Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace institucí v dalším profesním vzdělávání

Marketingová komunikace institucí v dalším profesním vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Gilíková
Šetření:18. 12. 2018 - 01. 01. 2019
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma „Marketingová komunikace institucí v dalším profesním vzdělávání“. Výzkum je zaměřený na hodnocení kvality internetových stránek vzdělávacích institucí.

Odpovědi respondentů

1. Hledáte možnosti dalšího vzdělávání na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

2. Myslíte si, že jsou na internetu informace o všech vzdělávacích institucích v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím750 %50 %  
ano428,57 %28,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

3. Našli jste vždy potřebné informace o vzdělávací instituci na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne428,57 %28,57 %  
nehledal/a jsem tyto informace214,29 %14,29 %  

Graf

4. Jsou pro Vás internetové stránky vzdělávacích institucí přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %42,86 %  
ne535,71 %35,71 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom321,43 %21,43 %  

Graf

5. Co Vám většinou chybí na stránkách vzdělávacích institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic428,57 %28,57 %  
popis obsahu vzdělávání321,43 %21,43 %  
informace o lektorech321,43 %21,43 %  
relevantní informace214,29 %14,29 %  
informace o zázemí pro účastníky kurzu – stravování, doprava, možnost ubytování17,14 %7,14 %  
ceny produktů17,14 %7,14 %  

Graf

6. Je pro Vás důležité barevné zpracování internetových stránek vzdělávacích institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano535,71 %35,71 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom535,71 %35,71 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

7. Je pro Vás důležitá přehlednost informací internetových stránek vzdělávacích institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %85,71 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom214,29 %14,29 %  

Graf

8. Dáváte přednost stručným, ale výstižným informacím, nebo vyčerpávajícím a podrobným informacím internetových stránek vzdělávacích institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podrobným informacím857,14 %57,14 %  
stručným informacím428,57 %28,57 %  
není to pro mne důležité214,29 %14,29 %  

Graf

9. Ovlivňuje Váš výběr a hodnocení vzdělávací instituce kvalita jejich internetových stránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom214,29 %14,29 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

10. Které vzdělávací instituce mají podle Vás nejlepší internetové stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné642,86 %42,86 %  
Institut profesního vzdělávání428,57 %28,57 %  
Vzdělávací agentura JVN17,14 %7,14 %  
EU DAT.cz – databáze akcí dalšího profesního vzdělávání17,14 %7,14 %  
Počítačová škola GOPAS17,14 %7,14 %  
Topvision17,14 %7,14 %  

Graf

11. Které vzdělávací instituce mají podle Vás nejhorší internetové stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné750 %50 %  
S-COMP Centre CZ428,57 %28,57 %  
GRADUA17,14 %7,14 %  
Vzdělávací agentura JVN17,14 %7,14 %  
Topvision17,14 %7,14 %  

Graf

12. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školství428,57 %28,57 %  
jiném321,43 %21,43 %  
ekonomickém214,29 %14,29 %  
obchodním214,29 %14,29 %  
sociálním17,14 %7,14 %  
zdravotnickém17,14 %7,14 %  
technickém17,14 %7,14 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 29535,71 %35,71 %  
30 – 35428,57 %28,57 %  
36 – 40214,29 %14,29 %  
46 – 5017,14 %7,14 %  
51 – 5517,14 %7,14 %  
61 a více17,14 %7,14 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské750 %50 %  
střední s maturitou535,71 %35,71 %  
vyšší odborné17,14 %7,14 %  
střední17,14 %7,14 %  

Graf

15. Jste muž – žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1071,43 %71,43 %  
muž428,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Gilíková, P.Marketingová komunikace institucí v dalším profesním vzdělávání (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://marketingova-komunikace-inst.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.