Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > marketingostrava.cz

marketingostrava.cz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Zicháčková
Šetření:14. 02. 2011 - 18. 02. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsme studenti 3.ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží
ke zhodnocení stránek marketingostrava.cz.
K vyplnění dotazníku je zapotřebí navštívit stránku www.marketingostrava.cz.


Předem děkujeme za vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

1. Stránku www.marketingostrava.cz navštěvuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem zde poprvéotázka č. 3, Výjimečněotázka č. 2, Občasotázka č. 2, Pravidelněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zde poprvé3150,82 %50,82 %  
Výjimečně2134,43 %34,43 %  
Občas813,11 %13,11 %  
Pravidelně11,64 %1,64 %  

Graf

2. Sledujete novinky na tomto webu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2480 %39,34 %  
Ano620 %9,84 %  

Graf

3. Jste zde zaregistrován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5590,16 %90,16 %  
Hodlám se zaregistrovat58,2 %8,2 %  
Ano11,64 %1,64 %  

Graf

4. Ohodnoťte jednotlivé faktory jako ve škole známkami 1-výborné,5-nedostačující.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vzhled stránky2.3770.825
Menu2.4750.971
Aktuálnost2.411.258
Množství informací2.5740.999
Logo2.3931.058
Kvalita článků2.4590.642

Graf

5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola (cvičení, přednášky, školní mail)2642,62 %42,62 %  
Z tohoto dotazníku1321,31 %21,31 %  
Známí1219,67 %19,67 %  
Internet914,75 %14,75 %  
Jiné11,64 %1,64 %  

Graf

6. Pokud máte nějaké konkrétní výhrady, nápady či připomínky, napište je prosím zde.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Aktualizace mininálně každých 14 dní. Zvětšit písmo (optimalizovat pro různá rozlišení). Odkaz na hlavní stránce EkF. Tuto otázku bych doporučoval umístít přímo na dané stránky, např. formou návštěvní knihy.

Nelíbí se mi postranní sloupce, je to nepřehledné.

obsah, více (užitečného) obsahu

úprava menu, jiné rozvržení informací na stránce

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zaměstnanec Ekonomické fakulty VŠB-TUOotázka č. 9, Uchazeč Ekonomické fakulty VšB-TUOotázka č. 9, Student Ekonomické fakulty VŠB-TUOotázka č. 8, Absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TUOotázka č. 9, Nemám k Ekonomické fakultě VŠB-TUO žádný vztahotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám k Ekonomické fakultě VŠB-TUO žádný vztah 3150,82 %50,82 %  
Student Ekonomické fakulty VŠB-TUO 2947,54 %47,54 %  
Absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TUO 11,64 %1,64 %  

Graf

8. Který obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marketing a obchod1965,52 %31,15 %  
Mao724,14 %11,48 %  
Ekonomika a management13,45 %1,64 %  
ekonimika a právo v podnikání13,45 %1,64 %  
Ekonomika a právo v podnikání13,45 %1,64 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1950 %31,15 %  
Muž1950 %31,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Stránku www.marketingostrava.cz navštěvuji:

 • odpověď Jsem zde poprvé:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z tohoto dotazníku na otázku 5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?

2. Sledujete novinky na tomto webu?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výjimečně na otázku 1. Stránku www.marketingostrava.cz navštěvuji:

5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?

 • odpověď Škola (cvičení, přednášky, školní mail):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marketing a obchod na otázku 8. Který obor studujete?

7. Jste:

 • odpověď Nemám k Ekonomické fakultě VŠB-TUO žádný vztah :
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z tohoto dotazníku na otázku 5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známí na otázku 5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?
 • odpověď Student Ekonomické fakulty VŠB-TUO :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola (cvičení, přednášky, školní mail) na otázku 5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marketing a obchod na otázku 8. Který obor studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Stránku www.marketingostrava.cz navštěvuji:

2. Sledujete novinky na tomto webu?

3. Jste zde zaregistrován/a?

4. Ohodnoťte jednotlivé faktory jako ve škole známkami 1-výborné,5-nedostačující.

5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?

7. Jste:

8. Který obor studujete?

9. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Stránku www.marketingostrava.cz navštěvuji:

2. Sledujete novinky na tomto webu?

3. Jste zde zaregistrován/a?

4. Ohodnoťte jednotlivé faktory jako ve škole známkami 1-výborné,5-nedostačující.

5. Odkud jste se o stránce dověděl/a?

7. Jste:

8. Který obor studujete?

9. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zicháčková, E.marketingostrava.cz (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://marketingostrava-cz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.