Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj studentů ke státním maturitám

Postoj studentů ke státním maturitám

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Mach
Šetření:06. 12. 2010 - 12. 12. 2010
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.45
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem tohoto dotazníku je získat bližší informace o postojích zejména mladých studentů k nově zaváděným státním maturitám. Cílem je získat Vaše názory, které využijeme například k zhotovení seminární práce.

 

Předem mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5795 %95 %  
Ne35 %5 %  

Graf

2. Jaký typ školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou, vyšší odbornou nebo jazykovou školu2849,12 %46,67 %  
Gymnázium1526,32 %25 %  
Střední odbornou školu1424,56 %23,33 %  

Graf

3. Nejste-li studentem, jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3100 %5 %  

Graf

4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Očekávám státní maturitu a neúčasnil/a jsem se státní maturity na zkoušku.otázka č. 8, Očekávám státní maturitu a účastnil/a jsem se státní maturity na zkouškuotázka č. 5, Maturoval/a jsem dosavadním způsobem.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturoval/a jsem dosavadním způsobem.2849,12 %46,67 %  
Očekávám státní maturitu a účastnil/a jsem se státní maturity na zkoušku1526,32 %25 %  
Očekávám státní maturitu a neúčasnil/a jsem se státní maturity na zkoušku.1424,56 %23,33 %  

Graf

5. tátní maturity na zkouškuJakou obtížnost jste při skládání s zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Lehkou.otázka č. 6, Těžkou.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lehkou.960 %15 %  
Těžkou.640 %10 %  

Graf

6. Označte prosím stupeň obtížnosti státní maturity na zkoušku dle Vašeho názoru (1 - velmi snadná x 10 - velmi obtížná):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5444,44 %6,67 %  
7111,11 %1,67 %  
1111,11 %1,67 %  
3111,11 %1,67 %  
4111,11 %1,67 %  
2111,11 %1,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.11
Minimum:1
Maximum:7
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.36
Směrodatná odchylka:1.83
Medián:5
Modus:5

Graf

7. Označte prosím stupeň obtížnosti státní maturity na zkoušku dle Vašeho názoru (1 - velmi snadná x 10 - velmi obtížná):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3350 %5 %  
8116,67 %1,67 %  
6116,67 %1,67 %  
7116,67 %1,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:5.2
Směrodatná odchylka:2.28
Medián:4.5
Modus:3

Graf

8. Myslíte si, že by státní maturity měly nahradit přijímací řízení na vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4575 %75 %  
ano813,33 %13,33 %  
nevím711,67 %11,67 %  

Graf

9. V čem si myslíte, že tkví největší přednost státních maturit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porovnatelnost výsledků všech maturantů.2643,33 %43,33 %  
Sjednocení obtížnosti pro všechny školy.1118,33 %18,33 %  
Nezpochybnitelnost výsledků a jejich vyšší vypovídající hodnota.1118,33 %18,33 %  
nic35 %5 %  
Možnost náhrady za přijímací řízení na VŠ.35 %5 %  
V ničem35 %5 %  
státní maturita nemá žádné výhody11,67 %1,67 %  
nevidím žádné výhody11,67 %1,67 %  
nesouhlasím11,67 %1,67 %  

Graf

10. Myslíte si, že budou mít státní maturity vliv na budoucí úroveň školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, úroveň školství klesne.2643,33 %43,33 %  
Ano, úroveň školství vzroste.2033,33 %33,33 %  
Ne, nebudou mít praktický vliv na úroveň školství.1220 %20 %  
nevm11,67 %1,67 %  
Obávám se, že se zhorší(matika je přílš lehká11,67 %1,67 %  

Graf

11. Chcete nebo pokračujete ve studiu na vysoké, vyšší odborné, jazykové nebo jiné škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5693,33 %93,33 %  
nevím23,33 %3,33 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.4676,67 %76,67 %  
Muž.1423,33 %23,33 %  

Graf

13. Patříte do věkové kategorie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 253660 %60 %  
do 192338,33 %38,33 %  
25 a více11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký typ školy studujete?

 • odpověď Vysokou, vyšší odbornou nebo jazykovou školu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maturoval/a jsem dosavadním způsobem. na otázku 4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:

4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:

 • odpověď Maturoval/a jsem dosavadním způsobem.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokou, vyšší odbornou nebo jazykovou školu na otázku 2. Jaký typ školy studujete?

13. Patříte do věkové kategorie:

 • odpověď 19 - 25:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokou, vyšší odbornou nebo jazykovou školu na otázku 2. Jaký typ školy studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maturoval/a jsem dosavadním způsobem. na otázku 4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:
 • odpověď do 19:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 2. Jaký typ školy studujete?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám státní maturitu a neúčasnil/a jsem se státní maturity na zkoušku. na otázku 4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem?

2. Jaký typ školy studujete?

4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:

8. Myslíte si, že by státní maturity měly nahradit přijímací řízení na vysoké školy?

9. V čem si myslíte, že tkví největší přednost státních maturit?

10. Myslíte si, že budou mít státní maturity vliv na budoucí úroveň školství?

11. Chcete nebo pokračujete ve studiu na vysoké, vyšší odborné, jazykové nebo jiné škole?

12. Jste:

13. Patříte do věkové kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem?

2. Jaký typ školy studujete?

4. Zařaďte se do jedné z následujících skupin:

8. Myslíte si, že by státní maturity měly nahradit přijímací řízení na vysoké školy?

9. V čem si myslíte, že tkví největší přednost státních maturit?

10. Myslíte si, že budou mít státní maturity vliv na budoucí úroveň školství?

11. Chcete nebo pokračujete ve studiu na vysoké, vyšší odborné, jazykové nebo jiné škole?

12. Jste:

13. Patříte do věkové kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mach, V.Postoj studentů ke státním maturitám (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://maturity-statni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.