015
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-0.1381.222
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-20.3451.054
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-20.4481.144

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-2-0.5421.082
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí2-1-0-1-2-0.6671.056
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-2-0.3750.734
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-2-0.6251.068
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-2-0.50.833
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-2-0.5420.748
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-0.5830.826
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-2-0.2920.79
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-2-0.3330.639

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Městský marketing http://www.mestskymarketing.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působí na mě příjemně vs. Působí na mě nepříjemně2-1-0-1-20.0480.807
Je barevně vydařená vs. Barevné zpracování se mi nelíbí2-1-0-1-2-0.0480.902
Snadno se v ní orientuji vs. Ztrácím se v ní, je neuspořádaná2-1-0-1-2-0.0951.039
Působí profesionálně vs. Působí neprofesionálně2-1-0-1-20.0481.093
Obsahuje kvalitní informace vs. Má velmi nekvalitní obsah2-1-0-1-200.667
Nacházím praktické informace vs. Je koncipovaná velmi teoreticky2-1-0-1-201.048
Je určená odborníkům vs. Je určená spíše laikům2-1-0-1-2-0.4290.626
Cítím, že je určena právě pro mě vs. Není pro mě určena2-1-0-1-20.4291.293
Může pomoci budovat dobrou image ČR vs. Oslabuje image ČR2-1-0-1-20.2380.562

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Pokud máte nějaké komentáře k dané webové stránce Mistojakoznacka.cz, popř. k jiným otázkám, budeme velice rádi, pokud se s námi o ně podělíte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) toto není dotazník na 5 minut, zpráva v mailu je klamavá. Od otázky 12 jsem vyplnil bez jakéhokoliv zkoumání neutrální odpovědi - nemám tolik času. nejste jediní. 2) nejsem přítelem slov rebranding, place branding apod., taková slova nesvědčí vůbec o profesionalitě webu nebo sdělení, ale o touze hrát si na profesionalitu

fgdfgf

Máš dané špatné odkazy - po kliknutí se zobrazí Page not found a je nutno odkaz upravit! jinak vše ok:-)

nefungující odkazy na webové stránky

nelíbí se mi název stránky!

Nelze otevřít www.stránky, proto jsem vyplnila dotazník stejně u Místojakoznacka - nelze otevřít ani další nevyplněné stránky.

odkaz na Mistojakoznacka.cz je neplatný - už to je neprofesionální.

Otázku 14 a 15 jsem bohužel nezodpověděla jelikož nebylo možné otevřít "prolink".

Promiňte, ale co se týká webových stránek ani já ani kolegyně je neshledáváme ničím přínosným pro cestovní ruch. Chtěl jste pět minut našeho času, nicméně vyplnění dotazníku trvalo podstatně déle (např. díky odklikům na jednotlivé weby).

Tento dotazník trvá vyplnit rozhodně déle než 15 minut, pokud chcete získat relevantní odpovědi na otázky srovnání stránek.

Tento web mi přijde graficky hodně slabý, obsah nemám čas studovat, ale tyto stránky mě vůbec neoslovily.

ŮKN

Vše zmíněné webové stránky ve Vámi uvedeneém dotazníku jsou přínosné, avšak pro každého individuálně navštěvované. Každá má svůj určitý ráz i přínos.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jako profesionál v CR zjišťujete informace, popř. sledujete aktuality, co se děje v oboru? Odkud čerpáte?

 • odpověď Vyhledávám podrobnější informace a aktuality také na dalších webových stránkách:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V hotelnictví na otázku 1. V jaké oblasti pracujete?
 • odpověď Využívám i dalších zdrojů informací:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: 2 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snadno se v ní orientuji [2-1-0-1-2] Ztrácím se v ní, je neuspořádaná: -1 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: -1 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

9. Můžete si prosím prohlédnout webovou stránku Mistojakoznacka.cz http://mistojakoznacka.cz/temata/ a zhodnotit ji dle následujících výroků?

 • odpověď Je určená odborníkům [2-1-0-1-2] Je určená spíše laikům: 0:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je určená odborníkům [2-1-0-1-2] Je určená spíše laikům: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

10. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Czechtourism.cz http://www.czechtourism.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

 • odpověď Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: -2:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: -2 na otázku 10. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Czechtourism.cz http://www.czechtourism.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: -2:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snadno se v ní orientuji [2-1-0-1-2] Ztrácím se v ní, je neuspořádaná: -2 na otázku 10. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Czechtourism.cz http://www.czechtourism.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

12. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku COT Business http://www.cot.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

 • odpověď Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: -1:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: -1 na otázku 12. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku COT Business http://www.cot.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je určená odborníkům [2-1-0-1-2] Je určená spíše laikům: -1 na otázku 12. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku COT Business http://www.cot.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

 • odpověď Je barevně vydařená [2-1-0-1-2] Barevné zpracování se mi nelíbí: 0:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je barevně vydařená [2-1-0-1-2] Barevné zpracování se mi nelíbí: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Působí na mě příjemně [2-1-0-1-2] Působí na mě nepříjemně: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: 0:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je určená odborníkům [2-1-0-1-2] Je určená spíše laikům: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Působí na mě příjemně [2-1-0-1-2] Působí na mě nepříjemně: 0:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je barevně vydařená [2-1-0-1-2] Barevné zpracování se mi nelíbí: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Působí profesionálně [2-1-0-1-2] Působí neprofesionálně: 0:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je barevně vydařená [2-1-0-1-2] Barevné zpracování se mi nelíbí: 0 na otázku 13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

 • odpověď Cítím, že je určena právě pro mě [2-1-0-1-2] Není pro mě určena: 0:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0 na otázku 15. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Městský marketing http://www.mestskymarketing.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že je určena právě pro mě [2-1-0-1-2] Není pro mě určena: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0 na otázku 15. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Městský marketing http://www.mestskymarketing.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
 • odpověď Obsahuje kvalitní informace [2-1-0-1-2] Má velmi nekvalitní obsah: 0:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nacházím praktické informace [2-1-0-1-2] Je koncipovaná velmi teoreticky: 0 na otázku 14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Může pomoci budovat dobrou image ČR [2-1-0-1-2] Oslabuje image ČR: 0 na otázku 15. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Městský marketing http://www.mestskymarketing.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké oblasti pracujete?

2. Jako profesionál v CR zjišťujete informace, popř. sledujete aktuality, co se děje v oboru? Odkud čerpáte?

4. Myslíte si, že existuje dostatečné množství internetových stránek zabývajících se cestovním ruchem České rebubliky?

6. Znáte webovou stránku místojakoznačka.cz?

8. Přinášejí Vám stránky, které navštěvujete, nějakou přidanou hodnotu po odborné stránce?

9. Můžete si prosím prohlédnout webovou stránku Mistojakoznacka.cz http://mistojakoznacka.cz/temata/ a zhodnotit ji dle následujících výroků?

10. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Czechtourism.cz http://www.czechtourism.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

11. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Cestovni-ruch.cz http://cestovni-ruch.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

12. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku COT Business http://www.cot.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

15. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Městský marketing http://www.mestskymarketing.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké oblasti pracujete?

2. Jako profesionál v CR zjišťujete informace, popř. sledujete aktuality, co se děje v oboru? Odkud čerpáte?

4. Myslíte si, že existuje dostatečné množství internetových stránek zabývajících se cestovním ruchem České rebubliky?

6. Znáte webovou stránku místojakoznačka.cz?

8. Přinášejí Vám stránky, které navštěvujete, nějakou přidanou hodnotu po odborné stránce?

9. Můžete si prosím prohlédnout webovou stránku Mistojakoznacka.cz http://mistojakoznacka.cz/temata/ a zhodnotit ji dle následujících výroků?

10. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Czechtourism.cz http://www.czechtourism.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

11. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Cestovni-ruch.cz http://cestovni-ruch.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

12. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku COT Business http://www.cot.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

13. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Marketing cestovního ruchu http://markcr.uhk.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

14. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Tourism Review http://www.tourism-review.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

15. Můžete prosím zhodnotit webovou stránku Městský marketing http://www.mestskymarketing.cz/ stejným způsobem jako u předešlé otázky? (pokud ji znáte)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Soukupová, J.Marketing v cestovním ruchu (určeno pro odborníky) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://marketing-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.