Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace překladatelské agentury

Marketingová komunikace překladatelské agentury

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Miklová
Šetření:01. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Každý z nás se setkává z různými formami propagace. Ne vždy nás ale propagace osloví natolik, abychom si službu nebo výrobek koupili. Cílem veškerých marketingových aktivit firmy by měl být zákazník. Chceme-li zákazníka získat a udržet si ho, musíme s ním efektivně komunikovat.

 

A proč právě marketingová komunikace překladatelské agentury?
Jen těžko najdeme někoho, kdo by ovládal všechny světové jazyky. Proto obchodní organizace, ale i fyzické osoby často vyhledávají služby překladatelských agentur. Potřeba zákazníků překonat jazykové bariéry stále zvyšuje poptávku po službách překladatelských agentur.

 

Mým cílem je zhodnotit jakým způsobem a v jaké míře provádějí překladatelské agentury marketingovou komunikaci.

 

Proto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění dotazníku, který je jedním z výzkumných nástrojů mé práce na téma

 

Marketingová komunikace překladatelské agentury.

 

Děkuji za Váš čas a zájem při vyplňování.

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějakou překladatelskou agenturu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2652 %52 %  
ano2448 %48 %  

Graf

2. Co se Vám vybaví, když se řekne: "překladatelská agentura"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborný text12 %2 %  
agentura co překládá12 %2 %  
Zajištění překladatele při jednání s cizinci12 %2 %  
překlad cizojazyčného textu12 %2 %  
Ze překladaji z ruznych jazyku, do jinych.12 %2 %  
něco,co neznám!12 %2 %  
agentura na překládání různých cizojazyčných textů12 %2 %  
překládání textů12 %2 %  
agentura ktera se zivi prekladem textu ,tlumoceni 12 %2 %  
Překládání textů z cizího jazyka12 %2 %  
ostatní odpovědi Firma co preklada nejake texty pro urcite firmy
agentura která překládá texty
překlad cizího jazyka
Agentura, zabývající se překlady
tlumočení a překlady do světových jazyků
překládají
Zprostředkovatel překladů z cizích jazyků.
pomoc
tlumočení
překlady
služba, kterou čas od času využívám
překládá naše texty do námi zadanéhe cizího jazyka
překlad cizích jazyků, tlumočení
cudzie jazyky
překladatelská agentura
zloději co mě stáhnou z kůže
tlumočník , překladatel
Společnost u které si můžu nechat přeložit dokumen
překlad textů do cizích jazyků
agentura pro překlad textů z cizích jazyků
prekladani do ceskeho jazyka
profesionální překlady, tlumočení
překlady dopisů, dokumentů atd.
překlad z cizích jazyků
rychlost,efektivnost,pomoc oři jazykové bariéře
skupina lidí, za peníze překládají texty
lidé kteří mi pomůžou s čím si nevím rady
překlad cizojazyčných textů, tlumočení
agentura ktora zaraba na neschopnosti jedincov
agentura, která překládá texty z různých jazyků
slavicek
překlad
práce překladatelů
nabízí překlady,příp.tlumočení do různých jazyků
možnost si nechat něco profesionálně přeložit
nic
překladatel
jazyky
odborny preklad dokumentu, popr. najmuti tlumocnik
Něco překládaj
4080 %80 % 

Graf

3. Zaregistroval/a jste reklamu překladatelské agentury? Pokud ano - kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaregistroval/a jsem žádnou reklamu překladatelské agentury2346 %46 %  
internet1836 %36 %  
noviny1122 %22 %  
informace od přátel510 %10 %  
rádio510 %10 %  
billboardy48 %8 %  
letáky48 %8 %  
jiné48 %8 %  
časopisy24 %4 %  
sponzorování akcí12 %2 %  
televize12 %2 %  

Graf

4. Pamatujete si nějakou konkrétní reklamu na služby překladatelské agentury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4794 %94 %  
ano36 %6 %  

Graf

5. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce ANO - kde jste reklamu shlédl/a a o čem pojednávala?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Internet > Helmut, opravář komínů

prekladac.libive.cz

Slyšel jsem ji v rádiu, pojednávala o tom, že se firma zabývá překladatelstvím a je v tomto oboru opravdu zkušená díky své dlouholeté tradici

6. Využíváte služeb překladatelských agentur? Pokud ano - jakých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám služeb překladatelských agentur3978 %78 %  
překlady714 %14 %  
jazykové kurzy48 %8 %  
tlumočení24 %4 %  

Graf

7. Jaký typ marketingové komunikace má na Vás největší vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama na internetu, webové stránky firem3162 %62 %  
reklama v televizi2550 %50 %  
reklama v rádiu1122 %22 %  
inzerce v novinách a časopisech1020 %20 %  
billboardy816 %16 %  
letáky zasílané do poštovních schránek510 %10 %  
podpora sportovních, společenských a zábavných akcí510 %10 %  
jiné48 %8 %  
účast na veletrzích36 %6 %  
plakáty v prostředcích MHD36 %6 %  

Graf

8. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2754 %54 %  
žena2346 %46 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-35 let4794 %94 %  
36-49 let24 %4 %  
do 20 let12 %2 %  

Graf

10. V jakém kraji ČR trávíte nejvíce času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlínský3162 %62 %  
jihomoravský612 %12 %  
Praha510 %10 %  
moravskoslezský48 %8 %  
Olomoucký12 %2 %  
Karlovarský12 %2 %  
Pardubický12 %2 %  
Ústecký12 %2 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou3468 %68 %  
vysoká škola918 %18 %  
odborné učiliště510 %10 %  
vyšší odborná škola24 %4 %  

Graf

12. Kolik ovládáte jazyků kromě jazyka českého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22958 %58 %  
11122 %22 %  
3 a více816 %16 %  
žádný24 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte nějakou překladatelskou agenturu?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaregistroval/a jsem žádnou reklamu překladatelské agentury na otázku 3. Zaregistroval/a jste reklamu překladatelské agentury? Pokud ano - kde?

7. Jaký typ marketingové komunikace má na Vás největší vliv?

  • odpověď reklama v televizi:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklama v rádiu na otázku 7. Jaký typ marketingové komunikace má na Vás největší vliv?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějakou překladatelskou agenturu?

3. Zaregistroval/a jste reklamu překladatelské agentury? Pokud ano - kde?

4. Pamatujete si nějakou konkrétní reklamu na služby překladatelské agentury?

6. Využíváte služeb překladatelských agentur? Pokud ano - jakých?

7. Jaký typ marketingové komunikace má na Vás největší vliv?

8. Jste muž nebo žena?

9. Kolik je Vám let?

10. V jakém kraji ČR trávíte nejvíce času?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Kolik ovládáte jazyků kromě jazyka českého?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějakou překladatelskou agenturu?

3. Zaregistroval/a jste reklamu překladatelské agentury? Pokud ano - kde?

4. Pamatujete si nějakou konkrétní reklamu na služby překladatelské agentury?

6. Využíváte služeb překladatelských agentur? Pokud ano - jakých?

7. Jaký typ marketingové komunikace má na Vás největší vliv?

8. Jste muž nebo žena?

9. Kolik je Vám let?

10. V jakém kraji ČR trávíte nejvíce času?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Kolik ovládáte jazyků kromě jazyka českého?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Miklová, V.Marketingová komunikace překladatelské agentury (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://marketingova-komunikace-prek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.