Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Máte povědomí o právu?

Máte povědomí o právu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Stunová
Šetření:25. 01. 2012 - 05. 02. 2012
Počet respondentů:328
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se právního vědomí. Dotazník je určen všem,  Vaše odpovědi mi poslouží jako cenný podklad a zdroj informací pro mou VŠ práci. Anonymita respondentů je zaručena.

Děkuji za Váš čas a ochotu

 

Odpovědi respondentů

1. Právo vlastnit majetek má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý25878,66 %78,66 %  
pouze zletilý a svéprávný6419,51 %19,51 %  
pouze zletilý61,83 %1,83 %  

Graf

2. Nemovitosti jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem26982,01 %82,01 %  
všechny stavby a byty3410,37 %10,37 %  
všechny stavby (i rozestavěné)257,62 %7,62 %  

Graf

3. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narozením19258,54 %58,54 %  
získává i dosud nenarozené dítě, pokud se narodí živé7823,78 %23,78 %  
dovršením 15 let3911,89 %11,89 %  
zletilostí 298,84 %8,84 %  
zplnoletněním 288,54 %8,54 %  

Graf

4. Zákonodárná moc v ČR náleží:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parlamentu23671,95 %71,95 %  
senátu7121,65 %21,65 %  
vládě6820,73 %20,73 %  
soudům298,84 %8,84 %  
lidu20,61 %0,61 %  

Graf

5. Každý občan může činit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
co není zakázáno zákonem je dovoleno21264,63 %64,63 %  
vše, co není trestné9328,35 %28,35 %  
vše, co mu zákon výslovně dovoluje185,49 %5,49 %  
nevím51,52 %1,52 %  

Graf

6. Živnostenské oprávnění (či jiné povolení k podnikání):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je potřeba vždy, když jde o podnikání24273,78 %73,78 %  
není potřeba, pokud podnikáním příjem nepřesáhne ročně hranici 20 000,- Kč8626,22 %26,22 %  
není potřeba, pokud prodávám pouze výrobky vlastní výroby82,44 %2,44 %  
není potřeba, pokud jsem při podnikání na mateřské nebo rodičovské dovolené51,52 %1,52 %  

Graf

7. Platně uzavřená smlouva:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
může být uzavřena ústně20361,89 %61,89 %  
účastíky musí být zletilé osoby11936,28 %36,28 %  
musí mít písemnou formu, jinak je neplatná8024,39 %24,39 %  

Graf

8. Důchodové pojištění se vztahuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR15146,04 %46,04 %  
na osoby výdělečně činné14343,6 %43,6 %  
na OSVČ, pokud se přihlásí k platbě185,49 %5,49 %  
pouze na zaměstnance133,96 %3,96 %  
pouze na OSVČ30,91 %0,91 %  

Graf

9. Odstoupit od smlouvy může účastník:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v souladu s uzavřenou smlouvou18355,79 %55,79 %  
pokud byla uzařena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek16951,52 %51,52 %  
do 14 dnů od převzetí plnění6018,29 %18,29 %  
do 15 dnů od uzavření smlouvy4112,5 %12,5 %  

Graf

10. Představte si situaci, kdy Vám bankomat (chybou banky) vyplatí místo tisícikoruy rovnou dvoutisícikorunu. Co Vy osobně uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vrátíte peníze automaticky bance bez předchozího vyzvání19960,67 %60,67 %  
peníze vrátíte, pokud Vás banka vyzve8425,61 %25,61 %  
peníze si ponecháte, protože chyba nebyla na Vaší straně3310,06 %10,06 %  
velice nerada, ale vrátím peníze bance bez předchozího vyzvání10,3 %0,3 %  
Záleží, jestli mi to odečte z účtu 1000 nebo 200010,3 %0,3 %  
půjdu se na další postup informovat do banky10,3 %0,3 %  
nic10,3 %0,3 %  
peníze bych si zřejmě nechala, přestože bych neměla - jedná se totiž o bezdůvodné obohacení10,3 %0,3 %  
nevím10,3 %0,3 %  
pokud to bude z mého účtu, peníze nevrátím a zkontroluji si, kolik se odečetlo10,3 %0,3 %  
to bych napřed musela mít u nějaké banky konto10,3 %0,3 %  
záleží na tom, co se mi odepíše z účtu10,3 %0,3 %  
Podle toho, co mi zaúčtují. V případě, že tisícovku, tak tu druhou vrátím.10,3 %0,3 %  
zkontroluji, kolik mi bylo strhnuto z účtu10,3 %0,3 %  
budu nerozhodná10,3 %0,3 %  

Graf

11. Daňové úniky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásadně odmítáte9228,05 %28,05 %  
spíše odmítáte9027,44 %27,44 %  
nikdy jste před FÚ nezatajil(a) žádný příjem8425,61 %25,61 %  
neodsuzujete4413,41 %13,41 %  
tolerujete, dělá to přeci každý113,35 %3,35 %  
Nidky jsem nezatajila žádný ZDANITELNÝ příjem10,3 %0,3 %  
jsou mi jedno10,3 %0,3 %  
jak které - něějaký ten malý úniček neodsoudím10,3 %0,3 %  
Na tohle jednou ČR padne, takže zásadně odmítám!10,3 %0,3 %  
nemůžu říci, že bych toto tolerovala či netolerovala. asi bych spíše přihlížela k tomu kdo a v jaké výši byl tento daňový únik spáchán.10,3 %0,3 %  
každý svého štěstí strůjcem ...10,3 %0,3 %  
nerozumím,co to je :D 10,3 %0,3 %  

Graf

12. Pokuste se vlastními slovy interpretovat obsah tohoto ustanovení: " Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti."

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nechápu

-

-cože??? :-D

?

??

????

??????????

.....nevím-......

...že zápis v obchodním rejstříku je informativní a není tudíž závazný

absolutně nesrozumitelné

bez námitek

byl proveden zápis v OR, někdo v souvislosti se záznamy v tomto OR určitým způsobem konal - a třeba nesprávně , ale nevěděl o tom, protože se opíral právě o ten záznam který považoval správný

Co je o mne zapsáno v OR se bere jako pravdivé a pokud toho někdo použije, nemůžu tvrdit, že tomu tak není.

co je psáno, je dáno

Co je psáno, to je dáno

co je psáno, to je dáno:-)

Co je psáno, to je dáno.

co je psáno,to je dáno

Co je psáno,to je dáno.

co je uvedeno v obchodním rejstříku, to odpovídá skutečnosti, pokud tomu alespoň jeden účastník důvěřuje

Člověk by neměl přijít k újmě kvůli tomu, že jsou v OR uvedeny nesprávné údaje, o nichž nemůže vědět. Ten, kdo je zapsán v OR, by měl dbát na to, aby tam byly uvedeny správné údaje.

Člověk, kterého se nepravdivý zápis týká, se nemůže bránit nařčení.

důležité je prověřovat

Důležité je to, co je zapsáno v obchodním rejstříku, i pokud by se tento zápis nezakládal na pravdě.

důvěřuj, ale prověřuj

Fyzická, či právnická osoba je odpovědná za správnost informací (údajů) v obchodním rejstříku, jež se na tuto osobu váží.

Chápu, ale vlastní slova mě nenapadjí

chci-li vymáhat peníze, případně poslat exekutora-pošlu ho na sídlo společnosti dle OR a obrátím se na jednatele dle OR.

jde o ochranu dobré víry v zápis ve veřejné listině

Jde o princip materiální publicity, to znamená, že co je zapsáno, je účinné, i pokud to neodpovídá skutečnosti. Záleží na tom, zda jednající strana /strany mají povědomost o změnách či ne.

Jednám-li v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, nemůže nikdo namítat, že se nejedná o skutečnost.

Jestliže je něco zapsané v obchodním rejstříku a již to např. neplatí, nemůžou to lidé, co do něj nahlíží, vědět, a tak si myslí, že je tato skutečnost pravdivá a věří jí.

Káťo promiň, ale to fakt dohromady nedám. Chápu co ta věta znamená, ale vlastními slovy to napsat neumím :-)

Kdo je zapsán v OR nemůže oponovat nepravdivými údaji proti tomu, kdo na základě těchto údajů jedná.

kdo si přečte údaje v Obchodním resjtříku o fimě a v dobré víře jim věří, ona firma které se to týká ,nemůže namítat že zápis neodpovídá skutečnosti .

Když je něco zapsáno v obchodním rejstříku a já se tím řídím, tak i když je to blbě, tak to ten, o kom je ta blbost uvedená, nemůže proti mě použít. Př., když je v obchodním rejstříku uvedený, že firma sídlí ve Lhotě, ač ve skutečnosti sídlí ve Vidlákově, a já jí pošlu něco důležitýho do Lhoty místo do Vidlákova, pže věřím obchodnímu rejstříku, a díky tomu firma zkrachuje, tak se firma nemůže se mnou soudit, že jí jsem jí to měl poslat do Vidlákova, pže v obchodním rejstříku to bylo uvedený blbě.

Když jsem zapsána v OR, nemůžu namítat, že zápis není skutečný u někoho, kdo si myslí že je zapsán v OR a jedná tak.

Když někdo věří, co o mně píšou v obchodním rejstříku, tak mám smůlu a nemůžu mu tvrdit, že to není pravda.

mno....je to záludně podané, když si to odvodím..obchodní rejstřík- obchodní společnosti - zapisují se- např.statutární orgány, vklady = právní skutečnosti v OS Takže to co je zapsané rej. soudem v OR je dané a není bráno jinak.

nechce se mi přemýšlet

nejde to

Někdo jedná podle informací v obchodním rejstříku a ten, kterého se zápis týká, nemůže jeho jednání napadnout s tím, že zápis není pravdivý.

Někdo jedná podle toho co viděl zapsané v OR a tvrzení osoby, které se zápis týká, o nepravdivosti údajů je neplatný, nemůže být bráno v potaz.

Někdo věří v obchodní rejstřík, i když v něm jsou nepravdiné informace, ten o kom jsou informace nemůže namítat, zda jsou pravdivé

Nelze se ohrazovat proti vlastnímu tvrzení.

nelze se vymluvat, že v obchodním rejstříku je lež

Nemám tucha:-)

Nemohu vyčítat nesprávnost zápisu v obchodním restříku tomu, kdo se řídí údaji v něm zapsanými.

nemůže, neboť zápis v OR si má ve vlastním zájmu překontrolovat

Nemůžu zpochybňovat před třetí osobou informace z obchodního rejstříku.

Není-li zápis v obchodním rejstříku dle reality, neberou se v potaz námitky toho, o kom je tento zápis učiněn, použil li někdo informace z tohoto rejstříku.

nerozumím

nerozumim

Nerozumím

nerozumím

nerozumím

nerozumím naprosto nesrozumitelné

nerozumím tomu ani zbla

nerozumím, neprotiřečí si?

Nerozumím.

nesnáším právnické formule, u kterých musím dlouho přemýšlet..

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím :-)))))))))))))))))

nevím, moc to nechápu

Nevím, neporozuměla jsem větě

nevím, nerozumím tomu

Obchodní rejstřík má určitou autoritu vyplývající ze zákona, takže lidé a firmy to berou tak, že údaje v něm zapsané jsou pravdivé. Každý subjekt vedený v OR odpovídá za to, že tyto údaje jsou aktuální a odpovídají skutečnosti. Pokud nějaká osoba učiní kroky, které vycházejí z určité informace uvedené v OR, pak se subjekt informací nemůže bránit těmto krokům poukazováním na nepravdivost této informace, protože on sám si měl včas zařídit, aby se o něm v OR psaly údaje správné a aktuální.

Obchodní zákoník - část ujednání o obchodním rejsříku

omlouvám se, ale je to nějaká hloupost

osoba zapsana v obch. rej, musí mít vo OR zaspsané pravdivé údaje, pokud to tak není je to to chyba osoby zapsané v OR

Osoba, která má špatně uvedené informace v obchodním rejstříku nemůže protestovat proti tomu, kdo s takovými informacemi nakládá v domnění, že jsou správné

Osoba, která se zapisuje do OR musí uvést pravdivé údaje. Pokud tak neučiní, nemůže později namítat, že zapsané údaje jsou nesprávné.

platí, co je zapsáno v obchodním rejstříku.

podstata tunelování našeho státu

Pokud budu jednat podle skutečnosti, která je zapsaná v obchodním rejstříku, nemůže ten, o kom zápis je, namítat, že to neodpovídá skutečnosti.

Pokud je člověk zapsán do obchodního rejstříku, nemůže se vymlouvat na to, že tam zapsán není.

pokud je firma zapsaná v obchodním rejstříku, nemůže například po podpisu smlouvy s dodavateli uvádět, že neexistuje

Pokud je něco o subjektu X v obchodním rejstříku a subjekt Y ve svém jednání z těchto informací vychází, subjekt X nemůže argumentovat v případném sporu tím, že v údaje v obchodním rejstříku nejsou pravdivé.

Pokud je něco zapsáno v obchodním rejstříku, tak to platí i když to neodpovídá skutečnosti.

Pokud je někdo uvedený jako podnikatel v obchodním rejstříku, je předpoklad, že jsou informace tam pravdivé.

Pokud je o mně v obchodním rejstříku uvedena chybná informace a někdo jedná tak, že ji považuje za správnou, nemohu tvrdit, že jednal špatně, protože využil tu špatnou informaci.

pokud jedná člověk na základě údajů uvedených v obch. rejstříku, nelze proti tomu nic namítat

Pokud jedna strana jedná na základě údajů napsaných v obchodním restříku, nemůže druhá strana - které se tento zápis týká (je to zápis o této druhé straně) - nic namítat - ve smyslu argumentace= že zápis v OR nebyl pravdivý.

Pokud jednám dle zápisu v OR, nemůže být moje jednání napadeno s tím, že v OR je chyba - já za tuto chybu či z ní vycházející jednání neodpovídám.

Pokud jednám na základě informací v OR, není mojí věcí ověřovat jeho správnost, ale mám právo předpokládat, že se jeho údaje zakládají na pravdě a je věcí druhé strany, aby si správnost zápisu ohlídala.

pokud jednám o někom, o kom je zápis v obchodním rejstříku, tak tento dotyčný se pak nemůže odvolat, že je tam uvedena nepravda

pokud konáte v dobré víře na základě chybných údajů v OR, nemůže se daný, chybně uvedený subjekt, ohrazovat tím, že údaje nejsou platné

pokud mám něco zapsané v obch. rejstříku nemohu se v případě, že někdo se mnou jednal podle zápisu v OR a já jsem mu způsobil škodu, oponovat tím, že zápis v OR je chybný

Pokud nechám svou firmu zapsat v obchodním rejstříku jako firmu nabízející výrobky nebo služby v určitém oboru, musím počítat s tím, že po mě a mé firmě budou takové výrobky nebo služby žádány a v případném sporu se nemohu hájit tím, že to, co jsem uvedl při zápisu není až tak úplně pravda.

pokud někdo někomu důvěřuje a nekontroluje daná fakta, tak dodatečně nemůže nic namítat

pokud někdo v dobré víře požádá o zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten koho se tento zápis týká namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti

Pokud osoba A uvidí v OR, že osobě B byla zrušena např. živnost, uvěří tomu a neuzavře s osobou B obchod, ačkoli osoba B tvrdí, že mu živnost pozastavena nebyla.

Pokud se necháte zapsat do OR, nemlžete namítnout, že váš zápis není skutečný.

pokud se někdo spolehne na informace dle obchodního rejstříku, a ty budou nepravdivé, nemůže se, ten kterého se nepravdivé informace týkají odvolávat an to, že zápis je špatně

Pokud si najdu informace v obchodním rejstříku, tak na ně spoléhám. Informace v OR mají být vždy aktuální

pokud vystavím fakturu na základě údajů v obchodním rejstříku, nemůže firma, na kterou je faktura vystavena nesouhlasit s údaji v ní uvedené

Pokud zápis v OR neodpovídá skutečnosti, nemůže toto nikdo namítat, když to druhá strana neví, řídí se zápisem v OR ( nebo stavem zápisu ).

pokud získám z obchodního rejstříku informace, mám za to, že jsou pravdivé, a dle toho také činím, nemůže nikdo moje konání napadat

pravo hajit se

Rozumím tomu, ale těžko se to přeříká vlastními slovy. Autor to vystihl. :-)

Řídím se tím, co má podnikatel uvedeno v obchodním rejstříku (předmět podnikání, sídlo nebo adresa bydliště, IČO...) Ten nemůže oponovat tím, že uvedené skutečnosti nejsou platné a v rejstříku je chyba...

strana a jedná v souladu s informacemi, které zjistila v obch. rejstříku o straně b, strana b nemůže cokoliv namítat proti tomuto, či tvrdit, že informace uvedené v obch.rejstříku nejsou pravdivé

Strašná cestina :-) kdyz se řídím v dobre víře tím, co je zapsáno u druhé strany v OR. Nicméně neznalost zakona neomlouvá .

Tak jsem se snažila, ale čím déle to čtu, tím víc docházím k tomu, že to vlastně nechápu. :-) Je tam osoba A - zapsaná v Obch. rejstříku. Pak je tam osoba B, která čerpala info z Obch. rejstříku. A osoba A tím pádem nemůže mít námitku proti osobě B - co se týká informací z Obch. rejstříku?

Ten, jehož se týká zápis v obchodním tejstříku, si musí hlídat, aby tento zípis odpovídal skutečnosti. Pokud tento zápis skutečnosti neodpovídá a někdo na základě špatného zápisu nějak jedná, ten, koho se daný zápis jedná, se nemůlže odvolávat na to, že je daný zális nesprávný.

Ten, jež je zapsán v OR nemůže někomu, kdo se řídí zápisem v OR, tvrdit, že zápis není pravdivý ...

Ten, kdo je zapsán v obchodním rejstříku, musí mít uvedené skutečnosti v pořádku. Pokud by nebyly, nemůže se na ně vymlouvat - ostatní mají v tento zápis důvěru.

Ten, kdo je zapsaný v OR nemůže nic namítat, pokud někdo další vychází z toho, že je tento zápis pravdivý, i kdyby nebyl.

ten, kdo má zápis v OR nemůže namítat jeho nepravdivost vůči tomu, kdo jedná na základě informací z toho zápisu

Ten, koho se týká zápis v obchodním rejstříku nemůže namítat, že zápis není pravdivý proti tomu, kdo jedná v důvěře v tento zápis (v obchodním rejstříku).

Ten, který věří zápisu v obchodním rejstříku nesmí být osočen člověkem, jehož se ten zákon týká, že je zápis lživý.

Ten, o kom je chybný zápis v OR nemůže nic namítat proti tomu, kdo této chybné informaci uvěří.

to je blbost

Toto ustanovení nám říká, že žijeme ve společnosti, kde rozumět právům a povinnostem je výsada vzdělané elity. Ale k věci: obchodní rejstřík je nezpochybnitelný.

Ustanovení má gramatické chyby :)). Každopádně to znamená, že když někdo věří, že v obchodním rejstříku nejsou chyby a věří mu, nemůže ten, kterého se chyba týká, proti důvěřivci oponovat chybou.

ustanovení mi přijde naprosto nesrozumitelné

Vychází se ze záznamu v obchodním rejstříku.

za dobrotu na žebrotu

Zápis v obchodním rejstříku je důvěryhodný, právoplatný.

zápis v obchodním rejstříku nemusí být pravdivý

Zápis v obchodním rejstříku odpovídá skutečnosti a je v zájmu toho, jehož se týká, aby si ověřil správnost.

Zápis v OR je pravdivý aa směrodatný

Zapsaný v OR nemůže popírat svůj zápis v OR před někým, kdo ho tam vidí zapsaného.

Závazné je, co je v obchodním rejstříku psáno, bez ohledu na to, zda to odpovídá skutečnosti.

že například podnikatel nemůže někomu tvrdit, že má provozovnu někde jinde, když v obchodním rejstříku je něco zaznamenáno

že ten, kdo je v OR zapsaný, se musí vždy postarat o to, aby tyto údaje byly pravdivé a aktuální a v případě vzniklých sporů se není možné na tyto chybné (nepravdivé) údaje odvolávat

13. Trest smrti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15346,65 %46,65 %  
nesouhlasím10331,4 %31,4 %  
nevím7221,95 %21,95 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena30893,9 %93,9 %  
muž206,1 %6,1 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let13039,63 %39,63 %  
35-44 let10832,93 %32,93 %  
15-24 let7221,95 %21,95 %  
45-54 let123,66 %3,66 %  
55-64 let41,22 %1,22 %  
nad 65 let20,61 %0,61 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou16450 %50 %  
12237,2 %37,2 %  
vyučen278,23 %8,23 %  
základní154,57 %4,57 %  

Graf

17. Pracujete či studujete (pracoval/a jste, studoval/a jste) obor právo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27985,06 %85,06 %  
ano4914,94 %14,94 %  

Graf

18. Jste podnikatel/ živnostík nebo jste někdy v minulosti byl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26179,57 %79,57 %  
ano6720,43 %20,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Právo vlastnit majetek má:

2. Nemovitosti jsou:

3. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká:

4. Zákonodárná moc v ČR náleží:

5. Každý občan může činit:

6. Živnostenské oprávnění (či jiné povolení k podnikání):

7. Platně uzavřená smlouva:

8. Důchodové pojištění se vztahuje:

9. Odstoupit od smlouvy může účastník:

10. Představte si situaci, kdy Vám bankomat (chybou banky) vyplatí místo tisícikoruy rovnou dvoutisícikorunu. Co Vy osobně uděláte?

11. Daňové úniky:

13. Trest smrti:

14. Jste:

15. Váš věk:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

17. Pracujete či studujete (pracoval/a jste, studoval/a jste) obor právo?

18. Jste podnikatel/ živnostík nebo jste někdy v minulosti byl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Právo vlastnit majetek má:

2. Nemovitosti jsou:

3. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká:

4. Zákonodárná moc v ČR náleží:

5. Každý občan může činit:

6. Živnostenské oprávnění (či jiné povolení k podnikání):

7. Platně uzavřená smlouva:

8. Důchodové pojištění se vztahuje:

9. Odstoupit od smlouvy může účastník:

10. Představte si situaci, kdy Vám bankomat (chybou banky) vyplatí místo tisícikoruy rovnou dvoutisícikorunu. Co Vy osobně uděláte?

11. Daňové úniky:

13. Trest smrti:

14. Jste:

15. Váš věk:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

17. Pracujete či studujete (pracoval/a jste, studoval/a jste) obor právo?

18. Jste podnikatel/ živnostík nebo jste někdy v minulosti byl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stunová, K.Máte povědomí o právu? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mate-povedomi-o-pravu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.