Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Máte rádi diktáty?

Máte rádi diktáty?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Dedková
Šetření:20. 07. 2013 - 18. 08. 2013
Počet respondentů:222
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,
ráda bych poprosila žáky, studenty a posluchače jazykových kurzů o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je zaměřen na psaní diktátů v hodinách cizích jazyků. Výsledky poté použiji při přípravě konferenčního příspěvku.
Mnohokrát děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20–25 let11350,9 %50,9 %  
15–19 let6328,38 %28,38 %  
26 a více3314,86 %14,86 %  
6–14 let135,86 %5,86 %  

Graf

2. Který typ školy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokou školu12054,05 %54,05 %  
gymnázium (4, 6 nebo 8leté)3515,77 %15,77 %  
střední odbornou školu (OA, SPŠ atd.)3314,86 %14,86 %  
jazykovou školu – odpolední kurzy188,11 %8,11 %  
základní školu – 2. stupeň125,41 %5,41 %  
vyšší odbornou školu62,7 %2,7 %  
učiliště31,35 %1,35 %  
jazykovou školu – denní pomaturitní studium20,9 %0,9 %  

Graf

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
anglický jazyk19386,94 %86,94 %  
německý jazyk9241,44 %41,44 %  
francouzský jazyk5122,97 %22,97 %  
španělský jazyk2913,06 %13,06 %  
ruský jazyk2712,16 %12,16 %  
jiný cizí jazyk156,76 %6,76 %  
italský jazyk73,15 %3,15 %  
čínský jazyk20,9 %0,9 %  
japonský jazyk20,9 %0,9 %  
polský jazyk10,45 %0,45 %  
portugalský jazyk10,45 %0,45 %  

Graf

4. Považujete znalost pravopisu v cizím jazyce za důležitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano11451,35 %51,35 %  
spíše ano8839,64 %39,64 %  
spíše ne188,11 %8,11 %  
rozhodně ne20,9 %0,9 %  

Graf

5. Jaký je Váš názor na tradiční diktáty? („Tradiční diktát“ známe všichni, jedná se o nejužívanější typ diktátu, při němž vyučující diktuje text – text však může být puštěn i z nahrávky – a studenti diktovaný text zapisují.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je užitečné napsat si čas od času diktát7533,78 %33,78 %  
diktáty by v hodinách cizích jazyků neměly chybět3214,41 %14,41 %  
diktáty mi nevadí2812,61 %12,61 %  
porozumění diktovanému textu je mnohdy těžší než pravopis samotný2712,16 %12,16 %  
diktáty by se měly psát pouze v hodinách českého jazyka198,56 %8,56 %  
diktáty mě stresují156,76 %6,76 %  
diktáty prostě nemám rád/a114,95 %4,95 %  
jedná se o zastaralou metodu73,15 %3,15 %  
diktáty mám rád/a62,7 %2,7 %  
jedná se o zbytečné cvičení20,9 %0,9 %  

Graf

6. Píšete někdy v hodinách cizích jazyků tradiční diktáty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14866,67 %66,67 %  
ano7433,33 %33,33 %  

Graf

7. Hodnocení tradičních diktátů (známkování či slovní hodnocení) je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše objektivní8036,04 %36,04 %  
nemohu odpovědět, neboť diktáty nepíšeme6830,63 %30,63 %  
spíše subjektivní3113,96 %13,96 %  
zcela objektivní2913,06 %13,06 %  
nemohu odpovědět, neboť vyučující diktáty neznámkuje (nehodnotí)94,05 %4,05 %  
zcela subjektivní52,25 %2,25 %  

Graf

8. Máte rádi zábavné diktáty (např. obrázkové diktáty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátu neznám16072,07 %72,07 %  
ano4118,47 %18,47 %  
ne219,46 %9,46 %  

Graf

9. Věnujete se procvičování diktátů i mimo hodiny cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16172,52 %72,52 %  
ano, ale jen zřídka4018,02 %18,02 %  
ano, občas156,76 %6,76 %  
ano, často62,7 %2,7 %  

Graf

A nyní ještě jedna otázka týkající se češtiny.

10. Je pro Vás dobrá znalost pravopisu mateřského jazyka důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano20391,44 %91,44 %  
spíše ano135,86 %5,86 %  
spíše ne41,8 %1,8 %  
rozhodně ne20,9 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Píšete někdy v hodinách cizích jazyků tradiční diktáty?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu odpovědět, neboť diktáty nepíšeme na otázku 7. Hodnocení tradičních diktátů (známkování či slovní hodnocení) je podle Vás:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové kategorie patříte?

2. Který typ školy navštěvujete?

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky studujete?

4. Považujete znalost pravopisu v cizím jazyce za důležitou?

5. Jaký je Váš názor na tradiční diktáty? („Tradiční diktát“ známe všichni, jedná se o nejužívanější typ diktátu, při němž vyučující diktuje text – text však může být puštěn i z nahrávky – a studenti diktovaný text zapisují.)

6. Píšete někdy v hodinách cizích jazyků tradiční diktáty?

7. Hodnocení tradičních diktátů (známkování či slovní hodnocení) je podle Vás:

8. Máte rádi zábavné diktáty (např. obrázkové diktáty)?

9. Věnujete se procvičování diktátů i mimo hodiny cizích jazyků?

10. Je pro Vás dobrá znalost pravopisu mateřského jazyka důležitá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové kategorie patříte?

2. Který typ školy navštěvujete?

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky studujete?

4. Považujete znalost pravopisu v cizím jazyce za důležitou?

5. Jaký je Váš názor na tradiční diktáty? („Tradiční diktát“ známe všichni, jedná se o nejužívanější typ diktátu, při němž vyučující diktuje text – text však může být puštěn i z nahrávky – a studenti diktovaný text zapisují.)

6. Píšete někdy v hodinách cizích jazyků tradiční diktáty?

7. Hodnocení tradičních diktátů (známkování či slovní hodnocení) je podle Vás:

8. Máte rádi zábavné diktáty (např. obrázkové diktáty)?

9. Věnujete se procvičování diktátů i mimo hodiny cizích jazyků?

10. Je pro Vás dobrá znalost pravopisu mateřského jazyka důležitá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dedková, I.Máte rádi diktáty? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mate-radi-diktaty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.