Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Máte rádi čokoládu?

Máte rádi čokoládu?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hrdinová
Šetření:15. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto Vás žádám o vyplnění krátkého dotazníku o čokoládě. Vzorky se bohužel nepřikládají :-) Výstupy z něj budou použity jako podklady ke zpracování domácí práce ze ZSV na téma "Průzkum veřejného ménění".

Odpovědi respondentů

1. Jíte rádi čokoládu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 2, anootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14893,67 %93,67 %  
ne106,33 %6,33 %  

Graf

2. Z jakého důvodu nejíte rádi čokoládu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejím ji rád/a z jiného důvodu440 %2,53 %  
Pohled na její kalorickou hodnotu mě dostatečně odrazuje330 %1,9 %  
Zkrátka mi nechutná její chuť220 %1,27 %  
Nejím ji ráda z jiného důvodu110 %0,63 %  
Kombinace obou předchozích110 %0,63 %  

Graf

3. Vadí Vám když někdo ve Vaší blízkosti jí čokoládu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10100 %6,33 %  

Graf

4. Jak často jíte čokoládu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do týdne6342,57 %39,87 %  
Jednou za den3221,62 %20,25 %  
Jednou do týdne2315,54 %14,56 %  
Párkrát do měsíce2013,51 %12,66 %  
Vícekrát za den85,41 %5,06 %  
Méně než jednou za měsíc21,35 %1,27 %  

Graf

5. Kdy nejčastěji jíte čokoládu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na večer5537,16 %34,81 %  
Odpoledne5134,46 %32,28 %  
Jak kdy4429,73 %27,85 %  
Během pracovního/školního dne3523,65 %22,15 %  
Ráno jako snídani21,35 %1,27 %  

Graf

6. Jaký druh čokolády Vám nejvíce chutná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mléčná8356,08 %52,53 %  
hořká5033,78 %31,65 %  
s náplněmi či s kousky oříšků, hozinek, želé...4832,43 %30,38 %  
bílá2114,19 %13,29 %  

Graf

7. Kolik jste ochotní zaplatitza jednu tabulku čokolády ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 30 Kč8658,11 %54,43 %  
na cenu nekoukám, vybírám podle čokolády3422,97 %21,52 %  
30 - 60 Kč2516,89 %15,82 %  
60 Kč a více21,35 %1,27 %  
do 15 Kč10,68 %0,63 %  

Graf

8. Ovlivňuje Vás při nakupování čokolády reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama mě neovlivňuje8154,73 %51,27 %  
Částečně ano6644,59 %41,77 %  
Čokoládu kupuji pouze podle reklam10,68 %0,63 %  

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12579,11 %79,11 %  
muž3320,89 %20,89 %  

Graf

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 39 let8755,06 %55,06 %  
do 20 let5534,81 %34,81 %  
40 - 60 let116,96 %6,96 %  
61 let a více53,16 %3,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jíte rádi čokoládu?

  • odpověď ne:
    • 15.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Vadí Vám když někdo ve Vaší blízkosti jí čokoládu?

3. Vadí Vám když někdo ve Vaší blízkosti jí čokoládu?

  • odpověď ne:
    • 15.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Jíte rádi čokoládu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jíte rádi čokoládu?

3. Vadí Vám když někdo ve Vaší blízkosti jí čokoládu?

4. Jak často jíte čokoládu?

5. Kdy nejčastěji jíte čokoládu?

6. Jaký druh čokolády Vám nejvíce chutná?

7. Kolik jste ochotní zaplatitza jednu tabulku čokolády ?

8. Ovlivňuje Vás při nakupování čokolády reklama?

9. Vaše pohlaví?

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jíte rádi čokoládu?

3. Vadí Vám když někdo ve Vaší blízkosti jí čokoládu?

4. Jak často jíte čokoládu?

5. Kdy nejčastěji jíte čokoládu?

6. Jaký druh čokolády Vám nejvíce chutná?

7. Kolik jste ochotní zaplatitza jednu tabulku čokolády ?

8. Ovlivňuje Vás při nakupování čokolády reklama?

9. Vaše pohlaví?

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrdinová, J.Máte rádi čokoládu? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://mate-radi-cokoladu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.