Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na masérské a solární služby

Názor na masérské a solární služby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Maskova
Šetření:28. 02. 2012 - 02. 03. 2012
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

chtěla bych Vás požádat za celý tým "Bellezza", zda byste nám nevyplnil/a dotazník ohledně masérských a solárních služeb.

 

Data jsou anonymní a jejich zpracování bude součástí semestrální práce studentů JČU.

 

Děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním.

 

S pozdravem

Andrea.

Odpovědi respondentů

1. Máte zkušenost se službami masérů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11760,62 %60,62 %  
ne7639,38 %39,38 %  

Graf

2. Jak často využíváte masérských služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně4437,61 %22,8 %  
1x za 6 měsíců2622,22 %13,47 %  
1x za 3 měsíce2218,8 %11,4 %  
1x měsíčně2017,09 %10,36 %  
častěji54,27 %2,59 %  

Graf

3. Jakou cenu jste ochoten/na investovat do hodinové klasické masáže zadní části těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500 Kč9883,76 %50,78 %  
500 - 1000 Kč1714,53 %8,81 %  
nad 1000 Kč21,71 %1,04 %  

Graf

4. Máte zkušenost se službami solárií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11559,59 %59,59 %  
ano7840,41 %40,41 %  

Graf

5. Kdy solárium navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zimním období6279,49 %32,12 %  
celoročně1215,38 %6,22 %  
v letním období45,13 %2,07 %  

Graf

6. Jakou cenu jste ochoten/na tolerovat za 1 min opalování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 15 Kč3950 %20,21 %  
do 10 Kč3342,31 %17,1 %  
nad 15 Kč67,69 %3,11 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13268,39 %68,39 %  
muž6131,61 %31,61 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let11559,59 %59,59 %  
do 20 let4322,28 %22,28 %  
36 - 60 let2915,03 %15,03 %  
od 60 let63,11 %3,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte zkušenost se službami masérů?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 2. Jak často využíváte masérských služeb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 2. Jak často využíváte masérských služeb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 3 měsíce na otázku 2. Jak často využíváte masérských služeb?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 6 měsíců na otázku 2. Jak často využíváte masérských služeb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 500 - 1000 Kč na otázku 3. Jakou cenu jste ochoten/na investovat do hodinové klasické masáže zadní části těla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 500 Kč na otázku 3. Jakou cenu jste ochoten/na investovat do hodinové klasické masáže zadní části těla?

4. Máte zkušenost se službami solárií?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celoročně na otázku 5. Kdy solárium navštěvujete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zimním období na otázku 5. Kdy solárium navštěvujete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 - 15 Kč na otázku 6. Jakou cenu jste ochoten/na tolerovat za 1 min opalování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 Kč na otázku 6. Jakou cenu jste ochoten/na tolerovat za 1 min opalování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte zkušenost se službami masérů?

2. Jak často využíváte masérských služeb?

3. Jakou cenu jste ochoten/na investovat do hodinové klasické masáže zadní části těla?

4. Máte zkušenost se službami solárií?

5. Kdy solárium navštěvujete?

6. Jakou cenu jste ochoten/na tolerovat za 1 min opalování?

7. Pohlaví:

8. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte zkušenost se službami masérů?

2. Jak často využíváte masérských služeb?

3. Jakou cenu jste ochoten/na investovat do hodinové klasické masáže zadní části těla?

4. Máte zkušenost se službami solárií?

5. Kdy solárium navštěvujete?

6. Jakou cenu jste ochoten/na tolerovat za 1 min opalování?

7. Pohlaví:

8. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maskova, A.Názor na masérské a solární služby (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mas-sol-sluzby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.