Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace České republiky

Marketingová komunikace České republiky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pavlů
Šetření:10. 05. 2010 - 23. 05. 2010
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu bych rád ověřil vztah občanů České republiky k jejich vlasti, hodnocení marketingové komunikace veřejné správy v Česku a názor na propagaci České republiky ve světě. Výsledky šetření využiji ve své diplomové práci, která se zabývá využití marketingu ve veřejné správě. Protože je tento dotazník veřejný, budou výsledky průzkumu po jeho skončení volně k nahlédnutí.

Odpovědi respondentů

1. Jste hrdý na to, že jste občan České republiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2840,58 %40,58 %  
ano2637,68 %37,68 %  
spíše ne1014,49 %14,49 %  
ne22,9 %2,9 %  
nevím22,9 %2,9 %  
nejsem občan České republiky11,45 %1,45 %  

Graf

2. Znáte oficiální logo České republiky, které je určeno pro prezentaci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3855,07 %55,07 %  
ano3144,93 %44,93 %  

Graf

3. Pokud oficiální logo ZNÁTE, souhlasíte s výrokem, že toto logo vhodně prezentuje Českou republiku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2147,73 %30,43 %  
spíše souhlasím818,18 %11,59 %  
spíše nesouhlasím715,91 %10,14 %  
souhlasím715,91 %10,14 %  
nesouhlasím12,27 %1,45 %  

Graf

4. Pokud oficiální logo České republiky ZNÁTE, co podle Vás symbolizuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bubliny? Nemám tušení14,76 %1,45 %  
zmatenost14,76 %1,45 %  
každý jsme jiný, ale žijeme v jedné zemi14,76 %1,45 %  
pestrost14,76 %1,45 %  
tradice, harmonie14,76 %1,45 %  
asi ruznorodost a originalitu14,76 %1,45 %  
multikulturní prostředí otevřené mnoha názorům14,76 %1,45 %  
nemám tušení14,76 %1,45 %  
odkaz na hrdost14,76 %1,45 %  
nesjednocenost14,76 %1,45 %  
ostatní odpovědi veselost
vlajku
Diverzitu, všestrannost
dulezite veci se skryvaji pod povrchem
prostě nás :-D
snaží se ukázat, že čr je moedrní země
:o/
netuším
název
hrdost
prázdná slova
1152,38 %15,94 % 

Graf

5. Uvítal/a byste větší patriotismus a propagaci národních hodnot v médiích, politice a jiných oblastech veřejného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2637,68 %37,68 %  
spíše ne1724,64 %24,64 %  
určitě ano1623,19 %23,19 %  
určitě ne811,59 %11,59 %  
nevím22,9 %2,9 %  

Graf

6. Stydíte se v zahraničí za to, že jste občan České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne (pokud jsem dotázán/a na svoji státní příslušnost, odpovím)3347,83 %47,83 %  
ne (svoji státní příslušnost rád/a zmiňuj)3246,38 %46,38 %  
spíše ano (pokud jsem dotázán/a na svoji státní příslušnost, s nechutí odpovím)22,9 %2,9 %  
ano (svoji státní příslušnost záměrně nezmiňuji)11,45 %1,45 %  
nejsem občan České republiky11,45 %1,45 %  

Graf

7. Vnímáte sama/sám sebe jako součást marketingové komunikace České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4362,32 %62,32 %  
ano2536,23 %36,23 %  
nejsem občan České republiky11,45 %1,45 %  

Graf

8. Jednotlivé země se prezentují v zahraničních médiích krátkými šoty (u nás například Turecko, Egypt etc.). Víte o tom, že by se takto prezentovalo Česko v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím o tom3550,72 %50,72 %  
ne, nevím o tom3449,28 %49,28 %  

Graf

9. Zaznamenal jste propagaci České republiky cílenou na občany Česka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4463,77 %63,77 %  
ano2536,23 %36,23 %  

Graf

10. Využíváte služeb serveru kudyznudy.cz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5376,81 %76,81 %  
ano1623,19 %23,19 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením, že veřejná správa v Česku by měla přijmout a ctít jednotný vizuální styl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2637,68 %37,68 %  
souhlasím2536,23 %36,23 %  
nevím1014,49 %14,49 %  
spíše nesouhlasím45,8 %5,8 %  
nesouhlasím45,8 %5,8 %  

Graf

12. Vyvolává ve Vás kontakt s institucemi veřejné správy v Česku pocit, že jsou zde tyto instituce pro Vás?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2840,58 %40,58 %  
nesouhlasím1724,64 %24,64 %  
nevím1217,39 %17,39 %  
spíše souhlasím1217,39 %17,39 %  

Graf

13. Kterému označení pro Českou republiku používanému v zahraničí dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plné (diplomatické) označení "Czech Republic" (Česká republika)6594,2 %94,2 %  
Jednoslovné označení "Czechia" (Česko)45,8 %5,8 %  

Graf

14. Jaký je Váš postoj k tvrzení, že pád české vlády uprostřed předsednictví Radě EU uškodil image České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3956,52 %56,52 %  
spíše souhlasím1623,19 %23,19 %  
spíše nesouhlasím68,7 %8,7 %  
nesouhlasím57,25 %7,25 %  
nevím34,35 %4,35 %  

Graf

15. Co podle Vás láká nejvíce lidí do České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha6492,75 %92,75 %  
Historické památky (včetně památek UNESCO)4362,32 %62,32 %  
Tzv. "pivní turistika"3144,93 %44,93 %  
Lázeňství2333,33 %33,33 %  
Kongresy a veletrhy68,7 %8,7 %  
Zimní a letní turistika45,8 %5,8 %  
Jiné motivy (nespecifikováno)34,35 %4,35 %  
Golf11,45 %1,45 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3753,62 %53,62 %  
muž3246,38 %46,38 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let5275,36 %75,36 %  
26 - 40 let1521,74 %21,74 %  
1 - 17 let22,9 %2,9 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4057,97 %57,97 %  
střední s maturitou2637,68 %37,68 %  
základní a bez vzdělání22,9 %2,9 %  
střední bez maturity11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste hrdý na to, že jste občan České republiky?

2. Znáte oficiální logo České republiky, které je určeno pro prezentaci v zahraničí?

3. Pokud oficiální logo ZNÁTE, souhlasíte s výrokem, že toto logo vhodně prezentuje Českou republiku?

5. Uvítal/a byste větší patriotismus a propagaci národních hodnot v médiích, politice a jiných oblastech veřejného života?

6. Stydíte se v zahraničí za to, že jste občan České republiky?

7. Vnímáte sama/sám sebe jako součást marketingové komunikace České republiky?

8. Jednotlivé země se prezentují v zahraničních médiích krátkými šoty (u nás například Turecko, Egypt etc.). Víte o tom, že by se takto prezentovalo Česko v zahraničí?

9. Zaznamenal jste propagaci České republiky cílenou na občany Česka?

10. Využíváte služeb serveru kudyznudy.cz?

11. Souhlasíte s tvrzením, že veřejná správa v Česku by měla přijmout a ctít jednotný vizuální styl?

12. Vyvolává ve Vás kontakt s institucemi veřejné správy v Česku pocit, že jsou zde tyto instituce pro Vás?

13. Kterému označení pro Českou republiku používanému v zahraničí dáváte přednost?

14. Jaký je Váš postoj k tvrzení, že pád české vlády uprostřed předsednictví Radě EU uškodil image České republiky?

15. Co podle Vás láká nejvíce lidí do České republiky?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste hrdý na to, že jste občan České republiky?

2. Znáte oficiální logo České republiky, které je určeno pro prezentaci v zahraničí?

3. Pokud oficiální logo ZNÁTE, souhlasíte s výrokem, že toto logo vhodně prezentuje Českou republiku?

5. Uvítal/a byste větší patriotismus a propagaci národních hodnot v médiích, politice a jiných oblastech veřejného života?

6. Stydíte se v zahraničí za to, že jste občan České republiky?

7. Vnímáte sama/sám sebe jako součást marketingové komunikace České republiky?

8. Jednotlivé země se prezentují v zahraničních médiích krátkými šoty (u nás například Turecko, Egypt etc.). Víte o tom, že by se takto prezentovalo Česko v zahraničí?

9. Zaznamenal jste propagaci České republiky cílenou na občany Česka?

10. Využíváte služeb serveru kudyznudy.cz?

11. Souhlasíte s tvrzením, že veřejná správa v Česku by měla přijmout a ctít jednotný vizuální styl?

12. Vyvolává ve Vás kontakt s institucemi veřejné správy v Česku pocit, že jsou zde tyto instituce pro Vás?

13. Kterému označení pro Českou republiku používanému v zahraničí dáváte přednost?

14. Jaký je Váš postoj k tvrzení, že pád české vlády uprostřed předsednictví Radě EU uškodil image České republiky?

15. Co podle Vás láká nejvíce lidí do České republiky?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavlů, J.Marketingová komunikace České republiky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://marketingova-komunikace-ceske-republiky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.