Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Masérské služby a rehabilitace.

Masérské služby a rehabilitace.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Emil Dopirák
Šetření:16. 05. 2013 - 23. 05. 2013
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k průzkumu uvedených služeb pro podnikatelský záměr.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4477,19 %77,19 %  
muž1322,81 %22,81 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 403561,4 %61,4 %  
40 - 601526,32 %26,32 %  
méně než 20712,28 %12,28 %  

Graf

3. Jste sportovec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreační3357,89 %57,89 %  
Nesportuji1831,58 %31,58 %  
Aktívní610,53 %10,53 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2238,6 %38,6 %  
Zaměstnaný2136,84 %36,84 %  
Nezaměstnaný1322,81 %22,81 %  
Důchodce11,75 %1,75 %  

Graf

5. Využíváte masérských služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3256,14 %56,14 %  
ne2543,86 %43,86 %  

Graf

6. Masérské služby jsou k dispozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v místě bydliště3764,91 %64,91 %  
do 15 km1628,07 %28,07 %  
nad 15 km47,02 %7,02 %  

Graf

7. Rehabilitační služby jsou k dispozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v místě bydliště3357,89 %57,89 %  
do 15 km2035,09 %35,09 %  
nad 15 km47,02 %7,02 %  

Graf

8. Navštěvujete plavecký bazén,saunu,welness...?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3663,16 %63,16 %  
ne2136,84 %36,84 %  

Graf

9. Využil jste někdy rehabilitačních služeb ve zdravotníckých zařízeních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4273,68 %73,68 %  
ne1526,32 %26,32 %  

Graf

10. Cvičíte na nestabilních plošinách např.Bosu...?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4477,19 %77,19 %  
ano1322,81 %22,81 %  

Graf

11. Cvičite na gymnastickém míčí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3256,14 %56,14 %  
ano2543,86 %43,86 %  

Graf

12. Pokud využíváte masérské nebo rehabilitační služby, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za měsíc2747,37 %47,37 %  
nevyužívám2442,11 %42,11 %  
častěji47,02 %7,02 %  
1x 14 dní23,51 %3,51 %  

Graf

13. Bydlíte v obci s počtem obyvatel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 10 0003866,67 %66,67 %  
do 50001017,54 %17,54 %  
do 1000814,04 %14,04 %  
do 10 00011,75 %1,75 %  

Graf

14. Kraj ve kterém bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1526,32 %26,32 %  
Plzeňský915,79 %15,79 %  
Středočeský610,53 %10,53 %  
moravskoslezský47,02 %7,02 %  
Olomoucký47,02 %7,02 %  
Jihomoravský35,26 %5,26 %  
Královéhradecký35,26 %5,26 %  
jm23,51 %3,51 %  
Západočeský23,51 %3,51 %  
Liberecký23,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi Ústecký kraj

Brno
Královohradecký
Pardubický
Plzeňský kraj
Královéhradeckém
712,28 %12,28 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Využíváte masérských služeb?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za měsíc na otázku 12. Pokud využíváte masérské nebo rehabilitační služby, jak často?

7. Rehabilitační služby jsou k dispozici:

  • odpověď do 15 km:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 15 km na otázku 6. Masérské služby jsou k dispozici:

13. Bydlíte v obci s počtem obyvatel:

  • odpověď nad 10 000:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 14. Kraj ve kterém bydlíte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste sportovec?

4. Jste:

5. Využíváte masérských služeb?

6. Masérské služby jsou k dispozici:

7. Rehabilitační služby jsou k dispozici:

8. Navštěvujete plavecký bazén,saunu,welness...?

9. Využil jste někdy rehabilitačních služeb ve zdravotníckých zařízeních?

10. Cvičíte na nestabilních plošinách např.Bosu...?

11. Cvičite na gymnastickém míčí?

12. Pokud využíváte masérské nebo rehabilitační služby, jak často?

13. Bydlíte v obci s počtem obyvatel:

14. Kraj ve kterém bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste sportovec?

4. Jste:

5. Využíváte masérských služeb?

6. Masérské služby jsou k dispozici:

7. Rehabilitační služby jsou k dispozici:

8. Navštěvujete plavecký bazén,saunu,welness...?

9. Využil jste někdy rehabilitačních služeb ve zdravotníckých zařízeních?

10. Cvičíte na nestabilních plošinách např.Bosu...?

11. Cvičite na gymnastickém míčí?

12. Pokud využíváte masérské nebo rehabilitační služby, jak často?

13. Bydlíte v obci s počtem obyvatel:

14. Kraj ve kterém bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dopirák, E.Masérské služby a rehabilitace. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://maserske-sluzby-rehabilitace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.