Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Masmédia a vy - podruhé

Masmédia a vy - podruhé

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Medáčková
Šetření:23. 11. 2008 - 30. 11. 2008
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

průzkum provádím z důvodu mé seminární práce z předmětu data mining. Mým prvotním úkolem bylo sehnat data v excelu s minimálně 100 řádky a 20 sloupci. Na jejich základě poté budu vypracovávat projekt, zkoumat různé závislosti a souvislosti.

Narazila jsem na tyto Vaše webové stránky a velice mne zaujaly. Hledala jsem proto dotazník, který by splňoval požadavky pro mou seminární práci. Velice mne zaujal dotazník Masmédia a vy, avšak pro můj projekt poněkud nevyhovuje. Snažila jsem se proto ho poupravit a následně znovu zde použít. Doufám, že to není v rozporu s pravidly.

Mým cílem v projektu by bylo zkoumání vztahů mezi věkem a vzděláním, výběrem masmédia apod.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6978,41 %78,41 %  
Muž1921,59 %21,59 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221011,36 %11,36 %  
1677,95 %7,95 %  
1566,82 %6,82 %  
4655,68 %5,68 %  
2355,68 %5,68 %  
2144,55 %4,55 %  
1744,55 %4,55 %  
2044,55 %4,55 %  
1944,55 %4,55 %  
5833,41 %3,41 %  
ostatní odpovědi 24
54
18
25
29
48
32
57
52
27
47
33
42
60
56
43
39
11
12
28
35
34
3640,91 %40,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.19
Minimum:15
Maximum:57
Variační rozpětí:42
Rozptyl:163.5
Směrodatná odchylka:12.79
Medián:22.5
Modus:22

Graf

3. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou3843,18 %43,18 %  
Základní škola2225 %25 %  
Vysoká škola1820,45 %20,45 %  
Střední škola bez maturity89,09 %9,09 %  
Vyšší odborná škola22,27 %2,27 %  

Graf

4. Které masmédium nejvíce sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5562,5 %62,5 %  
TV2326,14 %26,14 %  
Rozhlas66,82 %6,82 %  
Časopisy22,27 %2,27 %  
Noviny22,27 %2,27 %  

Graf

5. Jak často sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně3742,05 %42,05 %  
Několikrát do týdne3135,23 %35,23 %  
Méně častěji1921,59 %21,59 %  
Nikdy11,14 %1,14 %  

Graf

6. Jak druh televizního vysílání preferuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komerční (např. Nova)5157,95 %57,95 %  
Veřejnoprávní (např. ČT)3742,05 %42,05 %  

Graf

7. Jak moc Vám vadí reklama v televizním vysílání? (5-nejvíce vadí)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42831,82 %31,82 %  
52730,68 %30,68 %  
32528,41 %28,41 %  
266,82 %6,82 %  
122,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.88
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:4

Graf

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější česká TV stanice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nova3135,23 %35,23 %  
ČT12022,73 %22,73 %  
ČT21213,64 %13,64 %  
Prima1112,5 %12,5 %  
Óčko55,68 %5,68 %  
ČT2422,27 %2,27 %  
Nova Cinema22,27 %2,27 %  
nemám nejoblíbenější11,14 %1,14 %  
žádná11,14 %1,14 %  
Eurosport11,14 %1,14 %  
Cinemax11,14 %1,14 %  
Zone Club11,14 %1,14 %  

Graf

9. Čtete noviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne, přejděte na otázku č.11otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7484,09 %84,09 %  
ne89,09 %9,09 %  
ne, přejděte na otázku č.1166,82 %6,82 %  

Graf

10. Pokud ano, jaké nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MF Dnes4151,9 %46,59 %  
Blesk1215,19 %13,64 %  
Metro67,59 %6,82 %  
Lidové noviny56,33 %5,68 %  
ŽÁDNÉ22,53 %2,27 %  
Právo22,53 %2,27 %  
Hospodářské noviny22,53 %2,27 %  
ne11,27 %1,14 %  
Plzeňský Deník11,27 %1,14 %  
jaké se mi dostanou pod ruku11,27 %1,14 %  
Rovnost11,27 %1,14 %  
nečtu11,27 %1,14 %  
Zlínský Deník11,27 %1,14 %  
čt 2411,27 %1,14 %  
aktualne.cz11,27 %1,14 %  
E1511,27 %1,14 %  

Graf

11. Jak často čtete noviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně častěji3742,05 %42,05 %  
Několikrát do týdne3539,77 %39,77 %  
Denně1112,5 %12,5 %  
Nikdy55,68 %5,68 %  

Graf

12. Jak moc Vám vadí reklama v novinách? (5 - nejvíce vadí)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22831,82 %31,82 %  
12427,27 %27,27 %  
32326,14 %26,14 %  
41011,36 %11,36 %  
533,41 %3,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.26
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.93
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Čtete časopisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne, přejděte na otázku č.15otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8495,45 %95,45 %  
ne, přejděte na otázku č.1544,55 %4,55 %  

Graf

14. Pokud ano, jakou kategorii nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenské3338,37 %37,5 %  
Zájmové1517,44 %17,05 %  
Odborné910,47 %10,23 %  
Kulturní78,14 %7,95 %  
Sportovní66,98 %6,82 %  
Hudební44,65 %4,55 %  
Dětské22,33 %2,27 %  
ne11,16 %1,14 %  
Technologické, Počítačové11,16 %1,14 %  
ženské11,16 %1,14 %  
televizní (ČT+) a populárně-naučné (ABC)11,16 %1,14 %  
Cizojazyčné11,16 %1,14 %  
Týdeník televize - neznám žánr11,16 %1,14 %  
nečtu protože jsou plné reklam11,16 %1,14 %  
Filmové11,16 %1,14 %  
Inzertní11,16 %1,14 %  
Květy11,16 %1,14 %  

Graf

15. Jak často čtete časopisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně častěji5360,23 %60,23 %  
Několikrát do týdne3034,09 %34,09 %  
Denně33,41 %3,41 %  
Nikdy22,27 %2,27 %  

Graf

16. Jak moc Vám vadí reklama v časopisech? (5 - vadí nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33034,09 %34,09 %  
22730,68 %30,68 %  
11820,45 %20,45 %  
41011,36 %11,36 %  
533,41 %3,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.43
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:2
Modus:3

Graf

17. Používáte internet k získávání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne, přejděte na otázku č.19otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8596,59 %96,59 %  
ne22,27 %2,27 %  
ne, přejděte na otázku č.1911,14 %1,14 %  

Graf

18. Pokud ano, který zpravodajský server nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seznam.cz3945,35 %44,32 %  
Google.cz2630,23 %29,55 %  
Idnes.cz1011,63 %11,36 %  
Aktualne.cz66,98 %6,82 %  
ne11,16 %1,14 %  
Centrum.cz11,16 %1,14 %  
Tn.cz11,16 %1,14 %  
a-kontra.net11,16 %1,14 %  
iGoogle.cz11,16 %1,14 %  

Graf

19. Jak často sledujete internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně7686,36 %86,36 %  
Několikrát do týdne1011,36 %11,36 %  
Nikdy11,14 %1,14 %  
Méně častěji11,14 %1,14 %  

Graf

20. Jak moc Vám vadí reklama na internetu? (5 - vadí nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32831,82 %31,82 %  
22528,41 %28,41 %  
11517,05 %17,05 %  
41213,64 %13,64 %  
589,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.66
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.11
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:3
Modus:3

Graf

21. Posloucháte rozhlas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, ne, přejděte na otázku č.23otázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7484,09 %84,09 %  
ne, přejděte na otázku č.231314,77 %14,77 %  
ne11,14 %1,14 %  

Graf

22. Pokud ano, jakou stanici nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Český rozhlas1824,32 %20,45 %  
Evropa 21418,92 %15,91 %  
Impuls1013,51 %11,36 %  
Frekvence 1810,81 %9,09 %  
Kiss rádio45,41 %4,55 %  
Fajn rádio34,05 %3,41 %  
Český rozhlas 211,35 %1,14 %  
Wave11,35 %1,14 %  
neposlouchám11,35 %1,14 %  
Helax11,35 %1,14 %  
Český rozhlas Plzeň11,35 %1,14 %  
Rádio Crystal11,35 %1,14 %  
Radio 1 91,9 FM11,35 %1,14 %  
Rádio Beat11,35 %1,14 %  
Rádio Faktor11,35 %1,14 %  
Radio Rubi11,35 %1,14 %  
Radio Spin11,35 %1,14 %  
Rockmax11,35 %1,14 %  
City11,35 %1,14 %  
Krokodýl11,35 %1,14 %  
Rock Zone11,35 %1,14 %  
rádio dragon11,35 %1,14 %  
Oldies radio11,35 %1,14 %  

Graf

23. Jak často posloucháte rozhlas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně3438,64 %38,64 %  
Méně častěji2427,27 %27,27 %  
Několikrát do týdne2326,14 %26,14 %  
Nikdy77,95 %7,95 %  

Graf

24. Jak moc Vám vadí reklama v rozhlase? (5 - vadí nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32225 %25 %  
52225 %25 %  
21719,32 %19,32 %  
41415,91 %15,91 %  
11314,77 %14,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.19
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.72
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Ukončené vzdělání

 • odpověď Základní škola:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 11 - 17 > na otázku 2. Věk

6. Jak druh televizního vysílání preferuje?

 • odpověď Komerční (např. Nova):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nova na otázku 8. Jaká je Vaše nejoblíbenější česká TV stanice?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Blesk na otázku 10. Pokud ano, jaké nejčastěji?
 • odpověď Veřejnoprávní (např. ČT):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČT2 na otázku 8. Jaká je Vaše nejoblíbenější česká TV stanice?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČT1 na otázku 8. Jaká je Vaše nejoblíbenější česká TV stanice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Ukončené vzdělání

4. Které masmédium nejvíce sledujete?

5. Jak často sledujete televizi?

6. Jak druh televizního vysílání preferuje?

7. Jak moc Vám vadí reklama v televizním vysílání? (5-nejvíce vadí)

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější česká TV stanice?

9. Čtete noviny?

10. Pokud ano, jaké nejčastěji?

11. Jak často čtete noviny?

12. Jak moc Vám vadí reklama v novinách? (5 - nejvíce vadí)

13. Čtete časopisy?

14. Pokud ano, jakou kategorii nejčastěji?

15. Jak často čtete časopisy?

16. Jak moc Vám vadí reklama v časopisech? (5 - vadí nejvíce)

17. Používáte internet k získávání informací?

18. Pokud ano, který zpravodajský server nejčastěji?

19. Jak často sledujete internet?

20. Jak moc Vám vadí reklama na internetu? (5 - vadí nejvíce)

21. Posloucháte rozhlas?

22. Pokud ano, jakou stanici nejčastěji?

23. Jak často posloucháte rozhlas?

24. Jak moc Vám vadí reklama v rozhlase? (5 - vadí nejvíce)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Ukončené vzdělání

4. Které masmédium nejvíce sledujete?

5. Jak často sledujete televizi?

6. Jak druh televizního vysílání preferuje?

7. Jak moc Vám vadí reklama v televizním vysílání? (5-nejvíce vadí)

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější česká TV stanice?

9. Čtete noviny?

10. Pokud ano, jaké nejčastěji?

11. Jak často čtete noviny?

12. Jak moc Vám vadí reklama v novinách? (5 - nejvíce vadí)

13. Čtete časopisy?

14. Pokud ano, jakou kategorii nejčastěji?

15. Jak často čtete časopisy?

16. Jak moc Vám vadí reklama v časopisech? (5 - vadí nejvíce)

17. Používáte internet k získávání informací?

18. Pokud ano, který zpravodajský server nejčastěji?

19. Jak často sledujete internet?

20. Jak moc Vám vadí reklama na internetu? (5 - vadí nejvíce)

21. Posloucháte rozhlas?

22. Pokud ano, jakou stanici nejčastěji?

23. Jak často posloucháte rozhlas?

24. Jak moc Vám vadí reklama v rozhlase? (5 - vadí nejvíce)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Medáčková, Š.Masmédia a vy - podruhé (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://masmedia-a-vy-podruhe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.