Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mas media (Zprávy, noviny, radio)

Mas media (Zprávy, noviny, radio)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Odehnal
Šetření:04. 03. 2011 - 06. 03. 2011
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, děkuji všem za návštěvu. Prosím vyplňte tento dotazník zaměřený na Masová media, hlavně zprávy, rádo a noviny. Spočítal jsem si totiž, jaký je poměr negativních zpráv a pozitivních zpráv a poměr je opravdu obrovský. Proto chci zjistit, kolik lidí zprávy sleduje, kolik ne, protože negativní myšlenky mají špatný vliv na lidstvo. Děkuji všem, Petr Odehnal ml. (GML, Brno)

 

PS: Výsledky ankety si klidně zkopírujte do své práce, jen mi to vyplňte :-)

Odpovědi respondentů

1. Sledujete TV Zprávy, čtete noviny či posloucháte rádio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (minimálně jednou za 14 dní)otázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (minimálně jednou za 14 dní)6488,89 %88,89 %  
Ne811,11 %11,11 %  

Graf

2. Co preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní zprávy4875 %66,67 %  
Noviny (tištěné i internetové)3656,25 %50 %  
Rádio710,94 %9,72 %  

Graf

3. Jak často

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně3148,44 %43,06 %  
Každý druhý den (průměr)3046,88 %41,67 %  
Jednou za týden23,13 %2,78 %  
Jednou za 14 dní11,56 %1,39 %  

Graf

4. Nutí vás do toho někdo? (rodina, učitel či zaměstnání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dívám se dobrovolně6195,31 %84,72 %  
Ano, musím se na to dívat (rodina, učitel, vyžaduje to zaměstnání)34,69 %4,17 %  

Graf

5. Myslíte si, že vám něco "uniká"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuniká, to důležité se dozvím z okolí562,5 %6,94 %  
Uniká, ale je to moje rozhodnutí225 %2,78 %  
Ne, myslím, že ty věci nepotřebuji112,5 %1,39 %  

Graf

6. Dozvíte se aktuality z okolí i tak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano787,5 %9,72 %  
Ne112,5 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete TV Zprávy, čtete noviny či posloucháte rádio?

2. Co preferujete?

3. Jak často

4. Nutí vás do toho někdo? (rodina, učitel či zaměstnání)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete TV Zprávy, čtete noviny či posloucháte rádio?

2. Co preferujete?

3. Jak často

4. Nutí vás do toho někdo? (rodina, učitel či zaměstnání)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Odehnal, P.Mas media (Zprávy, noviny, radio) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mas-media-zpravy-noviny-radi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.