Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MAS Sdružení Růže

MAS Sdružení Růže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Nováková
Šetření:23. 03. 2010 - 24. 03. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):7 / 3.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je zaměřen na znalost obyvatel obcí o Místní akční skupině Sdružení Růže. Jeho výsledky budou využity pro moji bakalářskou práci.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Uveďte název obce, ve které bydlíte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OTNICE111,11 %12,5 %  
Ločenice111,11 %12,5 %  
-111,11 %12,5 %  
Jílovice111,11 %12,5 %  
Ledenice111,11 %12,5 %  
Ledenice.111,11 %12,5 %  
Žár111,11 %12,5 %  
Olomouc111,11 %12,5 %  
borovany111,11 %12,5 %  

Graf

2. Znáte místní akční skupinu Sdružení Růže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %75 %  
ano333,33 %37,5 %  

Graf

3. Díky podpoře MAS Sdružení Růže byly realizovány aktivity, které jsou rozděleny do několika následujících oblastí. Znáte některé z těchto jejích aktivit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora v oblasti sportu a volného času3100 %37,5 %  
podpora kulturních akcí3100 %37,5 %  
obnova veřejných prostranství, výstavba chodníků266,67 %25 %  
podpora sociálních vztahů (např. setkávání občanů, podpora spolků, klubů, mateřských center...)266,67 %25 %  
oprava kulturních památek a jejich další rozvoj, zachování místních lidových tradic266,67 %25 %  
podpora vzdělávání (např. vzdělávací kurzy, přednášky)133,33 %12,5 %  
podpora v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví (např. pečovatelské služby)133,33 %12,5 %  

Graf

4. Které z těchto aktivit podpořených MAS Sdružení Růže se dělají v obci, ve které bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora sociálních vztahů (např. setkávání občanů, podpora spolků, klubů, mateřských center...)266,67 %25 %  
obnova veřejných prostranství, výstavba chodníků133,33 %12,5 %  
podpora v oblasti sportu a volného času133,33 %12,5 %  
oprava kulturních památek a jejich další rozvoj, zachování místních lidových tradic133,33 %12,5 %  
podpora kulturních akcí133,33 %12,5 %  

Graf

5. Uveďte konkrétně, kterých aktivit se účastníte, případně je využíváte ve své obci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nejsem si jist jestli podporují i setkání rodáků.

otázka 4 má překlep jinak i když tato aktivita u nás v otnicích není, snažím se podporovat zvýšení odpovědí v dobrém úmyslu

6. Které z uvedených aktivit znáte, ale konají se v jiných obcích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví (např. pečovatelské služby)150 %12,5 %  
obnova veřejných prostranství, výstavba chodníků150 %12,5 %  
podpora v oblasti sportu a volného času150 %12,5 %  
podpora sociálních vztahů (např. setkávání občanů, podpora spolků, klubů, mateřských center...)150 %12,5 %  
oprava kulturních památek a jejich další rozvoj, zachování místních lidových tradic150 %12,5 %  
podpora kulturních akcí150 %12,5 %  

Graf

7. Kterých aktivit konkrétně se účastníte, případně je využíváte v některé z okolních obcí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Borovany- Borůvkobraní, fotbalové hřiště

vztahy v této oblasti jsou postiženy jistou uzavřeností ve smyslu všeobecné pasivity

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nováková, K.MAS Sdružení Růže (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mas-sdruzeni-ruze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.