Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Máte vlastnosti opravdového vůdce?

Máte vlastnosti opravdového vůdce?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šmídová
Šetření:15. 02. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):37 / 37.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

jmenuji se Veronika Šmídová a jsem studentkou vysoké školy finanční a správní. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracovaní diplomové práce na téma „Vůdcovství v manažerské praxi."

Moc děkuji za čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké pocity ve Vás vyvolává vlastní plnění příkazů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy jsou příkazy nezbytné a nevadí mi, pokud jsou zadávány slušnou formou a mají svůj význam4975,38 %76,56 %  
Plnění příkazů mi nepůsobí vůbec žádné potíže1218,46 %18,75 %  
Poměrně nepříjemné46,15 %6,25 %  

Graf

2. Jaký styl práce Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji-li jako organizátor2944,62 %45,31 %  
Když jsem ponechán, abych si poradil sám, jak umím2741,54 %42,19 %  
Když mi někdo mou práci organizuje913,85 %14,06 %  

Graf

3. Po několik let jste s kolegou spolupracovali jako sobě rovní. On však byl znenadání dosazen do vyšší funkce a stal se Vaším nadřízeným. Jak byste asi zareagovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozastavíte se sice nad tím, že jste do takové funkce nebyli dosazeni právě vy, ale budete doufat, že touto změnou neutrpí Vaše přátelství, ani kvalita Vaší budoucí spolupráce3655,38 %56,25 %  
Třebaže budete poněkud zklamáni, že jste do vyšší funkce nebyli dosazeni vy, nedáte to kolegovi vůbec najevo, a k jeho úspěchu mu pogratulujete2741,54 %42,19 %  
Budete vyvedeni z míry a nebudete si jisti, zda se s tím vůbec dokážete vyrovnat23,08 %3,13 %  

Graf

4. Byli byste schopni opustit zajištěné i bezpečné povolání bez perspektivy případného vlastního povýšení a nastoupit do jiného, méně bezpečného a přibližně stejně placeného zaměstnání se slibnou perspektivou služebního postupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si jistý, jak bych se zachoval(a), kdyby takováto situace skutečně nastala3553,85 %54,69 %  
Ano2233,85 %34,38 %  
Ne812,31 %12,5 %  

Graf

5. Projevujete úctu lidem, kteří o něčem rozhodují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obvykle ano3249,23 %50 %  
Někdy2944,62 %45,31 %  
Ne46,15 %6,25 %  

Graf

6. Věříte, že svou vnitřní podstatou si jsou všichni lidé rovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, i když někteří si jsou rovnější2233,85 %34,38 %  
Ne2233,85 %34,38 %  
Ano2132,31 %32,81 %  

Graf

7. Předpokládáte, že ve 21. století se nebudeme moci obejít bez silného vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pevná rozhodnutí energického vedení jsou v pořádku, pokud nejsme v područí3452,31 %53,13 %  
Ano, silných vůdčích osobností bude vždy zapotřebí1726,15 %26,56 %  
Nikoli: „vláda silné ruky“ je již zastaralým pojmem, diktát autoritativního vedení v praxi nahradila mnohem výhodnější vzájemná spolupráce všech zúčastněných stran1421,54 %21,88 %  

Graf

8. Vzrušuje Vás představa, že někomu velíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3553,85 %54,69 %  
Ano1929,23 %29,69 %  
Na něco takového sem nikdy ani nepomyslel1116,92 %17,19 %  

Graf

9. Jak snášíte ostrou kritiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud je to možné, nenechám se jí vyvést z rovnováhy, i kdybych byl kritikou případně dotčen3655,38 %56,25 %  
Ostrou kritiku snáším poměrně špatně2843,08 %43,75 %  
Jde mi jedním uchem tam a druhým ven11,54 %1,56 %  

Graf

10. Který z těchto charakteristických znaků je podle Vašeho názoru pro vůdcovství nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Charisma4061,54 %62,5 %  
Zkušenost1624,62 %25 %  
Motivace913,85 %14,06 %  

Graf

11. Potkali jste dávného přítele, kterého už jste nějakou dobu neviděli, ale zdá se, že je vážně nemocen. Pro kterou z následujících možností jak zareagovat byste se za těchto okolností pravděpodobně rozhodli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S jásotem jej pozdravíte a začnete projevovat radost nad tím, že jste se opět setkali, ale vůbec mu nedáte najevo, že vypadá jako vážně nemocný člověk, ledaže by se zmínil o svých zdravotních potížích jako první4873,85 %75 %  
Utrousíte v této souvislosti poznámku: „A co zdravíčko?“1218,46 %18,75 %  
„Můj ty Bože! Vypadáš strašně, co se to s tebou děje?“57,69 %7,81 %  

Graf

12. Stromy Vašeho souseda stíní Váš dům. Kterou z následujících možností zvolíte, abyste mu dali poprvé na srozuměnou, že uvítáte, když nechá neprůsvitné větvoví zaclánějících stromů náležitě prořezat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dáte sousedovi upřímně najevo, jak jeho jehličnaté stromy obdivujete s tím, že byste ocenili, kdyby jejich větvoví nechal případně prořezat, aby sluneční svit osvěcoval i Váš dům5076,92 %78,13 %  
Když pobýváte v zahradě a zahlédnete, že soused je na doslech, tak jakoby mimochodem poznamenáte: „...je tu nějak temno, že?...“ nebo „...připadám si tu jako v džungli.“1320 %20,31 %  
Když soused nebude doma, tak mu vhodíte do schránky leták firmy, jež prořezávání stromů provádí23,08 %3,13 %  

Graf

13. Kolegu z práce právě postihla bolestná ztráta blízké osoby. Jak se zachováte, když se s ním náhodou později setkáte, poprvé od pohřbu, jenž se konal před několika dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V ústraní svému kolegovi tiše a důvěrně projevíte svou soustrast, a naznačíte mu, že Vás ona smutná zpráva velice zarmoutila4163,08 %64,06 %  
Neřeknete vůbec nic1523,08 %23,44 %  
Pronesete třeba: „Už se cítíš lépe? Myslím, že to byl důstojný pohřeb.“913,85 %14,06 %  

Graf

14. Váš soused přijíždí s vážně poškozeným novým autem domů, zatím co vy umýváte u cesty to svoje. Jak asi zareagujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soucitně zvoláte: „Ach bože! Je mi moc líto, že jste měl nehodu. Jste v pořádku?“4569,23 %70,31 %  
Vykřiknete: „No nazdar! A co zbylo z auta toho druhého maníka?“1116,92 %17,19 %  
Ve snaze povznést jeho náladu položertem prohodíte: „Doufám, že jsi uzavřel výhodnou pojistku.“913,85 %14,06 %  

Graf

15. Nový zaměstnanec se chová nepřístojně a často hovoří příliš hlasitě. Jako vedoucí oddělení jej musíte poprvé napomenout. Kterou z následujících možností jak postupovat byste za takovýchto okolností považovali za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdělíte mu, že jste sice s jeho prací spokojeni, ovšem nemůžete ponechat bez povšimnutí, jak svým jednáním občas vyvádí z klidu některé kolegy, a navrhnete mu, aby o tom popřemýšlel5076,92 %78,13 %  
Řeknete mu, že jste byli několikrát svědky toho, jak svým chováním znervóznil jiné zaměstnance, a nabídnete mu, že pokud by potřeboval Vaši pomoc při řešení takových, anebo i osobních problémů, rád si s ním pohovoříte1218,46 %18,75 %  
Upozorníte jej, že svým chováním nezapadá do kolektivu, a pokud se patřičně nepřizpůsobí, tak byste museli učinit odpovídající opatření34,62 %4,69 %  

Graf

16. Nakolik jste přesvědčeni o správnosti vlastních rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obvykle si dostatečně důvěřuji3655,38 %56,25 %  
Do značné míry1624,62 %25 %  
Nejsem si vždy jistý a mívám sklon o správnosti svých rozhodnutí pochybovat1320 %20,31 %  

Graf

17. Při společenských akcí se postupně seznamujete i s neznámými hosty, abyste si s nimi pohovořili, nebo raději setrváváte v kruhu těch, které již znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setrvávám v kruhu přátel, které již znám3046,15 %46,88 %  
Nevybírám si: seznamuji se, ale také setrvávám mezi přáteli2741,54 %42,19 %  
Postupně se seznamuji s hosty, které neznám812,31 %12,5 %  

Graf

18. Odhodlali jste se někdy k tomu, abyste vyjádřili přímo svému nadřízenému svůj nesouhlas s jeho pracovními postupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen výjimečně3960 %60,94 %  
Několikrát2030,77 %31,25 %  
Nikdy69,23 %9,38 %  

Graf

19. Podpořili jste někdy při sporu názor outsidera proti ostatním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často, a rád(a) bych vždy podpořil(a) člověka, který má pravdu i v budoucnosti2944,62 %45,31 %  
Podle okolností2538,46 %39,06 %  
Spíše jen výjimečně, zpravidla se do vyhrocených debat nezapojuji1116,92 %17,19 %  

Graf

20. Dovídáte se, že ve Vaší firmě má dojít k rozsáhlé reorganizaci. Jaké pocity ve Vás tato informace vyvolá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo-li by to možné, rád bych se do takové reorganizace zapojil, neboť tím by se mohly zlepšit mé vyhlídky na lepší uplatnění v budoucnosti2741,54 %42,19 %  
Byl bych dosti znepokojen, protože reorganizace může znamenat propouštění nebo změny v mé pracovní náplni2233,85 %34,38 %  
Trochu bych se toho začal obávat, jelikož jsem spokojen s dosavadním stavem1624,62 %25 %  

Graf

21. Vrhli byste se ve svém domě na pachatele vloupání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2640 %40,63 %  
ne2132,31 %32,81 %  
ano1827,69 %28,13 %  

Graf

22. Rádi diskutujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5076,92 %78,13 %  
ne1218,46 %18,75 %  
nevím34,62 %4,69 %  

Graf

23. Hádali byste se jako řidiči s jiným účastníkem silničního provozu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2538,46 %39,06 %  
nevím2132,31 %32,81 %  
ano1929,23 %29,69 %  

Graf

24. Říkáte lidem otevřeně své mínění, i když je tím někdy rozčílíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4366,15 %67,19 %  
ne1421,54 %21,88 %  
nevím812,31 %12,5 %  

Graf

25. Myslíte si, že byste některé televizní pořady dokázali moderovat lépe než profesionálové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4670,77 %71,88 %  
nevím1116,92 %17,19 %  
ano812,31 %12,5 %  

Graf

26. Býváte netolerantní k názorům druhých?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3858,46 %59,38 %  
ano1523,08 %23,44 %  
nevím1218,46 %18,75 %  

Graf

27. Důsledně prosazujete svou vůli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2944,62 %45,31 %  
ano2436,92 %37,5 %  
nevím1218,46 %18,75 %  

Graf

28. Podrobujete se rádi testům či zkouškám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3350,77 %51,56 %  
ne2030,77 %31,25 %  
nevím1218,46 %18,75 %  

Graf

29. Jste dobrými řečníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2436,92 %37,5 %  
nevím2132,31 %32,81 %  
ano2030,77 %31,25 %  

Graf

30. Patříte k lidem, kteří neradi prohrávají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5483,08 %84,38 %  
ne913,85 %14,06 %  
nevím23,08 %3,13 %  

Graf

31. Máte hodně známých, kteří jsou bohatí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3553,85 %54,69 %  
ano1624,62 %25 %  
nevím1421,54 %21,88 %  

Graf

32. Máte respekt před policisty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3756,92 %57,81 %  
ne2030,77 %31,25 %  
nevím812,31 %12,5 %  

Graf

33. Upozornili byste vedení podniku, že přístroj nefunguje, a to i po odstranění závady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5889,23 %90,63 %  
nevím69,23 %9,38 %  
ne11,54 %1,56 %  

Graf

34. Držíte dietu a od někoho dostanete bonboniéru. Sníte ji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2640 %40,63 %  
ano2538,46 %39,06 %  
nevím1421,54 %21,88 %  

Graf

35. Cítíte se nedobře, když se máte řídit radami jiných lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3350,77 %51,56 %  
ano2538,46 %39,06 %  
nevím710,77 %10,94 %  

Graf

36. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4467,69 %68,75 %  
Muž2132,31 %32,81 %  

Graf

37. Pracujete na pozici vedoucího pracovníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5483,08 %84,38 %  
ano1116,92 %17,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Projevujete úctu lidem, kteří o něčem rozhodují?

 • odpověď Někdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vykřiknete: „No nazdar! A co zbylo z auta toho druhého maníka?“ na otázku 14. Váš soused přijíždí s vážně poškozeným novým autem domů, zatím co vy umýváte u cesty to svoje. Jak asi zareagujete?

24. Říkáte lidem otevřeně své mínění, i když je tím někdy rozčílíte?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plnění příkazů mi nepůsobí vůbec žádné potíže na otázku 1. Jaké pocity ve Vás vyvolává vlastní plnění příkazů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Pracujete na pozici vedoucího pracovníka?

27. Důsledně prosazujete svou vůli?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Rádi diskutujete?

28. Podrobujete se rádi testům či zkouškám?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plnění příkazů mi nepůsobí vůbec žádné potíže na otázku 1. Jaké pocity ve Vás vyvolává vlastní plnění příkazů?

35. Cítíte se nedobře, když se máte řídit radami jiných lidí?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plnění příkazů mi nepůsobí vůbec žádné potíže na otázku 1. Jaké pocity ve Vás vyvolává vlastní plnění příkazů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké pocity ve Vás vyvolává vlastní plnění příkazů?

2. Jaký styl práce Vám nejvíce vyhovuje?

3. Po několik let jste s kolegou spolupracovali jako sobě rovní. On však byl znenadání dosazen do vyšší funkce a stal se Vaším nadřízeným. Jak byste asi zareagovali?

4. Byli byste schopni opustit zajištěné i bezpečné povolání bez perspektivy případného vlastního povýšení a nastoupit do jiného, méně bezpečného a přibližně stejně placeného zaměstnání se slibnou perspektivou služebního postupu?

5. Projevujete úctu lidem, kteří o něčem rozhodují?

6. Věříte, že svou vnitřní podstatou si jsou všichni lidé rovni?

7. Předpokládáte, že ve 21. století se nebudeme moci obejít bez silného vedení?

8. Vzrušuje Vás představa, že někomu velíte?

9. Jak snášíte ostrou kritiku?

10. Který z těchto charakteristických znaků je podle Vašeho názoru pro vůdcovství nejdůležitější?

11. Potkali jste dávného přítele, kterého už jste nějakou dobu neviděli, ale zdá se, že je vážně nemocen. Pro kterou z následujících možností jak zareagovat byste se za těchto okolností pravděpodobně rozhodli?

12. Stromy Vašeho souseda stíní Váš dům. Kterou z následujících možností zvolíte, abyste mu dali poprvé na srozuměnou, že uvítáte, když nechá neprůsvitné větvoví zaclánějících stromů náležitě prořezat?

13. Kolegu z práce právě postihla bolestná ztráta blízké osoby. Jak se zachováte, když se s ním náhodou později setkáte, poprvé od pohřbu, jenž se konal před několika dny?

14. Váš soused přijíždí s vážně poškozeným novým autem domů, zatím co vy umýváte u cesty to svoje. Jak asi zareagujete?

15. Nový zaměstnanec se chová nepřístojně a často hovoří příliš hlasitě. Jako vedoucí oddělení jej musíte poprvé napomenout. Kterou z následujících možností jak postupovat byste za takovýchto okolností považovali za nejúčinnější?

16. Nakolik jste přesvědčeni o správnosti vlastních rozhodnutí?

17. Při společenských akcí se postupně seznamujete i s neznámými hosty, abyste si s nimi pohovořili, nebo raději setrváváte v kruhu těch, které již znáte?

18. Odhodlali jste se někdy k tomu, abyste vyjádřili přímo svému nadřízenému svůj nesouhlas s jeho pracovními postupy?

19. Podpořili jste někdy při sporu názor outsidera proti ostatním?

20. Dovídáte se, že ve Vaší firmě má dojít k rozsáhlé reorganizaci. Jaké pocity ve Vás tato informace vyvolá?

21. Vrhli byste se ve svém domě na pachatele vloupání?

22. Rádi diskutujete?

23. Hádali byste se jako řidiči s jiným účastníkem silničního provozu?

24. Říkáte lidem otevřeně své mínění, i když je tím někdy rozčílíte?

25. Myslíte si, že byste některé televizní pořady dokázali moderovat lépe než profesionálové?

26. Býváte netolerantní k názorům druhých?

27. Důsledně prosazujete svou vůli?

28. Podrobujete se rádi testům či zkouškám?

29. Jste dobrými řečníky?

30. Patříte k lidem, kteří neradi prohrávají?

31. Máte hodně známých, kteří jsou bohatí?

32. Máte respekt před policisty?

33. Upozornili byste vedení podniku, že přístroj nefunguje, a to i po odstranění závady?

34. Držíte dietu a od někoho dostanete bonboniéru. Sníte ji?

35. Cítíte se nedobře, když se máte řídit radami jiných lidí?

36. Jaké je Vaše pohlaví?

37. Pracujete na pozici vedoucího pracovníka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké pocity ve Vás vyvolává vlastní plnění příkazů?

2. Jaký styl práce Vám nejvíce vyhovuje?

3. Po několik let jste s kolegou spolupracovali jako sobě rovní. On však byl znenadání dosazen do vyšší funkce a stal se Vaším nadřízeným. Jak byste asi zareagovali?

4. Byli byste schopni opustit zajištěné i bezpečné povolání bez perspektivy případného vlastního povýšení a nastoupit do jiného, méně bezpečného a přibližně stejně placeného zaměstnání se slibnou perspektivou služebního postupu?

5. Projevujete úctu lidem, kteří o něčem rozhodují?

6. Věříte, že svou vnitřní podstatou si jsou všichni lidé rovni?

7. Předpokládáte, že ve 21. století se nebudeme moci obejít bez silného vedení?

8. Vzrušuje Vás představa, že někomu velíte?

9. Jak snášíte ostrou kritiku?

10. Který z těchto charakteristických znaků je podle Vašeho názoru pro vůdcovství nejdůležitější?

11. Potkali jste dávného přítele, kterého už jste nějakou dobu neviděli, ale zdá se, že je vážně nemocen. Pro kterou z následujících možností jak zareagovat byste se za těchto okolností pravděpodobně rozhodli?

12. Stromy Vašeho souseda stíní Váš dům. Kterou z následujících možností zvolíte, abyste mu dali poprvé na srozuměnou, že uvítáte, když nechá neprůsvitné větvoví zaclánějících stromů náležitě prořezat?

13. Kolegu z práce právě postihla bolestná ztráta blízké osoby. Jak se zachováte, když se s ním náhodou později setkáte, poprvé od pohřbu, jenž se konal před několika dny?

14. Váš soused přijíždí s vážně poškozeným novým autem domů, zatím co vy umýváte u cesty to svoje. Jak asi zareagujete?

15. Nový zaměstnanec se chová nepřístojně a často hovoří příliš hlasitě. Jako vedoucí oddělení jej musíte poprvé napomenout. Kterou z následujících možností jak postupovat byste za takovýchto okolností považovali za nejúčinnější?

16. Nakolik jste přesvědčeni o správnosti vlastních rozhodnutí?

17. Při společenských akcí se postupně seznamujete i s neznámými hosty, abyste si s nimi pohovořili, nebo raději setrváváte v kruhu těch, které již znáte?

18. Odhodlali jste se někdy k tomu, abyste vyjádřili přímo svému nadřízenému svůj nesouhlas s jeho pracovními postupy?

19. Podpořili jste někdy při sporu názor outsidera proti ostatním?

20. Dovídáte se, že ve Vaší firmě má dojít k rozsáhlé reorganizaci. Jaké pocity ve Vás tato informace vyvolá?

21. Vrhli byste se ve svém domě na pachatele vloupání?

22. Rádi diskutujete?

23. Hádali byste se jako řidiči s jiným účastníkem silničního provozu?

24. Říkáte lidem otevřeně své mínění, i když je tím někdy rozčílíte?

25. Myslíte si, že byste některé televizní pořady dokázali moderovat lépe než profesionálové?

26. Býváte netolerantní k názorům druhých?

27. Důsledně prosazujete svou vůli?

28. Podrobujete se rádi testům či zkouškám?

29. Jste dobrými řečníky?

30. Patříte k lidem, kteří neradi prohrávají?

31. Máte hodně známých, kteří jsou bohatí?

32. Máte respekt před policisty?

33. Upozornili byste vedení podniku, že přístroj nefunguje, a to i po odstranění závady?

34. Držíte dietu a od někoho dostanete bonboniéru. Sníte ji?

35. Cítíte se nedobře, když se máte řídit radami jiných lidí?

36. Jaké je Vaše pohlaví?

37. Pracujete na pozici vedoucího pracovníka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmídová, V.Máte vlastnosti opravdového vůdce? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mate-vlastnosti-opravdoveho-vudce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.