Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace poskytovatele televizních služeb

Marketingová komunikace poskytovatele televizních služeb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Kotásková
Šetření:05. 04. 2011 - 10. 04. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):21 / 10.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

tento dotazník slouží k vypracování bakalářské práce na téma Marketingová komunikace, kterou píši na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - TU, v Ostravě.

Cílem tohoto průzkumu je zjistit Vaše povědomí o obchodní značce Skylink a také zjistit účinnost její komunikace.

Tento dotazník je zcela anonymní.

Děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.

Simona Kotásková

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, známotázka č. 2, Pouze jsem o značce slyšel, ale nevím, o jakou značku se jedná → konec dotazníku, Nikdy jsem o značce neslyšel → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám3659,02 %59,02 %  
Nikdy jsem o značce neslyšel1524,59 %24,59 %  
Pouze jsem o značce slyšel, ale nevím, o jakou značku se jedná1016,39 %16,39 %  

Graf

2. Jaké služby jsou poskytovány pod značkou Skylink?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
satelitní příjem411,11 %6,56 %  
satelit411,11 %6,56 %  
tv411,11 %6,56 %  
televize25,56 %3,28 %  
Televizní vysílání25,56 %3,28 %  
Tv příjem25,56 %3,28 %  
televizní příjem12,78 %1,64 %  
televizní12,78 %1,64 %  
příjem tv12,78 %1,64 %  
Satelitní televize, satelitní internet.12,78 %1,64 %  
ostatní odpovědi Satelitní televize
příjem signálu
televize, internet
příjem tv signálu
příjem tel signálu
něco s tv
tv kanály
letecké
satelitní vysílání
příjem tv signálu přes satelit
karty
tv, internet
kabelová televize, internet
nevím
1438,89 %22,95 % 

Graf

3. Jste uživatelem Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2466,67 %39,34 %  
Ne1233,33 %19,67 %  

Graf

4. Jak dlouho jste uživatelem Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky1250 %19,67 %  
Déle než 3 roky729,17 %11,48 %  
Méně než 1 rok520,83 %8,2 %  

Graf

5. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení známých 1145,83 %18,03 %  
Nutnost řešení TV příjmu díky procesu digitalizace televizního vysílání833,33 %13,11 %  
Nebyl jsem spokojen(a) se svým dosavadním způsobem TV příjmu833,33 %13,11 %  
Reklama833,33 %13,11 %  
Doporučení prodejce či technika416,67 %6,56 %  
Hodnota produktu ve vztahu výkon x cena312,5 %4,92 %  

Graf

6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizní reklamě1336,11 %21,31 %  
Ve venkovní reklamě ( billboardy, plakáty,...)1130,56 %18,03 %  
V prodejně elektro1130,56 %18,03 %  
V tiskové reklamě719,44 %11,48 %  
V internetové reklamě719,44 %11,48 %  
Nikde411,11 %6,56 %  
od kamarádky12,78 %1,64 %  

Graf

7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2363,89 %37,7 %  
Ne1336,11 %21,31 %  

Graf

8. Objevil se v reklamě muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevzpomínám si1252,17 %19,67 %  
Žena626,09 %9,84 %  
Muž i žena313,04 %4,92 %  
Muž28,7 %3,28 %  

Graf

9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1850 %29,51 %  
Ne1850 %29,51 %  

Graf

10. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjištění informací o službách a cenách1161,11 %18,03 %  
Zjištění adresy vhodné prodejny527,78 %8,2 %  
Nevzpomínám si211,11 %3,28 %  
Zjištění telefonního čísla na Zákaznické centrum Skylink211,11 %3,28 %  
aktivace karty15,56 %1,64 %  

Graf

11. Našel/Našla jste na těchto internetových stránkách informace, které jste hledal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale trvalo to950 %14,75 %  
Ano, bez problémů844,44 %13,11 %  
Ne15,56 %1,64 %  

Graf

12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehlednost stránek2.0560.386
Srozumitelnost informací1.9440.497
Množství informací1.7220.312

Graf

13. Využil(a) jste někdy volání na zákaznickou linku Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, více než jednouotázka č. 14, Ano, jednouotázka č. 14, Ne, nikdyotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy2466,67 %39,34 %  
Ano, jednou616,67 %9,84 %  
Ano, více než jednou616,67 %9,84 %  

Graf

14. Jak byste hodnotil(a) přístup operátorů? (1 = výborný; 5 = zcela nedostatečný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2866,67 %13,11 %  
1325 %4,92 %  
318,33 %1,64 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.8
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.18
Směrodatná odchylka:0.42
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Jak jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink? (1 = velmi spokojen, 5 = zcela nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21850 %29,51 %  
31130,56 %18,03 %  
1719,44 %11,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.12
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.47
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:2
Modus:2

Graf

16. O jakou službu byste rozšířil(a) nabídku Skylink?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více sportovních kanálů125 %1,64 %  
žádnou125 %1,64 %  
.125 %1,64 %  
rozšíření balíčku gratis125 %1,64 %  

Graf

17. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2569,44 %40,98 %  
Muž1130,56 %18,03 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let925 %14,75 %  
36 - 40 let925 %14,75 %  
26 - 30 let719,44 %11,48 %  
31 - 35 let411,11 %6,56 %  
Více než 50 let411,11 %6,56 %  
41 - 50 let38,33 %4,92 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1644,44 %26,23 %  
Vysokoškolské1130,56 %18,03 %  
Vyšší odborné vzdělání (vyšší odborná škola)719,44 %11,48 %  
Středoškolské bez maturity / Vyučen(a) bez maturity25,56 %3,28 %  

Graf

20. Počet členů v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41233,33 %19,67 %  
31233,33 %19,67 %  
2719,44 %11,48 %  
5 a více411,11 %6,56 %  
112,78 %1,64 %  

Graf

21. Místo bydliště (město):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostrava616,67 %9,84 %  
Hodonín38,33 %4,92 %  
Klimkovice25,56 %3,28 %  
Opava25,56 %3,28 %  
havířov25,56 %3,28 %  
karviná25,56 %3,28 %  
FM12,78 %1,64 %  
Šumperk12,78 %1,64 %  
Nová Bělá12,78 %1,64 %  
brušperk12,78 %1,64 %  
ostatní odpovědi pardubice
olomouc
Zlín
Tábor
Krumlov
kyjov
břeclav
Jičín
paskov
N. Jičín
Bohumín
Šumvald
děčín
plzen
přerov
1541,67 %24,59 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte značku Skylink?

 • odpověď Ano, znám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Jste uživatelem Skylinku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Jste uživatelem Skylinku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 4. Jak dlouho jste uživatelem Skylinku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení známých na otázku 5. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V prodejně elektro na otázku 6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V televizní reklamě na otázku 6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve venkovní reklamě ( billboardy, plakáty,...) na otázku 6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevzpomínám si na otázku 8. Objevil se v reklamě muž nebo žena?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjištění informací o službách a cenách na otázku 10. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství informací=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přehlednost stránek=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Srozumitelnost informací=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 13. Využil(a) jste někdy volání na zákaznickou linku Skylink?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 15. Jak jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink? (1 = velmi spokojen, 5 = zcela nespokojen)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 15. Jak jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink? (1 = velmi spokojen, 5 = zcela nespokojen)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 17. Vaše pohlaví:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské s maturitou na otázku 19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 20. Počet členů v domácnosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 20. Počet členů v domácnosti:

3. Jste uživatelem Skylinku?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 4. Jak dlouho jste uživatelem Skylinku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení známých na otázku 5. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?

7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V televizní reklamě na otázku 6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevzpomínám si na otázku 8. Objevil se v reklamě muž nebo žena?

9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?

 • odpověď Ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjištění informací o službách a cenách na otázku 10. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství informací=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přehlednost stránek=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Srozumitelnost informací=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole

12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole

 • odpověď Srozumitelnost informací=2:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství informací=2 na otázku 12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku Skylink?

3. Jste uživatelem Skylinku?

4. Jak dlouho jste uživatelem Skylinku?

5. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?

6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?

7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?

8. Objevil se v reklamě muž nebo žena?

9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?

10. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz?

12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole

13. Využil(a) jste někdy volání na zákaznickou linku Skylink?

15. Jak jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink? (1 = velmi spokojen, 5 = zcela nespokojen)

17. Vaše pohlaví:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Počet členů v domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku Skylink?

3. Jste uživatelem Skylinku?

4. Jak dlouho jste uživatelem Skylinku?

5. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?

6. Kde jste si všiml(a) propagace Skylinku?

7. Viděl(a) jste TV reklamu na Skylink?

8. Objevil se v reklamě muž nebo žena?

9. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?

10. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz?

12. Jak hodnotíte internetové stránky? - Oznámkujte jako ve škole

13. Využil(a) jste někdy volání na zákaznickou linku Skylink?

15. Jak jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink? (1 = velmi spokojen, 5 = zcela nespokojen)

17. Vaše pohlaví:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Počet členů v domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kotásková, S.Marketingová komunikace poskytovatele televizních služeb (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://marketingova-komunikace-posk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.