Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace obce Jeseník nad Odrou

Marketingová komunikace obce Jeseník nad Odrou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Míčková
Šetření:27. 02. 2021 - 14. 03. 2021
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,  

 

jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Jeho cílem je zjistit spokojenost občanů s komunikací obce Jeseník nad Odrou. Výsledky budou sloužit pro potřeby mé bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní a je určen osobám ve věku 15-64 let. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut.

 

Předem děkuji za ochotu a Váš čas 

Kristýna Míčková 

Odpovědi respondentů

1. Jste obyvatelem obce Jeseník nad Odrou nebo její místní části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20395,31 %95,31 %  
Ne104,69 %4,69 %  

Graf

2. Ohodnoťte Vaši celkovou informovanost o dění v obci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný9044,33 %42,25 %  
dobrý5125,12 %23,94 %  
výborný4220,69 %19,72 %  
dostatečný167,88 %7,51 %  
nedostatečný41,97 %1,88 %  

Graf

3. Jak často vyhledáváte informace o dění v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc6532,02 %30,52 %  
Jednou za 3 měsíce6130,05 %28,64 %  
Minimálně 1x týdně4622,66 %21,6 %  
Jednou za půl roku2210,84 %10,33 %  
Jednou za rok94,43 %4,23 %  

Graf

4. Vyberte 3 Vámi nejpoužívanější komunikační prostředky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jesenický zpravodaj13265,02 %61,97 %  
Rozhlas12762,56 %59,62 %  
Facebookové stránky12662,07 %59,15 %  
Webové stránky8039,41 %37,56 %  
Informační tabule5426,6 %25,35 %  
Zaměstnanci úřadu4120,2 %19,25 %  
Úřední deska2612,81 %12,21 %  
Elektronický rozhlas2311,33 %10,8 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete webové stránky obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Minimálně 1x týdněotázka č. 7, Jednou za měsícotázka č. 7, Jednou za 3 měsíceotázka č. 7, Jednou za půl rokuotázka č. 7, Jednou za rokotázka č. 7, Nenavštěvuji jeotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za půl roku4723,15 %22,07 %  
Jednou za 3 měsíce3919,21 %18,31 %  
Jednou za měsíc3919,21 %18,31 %  
Nenavštěvuji je3617,73 %16,9 %  
Jednou za rok2311,33 %10,8 %  
Minimálně 1x týdně199,36 %8,92 %  

Graf

6. Z jakého důvodu nenavštěvujete webové stránky obce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledám jinde 1644,44 %7,51 %  
nemám internet719,44 %3,29 %  
Nemám potřebu dohledávat tam informace.12,78 %0,47 %  
nevím12,78 %0,47 %  
nepotřebuji12,78 %0,47 %  
Upřednostňují fb12,78 %0,47 %  
Bydlím v místní části obce a o té se na wb stránkách Jeseníku téměř nemluví. 12,78 %0,47 %  
Stačí mi Facebook, dávají tam vše pro mě potřebné. 12,78 %0,47 %  
Používám spíš Facebook 12,78 %0,47 %  
navštěvuji facebok12,78 %0,47 %  
ostatní odpovědi používám facebook
Používám jiné zdroje
Neaktualnost
Nepotřebuji tam nic hledat
Nemám počítač, ani internet
513,89 %2,35 % 

Graf

7. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky webových stránek obce? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehlednost1.8950.983
Množství informací2.0771.048
Aktuálnost informací2.1491.198
Design stránek2.0711.245
Funkčnost1.8331.21
Relevantnost informací1.7861.014

Graf

8. Jak často navštěvujete facebookové stránky obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Minimálně 1x týdněotázka č. 10, Jednou za měsícotázka č. 10, Jednou za 3 měsíceotázka č. 10, Jednou za půl rokuotázka č. 10, Jednou za rokotázka č. 10, Nenavštěvuji jeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc6431,53 %30,05 %  
Minimálně 1x týdně5225,62 %24,41 %  
Nenavštěvuji je3818,72 %17,84 %  
Jednou za 3 měsíce209,85 %9,39 %  
Jednou za půl roku178,37 %7,98 %  
Jednou za rok125,91 %5,63 %  

Graf

9. Z jakého důvodu nenavštěvujete facebookové stránky obce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám facebook1641,03 %7,51 %  
Nemám1025,64 %4,69 %  
Nemám fb37,69 %1,41 %  
nepoužívám facebook25,13 %0,94 %  
Pouzivam web12,56 %0,47 %  
Nejsem příznivec facebooku12,56 %0,47 %  
Čerpám informace z jiných zdrojů.12,56 %0,47 %  
Neman facebok12,56 %0,47 %  
Nenavštěvuji facebook12,56 %0,47 %  
Neman12,56 %0,47 %  
ostatní odpovědi Bez facebooku
Neaktuálnost
25,13 %0,94 % 

Graf

10. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky facebookových stránek obce? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehledný obsah příspěvků1.6850.761
Množství informací1.7450.893
Aktuálnost informací1.6420.933
Grafické zpracování příspěvků2.2481.12
Relevantnost informací1.7271.083

Graf

11. Jak často čtete Jesenický zpravodaj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vždyotázka č. 13, Občasotázka č. 13, Vyjímečněotázka č. 13, Nečtu zpravodajotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy8742,86 %40,85 %  
Občas7134,98 %33,33 %  
Vyjímečně4019,7 %18,78 %  
Nečtu zpravodaj52,46 %2,35 %  

Graf

12. Z jakého důvodu nečtete Jesenický zpravodaj?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to nuda . 120 %0,47 %  
nezajímavé informace120 %0,47 %  
Je dobrý 120 %0,47 %  
Nezajímá mne 120 %0,47 %  
Nezajímá mě120 %0,47 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky Jesenického zpravodaje? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehlednost1.7580.699
Množství informací1.6620.739
Design zpravodaje2.4241.335
Množství inzerátů1.9650.953
Relevantnost informací1.7270.794

Graf

14. Jaký typ informací o dění v obci nejčastěji vyhledáváte? (Napište jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturní akce 5024,63 %23,47 %  
Sport188,87 %8,45 %  
Akce146,9 %6,57 %  
Kultura83,94 %3,76 %  
Společenské akce 52,46 %2,35 %  
Fotbal 31,48 %1,41 %  
Kulturu31,48 %1,41 %  
Otevírací doba separačního dvora20,99 %0,94 %  
Povodňová aktivita20,99 %0,94 %  
Různé20,99 %0,94 %  
ostatní odpovědi Žádný
Kůlturni a společenské akce
Cokoliv
dění v obci
financování
Sportovní akce
Doprava
Školství
Finance
Novinky v obci
Datum slavností
Oteviraci doba separaku
Údržba elektrické sítě a vodovodní sítě
ordinační hodiny praktického lékaře
události
činnost zastupitelstva,finance,poplatky,akce,preventivní opatření,výstavba,vyhlášky
Dle zajmu
Email
Hospodaření v obci
odpojení elektřiny nebo vody
Akce , diskotéky
Drby
nevím
nemám tušení, prostě si ho pročtu
Kde je party
Usnesení zastupitelstva
Sportovní a kulturní akce
Novinky
Škola
Kulturní (obecní) akce a územní plánování
Finanční hospodaření
Aktuality
slavnosti
Akce pořádané v obci.
Kulturní a sportovní akce
Akce (pokud zrovna neni covid)
Nemám prioritní informaci
Nezaměřuji se na konkrétní informace.
Kdy bude otevřená hospoda
Hospodaření
Akce, které byly...
kulturní dění
žádnou
Chod obce, opatření, omezení, společenské dění
Pošta
Aktuální informace o dění v obci.
Jak kdy
Všeobecně
Aktuální společenské akce
Svoz popelnic
Hledám, co se děje v obci celkově. Prodej zboží, konané akce, zprávy ze zastupitelstva. Hodně široce definovaná otázka.
A
Otvírací doba
Sběr odpadu
Zastupitelstvo
Aktuální informace
Internet
dění v obcích
Veskere deni
Akce, rady, kontakty
Kulturní akce, školství
Zajimam se o vse
aktuality.
Aktuální dění
Platby za...
Otvriraci doby
Společenské dění
technické věci
akce v obci
sportovní výsledky
Peníze
Provozní doba separačního dvoru
Sport a kultura
Jenom listuji
Rozpočet
Všechny
Jen čtu
Stanový prodej
Dění ve škole a školce
Sportovní aktivity
Správa obce
Zábavní akce
Opravy
historie obce
Historie
O Obci
9647,29 %45,07 % 

Graf

15. Na kolik jsou pro vás důležité níže uvedené tematické kategorie informací? (1=nejdůležitější, 5= nejméně důležité, 0 = nemohu posoudit)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Sport2.5172.2
Kulturní a společenské akce1.8331.095
Školství2.5372.357
Zdravotnictví2.0541.628
Životní prostředí2.0541.263
Finanční hospodaření2.31.442
Technické činnosti (např. odstávka vody)1.5170.92

Graf

16. Na kolik jste spokojeni s těmito informacemi, které Vám obec poskytuje? (1=nejvíce spokojeni, 5= nejméně spokojeni, 0 = nemohu posoudit)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Sport1.5320.958
Kulturní a společenské akce1.5911.01
Školství1.6061.421
Zdravotnictví1.7491.242
Životní prostředí1.7931.287
Finanční hospodaření1.6450.968
Technické činnosti (např. odstávka vody)1.5420.741

Graf

17. V jaké části obce bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeseník nad Odrou9647,29 %45,07 %  
Hůrka2914,29 %13,62 %  
Hrabětice2713,3 %12,68 %  
Blahutovice2612,81 %12,21 %  
Polouvsí2512,32 %11,74 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž10350,74 %48,36 %  
Žena10049,26 %46,95 %  

Graf

19. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let5125,12 %23,94 %  
55-64 let4019,7 %18,78 %  
25-34 let3919,21 %18,31 %  
35-44 let3718,23 %17,37 %  
45-54 let3617,73 %16,9 %  

Graf

20. 17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou8541,87 %39,91 %  
Vysokoškolské5527,09 %25,82 %  
S výučním listem4924,14 %23 %  
Základní146,9 %6,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste obyvatelem obce Jeseník nad Odrou nebo její místní části?

2. Ohodnoťte Vaši celkovou informovanost o dění v obci.

3. Jak často vyhledáváte informace o dění v obci?

4. Vyberte 3 Vámi nejpoužívanější komunikační prostředky.

5. Jak často navštěvujete webové stránky obce?

6. Z jakého důvodu nenavštěvujete webové stránky obce?

7. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky webových stránek obce? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

8. Jak často navštěvujete facebookové stránky obce?

9. Z jakého důvodu nenavštěvujete facebookové stránky obce?

10. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky facebookových stránek obce? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

11. Jak často čtete Jesenický zpravodaj?

13. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky Jesenického zpravodaje? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

14. Jaký typ informací o dění v obci nejčastěji vyhledáváte? (Napište jednu odpověď)

15. Na kolik jsou pro vás důležité níže uvedené tematické kategorie informací? (1=nejdůležitější, 5= nejméně důležité, 0 = nemohu posoudit)

16. Na kolik jste spokojeni s těmito informacemi, které Vám obec poskytuje? (1=nejvíce spokojeni, 5= nejméně spokojeni, 0 = nemohu posoudit)

17. V jaké části obce bydlíte?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Kolik Vám je let?

20. 17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste obyvatelem obce Jeseník nad Odrou nebo její místní části?

2. Ohodnoťte Vaši celkovou informovanost o dění v obci.

3. Jak často vyhledáváte informace o dění v obci?

4. Vyberte 3 Vámi nejpoužívanější komunikační prostředky.

5. Jak často navštěvujete webové stránky obce?

6. Z jakého důvodu nenavštěvujete webové stránky obce?

7. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky webových stránek obce? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

8. Jak často navštěvujete facebookové stránky obce?

9. Z jakého důvodu nenavštěvujete facebookové stránky obce?

10. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky facebookových stránek obce? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

11. Jak často čtete Jesenický zpravodaj?

13. Jak byste ohodnotili jednotlivé prvky Jesenického zpravodaje? (Ohodnoťte známkami jako ve škole - 1 výborná, 5 nedostatečná)

14. Jaký typ informací o dění v obci nejčastěji vyhledáváte? (Napište jednu odpověď)

15. Na kolik jsou pro vás důležité níže uvedené tematické kategorie informací? (1=nejdůležitější, 5= nejméně důležité, 0 = nemohu posoudit)

16. Na kolik jste spokojeni s těmito informacemi, které Vám obec poskytuje? (1=nejvíce spokojeni, 5= nejméně spokojeni, 0 = nemohu posoudit)

17. V jaké části obce bydlíte?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Kolik Vám je let?

20. 17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Míčková, K.Marketingová komunikace obce Jeseník nad Odrou (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://marketingova-komunikace-obce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.