Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum - Pro účely bakalářské práce

Marketingový výzkum - Pro účely bakalářské práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Kopal
Šetření:27. 09. 2012 - 27. 10. 2012
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Marketingový výzkum (pro účely bakalářské práce)

Na téma:
POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE DO ŽELEZNIČNÍ TRATI, VELKÉ BŘEZNO - ZUBRNICE


Tento dotazník má sloužit především k dotazování respondentů, kteří využili či se teprve chystají využít, železniční spojení na výše uvedené trati. Výzkum má identifikovat oblasti, na které by se měla rekonstrukce trati zaměřit.

 

Zdroje informací o dopravci a jízdních řádech naleznete na: http://www.zmz.cz/default_cz.htm

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

Odpovědi respondentů

1. Vyhovuje Vám současný jízdní řád Zubrnické museální železnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3546,05 %46,05 %  
Nemám k této otázce konkrétní odpověď2532,89 %32,89 %  
Uvítal/a bych větší četnost spojů1317,11 %17,11 %  
Ne22,63 %2,63 %  
Uvítala bych i jiné stanice viz bod 4, protože je možné vystoupit a zajít si zabruslit na stezku...atp.11,32 %1,32 %  

Graf

2. Přivítali byste speciální vlakovou soupravu s možností přepravy kol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5876,32 %76,32 %  
Nemám k této otázce konkrétní odpověď1013,16 %13,16 %  
Ne810,53 %10,53 %  

Graf

3. Uvítali byste úschovnu jízdních kol v cílových stanicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4153,95 %53,95 %  
Ne2431,58 %31,58 %  
Nemám k této otázce konkrétní odpověď1114,47 %14,47 %  

Graf

4. Jste názoru, že by měl ústecký kraj dotovat předmětnou trať (Velké Březno - Zubrnice) v rámci základní dopravní obslužnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4457,89 %57,89 %  
Nemám k této otázce konkrétní odpověď1823,68 %23,68 %  
Ne1418,42 %18,42 %  

Graf

5. Jakou maximální částku byste byli ochotni dát za obyčejnou jednosměrnou jízdenku do cílové stanice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50,- Kč3951,32 %51,32 %  
60-80,- Kč3140,79 %40,79 %  
90-130,- Kč45,26 %5,26 %  
130,- a víc, považováno jako sponzorský dar11,32 %1,32 %  
Záleží kam11,32 %1,32 %  

Graf

6. Uvítali byste ve vlaku občerstvení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3647,37 %47,37 %  
Ano3242,11 %42,11 %  
Nemám k této otázce konkrétní odpověď810,53 %10,53 %  

Graf

7. Navštívil jste skanzen Zubrnice a nádraží s muzejní expozicí dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vícekrát3343,42 %43,42 %  
Ne2228,95 %28,95 %  
Ano, jednou2127,63 %27,63 %  

Graf

8. Jaké doplňující služby byste v okolí uvítali? Seřaďte dle preference 1(nejvíce pref.) 10 (nepreferuji). Čísla preference se nemohou opakovat, u každé možnosti musí být různá.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Singltrek (upravená kolová dráha lesem)4.1459.65
Úschovna kol5.1586.501
Půjčovna kol, bruslí + popř. servis5.55.697
Půjčovna rybářského vybavení7.2377.602
Hotel6.0397.354
Kemp5.0264.657
Restaurace, Bufet4.1716.01
Bobová dráha6.1976.869
Nabídka kulturního programu (výstava vláčků, promítání filmů s vlakovou tématikou)5.2119.956
Pivní lázně6.3169.716

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4457,89 %57,89 %  
Žena3242,11 %42,11 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let2634,21 %34,21 %  
26-35 let2431,58 %31,58 %  
46-59 let1317,11 %17,11 %  
36-45 let911,84 %11,84 %  
60 a více45,26 %5,26 %  

Graf

11. Z jakého města či obce byste na jednu z nástupních stanic přijeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústí nad Labem4559,21 %59,21 %  
Děčín1722,37 %22,37 %  
Litoměřice33,95 %3,95 %  
Teplice33,95 %3,95 %  
Praha22,63 %2,63 %  
Libouchec11,32 %1,32 %  
Praha - Holešovice11,32 %1,32 %  
Česká Lípa11,32 %1,32 %  
Třebenice11,32 %1,32 %  
Jablonec N/N11,32 %1,32 %  
Bratislava11,32 %1,32 %  

Graf

12. Jak byste ohodnotil/a zážitek z návštěvy Zubrnic, popřípadě dojem z prezentace projížďky na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/211411000320925/obsah/171480-zubrnicka-lokalka/

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3647,37 %47,37 %  
dobrý2431,58 %31,58 %  
výborný1418,42 %18,42 %  
nedostatečný11,32 %1,32 %  
dostatečný11,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste názoru, že by měl ústecký kraj dotovat předmětnou trať (Velké Březno - Zubrnice) v rámci základní dopravní obslužnosti?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Restaurace, Bufet=3 na otázku 8. Jaké doplňující služby byste v okolí uvítali? Seřaďte dle preference 1(nejvíce pref.) 10 (nepreferuji). Čísla preference se nemohou opakovat, u každé možnosti musí být různá.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyhovuje Vám současný jízdní řád Zubrnické museální železnice?

2. Přivítali byste speciální vlakovou soupravu s možností přepravy kol?

3. Uvítali byste úschovnu jízdních kol v cílových stanicích?

4. Jste názoru, že by měl ústecký kraj dotovat předmětnou trať (Velké Březno - Zubrnice) v rámci základní dopravní obslužnosti?

5. Jakou maximální částku byste byli ochotni dát za obyčejnou jednosměrnou jízdenku do cílové stanice?

6. Uvítali byste ve vlaku občerstvení?

7. Navštívil jste skanzen Zubrnice a nádraží s muzejní expozicí dopravy?

8. Jaké doplňující služby byste v okolí uvítali? Seřaďte dle preference 1(nejvíce pref.) 10 (nepreferuji). Čísla preference se nemohou opakovat, u každé možnosti musí být různá.

9. Vaše pohlaví?

10. Váš věk?

11. Z jakého města či obce byste na jednu z nástupních stanic přijeli?

12. Jak byste ohodnotil/a zážitek z návštěvy Zubrnic, popřípadě dojem z prezentace projížďky na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/211411000320925/obsah/171480-zubrnicka-lokalka/

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyhovuje Vám současný jízdní řád Zubrnické museální železnice?

2. Přivítali byste speciální vlakovou soupravu s možností přepravy kol?

3. Uvítali byste úschovnu jízdních kol v cílových stanicích?

4. Jste názoru, že by měl ústecký kraj dotovat předmětnou trať (Velké Březno - Zubrnice) v rámci základní dopravní obslužnosti?

5. Jakou maximální částku byste byli ochotni dát za obyčejnou jednosměrnou jízdenku do cílové stanice?

6. Uvítali byste ve vlaku občerstvení?

7. Navštívil jste skanzen Zubrnice a nádraží s muzejní expozicí dopravy?

8. Jaké doplňující služby byste v okolí uvítali? Seřaďte dle preference 1(nejvíce pref.) 10 (nepreferuji). Čísla preference se nemohou opakovat, u každé možnosti musí být různá.

9. Vaše pohlaví?

10. Váš věk?

11. Z jakého města či obce byste na jednu z nástupních stanic přijeli?

12. Jak byste ohodnotil/a zážitek z návštěvy Zubrnic, popřípadě dojem z prezentace projížďky na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/211411000320925/obsah/171480-zubrnicka-lokalka/

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopal, J.Marketingový výzkum - Pro účely bakalářské práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://marketing-vyzkum-doprace-zmz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.